Tirsdagsanalysen - uge 47

Uge 47 startede meget gråt og trist - akkurat som uge 46 sluttede. Det afspejlede sig i høj grad i observationerne. Senere på ugen blæste det op, og der var et par dage, hvor vi fik solen at se og en af dette efterårs sjældne muligheder for at se på havtræk.

Der er steder på Fyn, hvor Havørnene kan leve et sorgløst liv, mon ikke disse to pønser på en familieforøgelse? Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Mandag

Per Rasmussens postrute går åbenbart forbi Tietgenbyen i denne tid - i hvert fald meldte han syngende Husrødstjert derfra, det gjorde han frem til fredag, posten kommer åbenbart ikke ud i weekenden. Den må have misforstået årstiden. Der var fortsat to Hvidøjede Ænder ved Birkum, de har åbenbart kastet anker og blev set ugen ud, søndag dog kun en. Samme sted en enkelt Lille Skallesluger, Gyldensteen Engsø og Kurt Due Johansen kunne hoste op med 20 af slagsen.

En af ugens to Hvidøjede Ænder ved Birkum. Foto: Søren Gjaldbæk.

Kurt var som sædvanligt på mandagstælling i Gyldensteenområdet - 2147 Viber kom i bogen, det næsthøjeste antal i dette århundrede, kun overgået af en observation på 2200 fra Vigelsø i 2007 - måske man skulle forlange omtælling, det er jo populært visse steder for tiden. Også to sene Sortklirer. Som sædvanligt var der mange svømmeænder i området, som det fremgår af skemaet nedenfor.

Rastende svømmeænder i Gyldensteenområdet - langt de fleste lå i Engsøen, Kurt Due Johansen talte. 

Peder Rasmussen var på Monnet, hvor der tit er mange Spidsænder, denne dag 42. Endelig kunne Arne Bruun glæde sig over 2 Snespurve på Thurø Rev.

Som det ses, var der ikke gråvejr ugen igennem - denne Røde Glente er fra fredag. Søndag i uge 46 overnattede 40 ved Trunderup; der er vist ingen, der har kigget efter glenterne der i uge 47. Foto: Flemming Johansen.

Tirsdag

Fra Gulstav meldte Søren Bøgelund 5 Pibesvaner - de er af en eller anden grund ikke så glade for Fyn - der ses langt flere øst og vest for os. Der var også en sen Gransanger, som måske overvejer at holde jul på stedet - der overvintrer tit nogle stykker. Sangsvaner plejer vi at have mange af - ved Nakkebølle Inddæmning rastede 22 (Carsten Skou) - senere på vinteren skal vi tælle dem i hundreder. Samme sted 160 Hvinænder. Ved Skaboeshuse en enkelt Snespurv, set af Kurt Kaack Hansen. Sølvhejrerne har opdaget, at Hvidkilde Sø er et fint område - Jens-Gert Hansen havde 16 der. De fleste Jernspurve er stukket sydpå, men der kan altid findes nogle dovne fugle, det gjorde f.eks. Niels Lund ved Allested.

Sølvhejrer, Hvidkilde Sø. Billedet viser også, hvilket vejr, der regerede mange af ugens dage. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Onsdag

Engsøen ved Gyldensteen har i længere tid huset en del Sølvhejrer, Ole Sørensen så 14, en tangering af søndagens tal. To Traner er ifølge DOF Basen ikke ”bemærkelsesværdige” - det synes vi dog her på redaktionen: Claus Dalskov havde 2 ved Bammeskov i nærheden af Tranekær - måske det er ynglefuglene, der pønser på at spare turen sydpå. Sorthalset Svane lever ifølge Google i Sydamerika og Givskud Zoo og nu også i Lunkebugten, kunne Poul V. Rasmussen konstatere. Den blev set torsdag morgen trække mod nordøst - væk fra Sydamerika - og forgæves eftersøgt senere på dagen af folk, der trængte til ny art i deres raritetskabinet.

