Tirsdagsanalysen - Uge 42

En Kongeederfugl burde kandidere til at blive ugens fugl, men i uge 42 var det ikke nok. En Alpesejler ved Slipshavn blev ugens fugl og føjede en ny art til den fynske artsliste.

Alpesejler

Ny art for Fyn. Anders Drejer opdagde den 15. oktober denne Alpesejler ved Slipshavn. Foto: Henrik Mikkelsen

Mandag 14. oktober  - En gammel kending – den Nordiske Lappedykker fra Strynø er kommet i vinterdragt, Steen Winkel holder øje med den.  7 Sølvhejre sad sammen i et træ ved Brændegård Sø og blev set af Else Klint og i alt 9 i det fynske denne dag. Der er mange Knarænder rundt omkring 100 ved Valdemar Slot , Niels Andersen og  97 ved Gyldensteen, Jens Bækkelund. Samme dag talte Jens 1.755 Krikænder ved Gyldensteen. På Sydlangeland trak 16 Røde Glenter, Henrik Mørup og Franck Hammer. En Enkeltbekkasin rastede ved Ørnehøj set af Søren Bøgelund i samme område så Søren 2 rastende Ringdrosler. I Bagenkop Havn rastede 2 Kaspiske Måger set af Jacob Sterup. 

esestorfynshotirsdpvr

Store Tornskader blev set flere steder i det fynske i uge 42. Foto: Poul V. Rasmussen

På Dovns Klint talte Franck Hammer 90 trækkende Hedelærker og 33.400 Bog-/Kvækerfinker, mens Jacob Sterup så en sen trækkende Bysvale ved Gulstav. I Gulstavskovene støvede Torbjørn Eriksen en Hvidbrynet Løvsanger og 2 rastende Rødtoppede Fuglekonger op. Mens Jacob ringmærkede end enkelt rødtoppet. Samme område så Jacob Sterup en rastende Stor Tornskade, mens Jacob Sunesen så en ved Bøjden. Endelig rastede en Snespurv på Thurø Rev set af Arne Bruun. 

eseslvvejlenlrdagpvr

Sølvhejre kan ses mange steder i det fynske i øjeblikket, hvor der i uge 42 rastede op mod 20 fugle på forskellige lokaliteter. Her en fra Vejlen. Foto: Poul V. Rasmussen

Tirsdag den 15. oktober - Trak 21 Smålommer 21 forbi Thurø og Arne Bruun. Ved Brændgård havde de 7 Sølvhejre fået besøg og var blevet til 8 - set af Per Quaad. Pibeænder er der også mange af. 1.000 rastede ved Gyldenssteen talt af Peter Lange mens Kirsten Petersen talte 550 ved Firtalsstranden. Ved Dovns Klint trak 16 Røde Glenter, 119 Sprurvehøge, Huldue 332, Ringdue 12.000, Hedelærke 42 og Bog-Kvækerfinke 47.200 Franck Hammer, Søren Bøgelund m.fl. 

I ringmærkingsområdet rastede hele 6 Rødtoppede Fuglekonger, hvoraf de 3 blev ringmærket – Henrik Mørup så en enkelt ved Dovns Klint. Dagens helt store hit blev en Alpesejler der rastede nogle timer ved Slips Havn ved Nyborg. Fuglen blev fundet af Anders Drejer og rastede nogle timer, hvor twitchere (slangord for fuglekiggere med hang til sjældne fugle) kunne holde ind til siden på deres vej til eller fra Blåvand for at se Lille Rørsanger og Hætte-/Brunhovedet Værling. Et ganske rimeligt pitstop på Fyn. Alpesejleren blev næsten udelukkende set af ikke fynboer.

Onsdag den 16. oktober -  Var på det jævne - Kaspisk Måge 3 rastende Bagenkop Havn set af Jacob Sterup

HavrnTK

Tina Kirkegaard fangede denne Havørn med kameraet. Ørnen er i færd med at svømme i land med en Grågås. Foto: Tina Kirkegaard.

Torsdag den 17. oktober  - Dårligt trækvejr om onsdagen sendte en 220 Spurvehøge syd om torsdagen, Franck Hammer. Franck kunne ligeledes notere en trækkende Lapværling og 11 trækkende Hedelærker. Ved Vesteregn rastede 35 Hedelærker set af Nis Rattenborg, mens man i Bagenkop nu kunne se 5 Kaspiske Måger fundet af Jacob Sterup. En enkelt Mosehornugle rastede ved Sandholt set af Søren Bøgelund.

Fredag den 18. oktober - Vinteren trænger sig på mod nord og sendte godt 1.000 Blisgæs forbi Gulstav og Ristinge - set af henholdsvis Franck Hammer og Gregers Johansen. Ved Gulstav kunne Franck Hammer ligeledes tælle 114 trækkende Spurvehøge, 27 trækkende Hedlærker og 61.400 Bog-/Kvækerfinker trak syd. Ved Ristinge rastede 2 Rødtoppede Fuglekonger set af Henrik Mørup. En sen Fiskeørn holder ud ved Nr. Søby, Leif Sørensen. En Mosehornugle kunne noteres ved Bjergkammer af Mikael Kristensen, og endelig talte Ella Mikkelsen 3.000 Alm. Ryler ved Nr. Nærå Strand.

Kongedderfugl

Kongederfugl han flyvende forbi Dovns Klint. Bemærk, hvor lille den er i forhold til de to Ederfugle, den mørke ryg og de mørke vinger med hvid "pibeand" forvingetegning. I flugten er størrelsen og vingetegningen de kendetegn man ser på afstand. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Lørdag den 19. oktober -  Den 19. oktober havde Anders Odd Wulff Nielsen et par gyldne timer på Dovns Klint. Her kunne Anders dokumentere en rastende Kongederfugl han 3k+, der flyttede sig en smule mod øst. Dernæst en overtrækkende Bjergpiber og endelig bragte en Sejler Anders’ puls op. Billederne af Sejleren efterlod desværre ikke mulighed for at bestemme fuglen med sikkerhed, hvorfor den forblev ubestemt Mursejler/Gråsejler.

Bjergpiber

Bjergpiber trækker over Dovns Klint, Bemærk den lyse bug, vingebånd og de hvide yderhalefjer kan med lidt god vilje se på dette billede. Foto: Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Søndag den 20. oktober -  Efterårsferien lakkede mod enden for mange. På Langeland var fugletrækket dog langt fra slut. En Dværggås trak forbi Franck Hammer og Søren Bøgelund – ud fra noterne på DOFBasen bestemt på størrelse og høj blis, det fremgår ikke af noterne på DOFBasen om andre kendetegn blev gjort. En sen Rørhøg trak syd på Dovsn Klint og samme sted trak 244 Sprurvehøge, 3 Dværgfalke, 113 Hedelærker, 11 Bjergvipstjerter samt 26.300 Bog-/Kvækerfinker.

 Sejlersp

Ubestemt sejler over Dovns Klint den 19. oktober. Foto: Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

 

Endelig rundede Tine Kirkegaard ugen af med et stort antal rastende Røde Glenter ved Ravnholt – hele 50 fugle blev set sammen ved udlagt foder.

Tak for de mange bidrag af foto til denne uges analyse og for flittig indtastning i DOFBasen. Vi håber, at I vil lege med igen i næste uge.

Tekst: Esben Eriksen