Tirsdagsanalysen - uge 43

Det blev en uge, hvor efteråret vejrmæssigt viste sig fra sin værste side, de fleste dage gråt og vådt. Det holdt naturligt nok mange observatører inden døre, og de, som vovede sig ud, blev ikke belønnet i videre omfang. Det skal nævnes, at hvis man har hang til Sølvhejrer, så var der nok at rive i - der blev set mere end 70 i løbet af ugen. Trækket er - helt efter bogen - også ved at klinge af.

Der blev set mange Sølvhejrer i uge 43, denne er fra Tryggelev Nor. Foto: Jane Ditzel.

Mandag

Vejret var super med sol og svag vestenvind - det var let at se, at der var fugletomt! Undertegnede spendererede nogle timer ved Knudshoved, hvor man dårligt nok kunne finde en Gransanger. Trækket ved Dovns Klint havde et omfang, som fik Frank Jensen-Hammer til at rømme ved 10-tiden. Der var ikke nok til at holde en voksen mand beskæftiget - 1370 Sjaggere og en rastende Mosehornugle var vel highlights.

Mandag trak 1370 Sjaggere fra Dovns Klint, en del vælger at overvintre her, især hvor der er æbler, kan man se flere hundrede. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Blot 1500 Ringduer - de, der skal væk, er åbenbart trukket, og kun 5 Hedelærker - det tynder gevaldigt ud. Fra det øvrige Fyn ingen nye fugle. I Odense kan man tage hul på ”overvågning af sorte fugle”, Råger og Alliker er begyndt på fælles overnatning ved universitetet, hvor Martin Rheinhammer havde 2350 og 1530. Der skal nok komme flere senere på sæsonen. Tidligere har der været op til 30000 fugle.

Tirsdag

Helnæs Made er altid en god lokalitet i det sene efterår og om vinteren. Søren G. Nielsen var dernede, hvor 3000 Bramgæs rastede. Der var også Vandrefalk, Blå Kærhøg 2 og Stor Tornskade. Maden plejer også at levere Mosehornugle, hvis man går lidt rundt i det, golfspillere ville kalde ”roughen”. En anden fin ”vinterlokalitet” er Holckenhavn Fjord - her havde Peter Pelle Clausen blandt andet to Isfugle og to Havørne.

Det er en fin årstid til at kigge på Havørne - her en ungfugl. Foto: Steen Vagner.

Ved Brændegård Sø så Gunnar Jørgensen en sen Mudderklire, 4 Havørne og ”kun” 18 Sølvhejrer. En af vores vintergæster var også på plads - 22 Store Skalleslugere, de første ankom til søen den 11. oktober. I Keldsnor var der 25 Bjergirisker (Peder Rasmussen) - endnu et varsel om det fremskredne efterår.

Tundrasædgås, som blandede sig med Grågæs i Bøjden Nor, onsdag den 21. oktober. Foto: Stoffer Jaeger.

Onsdag

Vejret var værst tænkeligt - regn det meste af dagen med meget få huller til at birde. Godt to timers trækobservationer fra Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer) illustrerer vel meget godt, hvor meget stilhed, der har sænket sig, ellers kan man kigge på, hvad der blev set for en uge siden! Rovfugletrækket var reduceret til 6 Spurvehøge.

Træktal for udvalgte småfugle, Dovns Klint, onsdag. Trækket er ved at slutte.

Der blev set nul, som i slet ikke nogen, glenter på træk i uge 43, der raster stadig mange, formodentligt vinteren over. Denne er fra Langeland. Foto: Jan Nielsen.

Niels Bomholt forsøgte sig på Monnet i en pause i regnen, også her har Bjergiriskerne indfundet sig, 20 styk, og også et par Havørne. I Arreskov Sø blev det til en ny Sølvhejrerekord for søen - Erik Ehmsen så 9. Fra Æbelø kunne Jens Bækkelund melde efterårets første Snespurv.

Gråand, Brændegård Sø, torsdag. Der er ellers et par uger til Mortensaften. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag

Ved Brændegård Sø kunne Leif Sørensen igen se alle områdets Sølvhejrer - 21. Samme sted 400 Viber, de samler sig nu, og bliver vinteren over, hvis den igen bliver grøn. Samme sted 25 Ravne. Sæsonen for at kigge på rastende fugle er så småt i gang - ved Nakkebølle Inddæmning e der nu samlet 640 Pibeænder - antallet af dykænder er beskedent, der kommer mere end tusind senere på året. 4 Sangsvaner havde indfundet sig også 24 Blisgæs og 7 Sølvhejrer - samtidigt med de 21 lidt længere nordpå. Niels Bomholt var på stedet.

