Tirsdagsanalysen - uge 42

Uge 42 er ofte leverandør af en god fugl; dette år blev ingen undtagelse, og for andet år i træk fløj en Alpesejler ind over vores lokalområde. I år var det Klise Nor og området omkring Fakkebjerg, der lagde luftrum til, og i modsætning til sidste år blev fuglen set af fynboer. Morten Müller var den glade finder. Ellers var det en uge med et pænt træk af Musvåger og gæs og rigtig mange duer. En hård nordøstenvind gjorde livet surt for trækobservatørerne midt på ugen.

Ugens fugl - for andet år i træk Alpesejler, denne gang Klise Nor. Foto: Morten Müller.

Mandag

Ved Brændegård Sø kunne man igen se 21 Sølvhejrer og 3 Tundrasædgæs krydse søen - for de historisk bevidste kan vi supplere med Skarv, sølle 10! Leif Sørensen var ved søen, hvor ”sølvtallet” var højt det meste af ugen. Ringduetrækket tog fat i uge 42 med 49360 trækkende fra 8 lokaliteter - de fleste (41500) fra Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer var på plads. 836 af ugens 3151 Musvåger fra Gulstav-området trak denne dag. Her trak også en Sort Glente - kandidat til årets sidste, med mindre vi igen i år skal have en sort vinterglente. En rastende Lærkefalk var også i den sene ende (også set af Carsten Skou); det samme gælder en Gul Vipstjert. Der er en vis bevægelse i Stor Korsnæb rundt omkring i landet, på klinten blev det til 7. Også en Stor Tornskade skal nævnes.

To af tre Tundrasædgæs over Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Morten Müller var i Fredmosen, her kunne man se Fiskeørn og også 521 Musvåger på vej mod Gulstav, også Rød Glente og ung Vandrefalk. Også ved Gudbjerg var der gang i rovfuglene: Leif Bischopp-Larsen havde en Fiskeørn, 3 Røde Glenter og 321 Musvåger. Der var stadig Odinshane i Engsøen, Gyldensteen, hvor flokken af Sølvhejrer var oppe på 9 (mange observatører). Ved Arreskov Sø noterede Erik Ehmsen årsrekord for denne hvide hejre, hvilket bragte dagens notering op på 48. Vi slutter den meget fuglerige mandag med en Sortstrubet Bynkefugl fra Drejet på Ærø, set af Lars Tom-Petersen.

Alpesejler, Klise Nor. Foto: Morten Müller.

Tirsdag

Dagens og ugens højdepunkt stod Morten Müller for, da han ved Klise Nor klokken 12.26 så en Alpesejler, som trak langsomt (for den art) mod sydøst. Torbjørn Eriksen genfandt fuglen en times tid senere, hvor den rastede i området omkring Fakkebjerg, hvorfra den forsvandt ved halvtre tiden. Klise Nor bød også på Ringdrossel, det samme gjorde Fakkebjerg. Esben Eriksen kom for sent til at se sejleren og måtte nøjes med at trøste sig med ugens eneste Hvidbrynede Løvsanger ved Gulstav. Ringduerne gik amok på Dovns Klint, hvor tællerne - Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer - havde travlt.

186000 af ugens i alt 365000 Ringduer trak ved Dovns Klint tirsdag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det blev til 186000 inden dagen var omme, og et skønnet antal Hulduer på 1860. Musvågetallet nåede 1340. Det blev også til 43 Røde Glenter, 2 Vandrefalke, 68 Hedelærker, 2 Store Korsnæb og en rastende Mosehornugle. Posen med Hedelærker er åbenbart uudtømmelig i år. De ses også andre steder - f.eks. havde Lars Tom-Petersen 5 trækkende ved Vitsø Nor sammen med 107 Sanglærker og 6 Bjergvipstjerter. Samme sted også 520 Taffelænder og hele 12 Vandrikser. Ved Ristinge Strand havde Henrik Mørup-Petersen 21 Traner på træk og 4 rastende Sandløbere. Også - som så mange andre steder - mange Musvåger (650). Det blev sidste dag med Odinshane ved Gyldensteen. Gregers Johannesen forsøgte sig på Langelands østkyst ved Bukkemose Strand - her gav det blandt andet 33 sædgæs sp., 960 Knortegæs, 1060 Bramgæs - ved Dovns Klint var noteringen for de to sidste arter 2100 og 5500. 

Bjergiriskerne er ved at indfinde sig, de næste måneder vil vi kunne se flokke på op til et par hundrede ved kysterne. Denne er fra Ristinge Hale, søndag. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Onsdag

Ringduetallet ved Dovns Klint faldt til en tredjedel af tirsdagens tal, Søren Bøgelund måtte nøjes med 66400. Nordøstenvinden gav 14 Dværgmåger. Den på Fyn efterhånden fåtallige Bjerglærke kom også i bogen med syv styk. Musvågerne gik lidt nordligere - over Ærø blev det til mindst 850 (Lars Tom-Petersen), nogle af disse sikkert fra Ristinge, hvor Gregers Johannesen havde 780. Ved Tullebølle havde Hans-Henrik Wienberg 521.

