Tirsdagsanalysen - uge 4

 Af Anton Markvard

Ugen bød på vejr og fugle med forårsagtige tendenser. Foråret er lige rundt om hjørnet, så det er en god idé at få varmet lidt op derude i felten.

300124kaspmage.pb
Kaspisk Måge, Skovsøen. Foto: Pierre Bentzen.

Mandag
Peder Rasmussen var rundt på Tåsinge, hvor han ved Bækkehave så en Pibesvane, ved Skovballe 2000 Bramgæs, ved Vejlen 11 Skeænder og ved Vårø Skov rastede 2 Havørne.
Laila Neermann fandt en ung Kaspisk Måge ved Fæbæk, og Pierre Bentzen så den unge Kaspiske Måge ved Skovsøen.
Poul Vestergård Rasmussen så en overflyvende Duehøg ved Vornæs Skov. Tom Tjørnum så 3 Havørne ved Gyldensteen Engsø, Pierre Bentzen så 2 stk. af samme art ved Ravnholt og Arne Christensen så også to, men ved Kohave ved Valdemarsslot.
Pierre Bentzen så også en Stor Tornskade ved Ravnholt.

300124lilleskallesluger3 lammeso lr
Lille Skallesluger, Lammesø. Foto: Lars Rasmussen

Tirsdag
Sølvhejren blev registreret på otte forskellige lokaliteter på Fyn af otte forskellige observatører, som alle kun så én enkelt på de respektive lokaliteter. Michael Brunhøj Hansen var rundt i Hindsgavl Skovene, hvor han så 2 Grønspætter, én Sortspætte, 2 Isfugle, 30 ubestemte korsnæb og 5 Topmejser.
Ved Stengade på Langeland så Hans-Henrik Wienberg Blå Kærhøg og Duehøg. Ikke langt derfra, i Stengade Skov, så Niels Bomholt Jensen en Rødtoppet Fuglekonge.
Rasmus Würgler Hansen så den Kaspiske Måge ved Skovsøen, Leif Kristensen og Claus Dalskov så Vandstæren ved Silkeå og i Svendborg fouragerede en Bjergvipstert, som Niels Selck så. En særdeles god slat Silkehaler blev set i det fynske i dag: 32 I Faaborg Havn af Kristina Svendsen, 55 i Egense ved Svendborg af Niels Andersen, og 54 i Munkebjerg-kvarteret i Odense af Martin Søgaard Nielsen.

Onsdag
Ella Mikkelsen var forbi Firtalsstrand og Ølundgård. Her fik hun set en Blå Kærhøg, 80 Storspover, 1500 Bramgæs og 36 Lille Skallesluger.
Så mange Lille Skallesluger kunne hverken Pierre Bentzen eller Tom Tjørnum matche, som måtte nøjes med henholdsvis 12 og 25 hver ved Vejlen og Gyldensteen.
Arne Bruun fandt en Blå Kærhøg i Thurø By og en Sortgry Ryle ved Thurø Rev. I Ny Gesinge fouragerede en enkelt Pibesvane, som Arne Christensen og Pierre Bentzen så - se foto af fuglen herunder.

300124pibesvane nygesinge ach
Pibesvane i forgrunden i selskab med Sangsvaner. Foto: Arne Christensen

Torsdag
Godt vejr i dag modsat gårsdagens nærmest stormvejr fik folk i felten, og det kunne også ses på DOFbasen, hvor en del fugle blev indtastet.
Niels Andersen besøgte Thurø Rev, hvor han fik set 55 Toppet Skallesluger, 350 Pibeænder og 255 Krikænder. Flotte andetal! Dog så Niels ikke gårsdagens Sortgrå Ryle samme sted, men Kirsten Halkjær Lund tog sig af den art ved Knudshoved Færgehavn. - Her fouragerede en enkelt.
Bramgæs blev talt rundt omkring i det langelandske, og Peder Rasmussen scorede højst med 3000 fugle, dog på Siø. Claus Dalskov talte 2500 stk. ved Østrig på Langeland og Aurora Epoke Dalsgård så 1300 flyve sydøst over Kassebølle. Peder Rasmussen så også en Pibesvane ved Bækkehave på Tåsinge.
Michael L. J. Glentedal så 32 Silkehaler ved Tornbjerg, en Sortstrubet Bynkefugl rastede ved Jersore, og den så Jens Bækkelund, og ved Silkeå fouragerede Vandstæren med Carsten Skou som tilskuer. I Bøllemosen på Sydfyn stod 125 Blisgæs og Gunnar Jørgensen. Der blev set Blå Kærhøg på 6 forskellige lokaliteter af 6 forskellige observatører. En del Havørne blev set; Leif Sørensen så 3 ved Nakkebølle Inddæmning og 2 ved Korinth, Carsten Skou så ligeledes 2 ved Brændegård Sø og Arne Bruun også 2 stk. ved Hvidkilde Sø. Arne så også en Isfugl samme sted.

