Tirsdagsanalysen - uge 38

Af Søren Gjaldbæk

Ugens vejr var de første dage blæsende og en del af tiden også regnfuldt. I slutningen af ugen dog pænere - søndag sågar rigtig flot, og hele perioden lun for årstiden. Der blev set pænt med vadefugle på de sædvanlige rastelokaliteter og pænt med rovfugle på Sydlangeland. Det kniber stadig at få spredt observatørkorpset væk fra de sikre destinationer.

260923hvidpraestfaj

For mange en af årets mest spektakulære fugle - Stor Præstekrave, Bøjden Nor. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Mandag
Det eneste sted, hvor vejret var til udendørsbrug var tilsyneladende på Sydlangeland. Frank Jensen-Hammer bevogtede Dovns Klint fra solopgang til lidt over 11. Højdepunktet blev en Steppehøg - oven i købet en gammel han. På rovfuglefronten også 122 Spurvehøge, 3 Blå Kærhøge, 2 Dværg- og 2 Lærkefalke, 2 Fiskeørne plus 2 ekstra set af Søren Bøgelund og 6 Hvepsevåger. Fra havet 3 Almindelige Kjover og 199 Pibe- og 65 Spidsænder. 5 trækkende Sølvhejrer pynter på enhver trækdag. Niels Bomholt forsøgte sig med Føllebjerg nord for Lunden for at se, om der skulle være lidt småkjover til overs fra søndag - det var der ikke, men 9 Dværgmåger og en Sortstrubet Lom.

260923rovtorstryggjo

Rovterne - Tryggelev Nor. Ugen igennem blev der meldt 11+/-1. foto: Gunnar Jørgensen.

I Tryggelev Nor stadig mange Rovterner, denne dag så Arne Christensen 10 og også 8 Sølvhejrer, samme sted var Olav Egelund heldig med to gamle Aftenfalke - han og hun - en sensommerromance? Leif Rasmussen var på Storeholm, hvor der var 50 Sandløbere - en tangering af fynsrekorden fra 2022 i Tryggelev Nor. Senere på dagen havde Leif 13 sandløbere på Ristinge Strand. I Stjovl kunne man stadig se Hærfugl. Poul V. Rasmussen fortæller, at nogle lokale folk havde Hærfugl i deres have i Skovballe for et par måneder siden - måske har den hygget sig på Tåsinge i al ubemærkethed en længere periode.

260923andgyldensteen

Optællingsdata, mandag, Engsøen, Gyldensteen. Optæller: Kurt Due Johansen.

Kurt Due Johansen var på mandagstælling ved Gyldensteen. I Engsøen var der godt med svømmeænder, som det fremgår af skemaet. Der var også 5 Traner - de blev der frem til torsdag - og 9 Sølvhejrer, samme antal, som Nis Rattenborg meldte fra Føns Vang. Brændegård Sø plejer at være godt med, men der er kun en enkelt, der hænger der - søen ser ud til at være uden fisk, dømt ud fra de fugle, der ikke ses der - for eksempel Toppet Lappedykker og Fiskeørn, sidstnævnte kunne ses ved Bøjden Nor (Erik Damm og Børge L. Rasmussen).

260923stenvlk

Stenvender, Bøsøre. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
På Dovns Klint fik Frank Jensen-Hammer skiftet efterårets mange Almindelige Kjover - omkring 30 - ud med en Lille Kjove. I Gulstav havde Søren Bøgelund en ung Steppehøg. Bøsøre er et godt sted til Stenvender på denne årstid - Lars Kirk så 9. I Bøjden Nor var der 2 Store Kobbersnepper - måske racen islandica. Også 5 Krumnæbbede Ryler og 850 Hjejler skal nævnes. Hærfuglen havde tilsyneladende forladt Stjovl, Leif Sørensen måtte nøjes med 4 Husrødstjerter.
Undertegnede gjorde et desperat forsøg på at se lidt havtræk fra Fyns Hoved - vinden var superfrisk fra vest med en snert mod sydvest. Det gav ikke meget 5 Suler og lidt indtræk af svaler 27 land og 12 by. Der er stadig mere end 100 Splitterner i Fællesstranden, hvor der også rastede 470 Hjejler. På Æbelø rastede Jens Bækkelund og en Fiskeørn.

260923canadaflj

Canadagås, Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen.

