Tirsdagsanalysen uge 46

Ugen var vejrmæssigt en udfordring med mange grå og våde dage - især fredag og lørdag. I det lys er det imponerende, hvad der trods alt blev set, vi vil som vanligt prøve at give lille overblik - der er naturligvis mange andre observationer, end dem vi nævner. Skal man have alle med må man gå i DOF basen og diverse hjemmesider og blogs.

Mange af vintergæsterne er ved at komme på plads - her en Fjeldvåge, der var ret interesseret i fotografen Søren Gjaldbæk.

Ugen startede som vanligt med optællingsdag på Gyldensteen. Antallet af svømmeænder er faldet noget, men der er da fortsat nogle tilbage, som det kan ses i tabellen nedenfor. Der er stadig Sølvhejre på stedet - det har der været siden den 1. juli - og Sortsvane, der har blandet sig med Knopsvanerne siden den 1. juni. Jens Bækkelund talte. Sjovt nok ingen Blisgæs, men 1660 Bramgæs. En del af områdets Grågæs er draget bort, der er kun 766 tilbage. Sidste mandags to små skalleslugere havde fået selskab - nu er der fire.

Andetotaler for Gyldensteenområdet, mandag den 11. november.

Bramgås - der ses flere store flokke rundt omkring. Disse er fra Salme Nor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mens det øvrige land vælter sig i Store Korsnæb, kniber det på Fyn med korsnæb generelt - kun en enkelt obs af ”stort” dette halvår og ret få af lillebror. Mandag gav 3 ved Brahesborg Skov, set af Kirsten Pedersen - de eneste andre fra uge 46 var en flok på 15 i Fiskerup Skov (Niels Bomholt).

Ugens fugl blev fundet mandag i Bagenkop Havn af Henrik Knudsen, der er vandt ”hjem” fra efterårstællingerne for Fanø Fuglestation. Han fandt en ung Baltisk Sildemåge, der også blev set samme sted onsdag og torsdag. Der var også - som sædvanligt - Kaspisk Måge samme sted.

Sjaggeren ses om vinteren ofte i store flokke ved æbleplantager - her Egeby Frugtplantage. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag var Ella Mikkelsen en tur til Nyborg - ved Knudshoved var der 6 Sortgrå Ryler på molen og en Enkeltbekkasin på engen. I Juelsbergskoven var der en flok på 300 Sjaggere. Den ses i større og mindre flokke mange steder, som det ses på kortet til højre - et sikkert tegn på at vinteren nærmer sig. Peder Rasmussen lavede årets første af mere end én Vandstær - 2 styk ved Ortemølle (også lørdag), så nu er arten set på 8 lokaliteter dette efterår - vi mangler stadig Silke Å.

Vandstæren ved Erik Bøghs Sti har fået ring på af en af de flittige fynske ringmærkere. Foto: Søren Gjaldbæk.

Bjergirisk er en ganske almindelig vintergæst, men vi skal 10 år tilbage for at finde en flok på over 500 - Kurt Due Johansen så 540 på Mågeøerne. Er man til Storspover og Strandskader kan Lindø Vade ved Jersore anbefales, her så Kurt henholdsvis 374 og 175. Nakkebølle Inddæmning og Brændegård Sø bød ugen igennem på to-fire Sølvhejrer - set af mange, tirsdag var der tre på sidstnævnte lokalitet.

Lysbuget Knortegås. Mågeøerne. Foto: Søren Gjaldbæk.

De Lysbugede Knortegæs har indfandt sig på Mågeøerne sidst i uge 45, onsdag den 13. november var der 15 (Kurt Due Johansen), her eller på Fogense Enge plejer man at kunne se en mindre flok af denne race. Ved Nakkebølle Inddæmning var der fortsat Tundrasædgås - Niels Bomholt så 9 (torsdag var der 16) og også 53 Blisgæs. Stedet er en ret sikker lokalitet for Isfugl, denne dag var der 2. Også ved Husby Strand har Snespurvene indfundet sig, Jørgen Hjorth Jensen så 24.

Pibesvane, her med Sangsvane. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag den 14. november havde Aksel Christensen og Egebjerggård Gods besøg af 6 Pibesvaner, en ret fåtallig vintergæst i det fynske, de blandede sig med 490 Sangsvaner - markerne fyldes langsomt op. Som altid raster der mange Toppet lappedykker i Arreskov Sø - Leif Kristensen talte til 61. Ugens topnotering af Stor Skallesluger kom fra Kurt Kaack Hansen ved Nakkebølle Inddæmning med 32 fugle. På Langeland kunne man se mange Bramgæs - Niels Bomholt så 1800 i Tryggelev Nor og 1800 ved Søgård Mose, og ved Gulstav var der Rødtoppet Fuglekonge. Ristinge Hale bød på en pæn flok på 230 Bjergirisk.

Rød Glente er i de senere år begyndt at overvintre på Midtfyn, hvor de samles til fælles overnatning - i år ved Gultved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag var det ret diset - der blev forståeligt nok ikke set meget, men 27 Røde Glenter til overnatning ved Gultved (Palle Bo Larsen) er da værd at nævne. Den sorte er åbenbart gået i skjul eller forduftet.

Lørdag var med næsten konstant regn og tusmørke dagen igennem mest velegnet til at grundlægge en vinterdepression, alligevel var der observatører, der prøvede lykken. Peder Rasmussen så 18 Pibesvaner med 270 Sangsvaner i Sortemosen, ved Stige Ø dukkede en Sølvhejre (Britta Merete Larsen) op (i lighed med sidste år) og Henninge Nor bød på to Sølvhejrer og en Enkeltbekkasin (Søren Bøgelund).

Søndag var en fin solskinsdag, og tog Henrik Knudsen til Spodsbjerg Havn - her er den ”faste” Bjergpiber dukket op, og han så også seks Sortstrubede Lommer, en Husrødstjert og - selvfølgelig - en Kaspisk Måge. Vil man følge de Kaspiske Måger på Langeland kan mn kigge på Henriks blog ”fugleknudsen”.

Bjergænder over Bøjden Nord. Foto: Søren Gjaldbæk.

Som med de øvrige faste vintergæster bygges antallet langsomt op i takt med at det bliver koldere nordpå - Niels Bomholt havde 340 Bjergænder i Bøjden Nor, vi får se, hvor mange det bliver til i år - sidste år blev det til 4500 som største observation. Også Nordfyn har fået sin andel af Bramgæs - 2000 ved Ølundgård (Anders Vedel) og samme antal ved Lumby Middelgrund (Peter Lillesø). Ved Nordskov på Hindsholm så Søren Louis Rasmussen 35 Misteldrosler - der har været ganske mange deroppe hele ugen, normalt trækker de fleste sydpå.

Misteldrossel, Nordskov. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det har været en stille uge og det er nok udsigt til at den næste også vil blive, men de flittige observatører graver altid noget op - hjemme i stuen ser man i hvert fald meget lidt - så ud i felten, der gemmer sig altid noget for den, der leder! Tak til de, der har bidraget med fotos og som vanligt en opfordring til at sende os aktuelle fotos fra uge 47.

Tekst: Søren Gjaldbæk.