300124sortlkSortgrå Ryle, Knudshoved Færgehavn. Foto: Lars Kirk.

Fredag
Arne Christensen så Pibesvane ved Bækkehave på Tåsinge, og i Noret på Tåsinge stod en Sølvhejre, som Peder Rasmussen så.
Leif Schack-Nielsen var ved Firtalsstrand og Ølundgård, hvor han så 19 stk. Lille Skallesluger, 17 Spidsænder og 230 Krikænder. Niels Bomholt Jensen og Martin Iversen så hver 2 Havørne ved henholdsvis Sibirien og Avnslev.

300124havorn sandholt flj
Havørn, Sandholt. Foto: Flemming Johansen.

Lørdag
Sangsvanen er en rigtig vinterfugl. Man ser dem fra oktober til marts/april, typisk i store flokke på marker, hvor der er vinterafgrøder, de kan guffe i sig.
Søren G. Nielsen så og talte 250 fouragerende Sangsvaner ved Hjadstrup, Jens Bækkelund 420 stk. ved Østrup og 310 stk. ved Jørgensø, og Jens Peter Bech fik noteret 236 overnattende i Sybergland. I Sybergland fik Jens Peter også talt 170 fouragerende Krikænder.
Arne Bruun var på Sydlangeland, og ved Ørnehøj talte han 2200 Bramgæs og 25 Silkehaler.
På stranden, lige syd for Rudkøbing, stødte Søren Sørensen på en tilsyneladende dårlig Ride. I Knudshoved Færgehavn rastede en Sortgrå Ryle. Lokaliteten har alle dage været et sikkert spot til Sortgrå Ryle i vintermånederne.
Havørnene var på himlen: 4 over Faaborg, som Nina Bjørn så, og et par over Ølundgård og over Fjællebro Skov, som blev set af henholdsvis Jens Bækkelund og Per Rasmussen.
Niels Bomholt Jensen talte 26 Røde Glenter ved Flintholm Hestehave, som gik til overnatning.
2x Erik (Raagaard og Busk) var i Hindsgavl Skovene, hvor de begge fik set en Sortspætte.
Vinterens faste Vandstær ved Silkeå så Karen Kofoed.

300124lilleskallesluger2 lammeso lr
Lille Skallesluger, Lammesø. Foto: Lars Rasmussen.

Søndag
Særdeles godt vejr bragte mange fuglekiggere i felten, og en del gode fugle blev set!
Ole Goldschmidt fandt ugens fugl - En adult han Rødhovedet And i Nørreballe Nor.
På Ristingehalvøen rastede en anden sjælden fugl, dog en underart: Sortbuget Knortegås, som blev set af Niels Bomholt Jensen. Ristingehalvøen er et godt sted til denne sjældenhed, og mon ikke det er nogle af de samme fugle, der vender tilbage til området hvert år?
En del Blisgæs blev set, på 8 forskellige lokaliteter. Højeste antal var 141 stk. ved Tryggelev Nor, som Ole Goldschmidt så.
Benjamin Bech var rundt på Hindsholm, hvor han fandt en Canadagås/Grågås-hybrid og tilmed en overvintrende Rørhøg - den kun anden registrerede Rørhøg på Fyn siden november. I havet ud for Tryggelev Nor så Ole Goldschmidt og Niels Bomholt Jensen en Nordisk Lappedykker og i selve noret 12 Hulduer, Sølvhejre, 2 Blå Kærhøge og Sortstrubet Bynkefugl.
Ved Flyvesandet rastede 2 Skovhornugler, og dem så Karen Kofoed. Henrik Kingo Andersen så en Vandrefalk ved Fynsværket. Stoffer Jaeger og Pierre Bentzen så 2 Vandstære ved Silkeå, og det var først gang siden starten af december sidste år, at der har været mere end én Vandstær på lokaliteten.
Esben Eriksen så en Hvid Vipstjert flyve øst over Odense Jernbaneterræn. - Det begynder at lugte lidt af forår!

300124rorbbeEn overvintrende Rørhøg over Nordskov. Foto: Benjamin Bech

Det var alt for Tirsdagsanalysen denne gang, vi vender tilbage i næste uge - en uge tættere på foråret.