Tirsdagsanalysen - uge 4

Det blev en uge, hvor vi blev mindet om, at januar er en vintermåned, hvis nogle skulle være i tvivl. Det var koldt og flot vejr, det meste af tiden. Ugen vil uden tvivl blive husket for en - årstiden taget i betragtning - rekordstor flok af Havrevimp, meget passende lokalforeningens logo taget i betragtning.

012521bjergsgn

Bjergvipstjert, Snapind Skov. Foto: Søren G. Nielsen.

Mandag

Ved Gyldensteen var der stadig 6 Sølvhejrer (Jens Bækkelund) - ellers tyndede frosten gevaldigt ud i de hvide hejrer - bortset fra Brændegård Sø med 3 (også mandag) og Botofte Skovmose (Karen Kusk), der havde 4 fredag - var der kun meldinger om en til to fugle, flest enlige - de optrådte til gengæld på godt 20 lokaliteter. I Engsøen også 39 Små Skalleslugere. Skovsnepperne er lette at gå til nu, mandag blev der set fire på fire lokaliteter - en i forbindelse med boligbirding (Mogens Ribo Petersen, Marslev) og en hjembragt af en kat (det forlyder, at katten ikke fik aftensmad den dag - Frank Jensen Hammer, Gulstav). Ved Skaboeshuse havde Kurt Kaack Hansen igen Enkeltbekkasin, også onsdag og søndag. Ugen gav yderligere to fugle - en Aborg Minde, tirsdag og en Helnæs Made fredag. Den har været på stedet siden den 25. oktober. Der er ikke mange Sortgrå Ryler denne vinter - fire ved Knudshoved (Flemming Søndergaard) udgjorde hovedparten af ugens 7 fugle. Ugens største notering af Dobbeltbekkasin blev Bent Juhlers 20 fra Bispeenge i Odense. Ved Køllenbjerg Mose/Heden så Thomas Andersen 5 Traner. En Stor Tornskade holdt til ved Lindkær/Ravnholt - den blev set hele ugen.

012521bltsingesv

En af ugens 12 Blå Kærhøge. Foto: Steen Vagner.

Tirsdag

En af ugens kun to Bjergvipstjerter blev set ved Hundstrup Å af Carsten Skou. Ikke langt derfra havde Else Klint igen besøg af en Gransanger i sin have i Vester Aaby. I Glorup Park/Holmesø kunne man se 3 Kortnæbbede Gæs (Pierre Bentzen), der er mange gæs i det område, men det er svært at overskue. Ved Sortemosen - ikke langt derfra - havde Leif Bisschop-Larsen 400 Blisgæs, en pæn flok. I Lunkebugten fortsat Hvidklire - set ugen igennem. På Tornen ved Horseklint rastede 60 Islandske Ryler i selskab med to Sortgrå Ryler og Mogens Ribo Petersen - senere på ugen blev det til lidt over 100 islændere, den største vinterflok i mere end 20 år. Ugens sidste Sortgrå holdt til ved Hou Nordstrand, hvor der også var 8 Stenvendere (Claus Dalskov). Michael Brunhøj Hansen meldte igen Sortspætte fra Hindsgavl Batteriskov, mon ikke den påtænker at yngle der igen i år? Trænger man til at kigge Sangsvaner igennem, er området mellem Otterup og Ølundgård et godt sted at tage fat - Per Quaade havde 525 i nærheden af Ølund.

012521islandsg

Islandske Ryler, Tornen - der var over hundrede i området omkring Fællesstrand. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag

I Bagenkop Havn så Søren Bøgelund årets anden Hvide Vipstjert - det skulle blive meget bedre og spektakulært senere på ugen! Ved Barager Nebbe var der 3 Hulduer (Morten Müller), med den kulde vi har, bliver de nok der et par uger endnu! Dagen gav to Store Tornskader - en ved Magleby Nor (Søren Bøgelund) og en ved Sundet i Faaborg (Per Damgaard Poulsen). Kigger man op i dagbrækningen eller i skumringen ser man mange kragefugle flyve fra og til overnatning - Martin Rheinheimer talte 700 Alliker ved Odense Universitet - de overnatter der og i området ved Holluf Pile - det er mit indtryk, at antallet er faldet de senere år - for 30 år siden kunne man se over 10000 Alliker og Råger overnatte i området. Hold øje med de sorte fugle - vi vil senere i februar prøve at få overblik over, hvor mange vi har på vinterophold i det fynske.

 012521brampvr

For tiden opholder der sig mere end 40000 Bramgæs i det fynske - disse er fra en flok på 5500 fra Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag

På Monnet så Poul Vestergård Rasmussen ugens næststørste flok Bramgæs, der var 5500. Kigger vi på hele ugen og renser for gengangere (efter fattig evne), ser det ud til, at der lige nu rater omkring 40000 Bramgæs på Fyn og øer - vi får se, om der gemmer sig en rød gås i mellem dem. Det blev også til 592 Hvinænder og 338 Knopsvaner ved Monnet - Poul har haft gang i tælleren! Ved Holckenhavn så Jørn Knudsen 500 Blisgæs trække mod syd - det er efter fynske forhold en pæn flok.

