Tirsdagsanalysen Uge 45

”Mørk er november og løvfaldet slut”. Løvfaldet er langfra slut, men man skulle tro at fugleåret på Fyn var. Det er imidlertid alt for tidligt at give op. November er en spændende måned, hvor der kan dukke endda meget spændende fugle op.   Det vidner et hav af Krognæb i det nordjyske , Høgeugler på Sjælland, mulig Taiga Fluesnapper i Gentofte og Himmalaya Løvsanger på Bornholm om. På Fyn havde vi ikke det behov for at vise os - her var det mest epokegørende at den langtidsstationære Nordiske Lappedykker ved Strynø var væk.

Med denne muntre intro til ugens noget korte Tirsdagsanalyse.

Vandstærene er ved at indfinde sig i de fynske vandløb, og har fået fordelt de bedste åstrækninger mellem sig. Foto: Tina Kierkegaard .

Ugen begyndte meget stille med en relativ sen ung Rørhøg, der rastede ved Brahetrolleborg set af Søren Bøgelund - i uge 45 blev der kun set godt 10 Rørhøge i det øvrige land. Ved Gyldensteen så Kurt Due Johansen en rastende Vandrefalk, og så var den mandag gået.

Tirsdag lyste enkelte Sølvhejre op i mørket. 2 rastede ved Monnet + 1 ved Brændegård Sø set af henholdsvis Peder Rasmussen og Niels Andersen. Ved Gulstav trak 4 Hedelærker set af Søren Bøgelund, mens der rastede en Blå Kærhøg ved Gamborg Fjord set af Bent Carstensen. Bent så også en Vandrefalk ved Husby Strand

Vintersyslerne har fået tag i de fynske fuglefolk – det betyder, at der findes Vandstære og Isfugle rundt omkring. Onsdag bød på 3 Vandstære: 1 Caroline Amalielund set af Steen Winkel, 1 ved Fruens Bøge Anthony Carter samt 1 ved Klingstrup Gods set Peter Pelle Clausen

En Skovsneppe viste sig ved Stævningen for Tom Giersing. Både Blå Kærhøg og Vandrefalk fløj forbi Måle Strand og Vivian Neidel. Brændegård Sø blev oplyst af 5 Sølvhejre set af Else klint. En Duehøg krydsede Leif Bisschop- Larsen’s vej ved Sortebjerg, og 6 Traner trak syd over Skt. Klemens set af Kell Grønborg. Ved Flyvesandet kiggede Karin Abildgaard udover havet og så en Sule.

Grønspætterne er fast indslag på campingpladsen ved Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen

Torsdagen bød på 9 Sølvhejre på 4 forskellige lokaliteter. Hele 22 Pibesvaner på Lyø set Niels Andersen er et flot antal rastende fugle. Ved Søby Monnet  så Leif Bisschop- Larsen 13 Taigasædgås og ved Arreskov Sø så Niels Bomholt 2 Kortnæbbede Gæs og samme sted så Niels en Skovsneppe. Niels rundede også Brændegård Sø, hvor han kunne notere Duehøg og Isfugl. Isfugl så Jørn Knudsen også ved Holckenhavn Fjord. Leif Bisschop- Larsen så en Blå Kærhøg ved Søby Monnet, og ved Søndenbro spottede Nis Rattenborg en Vandrefalk.

2 Hvide Vipstjerter blev det til i torsdags med 1 trækkende ved Faaborg set af Per Poulsen og 1 rastende i Bagenkop Havn set af Susanne Rørdam.

Nis Rattenborg tog sig tid til at tælle Ederfugle ved Hou Nordstrand, hvor han konstaterede, at der lå mindst 35.000. Anette Friis tjekkede Ølund og Firtalsstranden og så 2 Blå Kærhøge. 6 forskellige Vandrefalke blev set rundt om i det fynske blandt andet parret på Fyns Værket. Ved Tarup så Per Rasmussen 3 af den nu sjældne Agerhøne. Forsvinder den fra Fyn? Leif Rasmussen talte 4 Grønspætter ved Flyvesandet og en Stor Tornskade rastede i Tryggelev Nor set af Gregers Johansen.

Lørdag var der lidt feltornitologisk aktivitet på Fyn. 1 Nilgås blev set ved  Rudkøbing Løbet af Steen Winkel, og i samme Kommune så Søren Bøgelund 1 Duehøg og 5 Store Korsnæb ved Tranekær – der er ved at være lidt bevægelse i de Store Korsnæb, så hold øje med dem. Længere mod nord ved Hou Nordtraand rastede 27 Snespurve set af Jørgen Reedtz. Det tal kunne Kristoffer Hansen slå, der kunne tælle 90 på Mågeøerne. Samme sted så Kristoffer 3 rastende Bjerglærker - de kunne godt tænkes, at blive vinteren over. Samme dag fandt Kristoffer en Enkeltbekkasin ved Fogense Enge. I Åløkkeskoven så undertegnede en Gransanger, og Michael Bjerregaard havde en syngende Rødtoppet Fuglekonge ved Engene.

En klassisk vinterbegivenhed er Ravnene, der samles -  52 talte Palle Bo Larsen meget passende ved Ravnholt.

De Røde Glenter kan findes på overnatningspladser nu. Op til 30 er set ved Gultved. Foto: Leif Sørensen

Søndag mindede om mange af ugens øvrige dage rent fuglemæssigt. 1 Blå Kærhøg rastede ved Torø set af Kirsten Pedersen, og ved Vejlen så Peder Rasmussen også en Blå Kærhøg. Kurt Due Johansen så en Skovsneppe i Kohave et par Grønspætter og 3 Isfugle blev meldt. I Tryggelev Nor var der fortsat Stor Tornskade. Ugen sluttede godt med hele 30 Røde Glenter til fælles overnatning ved Gultved set Per Rasmussen, der holde øje ikke kun med Fyns, men med hele den danske bestand af glenter.

Tirsdagsanalysen er tilbage i næste uge, hvor stort og småt igen vil blive vendt.

Tak for lån af foto til fotograferne.

Tekst: Esben Eriksen