En af op til 24 Sølvhejrer ved Brændegård Sø i uge 43. Foto: Leif Sørensen.

Fredag

Frank Jensen-Hammer forsøgte sig igen på Dovns Klint, og der var da også et ”lille efterskvulp” med f.eks. 30 Spurvehøge, 450 Ringduer, 140 Sanglærker, 6 Hedelærker, 152 Stillits og 7000 Bog/Kvækerfinker, men ellers var trækket uhyre beskedent. Jeg forsøgte selv i den modsatte ende af vores område ved Flyvesandet. Her var der både Lapværling, Snespurv, en flok på 230 Bjergirisker og to Mosehornugler, der blev fundet af to løsgående hunde - intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siges det.

Stadig mange Strandhjejler, disse fra Østerø Sø. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

I Næråstranden sad en gammel Havørn og kiggede på de mange ryler, Storspover, Strandhjejler og Små Kobbersnepper. Vi fik en ny Sølvhejrerekord - Gunnar Jørgensen nåede 24 ved Brændegård Sø, spændende at se, hvor det ender! Der var også 14 Store Skalleslugere. På Vigelsø raster der traditionelt mange Hjejler i vinterhalvåret - Henrik Mørup-Petersen havde 2000. Fra Fællesstrand ved Fyns Hoved meldte Niels Bomholt 14 Islandske og 2 Sortgrå Ryler mellem 168 almindelige. 3 Suler trak sydpå! På hovedet rastede 55 Bjergirisker - de er virkelig ”ankommet”.

Trækforsøgende Blå Kærhøg ved Dovns Klint, fredag. Som det ses, var der steder med flot vejr, men så skulle man tage sydpå! Foto: Ole Bo Olsen.

Lørdag

Det blev ugens bedste dag på Dovns Klint med 6000 Ring- og 7 Hulduer, 44 Spurvehøge, Dværg- og Vandrefalk, 23 Hede- og 245 Sanglærker, 8200 Bog-/Kvækerfinker og 323 Stillitser, det var som vanligt Frank Jensen-Hammer, der holdt regnskab. Der raster pæne flokke af Hjejler rundt omkring: 720 Dørholmbugten (Gregers Johannesen), 800 Husby Strand (Mads Syndergaard) og 823 Fyns Hoved (Esben Eriksen). På Thurø Rev kan man trampe en Enkeltbekkasin op - det benyttede Arne Bruun sig af. Niels Bomholt gik en tur i Fiskerup Skov, hvor han så en Stor Tornskade. Det kunne man også se syd for Spodsbjerg (Vibeke Hedvig Hestekær).

Der er pæne flokke af Hjejler for tiden, flest på Vigelsø, disse er fra Keldsnor - de hvide undervinger afslører, at der ikke er ”en sjov” imellem. Foto: Søren Gjaldbæk.

Søndag

Til en afveksling var det Morten Müller og Ole Goldschmidt, der holdt øje med trækket på Dovns Klint på en blæsende og halvvåd søndag. Der var stadig lidt duer tilbage - 32 Hul- og 4250 Ringduer og 1680 Kvækerfinker. Der var 3 Vandrefalke, de to trak, besøg af et par Havørne, 2 Blå Kærhøge, 44 Spurvehøge og en Dværgfalk. De rovfugle, der vil sydpå er vist efterhånden stukket af.

Skægmejserne er til at komme til for tiden, denne fine han er fra Botofte Skovmose. Foto: Jane Ditzel.

Kristoffer Hansen og Aske Kejser-Nielsen havde igen fundet vej til Torø, hvor det blev til gensyn med en Sortstrubet Bynkefugl. Der var også Enkeltbekkasin og 3 Suler, de er ikke så hyppige i Lillebælt. Ved Brændegård Sø stadig mange Sølvhejrer - 23 fik Leif Sørensen det til.

Mon ikke næste uges klumme vil have hovedvægten på rastende fugle - send os endelig fotos fra uge 44.

Tekst: Søren Gjaldbæk.