Tirsdagsanalysen uge 38

Nordvestkulingen dominerede de tre første dage i uge 38 - til stor glæde for de få, der kigger på havfugle, andre glædede sig formodentligt til at vinden ville lægge sig, så man kunne komme i gang med de normale efterårsaktiviteter ved trækstederne. Torsdag lagde vinden sig, og der blev igen obset trækkende og rastende fugle rundt omkring. Det blev også ugen, hvor der kom gang i Musvåge og Rød Glente.

Sort Stork, 1k, Gulstav Mose. Foto: Ole Bo Olsen.

Ugens fugle blev Storkjove, Almindelig Kjove, Sule, Mallemuk, Ride, Sort Stork, Steppehøg, Pomeransfugl og Odinshane.

Storkjove, Flyvesandet. Foto: Esben Eriksen.

Lad os starte med at gøre status over havobsen på Nordfyn. Der blev set mange Storkjover, Almindelige Kjover og Suler kan ses i skemaet nedenfor.

Totaltal for udvalgte arter - observatørerne primært Esben Eriksen, Michael Mosebo Jensen og undertegnede.

Udover ovennævnte arter var der Mallemuk ved Kasmose Skov mandag den 16. september (Michael Mosebo Jensen) og to gamle Rider trak forbi Ella Mikkelsen og undertegnede onsdag den 18. på Flyvesandet. Torsdag den 19. september var Ella Mikkelsen og undertegnede igen på Flyvesandet - vinden var aftaget, det samme gjaldt intensiteten af havtrækket - det blev dog til 31 Suler, 4 Almindelige Kjover og en enkelt Storkjove.

Rovterne, 1k, Tryggelev, ringen kan vist ikke aflæses. Foto: Keld Skytte Petersen.

Mandag ville Langeland lege med på havfuglefronten - Søren Bøgelund så to Almindelige Kjover og en Storkjove ved Dovnsklint. Her var der også Sølvhejre, Fiskeørn 4, Hvid og Gul Vipstjert 149 og 30 på træk. Brændegård Sø og Tryggelev Nor havde begge to Rovterner. Helnæs Mad bød på Bynkefugl 2 og Stenpikker 7 samt en del vadefugle (Kirsten Pedersen). Vadefugle blev ugen igennem set på de klassiske lokaliteter.

Havørn, der forsøger sig med et lidt usædvanligt bytte - Rovterne. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag den 17. september var den ene Rovterne forsvundet fra Brændegård Sø, den tilbageværende forsvandt onsdag og var kandidat til årets sidste - sådan gik det ikke, søndag den 22. september var der én i Botofte Skovmose og to ved Vejlen, Tåsinge (Hans-Henrik Wienberg og Poul V. Rasmussen). Man kunne fortsat se Isfugl på Tarup-Davinde-kanten.

Sort Stork, Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Onsdag den 18. september var der ret overraskende - den kraftige vind taget i betragtning - en ung Sort Stork ved Gulstav, næsten i selskab med en ung Steppehøg - set af Arnbjørn Jens Jørgensen og andre. I Mellemstykket ved Ølundgård opdagede Vibeke Hansen to unge Odinshaner. De to ungfugle var - som det normalt er tilfældet - ret tillidsfuld, de lå tæt på vejen og blev set af mange ugen ud.

Odinshøns, Mellemstykket. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag den 19. september kunne Jens-Gert Hansen glæde sig over, at man igen kunne høre andet end blæst - en Pomeransfugl fløj kaldende over Bagenkop Havn - det er en sjælden gæst på Fyn. En sen Småspove fløj over Ølundområdet og ved Gråsten Nor så Bjarne Jørgensen en seriøs kandidat til årets sidste Gøg. I Keldsnor så Per Hauge to Rustænder de blev igen set af Henning Ettrup lørdag, som samme dag også to ved Ristinge Nor - om han selv havde dem med fra Keldsnor vides ikke!

Gøg. Foto: Bjarne Jørgensen.

På denne årstid kan man faktisk se rovfugletræk mange andre steder end de klassiske hotspots - man skal huske at kigge op. Det gjorde Per Quaade torsdag eftermiddag et par timer ved Rynkeby Hestehave lige udenfor Ringe. Det gav Blå Kærhøg 1, Spurvehøg 4, Havørn 4, Rød glente 2, Musvåge 190 og Dværgfalk 1.

Der var mindst 19 Dværgfalke i uge 38, her en fra Gulstav. Foto: Jan Nielsen.