012521havls

Havørn, torsdag blev der set 31 på Fyn. Foto; Leif Sørensen.

Der blev holdt Havørnens Dag - det blev til 31 fugle fra 9 lokaliteter - flest havde David Damgaard Dysager med 7 fugle over Stige By. Også 5 ved Storeholm (Henrik Mørup-Petersen), 4 Gyldensteen (Lars Jørn Olsen) og 4 Nærå Strand (Aksel Christensen) skal nævnes. Senere på måneden bliver der arrangeret en alternativ udgave af Ørnens Dag, nu hvor coronasituationen har lukket for den sædvanlige afholdelse - mere om dette her på siden senere.

012521hvidlk

Hvidkliren i Lunkebugten holdt stand. Foto: Lars Kirk.

Fredag

Leif Kristensen faldt over en Kortnæbbet Gås (ugens fjerde) på sin daglige tur forbi Sandholt Lyndelse, og ved Hvidkilde Sø var der igen 2 Nilgæs (Niels Andersen). I Nakkebølle Inddæmning så Carsten Skou 40 Små Skalleslugere, og ved Ristinge Hale rastede 532 Strandhjejler (Henrik Mørup-Petersen). Uge 4 gav 10-11 Vandrefalke, de to af dem denne dag: Helnæs Made 1 (Tom Giersing) og Rudkøbing Havn 1 - begge steder blev der på andre dag set 2 - de to i Rudkøbing Havn var en han og en hun, som så ud til at hygge sig - måske endnu et fynsk ynglepar på vej?

012521vandrelk

Uge 4 gav 10 til 11 Vandrefalke - denne ungfugl er fra Ny Bjerreby på Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Lørdag

Fra Bispeenge i Odense meldte Bent Juhler om en Bjergpiber - måske flere - vi får se, hvad det ender med - det er ikke ukendt, at frostvejr samler Bjergpiberne i Odense Fjordområdet og sikkert også på mange andre kystnære lokaliteter. Fra Falsled meldte Stoffer Jaeger om to Sortstrubede Bynkefugle - et par - en spændende observation.

012521sortbynksj

Sortstrubet Bynkefugl, Falsled. Foto: Stoffer Jaeger.

Årets første Nordiske Lappedykker lå ud for Ristinge Strand (Henrik Mørup-Petersen), og ugens største flok af Bramgæs blev set ved Nørreballe Nor - 8900, talt af Ole Goldschmidt. Naja Overballe så tre Traner ved Rud/Ålehoved - søndag blev der igen set tre fugle i nærheden, sikkert de samme. Der blev meldt 2187 Sangsvaner fra 15 lokaliteter - flest ved Vesterby/Kædeby Mose, hvor Ole Goldschmidt havde 610.

012521sangespeet

Vi har efterhånden en del rastende Sangsvaner, disse er fra en flok på 303 nær Espe. Foto: Erik Thomsen.

Søndag

Dagens - og ugens - mest spektakulære og overraskende melding kom fra Broby Enge, hvor Hans Ægidius meldte ikke én, ikke to, men 15 Hvide Vipstjerter. Der er i de sidste 40 år kun 19 januar meldinger af mere end en Hvid Vipstjert - alle tilfælde 2 eller 3, så her har Hans en rekord, som sikkert kan overleve en del ”klimaforbedringer”! Ugens største Bjergandetal kom ikke uventet fra Bøjden Nor - her lå der 4000, talt af Leif Bisschop-Larsen. Det kolde vejr har tilsyneladende fået en del af glenterne til at fortrække - Henrilk Kalckar Hansen havde 5 ved Lindkær/Ravnholt, ellers gav ugen blot 14 observationer af en eller to fugle.

012521rdkl

Nogle af vores Røde Glenter ser ud til at være fortrukket, der er dog stadig nogle tilbage. Foto: Klaus Larsen.

I Snapind Skov i det nordlige Odense, så Søren G. Nielsen ugens anden Bjergvipstjert - Gregers Johannesen havde en samme sted onsdag - der har tidligere dette år været fire fugle i området. Mosehornugle har vi ikke været forvænt med i år - Kurt Kaack Hansen havde årets anden ved Skaboeshuse - i selskab med sin Enkeltbekkasin? Dagen gav også en enkelt Pibesvane - Niels Bomholt fandt en mellem 68 Sangsvaner ved Havbølle.

012521ispvr

Isfuglen er forståeligt nok et af fotografernes yndlingsmotiver, denne er fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tak til alle, der har leveret observationer og fotos til denne klumme - send os endelig friske fotos fra det fynske i uge 5. Metrologerne lover os frost, måske der alligevel falder en ornitologisk godbid af?

Tekst: Søren Gjaldbæk.