Tirsdagsanalysen - uge 41

Uge 41 vil først og fremmest blive husket for de mange Hvidbrynede Løvsangere. Det blev til 10 i det hele, de 7 på Langeland. Også trækket af Musvåge ved Knudshoved kom i gang, med flere gode dage, sluttende søndag med 1171 fugle.

Hvidbrynet Løvsanger, Thurø - den opholdt sig tre dage i Arne Bruuns (Bryns?) have. Foto: Lars Kirk.

Mandag

Brændegård Sø udlignede i Sølvhejrekampen mod Tryggelev Nor - Bent Staugaard Nielsen og Leif Kristensen så 21 i Brændegård Sø. Det var ny rekord for søen og en tangering af den blot en dag gamle Fynsrekord fra Tryggelev.

Delvis dokumentation af Sølvhejrerekorden - man kan tælle til 17. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

På Dovns Klint blev det til endnu en finkedag med over 100 k - Frank Jensen Hammers kliktæller standsede ved 100400. Der var stadig gang i Blåmejserne - 500 stak over Østersøen - og Blisgæssene meldte sig for alvor til efterårstrækket: 3140 fra klinten om formiddagen og 7570 over Gulstav om eftermiddagen - fra Ristingeområdet havde Gregers Johannesen 695 på træk, Jens-Gert Hansen 264 ved Rantzausminde.

Bramgæssene er ikke for alvor begyndt at trække - uge 41 gav 2526 på træk rundt omkring, flest på Langeland og 1000 S ved Frellesvig mandag var langt de fleste - set af fotografen. Foto: Jane Ditzel.

Af rovfugle var der praktisk taget kun Spurvehøge - 201 i alt. Gulstav havde i det hele taget en fin eftermiddag med bl.a. 183 Hedelærker og yderligere 72400 Bog/Kvækerfinker. Også i den modsatte ende af DOF Fyns område blev der talt, her var Kurt Due Johansen ved Gyldensteen, hvor der vanen tro på denne årstid er mange svømmeænder, som det ses nedenfor.

Svømmeænder, Gyldensteen, Engsøen, talt af Kurt Due Johansen.

Det blev også til Lille Lappedykker 171 - de har det fint deroppe. Af vadefugle skal Sortklire 14 nævnes. Per Rasmussen forsøgte sig ved Knudshoved, hvor der kom 171 Musvåger, 1 Vandre- og 1 Dværgfalk, 2 Tårnfalke og 3 Røde Glenter. På god afstand 1500 ubestemte gæs, men i betragtning af de mange Blisgæs, der trak den dag, kunne der nemt være en del af dem i mellem. I Skovsbo/Svendborg en sen Mursejler, set af Peter Teglhøj. Endelig havde Arne Bruun en lille fugl i sin have på Thurø, hvis kald lød som en Hvidbrynet Løvsanger. Arne så fuglen fint næste dag og fik dermed mistanken bekræftet plus en af de bedre matrikelarter.

En af to Hvidbrynede Løvsangere ringmærket på KNF tirsdag den 6. oktober. Foto: Jesper Brinkmann.

Tirsdag

Der var som nævnt fortsat Hvidbrynet Løvsanger i Arne Bruuns have på Thurø. Det doblede Keldsnor Fuglestation, hvor Jesper Brinkmann ringmærkede to! Der kom regn ind ved middagstid, så trækobservationerne ved Dovns Klint stoppede der. Rovfuglene blev igen domineret af Spurvehøg med 212 og igen over 110 k Bog/kvækerfinker - denne dag 151500. Der var stadig lidt Blisgæs - 1312 - og også lidt Hedelærker - 51. Frank Jensen-Hammer talte.

Der har været rigtig mange Hedelærker på Sydlangeland dette efterår. Uge 41 gav 592 og intil videre 1094 i alt. Foto: Esben Eriksen

Per Rasmussen var igen ved Knudshoved. Vadefuglebilledet i Østerø Sø uændret med mange Almindelige Ryler, også efterårets første Sortgrå Ryle (Niels Bomholt), en Sandløber, en Dværgryle og 30 Strandhjejler - dem har vi mange af i år - Peder Rasmussen havde 27 på Monnet mandag. Trækket var domineret af småfugle med f.eks. Bog/Kvækerfinker 8010 og Engpiber 130, også 267 Blisgæs. Som på Langeland lukkede butikken ved middagstid. Skal man se mange vadefugle - desværre på lang afstand er det Næråstranden man skal besøge, som det fremgår af skemaet nedenfor - Kurt Due Johansen talte.