Onsdag
Dagens fugl blev en Lille Kjove, som Erik Ehmsen i Bøjden så følge færgen - når jeg er passager på færger er det desværre kun måger der følger med. I noeret så Flemming Johansen 40 Canadagæs. Der bliver ved med at være Hvepsevåger i posen - Søren Bøgelund talte 16 ved Gulstav Mose, samme sted også 11 Rørhøge og 2 Fiskeørne. Ugen igennem har en gammel Sildemåge holdt til i Skovsøen i Odense og altså også denne dag.

260923spidsgjo

Spidsand - nogle af de 355, der opholdt sig i Tryggelev Nor torsdag. Foto: Gunnar Jørgensen.

Torsdag
En dag med frisk sydlig vind og nogen sol. Det gav et pænt træk på Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer i perioder havde selskab af Søren Bøgelund, Gunnar Jørgensen og Morten Müller. Det blev første dag med over tusind Knortegæs - kliktælleren endte på 1639. Hvepsevågerne ved åbenbart ikke, at de burde være i Afrika, der var 46 forsinkede fugle, desuden 17 Rørhøge, 246 Spurvehøge, 46 Musvåger og 3 Lærkefalke. Antallet af småfugle er også ved at stige, for eksempel blev det til 123 Hvide Vipstjerter, 8100 Bog/Kvækerfinker og 125 Grønsisken. De tal vil stige de næste par uger, hvor også gæs og Ringduer stempler ind.

260923flojllk

Fløjlsand, Thurø Rev - ikke hver dag, de ses der. Foto: Lars Kirk.

Stadig mange Rovterner i Tryggelev Nor - det blev til 11, de blev der ugen ud. Ole Goldschmidt talte 355 Spidsænder på stedet - det er noget af en sjat. Vi skal tilbage til 1993 for at finde større rasttal fra Langeland - der var der 450 på Storeholm. Ellers er det Nordfyn, der står for rasttal over 300.
Vores største Hjejleflokke er fra det nordfynske, denne dag var der 5000 i Næråstranden, dem så Kristian Holm. Dagen gav fem Fiskeørne rundt omkring - ugens total blev på 24.

260923hvepsonsdagobo

Hvepsevågerne bliver ved! Uge 38 gav mindst 105 fugle - alle, som denne,  fra Sydlangeland Foto: Ole Bo Olsen.

Fredag
Dagen bød på en ganske opsigtsvækkende fugl - en helt hvid Stor Præstekrave, som Flemming Agner Jørgensen fandt i Bøjden Nor. Der er langt mellem fugle, der er så hvide, hvis vi lige ser bort fra Skestork og de hvide hejrer. Den blev på sytedet ugen ud og ind i uge 39Fuglen var sammen med 84 andre af de store. Noret bød også på 15 Islandske Ryler. I kystlagunen ved Gyldensteen så Nis Rattenborg 105 af de islandske og i Engsøen blandt andet 16 Sølvhejrer, 24 Sort- og 28 Hvidklirer, 4 Dværgryler og 5 Krumnæbbede Ryler. Også 2 Sorthalsede Lappedykkere. Også på Sydlangeland kunne man se vadefugle, det gjorde Peder Rasmussen i Keldsnor med blandt andet 18 Islandske Ryler og 24 Brushaner, Peder havde også 25 Brushaner i Klise Nor, en Almindelig Kjove, der trak syd ud for Tryggelev Nor, i noret en ekstra Rovterne - 12 i alt - og Flemming H. Nielsen supplerede med Fiskeørn, Rørdrum, 10 Sølvhejrer og 31Sortklirer. Vibbe Damm berettede om 190 rastende Hvide Vipstjerter i Rath og fra Gulstav Mose en Lærkefalk.

260923hvidpraestesa

Hvid præstekrave, Bøjden Nor. Foto: Esben Aagaard.

Fra Gammellung ved Rønninge meldte Per Rasmussen om Fiskeørn og Isfugl - ugen gav 11 af sidstnævnte, blandt andet 3 i Holckenhavn.
Henrik Mørup-Petersen så såvel Steppehøg (ungfugl) og Aftenfalk (en 2K han) fra Dovns Klint, det var først på eftermiddagen, hvor de faste observatører var gået. De havde blandt andet haft 3 Sortstrubede Lommer, 73 Spurvehøge, Blå Kærhøg, 9 Tårnfalke, Dværgfalk, 232 Hvide Vipstjerter og 3100 Bog/kvækerfinker (Frank Jensen-Hammer m.fl.). Ved halvtretiden trak 70 Musvåger i en skrue - det er efterårets første større omgang af den art.

260923gronsjakobjensen

Grønsisken på træk ved Dovns Klint. der er så småt begyndt at komme gang i småfuglene. Fot: Jakob Jensen.