Uge 42 gav 183 Misteldrosler på træk, hovedsageligt fra Sydlangeland, men også 35 vesttrækkende onsdag ved Tullebølle, set af Hans-Henrik Wienberg. Denne rastede, mens den lurede på fotografen. Foto: Stoffer Jaeger.

Torsdag

Ved Dovns Klint var det Bramgæssene, der dominerede med 50380 (Frank Jensen-Hammer). Vinden var ”ubehagelig” fra nordøst - det blev kun til 250 Musvåger. Der var stadig lidt Hedelærker og Misteldrosler - 31 og 49 - og et enkelt Stort Korsnæb. Ringduetallet kom ned på 13500. Efterårets første Pibesvaner - 8 i alt - trak forbi Gulstav og Søren Bøgelund, også 33 Sangsvaner kom forbi. På Thurø Rev så Arne Bruun og Sigurd Bruun Knudsen 2 Sortgrå Ryler, de er vist ikke så almindelige der.

Sidste Fiskeørn i år? Fredmosen, søndag. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Fredag

Det blev en stille dag på klinten, 13500 Ringduer, 5270 Bramgæs og 4270 Ederfugle blev de talrigeste arter, Søren Bøgelund talte. Musvågetrækket er åbenbart slut i denne omgang, man skulle til Torø for at finde dagens topnotering på 150. Her var Kristoffer Hansen og Aske Kejser-Nielsen. De havde også fornøjelsen af Lapværling, Bjergvipstjert og Isfugl. Ved Kerteminde Nordstrand kunne man se efterårets første Vandstær - det benyttede Christian Majgaard sig af. Mon ikke det næste skandinaviske kuldefremstød bringer fugle til de traditionelle vintersteder?

Lørdag

Det var igen Bramgås og Ringdue med henholdsvis 12100 og 17400, der dominerede på Dovns Klint, hvor Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer var på plads. En Stor Tornskade trak ud, og i Gulstav Mose rastede yderligere 2 (Søren Bøgelund). Ugen igennem havde der været lidt lommer - ugens største tal kom lørdag med 10 Rødstrubede. Ved Ristinge Klint så Henrik Mørup-Petersen et Stort Korsnæb trække nordvest.

Skovskaderne har travlt med at samle vinterforråd for tiden - de har en utrolig hukommelse i forhold til deres op mod tusind forskellige gemmesteder. Foto: Leif Sørensen.

Gustav Nyberg var en tur ved Skovsøen i Odense - her så han en ret overraskende Rødtoppet Fuglekonge og en knap så overraskende Isfugl. Samme sted 15 Skovskader - de er meget aktive for tiden med at samle forråd. Kurt Due Johansen fik endnu engang bekræftet, at Nærå Stranden er Fyns suverænt bedste sted for Almindelig Ryle - 5700 blev det til. Esben Eriksen var en tur på Fyns Hoved - det gav 3 Munke, Ringdrossel og en bleg Gransanger, der sagde som Sibirisk Gransanger (tristis), så mon ikke det var sådan en!

Sibirisk Gransanger, Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Søndag

Kristoffer Hansen og Aske Kejser-Nielsen var igen på Torø - denne gang gav det 3 Traner på træk, 3 Bjergvipstjerter og en Sortstrubet Bynkefugl. Bramgæssene er ved at slå sig ned for at overvintre - i hvert fald, hvis vinteren bliver mild - Ella Mikkelsen talte 5000 i Ølundområdet. Ved Seden Strand ugens anden flok på 8 Pibesvaner, set af Anders Vedel, som tidligere på dagen havde den usædvanlige observation af en overflyvende Skovsneppe, da han tankede bilen på Munkerisvej i Odense!

En af to Mosehornugler ved Rath, søndag. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Fra Stige Ø kunne Kurt Due Johansen melde om en Sædgås og en lille bande på 100 Stillits. Peter Pelle havde ugens anden Enkeltbekkasin ved Gudbjerg Mark, den første stod Laila Neermann for på Hov Nordstrand i ugens start. Arnbjørn Jens Jørgensen var en tur på Sydlangeland, det gav blandt andet ugens tredje Fiskeørn i Fredmosen og to Mosehornugler ved Rath, som trak syd. Og selv om dette er en fugleside, kan vi vel godt nævne en Grævling ved Keldsnor!

Pibeand, Keldsnor. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

På Dovns Klint kunne Frank Jensen-Hammer se 3 Store Tornskader - mon ikke de to var ”genbrug fra lørdag”. Trækket var beskedent - 2110 Sjaggere det mest markante.

Esben Eriksen forsøgte sig igen på Fyns Hoved, det er jo en tid, hvor sjove ting kan dukke op. Rigtig sjovt blev det ikke, men det gav en sen Rødstjert, Stor Tornskade og en flok på 60 Halemejser, der forsøgte at samle mod til at krydse havet.

Søndag gav en sen Rødstjert på Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

Det var en uge med mange gode fugle, men også en uge, hvor det virkede, som om at efterårstrækket er ved at være slut. Der skal lyde tak til de, der har bidraget med fotos til denne uges klumme - send endelig fotos ind fra uge 43 til brug i næste uges tirsdagsanalyse.

Tekst: Søren Gjaldbæk.