Tirsdagsanalysen - uge 39

Ugen blev mediemæssigt domineret af Tåsinge, der vel næppe har fået så meget omtale siden affæren mellem Elvira Madigan og Sixten Sparre. Nu, hvor resultatet af undersøgelserne af de døde Havørne foreligger, kan vi forhåbentligt komme videre på et mere oplyst grundlag - vi vil resten af dette opslag sprede de mørke tanker!

Vandrefalk, Gyldensteen, en af ugens 8. Foto: Lars Jørn Olsen.

Som det var tilfældet dagen før, startede mandag den 21. september med tåge de fleste steder, og den lettede ikke før sidst på formiddagen. Dovns Klint bød derfor ikke på træk, men Søren Bøgelund fandt en Lille Fluesnapper rastende på stedet. Det blev efterårets første, som desværre undslap de flittige ringmærkeres net. Ved Tryggelev Nor var der fortsat mange Sølvhejrer - 9 blev det til - og parret af Sortstrubet Bynkefugl med to unger var stadig på plads. En Lærkefalk ankom til Tranekær fra Lolland, inden den fortsatte mod sydvest. I engsøen ved Gyldensteen havde de seks Sølvhejrer fået selskab af et par Traner og Kurt Due Johansen. I Odense talte Esben Eriksen fire Mursejlere over haven ved Åløkkeskoven, en stor flok så sent på året, som blev 80 % af ugens høst af den art.

En af ugens mange Isfugle, den blev meldt fra 19 lokaliteter. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag den 22. september startede tåget, og trækket fra Dovns Klint var på det jævne. Ved Gulstav måtte Søren Bøgelund og Morten Müller nøjes med en Enkeltbekkasin i Sørens have - Morten fortæller: ”Vi stod og kiggede efter den, da der lød vingeklappen, og som skudt ud af en kanon passerede den på ti meters afstand. En lille lort i tavs, lige flugt, kort lige næb, mørk overside og lys underside”. Ved Nørreballe Nor kunne Ralph Quinten konstatere, at der stadig er Rørsangere (én) i omløb - det bliver måske årets sidste? Endelig skal det nævnes - for nu at blive i kategorien ”sene fugle” - at undertegnede havde fornøjelsen af en Løvsanger i haven i Odense M.

Tranerne rykker - tirsdag havde Jane Ditzel 29 på træk ved Botofte Skovmose; flokken blev også set ved Holms Mose. Foto: Jane Ditzel.

Længere nordpå ved Tranekær så Jan Stener Jørgensen en ung Duehøg, som kredsede længe med en Havørn, inden den gled nordpå - det var Jans første ved Tranekær efter mange års fuglekiggeri. Hvis vi ser i diagrammet til højre, ser vi, at det heller ikke er særlig ofte, at der ses Duehøg på Langeland eller på Fyn for den sags skyld, hvor Faaborg-Midtfyns Kommune står for 60% af alle observationer de seneste 20 år.

Duehøg - ugen gav to på Langeland. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag den 23. september blev sidste ”sommerdag”. Ved Knudshoved var der et pænt træk af småfugle frem til ved ni-tiden, f.eks. 322 Engpibere og 8 Bjergvipstjerter. I Østerøsø var der en del vadefugle, f.eks. 27 Strandhjejler, 1 Dværgryle og 3 Stenvendere, Per Rasmussen og undertegnede. Per fortsatte et par timer ved broen, hvor det blev til en gammel Vandrefalk og to Blå Kærhøge samt et par rastende Isfugle - den art er tilsyneladende blevet mere almindelig. I år har der været 335 observationer mod 110 pr. år i 0’erne. Ved Vesteregn havde Nis Rattenborg en Hvid Stork - observeret mens han talte i telefon med undertegnede. Ved Nørreballe Nor så Søren Bøgelund fire Rovterner på træk - eneste observation af den art i 5 dage. Samme Søren havde 132 Spidsænder i Tryggelev Nor, hvor antallet af Sølvhejretælleren standsede ved 12. Ved Dovns Klint kom der så småt gang i trækket efter et par dage med morgentåge - det blev årets indtil videre bedste finkedag med 30500 - de 27500 i timen mellem 7 og 8 - som sædvanligt var det Frank Jensen-Hammer, der havde gang i kliktælleren. Finketallet blev overgået flere gange senere på ugen.

Uge 44 gav i alt 30 Dværgfalke, de 21 på træk ved Gulstav, denne fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag den 24. september faldt temperaturen, og der kom regn. Søren Bøgelund opgav trækket på Dovns Klint efter et par timer, der var lidt gang i falkene: 7 Tårn-, 2 Lærke- og 4 Dværgfalke. Også et par gamle Dværgmåger. I Tryggelev Nor var der to af gårsdagens 4 Rovterner tilbage - det blev også første dag uden Fiskeørn i en måned.

Torsdag blev første dag uden Fiskeørn i Tryggelev i en lille månedstid. Denne er fra Klise Nor. Foto: Bent Staugård.

DOF Fyn havde tur til Helnæs, hvor ti barske folk havde trodset vind og vejr - de blev blandt andet belønnet med en Mosehornugle - efterårets tredje - og en Havørn. Man kan læse mere om turen her på webben om et par dage. Ellers blev der denne torsdag mest kigget på vadefugle, der er stadig fugle tilbage, f.eks. Stenvender og Stor Præstekrave 21, Bøjden Nor (Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen), Sortklire 11 Helnæs Made (DOF Fyn-tur), Dværgryle og Hvidklire 17 Keldsnor (Ralph Qwinten og Nis Rattenborg) og Krumnæbbet Ryle og Strandhjejle 27 Østerø Sø - Per Rasmussen, der senere på dagen kunne konstatere, at der denne dag ikke var meget træk ved Knudshoved - muligvis pga. for kraftig vind. Fra det nordfynske kan vi nævne, at antallet af Sølvhejrer ved Engsøen, Gyldensten var vokset til 7, og at der rastede Vandrefalk ved Ølund, Michael Køie Poulsen var rundt deroppe.