Lørdag
Man kunne stadig se den hvide Præstekrave i Bøjden Nor, nu kun i Selskab med 74 artsfæller, og der var også kommet 5 Dværgryler til, de kunne som Leif Kristensen og Pierre Bentzen også glæde sig over en Vandrefalk, måske med mindre ro i sindet end de to observatører!
Frank-Jensen Hammer, Søren Bøgelund med flere dækkede til sammen Dovns Klint fra daggry til ved tretiden. Det samlede udbytte blev blandt andet Sortstrubet Lom 2, Almindelig Kjove, Hvepsevåge 9, Rørhøg 11, Blå Kærhøg, Spurvehøg 171, Tårnfalk 7, Dværgfalk 3, Lærkefalk 4, Vandrefalk 1, Landsvale 320, Bjergvipstjert 4, Hvid Vipstjert 78, Bog/kvækerfinke 14000, Tornirisk 180 og Grønsisken 295.

260923dvaergpierrrebentzen

En af ugens i alt 17 Dværgryler. Foto: Pierre Bentzen.

Fra Nørreballe By også en Fiskeørn og to Røde Glenter på vej sydover sidst på eftermiddagen. Fra Horseklint to Suler, meldt af Benjamin og Jens Peter Bech. Dagens største noteringer af Brushane blev på 35 Klise Nor (Flemming H. Nielsen) og 33 Engsøen, Gyldensteen (Jens Bækkelund). Fra Broholm meldte Peter Pelle om Fiskeørn, Jens Peter Bech havde Vandrefalk over Tårup på Hindsholm og Ole Dahlgren så en Dværgfalk i Ærøskøbing - i træktiden kan man støde på rovfuglene mange steder - kig op! Fra kolonihaverne ved Stadionvej i Odense beretter Esben Eriksen om en Rødtoppet Fuglekonge.

260923blakaefredgulstrobo

Blå Kærhøg, Gulstav. En af ugens 24 fugle. foto: Ole Bo Olsen.

Søndag
En rigtig flot dag med høj sol og svag sydlig vind. Frank Jensen-Hammer var som så ofte før på plads på Dovns Klint fra solopgang, hvor han med skiftende hjælpere dækkede trækket frem til 12.40. Der var gang i Knortegæssene, det endte med 2795, Vibbe Damm meldte om 1043 Bramgæs. Dagens fugl på klinten blev en ung Steppehøg, desuden 4 Sortstrubede Lommer, 3 Almindelige Kjover, Fiskeørn (9.35), et par Blå Kærhøge, 126 Spurvehøge, 315 Blåmejser, 970 Landsvaler, 282 Hvide Vipstjerter og 4000 Bog/Kvækerfinker. Ole Goldschmidt stod på Ørnhøj fra 11.00 til 15.10 og havde fornøjelsen af 2 Fiskeørn 2, Hvepsevåge 11, Rørhøg 16, Havørn 3, Rød og Sort Glente 1 og 2, Tårnfalk 43 og mange svaler - by 100 og land 1500. Dertil efterårets første Ringdrossel - en hun.

260923stenpiktortrygach

Hovedparten af ugens Stenpikkere blev set søndag. denne er fra Tryggelev Nor, torsdag. Foto: Arne Christensen.

Ole tog til Tryggelev Nor, hvor der blandt andet var en Fiskeørn, 43 Sortklirer og 6 Sortstrubede Bynkefugle og endnu en Fiskeørn i Nørreballe Nor - set i selskab med Niels Andersen. Efterårets første Hvidbrynede Løvsanger blev ringmærket i Gedser om torsdagen, denne dag kom Fyn med, da Anton Markvard hørte en i sin have i Morud - det blev efterårets sjette - tjek krattene - kystnære lokaliteter er normalt de bedste områder. Ved Blanke Fed/Aulby å så Michael Mosebo Jensen en halvsen Gøg, den kunne godt blive vores sidte i år. I Sybergland så Jens Peter Bech 7 Dværgryler. Ugen gav 33 Stenpikkere, de 25 blev set søndag! Flest af Flemming H. Nielsen, der havde 7 i Rath - i selskab med nu 250 Hvide Vipstjerter - og 5 i Keldsnor.

260923rodgkn

Rød Glente med GPS-sender, Hvedholm, Horneland, søndag. Man kan se senderen og fuglrens færden til højre. Foto: Gunnar Knudsen.

Tak til fotografer, observatører og optællere - vi modtager gerne fotos af fynske fugle fra uge 39, hvor der også kommer en analyse - den tager Claus Dalskov sig af.