Vadefugle, Næråstranden, tirsdag, talt af Kurt Due Johansen.

Samme sted Sandløber 1, Gravand 220 og Knortegås 324.

Strandhjejle, Østerø Sø - der var omkring 30 hele ugen. Foto: Asger Rasmussen.

Onsdag

Der kom der lidt ro på finkerne - ”kun” 28200 fra Dovns Klint, hvor der også fortsat var mange Hedelærker: 66, Blåmejser 375 og også lidt svaler (345 Land- og 3 By-) og gæs, 261 Blisgæs, 2410 Knortegæs og en sjat Spurvehøge - 259, som vanligt Frank Jensen Hammer. Ved Knudshoved måtte Per Rasmussen vente længe, før der kom gang i Musvågerne, det blev til 380, alle efter kl. 11 og hovedparten om eftermiddagen. Også to Sølvhejrer trak, måske samme fugle som Evald Mehlsen så trække syd ved Måle Strand, og to Røde Glenter. Fra morgenstunden lidt Jernspurve (25+), Gransangere, flere med sang (10+) og Rørspurve (20+) - undertegnede.

Musvåger kan variere ret meget, som det ses på denne fra Midtfyn. De fleste Musvåger på træk blev - som så ofte før i uge 41 - set ved Knudshoved, hvor totalen blev på 3361. Foto: Klaus Larsen.

Eske Frank Morthensen blev i sin have i den nordlige del af Nyborg, her sad man åbenbart bedre musvågemæssigt, det gav 681 - formodentlig ikke de samme fugle, som blev set ved Knudshoved - og også Bjergvipstjert 2 og Hedelærke 4. Arne Bruun kunne for tredje dag se Hvidbrynet Løvsanger i haven på Thurø, den blev fremvist for Lars Kirk.

Hvidbrynet Løvsanger, Thurø. Foto: Lars Kirk.

Torsdag

Super dag for klummeskribenten og en øv-dag for fuglekiggere. Den korte version er, at ud over ”endnu to bryn i garnet” til Jesper Brinkmann på KNF og en middeldag på Dovns Klint, så skete der ikke noget…. og den holder vi os til.

Rovfugletrækket på Sydlangeland var domineret af Spurvehøge - i alt 1585. Foto: Leif Sørensen.

Fredag

For andet år i træk blev der fanget en Gransanger af racen ”tristis” - også kendt som Sibirisk Gransanger. Frank Jensen-Hammer rundede efterårets finke nr. én million fra Dovns Klint med dagens 32700. På rovfuglefronten fortsat domineret af Spurvehøg - 203 - og lidt Musvåger - 112. Det blev til 3680 Knortegæs. Der er fortsat mange Hulduer - 164 - mens Ringduerne endnu ikke er begyndt for alvor - kun 1500. Der er stadig pænt træk i Blåmejserne, her blev det til 1050 og mon ikke, der, når efteråret er omme, er blevet rekord i Hedelærker - dagens bidrag var på 82.

Onsdag, fredag og søndag trak henholdsvis 2410, 3680 og 2850 forbi Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer, arten blev set mange andre steder. Disse er fra Stengade Strand, søndag. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Det blev til endnu en Hvidbrynet Løvsanger ved Knudshoved, som Per Rasmussen hørte kalde ivrigt i et halvt minuts tid, før den holdt kæft - det gjorde den resten af dagen og kunne ikke genfindes. Knudshovedområdet gav 572 Musvåger, de 470 fra 13.30 til 15.40, set fra nordstranden - de fleste af dem trak ind et godt stykke nord for broen. Hermed nået ugetotalen fra området op på 1804, hvilket blot bekræfter, at Knudshoved tager mange Musvåger i oktober. Ved Sollerup så Leif Kristensen en halvsen Lærkefalk, der er næppe mange tilbage. Fra den mere end halvsene kategori fik vi en Grå Fluesnapper i Jan Stener Jørgensens have i Svendborg.

Oktoberfund af Grå Fluesnapper har vi ikke mange af, fredag den 9. oktober var der en i Svendborg - denne er fra den 26. oktober på Mandø 2013. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag

Vi starter sydfra, hvor Esben Eriksen i Gulstav Østerskov så ugens syvende Hvidbrynede Løvsanger - den art er gået meget frem de senere år. Fuglen var i selskab med Fuglekonger, heraf to Rødtoppede. Gulstav bød også på to rastende Skovhornugler og i Fakkemosen en Sortstrubet Bynkefugl. Trækket på klinten var moderat, men det blev da til årets anden Lapværling, den første stod Esben også for den 5. april i den modsatte ende af øen. Vindroslerne er for alvor begyndt at trække - selv i Odense bemærker man dem på vej sydover, fra Dovns Klint blev det til 451 (Esben plus Søren Bøgelund). Sidstnævnte havde også en ung Ride, og 14 plus 22 Traner. Senere havde Søren to Hvidbrynede Løvsangere, som sang! - dog ikke i kor, der var et par kilometer mellem dem og ugens eneste Ringdrosler, en ved Dovns Klint og en ved Søgård.