Plettet Rørvagtel, Salme Nor. Foto: Ralph Qwinten.

Fredag den 25. september var vådere end torsdagen. Alligevel bød dagen på en lille overraskelse - der var igen Plettet Rørvagtel i Tryggelev Nor, der har ikke været set plettet der siden den 16. september. Der er efter al sandsynlighed tale om en ny fugl, idet den blev set i Salme Nor ganske tæt på det sted, hvor rørskoven starter, når man går over dæmningen mod ”det gamle tårn”. Her så Morten Müller to dage senere, søndag, plettet på det sted, hvor den blev set af mange op til den 16. september. Ralph Qwinten og Søren Bøgelund så fuglen. Der var igen Fiskeørn på stedet og Rovternerne (2) var flyttet til Nørreballe Nor, hvor Ralph Qwinten også så en Duehøg - dem har vi som nævnt tidligere ikke mange af på Langeland. Torniriskerne er begyndt at samle sig - der var 70 på Thurø Rev (Arne Bruun) og 55 ved Spodsbjerg (Hans-Henrik Wienberg).

Blå Kærhøg - der blev set i alt 20 på træk ved Gulstav i uge 39, de 12 søndag. Foto: Jan Nielsen.

Lørdag den 26. september kom der igen gang i småfuglene ved Gulstav. Frank Jensen-Hammer stod på Gulstav Klint, Søren Bøgelund på Dovns Klint - til højre ses træktal for udvalgte arter. Om der er overlap i tallene kan vi ikke vide - det er der sikkert, og mon ikke Søren har undladt at notere finker! Nævnes skal også Dværgmåge 10 og Splitterne 28. I Bagenkop Havn kan man stadig se Middelhavssølvmåge - mon ikke det er den ringmærkede fugl - gul ring VLHH. En halvsen Rødrygget Tornskade blev set af Jan Stener Jørgensen ved Stengade. Ved Tryggelev Nor blev det til ny fynsrekord i disciplinen Sølvhejre med 17 fugle, talt af Jacob Sterup og Ole Goldschmidt.

Det blev i uge 39, at der kom gang i Knortegæssene, fra tirsdag til søndag trak i alt 4833 - langt de fleste blev registreret på Sydlangeland - fordelingen på dage ses til højre.

Der raster mange Strandhjejler rundt omkring, ved Østerø Sø op til 45. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag den 27. september var Per Rasmussen igen ved Knudshoved. Småfugletrækket bestod stort set af Bogfinke 2400 og Grønsisken 250. Der dryssede lidt rovfugle: Blå Kærhøg 3, Rød Glente, Havørn 2, Musvåge 21, Spurvehøg 15 og Tårnfalk 3. I Østerø Sø stod 6 Sølvhejrer (også set af Hans Rytter), som ved middagstid trak sydvest - måske de ender i Brændegård Sø, så vi kan få en ny rekord fra det sted - der stod 13 lørdag. Der var kommet en ekstra Dværgryle - nu 2 - 45 Strandhjejler og 5 Stenvendere. Bramgæssene ville også være med, det blev til 2575 på træk rundt omkring, flest ved Gulstav 1415 (Ole Goldschmidt og Søren Bøgelund) og 740 Thurø (Arne Bruun).

Tryggelev Nor har længe ligget efter Brændegård Sø mht. Sølvhejrer - de 19 lørdag bragte Tryggelev i spidsen på all-times-listen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der skal nok, især hvis temperaturen falder komme et par store Bramgåsedage i løbet af uge 40 eller 41. Arne Bruun krydrede sine Bramgæs med 342 Musvåger - det er årets første større flok. Morten Müller havde en skrue på 110 ved Hesselbjerg, som ikke trak, og Carsten Skou så 70 trække sydøst ved Tryggelev Nor. 12 Røde Glenter røg samme vej. Samme sted var den plettede som nævnt igen på plads og den friske fynsrekord i Sølvhejre ”blev forbedret” til 19. Senere på dagen havde Søren Bøgelund en flok på 16 trækkende ved Gulstav - så mon ikke Tryggelev sølvhejremæssigt har toppet i denne omgang? Fra Ristinge meldte Erik Lemming ugens eneste Sorte Glente. Opmærksomme læsere vil huske, at vi mangler 20% af ugens Mursejlere, den kom forbi Frank Jensen-Hammer på Dovns Klint om formiddagen.

Spurvehøg - søndag eftermiddag blev det til 459 fra Dovns Klint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ugen fik en for de involverede uforglemmelig afslutning. Klokken kvarter i et fik Ole Goldschmidt og Nis Rattenborg den - skulle det vise sig - lyse ide at tage til Dovns Klint. Rovfugletallene til højre taler for sig selv, Tårnfalketallet er en Bob Beamon agtig rekord - den gamle var på 121! Det blev også til et imponerende antal Hulduer - rene flokke, med i alt 1060, en gammel Lille Kjove står nok højt på manges ønskeseddel, 112 Hedelærker og 30 Bjergvipstjerter er vel også en sjat. I baglandet havde Søren Bøgelund 2 Hvidbrynede Løvsangere, de første i år, og også efterårets første Ringdrosler med 3 styk.

Det blev til 1060 Hulduer fra Dovns Klint søndag eftermiddag - det er mange! Foto: Søren Gjaldbæk.

Det var en forrygende afslutning på uge 39 - tak til alle, der har leveret fotos - send os endelig fotos fra uge 40 til denne klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.