Tirsdagsanalysen uge 4

Det blev en uge med tørt vejr i starten. Der blev blandt andet set Slørugle - den art har sikkert nydt godt af de sidste års milde vintre. Ud over ”de kendte fugle” bød ugen bød ugen på mange blisgæs i forhold til det normale niveau.

Mandag den 20. januar kunne man fortsat se Kongeørn på Fangel-Søby-kanten, og det kunne man i øvrigt hver dag ugen igennem. Hvis den unge fugl følger det sædvanlige mønster, trækker den ikke væk før månedsskiftet marts-april. Vi får se. Søkongen har fået selskab - mandag var der to (Peter Hvenegaard og Vivi Andersen). De bliver nu næppe til månedsskiftet marts-april. Vi skal tilbage til 2007 for at finde aprilfund af den art og martsfund er ret sjældne. Undertegnede kunne fortsat nyde synet af Munk, som slås med Dompapper og Stillitser om solsikkekernerne - det foregik på matriklen i Odense.

Kongeørn og Musvåge. Vi håber, at fotoet vender rigtigt! Foto: Erik Thomsen.

Grusgravene ved Tarup-Davinde bød på en bande Lille Skallesluger - 10 styk - set af Leif Sørensen. Gamle kendinge var stadig på plads: Hvidklire i Lunkebugten og Sort Glente ved Trunderup - selskab med 24 røde. Den sorte blev også set tirsdag, onsdag, lørdag og søndag.

Lille Skallesluger. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag den 21. januar kunne man fortsat glæde sig over ”de to konger - sø og ørn”. Niels Bomholt havde 10 Misteldrosler ved Nørresø - dem hører vi ikke meget om i år - det skal nok ændre sig, når forårstrækket sætter ind! Flere drosler kunne ses ved Vognsbjerg, 600 Sjaggere er en pæn klat (Gregers Johannesen). Ved Barager Nebbe kunne man se Claus Dalskov og 6 Sandløbere, sjovt at den art har forkærlighed for det sted. Erik Busk ser på andet end Søkonge - ved Stavrby Skov så han en flok på 30 Gråsisken - dem har vi ikke mange af denne vinter.

Trane, der blev set 14 fugle fra 6 lokaliteter, disse er fra Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Ved Klinte Strand rastede en flok på 250 Blisgæs i selskab med nogle hundrede Bram- og Grågæs (undertegnede). Sortsvanen, som har holdt til i Engsøen, Gyldensteen siden 30. maj 2019 blev sidst meldt den 5. januar - denne tirsdag ved Klinte Strand i selskab med Sangsvaner.

Der blev meldt Blisgæs fra 23 lokaliteter i uge 4, flest fra Sortemosen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag den 22. januar var der høj sol og en først på dagen mindst frisk nordvestenvind. Det satte gang i lommer og alkefugle - ved Horseklint havde undertegnede 35 Rødstrubet Lom, 18 Alke og 32 Alk/Lomvier på halvanden time. Lomvie er åbenbart ikke så almindelig i de fynske farvande eller også holder den sig så langt fra land, at den ikke kan bestemmes? Ved Dalby Bugt rastede 3600 Bramgæs. Man kan fortsat set Sortgrå Ryle ved Knudshoved - tirsdag blev det til 12. Ved Sortemosen blev der kigget på gæs - Blisgås 750, denne vinters største flok - tirsdag var der ”kun” 660, og Tundrasædgås 6 (Peder Rasmussen). Årets første Skovhornugler fandt Jane Ditzel ved Stoense Udflyttere - der sad 6 i et træ og ventede på at mørket skulle falde på. Længere sydpå havde Gregers Johannesen en Stor Tornskade i Tryggelev Nor. Undertegnede kunne stadig se Munk - en han - i haven, den er dog ikke begyndt at synge, som mange andre af havefuglene. Det blev også ugens sidste dag med Søkonge.

Skovhornugle, én af seks ved Stoense Udflyttere. Foto: Jane Ditzel.

Torsdag den 23.janur var en grå og diset dag, og den kastede ikke meget af sig. Kurt Due Johansen var en tur i Reservatet ved Gyldensteen, her så han årets første Enkeltbekkasin i selskab med 18 Dobbeltbekkasiner.

Troldanden ses mange steder - flest i de store søer. Denne er fra Svendborg. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag den 24. januar gav en Slørugle til Søren Bøgelund ved Ny Stenderup - det er ikke hverdagskost på Fyn. Ved Trente Mølle måtte Søren nøjes med 800 Kvækerfinker, der jo ikke er meget, hvis vi sammenligner med sønderjydernes flok på op til 300000 fugle ved Årtoft Plantage. Ved Sortemosen havde Peder Rasmussen 3 Traner og Barager Nebbe husede fortsat 6 Sandløbere.

Sandløbere, Barager Nebbe. Foto: Lars Kirk.

Lørdag den 25. juni så David Damgaard Dysager denne vinters største flok Silkehaler - 100 styk i Bolbro, ugens eneste anden flok var fra tirsdag i Sanderum, hvor Ella Mikkelsen så 25.

De fleste Silkehaler er åbenbart væk, men der er fortsat nogle tilbage i Odense. Foto: Søren Gjaldbæk.

Peter Lillesø forsøgte at genfinde Mudderkliren ved Lumby Middelgrund, Niels Bomholt var ude i samme projekt onsdag, begge kiksede - Peter måtte tage til takke med 1000 Bramgæs. Pierre Bentzens have i Svendborg husede munk for 24. dag. Kongeørnen havde fået selskab af en Havørn - det blev vist ikke til et dybere venskab!

Sangsvaner, som kigger på ørne, Fangel Mose. Foto: Leif Sørensen.

Søndag den 26. januar startede trist og grå, men ved middagstid klarede det op og fuglefolket drog i felten. Claus dalskov fandt 9 Lysbuget Knortegås ved Strandby nær Tranekær - den er ikke så almindelig bortset fra ved Mågeøerne. Der er stadig lidt Snespurve rundt omkring, denne dag 14 ved Eriks Hale på Ærø (Torben Johannesen). Den Sorte Glente var flyttet til Gultved sammen med 30 røde (Gunnar Jørgensen).

Sort Glente klar til overnatning ved Trunderup, lørdag. Foto: Mogens Ribo Petersen.

Vi får se, om næste uge giver lidt forårstræk. Hvis det milde vejr fortsætter, kan det ikke vare længe før Sanglærkerne prøver at stikke nordover. Vi skal som sædvanligt opfordre til at man sender os fotos af aktuelle fugle fra uge 5 og samtidigt takke dem, der har bidraget til denne uges klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.