Tirsdagsanalysen - uge 46

Af Esben Eriksen

Har man havobset i november, så vil man nærmest opleve vinterbadning som småvarmt. Det fristede ikke mange fynske fuglekiggere, at opsøge Sydlangeland i den kraftige sydøstenvind midt på ugen. I det hele taget aftog aktiviteten markant efter mandag, hvor vind og siden sne satte sit præg på ugen.

315997615 5365563780219816 2857062657021112156 n

Stemningsvinterbillede fra Lammesø, hvor en Havørn følges af Ravn, mens Storspover hastigt flyver væk. Foto: Johnny Vølund

Mandag

Man skal ikke tro på alt man læser i avisen – ej heller i DOFBasen. Følger man dagligt med i DOFBasen vil man erfare, at der blev indtastet en Nathejre fra Ejby. Der var skam en Nathejre ved Ejby, men der var tale om Ejby på Sjælland. Fuglen er fortsat at finde i DOFbasen, men bliver nok rettet, når observatøren opdager fejlindtastningen, men undertegnede nåede da lige at spærre øjnenen op.

På Sydlangeland stod Frank Jensen-Hammer og talte videre. Det blev til 26 Rødstrubede og 2 Sortstrubede Lommer. 4 Blå Kærhøge trak syd før sne og blæst og 265 Toppede Skalleslugere og 16 Dværgmåger passerede Dovns Klint.

I Nørreballe Nor rastede en sen Dværgryle. Den blev fundet af Niels Bomholt og kan meget vel blive årets sidste i Danmark.

Ved Gyldensteen kan man opleve mængder af fugle og er nok Fyns bedste sted for vandfugle for tiden. Kurt Due Johansens optælling vidner om en fantastisk fuglelokalitet og her nævnes udvalgte tal Sølvhejre 10, Knarand 495, Krikand 2.092, Lille Skallesluger 16, Vibe 2.195, Storspove 340, Sortklire 16 og Bramgås 12.000.

Det er værd at dvæle ved Viberne. De 2.195 Viber er kun overgået af 2.200 Viber talt af Anders Myrtue den 27. oktober 2007 på Vigelsø og samme sted talte Tim Hesselballe Hansen i 1999 2.800 Viber. De 2,195 Viber er med andre ord det tredjehøjeste antal Viber talt på Fyn i nyere tid og det højeste antal i 15 år. 

Ved Gardersøen så Nis Rattenborg en Stor Tornskade og ved Trunderup talte Gunnar Jørgensen 18 Røde og 1 Sort Glente til overnatning.

Tirsdag

Brændegård Sø er sammen med Gyldensteen Søvhejrernes foretrukne steder. Leif Sørensen kunne tælle 22 ved Brændegård Sø.

Ved Trunderup var antallet af Røde Glenter vokset til 33, mens de Sorte Glenter ikke synes ramt af inflationen og holdt sig på den ene. Peder Rasmussen talte glenterne. På Sydlangeland trak en enkelt Blå Kærhøg, 4.670 Ringduer og 7 Hedelærker forbi Frank Jensen-Hammer. Ved Keldsnor så Niels Bomholt og Søren Bøgelund 7 Sortgrå Ryler.

esebl1

To Blå Kærhøg hanner i landskabet. Der blev set en del ugen igennem. Foto: Søren Gjaldbæk

Onsdag

Meget blæst og småt med fugle. 5 Pibesvaner rastede ved Gulstav og blev set af Søren Bøgelund. Lidt nord for ved Ormstrup fandt Nis Rattenborg 11 Tundrasædgæs. Flokken blev der hele ugen og voksede til 13 fugle. Ved Brændgård Sø er de Store Skalleslugere begyndt at dukke op – Leif Sørensen talte 50. Ved Herslev på Langeland havde Jan Sørensen for anden dag i træk en Blå Kærhøg og ved Stjovl rastede 8 Hulduer set af Peder Rasmussen

Torsdag

Ugens anden sjældne hejre dukkede op ved Jersore og modsat den første, så var denne faktisk på Fyn. Mogens Hansen fandt en Silkehejre ved Jersore. Nær Keldsnor fandt Nis Rattenborg 5 Taigasædgæs. Tre Blå Kærhøge blev set på lige så mange lokaliteter af tre forskellige observatører.

ese1silke

Silkehejre ved Jersore fundet af Mogens Hansen. Foto: Mogens Hansen

Fredag

14 ubestemte Rødstrubede-/Sortstrubede  Lommer trak ved Thurø og blev set af Arne Bruun.  Nis Rattenborg genfandt sine Taigasædgæs og yderlige 19 ved Nørreballe Nor. Nis kunne genfinde 4 Sortgrå Ryler ved Keldsnor, mens 2 Sandløbere og 15 Snespurve var nye fugle. I Arreskov Sø kan man hver vinter se Lille Skallesluger, Ole Friis Larsen talte 24. Ved Firtalsstranden rastede en Blå Kørhøg og den blev set af Tom Tjørnum.

Lørdag

En Sule udfor Flyvesandet set af Søren G. Nielsen blev ugens eneste havfugl. Freya Mørup-Petersen talte 15 Sølvhejrer ved Gyldensteen og det blev uens højeste på denne lokalitet. 200 Sangsvaner rastede ved Vejlø og blev talt af Lena Larsen. Niels Bomholt mere end fordoblede antallet af Stor Skallelsuger ved Brændgård sø og talte 104 fugle. 

316291859 10229051182085434 7231610691455850006 n

De gulnæbbbede svaner er tilbage i det fynske landskab. Her en flok Sangsvaner ved Brændegård Sø. Foto: Steen Vagner

Hele 6 forskellige Blå Kærhøge blev set denne dag rundt om på Fyn. Flest så Søren Gjaldbæk med to hanner ved Flyvesandet. Samme sted talte Freya Mørup- Petrsen 3.000 Alm. Ryler samme sted 300 Bjergirisker. Ved barager Nebbe syd for Spodsbjerg så Ole Goldschmidt 14 Sandløbere og de kan sikkert ses her hele vinteren. 

På Thurø så Michael Mosebo 30 Silkehaler. Freya Mørup-Petersen noterede en vinterflok af Bomlærker på 30 fugle ved Roerslev. Der er blevet langt mellem vinterflokkene på Fyn. 

Søndag

Sneen lå mange steder, men fuglene var få denne dag. Peter Lillesø talte dog 200 Toppede Lappedykkere ved Kerteminde Fjord. Selvom DOF afholdt repræsentantskabsmøde på Fyn, så afspejlede det sig ikke i meldingerne i DOFBasen. Dagsordenen må have været lang.  Kun Stefan Stürup gæstebirdede lidt og så ved Birkum Grusgrave10 Små Skalleslugere. Ved Knudshoved fandt Merry Sunke Larsen 2 Sortgrå Ryler. Kristoffer Hansen kiggede i bunden af Odense Fjord og fandt en Kaspisk Måge ved Seden Strand og 300 Bjergirisker på Stige ø. Esben Aagaard fandt en Sortstrubet Bynkefugl ved Hesseløje og ved Bøjden Nor så Ole Tønder en flok på 40 Snespurve

316051833 8678434318863720 5454843418728717563 n

Sortstrubet Bynkefugl nyder den lave novembersol ved Hesseløje. Foto: Esben Aagaard

Mørket bliver fortsat tættere den næste måneds tid og så meget desto bedre var det da også at få lidt sne på jorden. Det benyttede mange fotografer sig sikkert af. En stor tak til jer for lån af foto og tak for indtastninger i DOFBasen.