Tirsdagsanalysen uge 39

Det blev en uge på det jævne, mandag hård østenvind, derefter overskyet og snusket vejr med lidt regn hist og her - i ugens slutning sågar mere regnfuldt. Det betød, at mange arter valgte at udsætte rejsen sydpå.

Spurvehøg, Sydlangeland. Foto: Keld Skytte Petersen.

Mandag kunne man se lidt træk på Dovnsklint, hvor det bl.a. blev til 344 Spurvehøge, 1420 Landsvaler, 2040 Bogfinker og 810 Hvide Vipstjerter set af Søren Bøgelund og med bistand af Per Hauge. Vipstjerttallet er i den høje ende, men langt fra rekorden på 3911 fra september 1988.

Der blev set Rød Glente, såvel rastende som på træk eller trækforsøg ugen igennem. Foto: Jan Nielsen.

Over hele Fyn blev der noteret Bramgæs - gæs har ikke noget mod medvind - i alt trak 3080 med 600 Nyborg og Svendborg Golfbane (undertegnede og Erhardt Ecklon) som største tal. Østenvinden satte som sædvanligt på denne årstid gang i Dværgmågerne med over 550 ved Gedser, kun 8 Keldsnor (Nis Rattenborg) lagde vejen forbi Fyn. Samme sted trak to Almindelige Kjover. Også på Ristingehalvøen var der lidt træk. Gregers Johannesen så endnu en ung Steppehøg og 39 Hulduer. Dagens største Musvåge tal er fra Erik Ehmsen, der så 137 trække vest forbi Svendborg.

Denne Skovsneppe fløj forbi Ole Bo Olsen den 24. september ved Gulstav Mose. Foto: Ole Bo Olsen.

Tirsdag var der igen bemanding på Dovnsklint - Søren Bøgelund - det blev en dag på det jævne, dog er Jernspurv 170 et ret stort træk af en art, som er svær at registrere. Det harmonerer fint med Keldsnors Fuglestation, der i perioden 22. september-24. september ringmærkede 226 styk. Kirsten Pedersen faldt over en større hjejleflok på 1200 ved Agernæs og ved Brændegård Sø havde Gunnar Jørgensen 8 Store Skalleslugere - alle hunner. Den 20. september var der samme sted fem, og de var efterårets første.

De første Store Skalleslugere har indfundet sig. Dem kommer der mange af senere på året. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vibeke Hansen fandt en sen Gøg ved Flyvesandet, og gjorde dermed undertegnedes gæt på, at Ærøgøgen fra uge 38 ville være årets sidste, til skamme.

Gøg, Flyvesandet den 24. september, Flyvesandet. Foto: Vibeke Hansen.

Søren Bøgelund så en Rødtoppet Fuglekonge i Gulstav, mon ikke det var den samme fugl, som samme dag fik ring på efter et møde med Hans Rytter fra Keldsnor Fuglestation?

Rødtoppet Fuglekonge - den er da flot! Foto: Hans Rytter.

Onsdag den 25. september var meget stille! De otte Store Skalleslugere i Brændegård Sø var blevet til fem. Den Nordiske Lappedykker var stadig ved Strynø - nu i fuld vinterdragt. Steen Winkel må have en fotokavalkade, der viser overgangsdragterne!

Denne Blå Kærhøg slog vejen forbi Gulstav den 25. september. Foto: Jan Nielsen.

Skeænderne er som de andre svømmeænder ved at samle sig - onsdag var der 220 i Sundet - Faaborg (Per Damsgaard Poulsen), knapt så mange som de 337 Kurt Due Johansen havde i Engsøen, Gyldensteen to dage før. Ved ugens slutning var der 230 i Brændegård Sø (Gunnar Jørgensen).

Der bliver længere mellem Fiskeørnene, uge 39 gav blot 4, denne fra Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Torsdag den 26. september var der blot 158 indberetninger på DOF Basen indenfor DOF Fyns område. Havde Niels Bomholt holdt sig hjemme havde der kun været 70, de fleste observatører foretrak åbenbart ikke at tage chancer med den regnfulde vejrudsigt. Niels fik blandt andet set Krumnæbbet Ryle og Dværgryle - én af hver - i Keldsnor og en enkelt trækkende ung Dværgmåge ved Dovnsklint, hvor fem Røde Glenter opgav turen over Østersøen. Ved Søen, Valdemar Slot så Peder Rasmussen ugens blot 3. Fiskeørn - den kunne ses der ugen ud - torsdag havde den oven i købet fået selskab af endnu én. Tina Kierkegaard Hansen havde en enkelt fugl rastende ved Tarup -Davinde i flere dage.

Sølvhejre, den ses fortsat mange steder. Foto: Keld Skytte Petersen.

Nævnes skal også, at Kurt Kaack Hansen fik en ny matrikelart ved Skaboeshuse, hvor en Sølvhejre fangede mus i markhegnet - et noget usædvanligt sted for denne førhen så sjældne hejre. Torsdag blev sidste dag i uge 39 med Dværgfalk, Leif Bisshcop-Larsen så en i Gudme, en art, der ellers har været set næsten dagligt de sidste tre uger.

Denne Dværgfalk poserede for fotografen på en mark på Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen.

Fredag var endnu en øv-dag metrologisk set. Småfuglene er begyndt at røre på sig, uantastet, at vejret ikke er optimalt - Per Damsgaard Poulsen havde 1230 finker trækkende ved Faaborg og også tre Hulduer. Ved Bjerreby stod 880 Hjejler foran Annette Friis. Endelig havde Arne Bruun 17 Dværgmåger og 895 Knortegæs trækkende sydvest over havet øst for Thurø - Erhardt Ecklon måtte nøjes med 190 Knortegæs gennem Svendborgsund.

Knortegæs ved Lundeborg på vej til vadehavet. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Både lørdag og søndag startede dagen tørt, men sidst på formiddagen druknede det igen. Lørdagens højdepunkt var uden tvivl efterårets fjerde Odinshane, som Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen fandt i Bøjden Nor - de fire andre er fra Mellemstykket, Ølund (3) og Vitsø, Ærø (1). Fuglene var forsvundet næste dag. Der er fortsat Sule i de indre farvande, Søren G. Nielsen så 7 ved Flyvesandet.

Lærkefalk, Gulstav, den 28. september. Den havde travlt med at forlade landet. Foto: Jan Nielsen.

Søndag den 29. september så Kurt Kaack Hansen fem Rødstjerte ved Skaboeshuse, det varer nok ikke længe før de sidste forsvinder.

Brændegård Sø og Gunnar Jørgensen plus Bent Staugaard syntes, at det var på tide, at Strynøs monopol på Nordisk Lappedykker blev brudt, hvis den er forsvundet fra Strynø er der basis for en konjektur. Som vanligt på denne årstid husede søen også flere Havørne, denne dag 5. Dagen før var der to Sølvhejrer, denne dag kun én - de flytter en del rundt for tiden.

 

Havørn. Efter endt yngletid ses de oftere, denne fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Det blev en uge på det jævne - vi håber, at uge 40 bliver bedre. DMI giver dog ikke grund til større optimisme - men… i træktiden kan alt ske! Vi skal som sædvanligt takke for bidrag med fotos og opfordre til, at man sender os fotos af fugle fra uge 40.

Tekst: Søren Gjaldbæk.