Tirsdagsanalysen uge 41

Kalendermæssigt burde uge 41 være helt i top med hensyn til træk og ”sjove” småfugle, vi kan kun konstatere, at forventningens glæde endnu engang blev den største - der var meget lidt træk, hvis man ser bort fra søndag. Ugens bedste fugl blev en Sibirisk Gransanger fanget af Jesper Brinkmann for KNF ved Gulstav.

Stor Tornskade, Østerøsø. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag den 7. oktober var en dag, hvor man selv kunne bestemme vindretningen - der var 0 m/s. Forventeligt nok gav det ikke den store trækaktivitet - stod man på Dovnsklint, og det gjorde Søren Bøgelund, kunne man bl.a. se Bramgås 2640, en Fiskeørn, Rød Glente 11, et par Dværgfalke og Ringdue 7000, suppleret med lidt småfugle og en lidt sen Mursejler.

Grønspætte, Flyvesandet. En drilleart for mange fotografer - den plejer at flyve, før de er klar. Foto: Leif Sørensen.

Ved Knudshoved måtte Per Rasmussen vente helt til klokken 13 før, der kom gang i Musvågerne - det blev til 263, også set af Jan Holm Jensen. Ventetiden fordrev Per, der kom til området ved halvnitiden, med at luske rundt i området - det gav en Stor Tornskade, den første uden for Sydlangeland, hvor der fortsat var en enkelt. Ved Frankfri kunne Grethe Bernt Madsen se 6 Nilgæs, onsdag blev der set 8.

En lidt sen Rørhøg i Odense den 7. oktober. Foto: Steen Wagner.

Tirsdag startede med regn, så observatørerne drog først i felten ved tolvtiden uden at se andre fugle end de kendte rastende - undtaget Peter Pelle, der ved Nyborg så et glimt af en sydtrækkende Sort Glente.

Rød Glente, Skovballe Havn. Arten ses mange steder i denne tid. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Onsdag den 9. oktober blev en ret trist dag set med ornitologiske briller - Leif Kristensen så en lille flok Sølvhejrer - 7 styk - ved Brændegård Sø - Peder Rasmussen fintalte og fik 8. Der var også 26 Store Skalleslugere, og så var vi ”færdig med den dag”!

Sibirisk Gransanger, Gulstav. Foto: Jesper Brinkmann.

Nævnes skal endnu en gang, at Jesper Brinkmann, Keldsnor Fuglestation fangede en allerede ringmærket Sibirisk Gransanger - racen (endnu?) tristis. Det er første gang, den optræder i DOF Fyns område.

Blisgæs, Fakkebjerg, tirsdag. Foto: Ole Bo Olsen.

Torsdag den 10. oktober blev endnu en ”stille dag på kontoret”. Frank Jensen-Hammer kæmpede på Dovnsklint, Knortegås 825, et par Dværgfalke og Tornirisk 440 var vel det mest spektakulære. Blisgæssene er ved at indfinde sig - torsdag 2 i Bøjden Nor (Kirsten Pedersen m.fl.), 1 Siø og 15 overflyvende i Keldsnor (Peder Rasmussen).

En større flok Sølvhejrer har samlet sig i Brændegård Sø. I 2016 endte det med 16 fugle, vi får se om årets flok bliver lige så stor i løbet af måneden. Foto: Steen Wagner.

Fredag den 11. oktober var det om muligt endnu dårligere vejr og observatørerne havde ikke mange timer at gøre godt med. Der var kun 85 indberetninger på DOF-basen, hvilket svarer til en sløj februardag. I Keldsnor havde Nis Rattenborg to Dværgryler og to Dværgmåger - begge arter trak vest. Hjejleflokken dernede blev denne dag talt til 540. Senere på dagen sad Nis i kø på motorvejen ved Kildebjerg - her fløj en Fiskeørn forbi - de har jo plads nok.

Efterårets første Snespurve - han og hun - blev set på Thurø Rev af Arne Bruun den 11. oktober, her en han. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved flyvesandet så Ella Mikkelsen 4 Suler - der er stadigt mange i de indre farvande. I ”Fortegnelse over fugle i Fyns Amt” fra 1998 anføres, at det samlede antal Suler set på Fyn i perioden 1976-1998 var 193, de 109 fra en enkelt observation! Man kan trygt sige, at arten er blevet mere almindelig eller også har observatørerne undladt at kigge ud over havet. I Næråstranden stod - som vanligt på denne årstid - 260 Store Regnspover og Ella anslår antallet af Almindelig Ryle til 3000, også helt efter bogen.

Unge Havørne, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag den 12. oktober var igen en vejrmæssig udfordring. Der var fortsat to Snespurve på Thurø Rev - søndag kun en, hvor Arne Bruun også havde en indtrækkende Mosehornugle, der efter lidt palaver med Råger fortsatte sin rejse. Frank Jensen-Hammer kæmpede Dovnsklint, det gav en Dværgfalk, Hedelærke 14, Bjergvipstjert 4 og Grønsisken 1260 de havde fået nok!

Vindrossel - én af 14000, der trak fra Dovnsklint den 13. oktober. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag den 13. oktober kom der gang i trækket af småfugle - 84000 finker og 14000 Vindrosler trak ud fra Dovnsklint, sidstnævnte er det næsthøjeste fra Fyn, kun overgået af 33000 i 1991 samme sted. Sjaggerne rører også på sig, der var 2500, der forlod Sydlangeland via klinten. Tornirisk 2700 er det højeste tal for denne art i 25 år. Man kunne også se en Mosehornugle og 2 Ringdrosler på træk. Frank Jensen-Hammer talte. Gulstavområdet husede to Store Tornskader og endnu et par Ringdrosler (Søren Bøgelund). I det nordfynske har der samlet sig mange Hjejler - Ella Mikkelsen så 7000 ved Ølund, det er mange!

Tak til de, der har stillet fotos til rådighed for denne analyse - send endelig fotos til os fra uge 42, som vi håber vil blive noget mere spændende end uge 41 set fra en fuglekiggers perspektiv.

Tekst: Søren Gjaldbæk.