Fredag den 20. september var der for 76. dag Nordisk Lappedykker ved Strynø, man får en mistanke om, at den er tøjret! Steen Winkel holder øje med den. Gunnar Jørgensen fandt en hollandsk Knopsvane i Bøjden Nor - det kan man læse mere om her. Samme sted så Else Klint en (formodentligt ung) Aftenfalk, som måske var afslutningen på efterårets influks af denne art. Ved Langø, Gyldensteen er der efterhånden samlet 1800 Grågæs, denne dag i selskab med Kortnæbbet Gås 8, (Jens Bækkelund) som blev efterårets første af den art.

Det tynder ud i Hvepsevågerne, uge 38 gav 10 til 20 fugle. Foto: Jan Nielsen.

Weekendvejret var forrygende - sensommer som når det er bedst. Det havde fået rigtig mange observatører til Langeland, og her kunne man lørdag den 21. september se mange forskellige rovfuglearter - 16 viser en fintælling. Den efterhånden almindelige Steppehøg ved Ristinge, set af flere, og den ret sjældne Hedehøg - en yngre han ved Søgård (Morten Müller) og Sort Glente ved Ristinge (flere) var de mest bemærkelsesværdige indslag.

Steppehøg, torsdag, Ristinge. Foto: Jan Nielsen.

En del af rovfuglene trak ved Ristinge Klint, hvor Fjeldvåge 10 må siges at være over middel! Så er sæsonen da vist skudt i gang for den art! Også Knudshoved meldte sig - som forventet med den vejrudsigt - på banen, hvor musvågetrækket for alvor kom fra start - 570 stk. set af Per Rasmussen. De samlede træktal kan ses til højre. På Ristingekanten var der ikke helt enighed om antallet af Musvåger - 556 var højeste bud (Gregers Johannesen), der var sjovt nok ingen (statistisk set) ved Dovnsklint, de gider åbenbart ikke trække der i svag vesttvind.

De Røde Glenter dukker nu op i større antal end i de sidste uger, f.eks. 40-50 over Ristingehalvøen den 21. september. Foto: Jan Nielsen.

Søndag den 22. september blev sidste sensommerdag i denne omgang - det fejrede 7300 Landsvaler ved at trække sydpå med det gode vejr ved Dovnsklint (Søren Bøgelund). Samme sted trak en Sort Glente (mange) og 31 Hulduer - om tre ugers tid kommer de rigtig store duedage med over 50000. Ederfuglene er også ved at flytte på sig - det blev til 1600. Dagens anden Sorte Glente trak ved Hesselbjerg, set af Ole Goldschmidt, som også havde en haleløs gammel fugl ved Tullebølle - en sådan blev set flere gange på Langeland i første halvår af 2019. Musvågetrækket var størst ved Knudshoved, hvor Michael Larsen Hansen havde 166 samt lidt andre godter, blandt andet 15 Røde Glenter.

De første Hulduer er begyndt rejsen sydpå. Foto: Leif Sørensen.

Småfugletrækket er også så småt ved at komme i gang - der trak 2000 Bogfinker ved Hesselbjerg (Ole Goldschmidt) og 3400 ved Tryggelev (Gregers Johannesen).

Søndag var der stort fald af Jernspurv - undertegnede havde ti på en kort tur til bageren, 23 blev set på træk ved Knudshoved (Michael Larsen Hansen), 78 trak ved Dovnsklint og på KNF røg der 130 i nettene, det er trods alt en klat!

Masser af Jernspurve søndag - her en fra fotografens have lørdag: Foto: Jane Ditzel.

Brantagæssene er ved at forlade deres yngleområder. Der blev i uge 38 set adskillige flokke af Bramgæs på træk - mindst 850 fugle. Det er ikke mange i forhold til, hvad der er i vente, men det er fortroppen - der bliver store gåsedage i den kommende tid. Også Knortegæssene blev meldt rundt omkring, flest søndag den 22. september med 110 V (Søren Bøgelund). Til smmenligning var der i uge 36+37 0 (nul komma nul) Bramgås og 3 rastende plus 4 trækkende Knortegæs indenfor DOF Fyns område.

Denne Fiskeørn holdt til ved Tarup-Davinde. Den er ugen igennem set mange steder, fortrinsvis ved de store søer og træksteder. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Uge 38 var forrygende, desværre ser det ikke ud til, at uge 39 kan levere lige så meget, hvis det står til DMI - men det er træktid, så der sker altid et eller andet uventet. Tak til folk, der leverer fotos til denne klumme - send endelig aktuelle fotos fra uge 39 til næste uges analyse.

Tekst: Søren Gjaldbæk.