Sortstrubet Bynkefugl, lørdag ved Botofte Strand, en af dagens tre fugle. Foto: Hans-Henrik Wienberg.

Ved Strandagergård nær Tranekær ratede også en Sortstrubet Bynkefugl. Her var også en Stenpikker - to dagen før. Lørdag gav et lille influks af Stenpikkere, der blev set 10 fugle på 7 lokaliteter - frem til fredag har Fyn og øer været Stenpikkerfri siden den 29. september. Botofte Strand stod for dagens tredje Sortstrubede, set af Hans-Henrik Wiinberg, her var der også en Stor Tornskade. Ved Nørre Søby så Henrik Mørup-Petersen en Fiskeørn, og Børge Langkilde Rasmussen så ugens 4. Fiskeørn ved Storeholm. Dem løber vi nok snart tør for - Tina Kierkegaard Hansens fugl ved Tarup-Davinde er tilsyneladende væk.

Odinshane, 1k, Gyldensteen Engsø. Foto: Martin Rheinhammer.

I Engsøen, Gyldensteen rastede en 1K Odinshane, fundet af Martin Rheinhammer, samme sted 5 Brushøns og 10 Sortklirer og også en sen Hvepsevåge. Og fra det nordfynske ugens tiende Hvidbrynede Løvsanger og dagens fjerde, set ved Hasmark/Egensedybet af Lars Witting. De første Lysbugede Knortegæs ankom til Mågeøerne, hvor Jens Bækkelund så 7.

Søndag

Henrik Mørup-Petersen meldte tidligt om 162 Musvåger trækkende aktivt forbi Brangstrup ved Ringe - ”De kommer nok fra Storebæltsbroen”, skrev Henrik. Her tog Per Rasmussen endnu en tørn og havde klokken halv et noteret 640 Musvåger fra den gamle færgehavn, men ud over det meget lidt træk. Sigurd Bruun Knudsen havde en sydvesttrækkende Vandrefalk og Hans Rytter meldte en Blå Kærhøg han fra området, senere havde Hans 192 Musvåger fra Sømose (7-8 km sydvest for Nyborg) - sikkert nogle af Pers. Vanen tro skiftede Per holdeplads og tog eftermiddagsobsen fra nordstranden - her blev det til yderligere 520 Musvåger, 31 Spurvehøge og en på de kanter yderst overraskende Sort Glente. Også ved Brændegård Sø kom der lidt våger forbi - Gunnar Jørgensen og Leif Sørensen havde 46, samme sted ”kun 15” Sølvhejrer og Vandrefalk. Gunnar Jørgensen meldte også en Fjeldvåge. Ved Gyldensteen var der fortsat Odinshane - den holdt til ved Vester Egense-tårnet i den østlige ende af engsøen. Her var der også 6 Sølvhejrer og to måske andre fugle blev meldt fra dæmningen som adskiller engsøen og kystlagunen.

Der blev set Isfugl på 16 lokaliteter i uge 41 - denne fra Nordfyn gav den lille fisk lejlighed til at evaluere sin livsførelse. Foto: Leif Sørensen.

Dovns Klint havde igen en stor finkedag med 155300, hvilket bragte ugetotalen derfra på over 625000. Ringduerne kom i gang med 40000, med 582 Hulduer - Gregers Johannesen havde 15400 Ringduer på Ristinge-halvøen. Der var også pænt med Røde Glenter, 58 i alt. Vindrossel 1000 og Sjagger 1500 bekræfter, at det er drosseltid. Frank Jensen-Hammer var på klinten. Ugens 3. Ringdrossel gik til Gregers Johannesen, set i sommerhusområdet ved Ristinge.

Endelig skal det nævnes, at Lars Tom-Petersen er kommet til Ærø, fra Vejsnæs Nakke meldte han 2 Store Tornskader på træk, samme sted 10 Røde Glenter, 14 Tårnfalke og 9200 finker.

Skovhornugle, Gulstav, lørdag - den har fået kik på fotografen. Foto: Esben Eriksen.

 Tekst: søren Gjaldbæk.