Tirsdagsanalysen uge 47

Ugen blev domineret af meget gråt vejr med dårligt lys og dårlig sigt - af og til suppleret med regn! Det smittede selvsagt af på observationsiveren, men der var trods alt mange folk i felten. Ugens højdepunkter blev Søkonge og Sort Glente.

Om end dette skulle handle om fugle, har vi fundet plads til denne lille fyr, der tog imod fotografen Poul V. Rasmussen i fugletårnet ved Vejlen, Tåsinge.

Mandag den 18. november var en særdeles grå og anonym dag og der var ikke mange i felten. Leif Kristensen besøgte Bøjden Nor, hvor der rastede 480 Bjergænder, 409 Troldænder og 107 Taffelænder Stedet har også de senere år huset en del spidsænder - mandag var der 70. Den ukronede Rødtoppede Fuglekonge Niels Bomholt så en sådan ved Karlskov på Nordlangeland - er man tålmodig, kan man finde denne art mange steder. I Gyldensteen Engsø kunne Kurt Due Johansen med 24 notere dette halvårs største antal Lille Skallesluger.

Søkonge, Middelfart Marina. Foto. Leif Sørensen.

Tirsdag fandt Erik Busk en rastende Søkonge ved Strib - meget muligt samme fugl, som holdt til der den 1. november. Det blev ugens absolut populæreste fugl, som mange besøgte - den flyttede sig lidt gennem ugen. Samme sted kunne man også se Isfugl. Ellers bød denne grå dag med periodevis snuskregn ikke på meget - 4 Pibesvaner i Bøllemosen sammen med 234 Sangsvaner skal nævnes (Peder Rasmussen) - vi har ikke mange ”piber” på Fyn. Bøllemosen bød også på 150 Viber, en fjerdedel af de 600, som Jens Bækkelund havde ved Gyldensteen, så det går bedre med de rastende end de ynglende fugle!! I Odense kunne Esben Eriksen konstatere, at ikke alle Gransangere er trukket sydpå - der sad en i hans have.

Isfugl, Middelfart Marina. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Onsdag den 20. november kunne man fortsat se Søkonge i det vestfynske, nu i Middelfart Marina, hvilket en del benyttede sig af, den var i selskab med en Alk. Fra Strib så Michael Mosebo Jensen 18 af denne art. Ved Flyvesandet kunne Ella Mikkelsen høre to af den i dette halvår indtil videre fåtallige Lille Korsnæb og samme sted to Snespurve. 300 Bjergirisk er som årstiden foreskriver.

Alk, Middelfart Marina. Foto: Leif Sørensen.

På Stige Ø rastede en Sølvhejre (undertegnede), hvor der også var sammenstimlen af Rødhals - omkring 150 - 10 Jernspurve og 6 Skægmejser, desuden den sædvanlige Blå Kærhøg”. Strækningen fra Fynsværket til Sortehusene bød på over 200 Lille Lappedykker, helt efter bogen. Det var Stor Tornskade ved Tangkrog vest for Brændegård Sø også (Niels Bomholt), det er en klassiske vinterrasteplads for arten. Hans Rytter plejer at finde ”vintersvaleklire”, her sneg der sig en sen efterårsfugl ind ved Findinge Å.

Silkehaler, er der et lille fynsk influks på vej? Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag den 21. november havde Hans Rytter årets anden ”flok” af Silkehale - en enlig fugl fløj over Ørbæk, Kurt Kaack Hansens flok i Skaboeshuse var fjorten gange større. Første flok var 28 i Nyborg den 29. oktober (Eske Frank Morthensen). Niels Andersen besøgte Bågø - her var der, som så mange andre steder, Sølvhejre - 2 styk. Søkongen trak fortsat folk til Middelfart - det gjorde den ugen ud, ellers blev der ikke set nye fugle på den særdeles triste og grå dag.

Gulnæbbede svaner og Grågæs, Bøllemosen. Foto: Finn Skov.

Fredag den 22. november var der for første gang i ugen perioder med om end ikke høj sol, så dog solstrejf. I Bøllemosen var der dukket 17 Tundrasædgæs op - set af Peder Rasmussen. Der var stadig Pibesvane på stedet. Holstenshuse Skov bød på Stor Tornskade (Per Damgaard Poulsen) og i Rudkøbing havde Ole Goldschmidt 14 Silkehaler, måske der er et lille influks til Fyn af arten?

Røde Glenter på overnatningspladsen ved Gultved - måske den sorte er i blandt. Foto: Leif Sørensen.

Ugens største begivenhed - set gennem fuglekiggerbriller - kom fra Gultved, hvor der med 51 Røde Glenter til overnatning blev set det største antal rastende glenter i DOF Fyns historie. Som prikken over i’et, havde de fået selskab af den Sorte Glente, der har gemt sig for observatørerne siden den 3. november! Fredag blev også første dag siden 26. oktober, hvor vi som resten af landet ikke så Krognæb!

Der blev set mindst 20 forskellige Havørne i uge 47, denne er fra Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Lørdag den 23. november blev igen en grå og diset omgang. Et par morgenfriske folk var taget til Gultved for at vække glenterne, de fik sagt godmorgen til 15 røde og den sorte. I Bøllemosen var der nu udover Pibesvanen også 3000 Bramgæs og 30 Blisgæs. 13 Hulduer fløj over, hvilket er en pæn flok, årstiden taget i betragtning. I Langø Plantage sparkede Jens Bækkelund et par Skovsnepper op - der gemmer sig garanteret mange rundt om i skovbunden nu - det er trods alt lunt derude. I Skaboeshuse så talte Kurt Kaack Hansen 1200 Sjaggere - det er en sjat - og 16 Silkehaler.

Snespurve, Keldsnor. Foto: Jørgen Tangerud.

I Keldsnor var der forsamlet mindst 100 Snespurve - det er den største flok der siden krigen (vælg selv krig) - set af Jørgen Tangerud. Bortset fra to flokke på tilsammen 111 fugle på Monnet sidste år er det den største flok i DOF Fyns område siden 2006. Mågeøerne er leverandør af ni af de i alt 12 observationer af mere end 100 Snespurve.

Søndag den 24. november var - igen, igen - grå tilsat en ubehagelig østenvind, der hævede chillfaktoren. Ved Røjle Klint så Carsten Pedersen en gammel Sule, der åbenbart ikke var klar over, at den er et vestenvindsfænomen.

Der blev set Skægmejse mange steder, denne fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

DOF holdt repræsentantskabsmøde i Odense, hvilket sendte en flok af deltagerne til Ølundområdet. De mange øjne bragte, som det var tilfældet på det meste af Fyn, ikke nye fugle frem - Vandrefalk var vel bedste observation derfra. DOF Fyns tur langs den vestfynske kyst gav en Duehøg ved Eskør, også Skægmejse, som lovet - 5 styk, og en Mosehornugle på Helnæs Made.

Søkonge, Middelfart Marina, den blev set omkring stedet hele ugen på nær mandag. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Man kunne stadig se Søkonge ved Middelfart, hvilket mange gjorde, og Sort Glente ved Gultved - denne dag kun 30 Røde Glenter. Ved Tranekær så Erik Røjgaard 4 Silkehaler, hvilket bragte ugens total op på 35.

Vi skal som vanligt takke for fotos og opfordre til, at man sender fotos fra uge 48 til næste uges tirsdagsanalyse.

Tekst: Søren Gjaldbæk.