Sorthalset Svane, ugens eksotiske indslag. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag

Dagen startede med hård vind fra nordvest og småregn. Senere klarede det op, og vinden tiltog. Undertegnede prøvede lykken ved Flyvesandet - det skulle jeg ikke have gjort! Havtrækket gav nærmest ingenting, og det var småt med rastende fugle - en indtrækkende Dværgfalk var højdepunktet - den er ikke videre almindelig på de kanter. I Næråstranden rastede en flok på 4-500 Bjergirisk. Man kunne fortsat se Vandstær i Bellinge ved Odense Å. De fleste observatører holdt sig klogeligt indendørs.

Vandstær, den har rastet ved Bellinge i en god uges tid. Den blev set flere gange i uge 47, senest søndag. Foto: John Markenvard.

Fredag

Det blæste voldsomt fra nordvest hele natten, og vinden aftog til 10-12 m/s fra morgenstunden. Der presses masser af fugle ned i Storebælt, på denne årstid primært alkefugle og havdykænder, der er ikke så mange havfugle tilbage. Er man på pletten fra morgenstunden, kan man opleve et fint returtræk, når fuglene skal tilbage til Kattegat. Jeg begav mig mod Fyns Hoved. På vej ud til obs-posten blev jeg modtaget af en Lapværling og senere tre Snespurve. Trækket af alkefugle var det største, der indtil videre er registreret på Fyn.

Knap fire promille af fredagens høst af alkefugle ved Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

På godt tre timer trak over 1000 alkefugle - der var mange flokke på 15-30 inivider. De fleste af de fugle, som kunne identificeres, var som sædvanligt Alke - tallene fremgår af skemaet. Endnu en Lapværling, 26 Snespurve, 16 Rødstrubede Lommer, 1 Sortstrubet Lom, 24 Sangsvaner (kun 2 unge) og 36 Sædgæs blandede sig i løjerne. Der var stadig godt gang i trækket, da jeg forlod stedet - men jeg magtede ikke at forklare familien, hvorfor en kold, vindblæst plet på Fyns Hoved var at foretrække fremfor et barnebarns fødselsdag. Jeg gik derfor glip af 5 Suler, 1 Storkjove, 3 Dværgmåger og 7 Rider, der blev set på Flyvesandet efter kl. 12 af Erik Danielsen, Eske Frank Morthensen og Pierre Bentzen, fuglene på Flyvesandet kommer (næsten) altid fra Fyns Hoved.

 

Der er en del Fløjlsænder ved de nordfynske kyster - disse er fra Fyns Hoved, fredag - der raster mere end hundrede ved Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Flyvesandet så Ella Mikkelsen en Sortstrubet Lom, som tidsmæssigt passer fint med den jeg havde på Fyns Hoved - erfaring har vist, at den tur tager 20-25 minutter, hvis man er lom. Fra Keldsnor berettede Morten Müller om endnu en sen Sortklire og ditto Stor Præstekrave. Endelig fandt Lars Kirk en Stor Tornskade ved Løgeskov lidt sydvest for Kværndrup og Peder Rasmussen fandt den Sorthalsede Svane på Monnet - måske på returtræk?

Stor Tornskade, Løgeskov, den ville ikke fotograferes. Foto: Lars Kirk.

Lørdag

Vejret blev en genindspilning af mandag-onsdag, gråt, blæsende og småregn meget af tiden. Det fik alle til at foretage sig noget andet end at kigge på fugle, hvilket blot 13 indberetninger til DOF Basen bekræfter - det laveste antal i mange år! Peter Pelle faldt over efterårets største flok Sangsvaner ved Oure, 53 stk. - de 7 var unge, Niels Andersen så 17 Sølvhejrer ved Hvidkilde Sø, og Evald Mehlsen havde en Bjergvipstjert ved Ejby Mølle - ”og så var vi færdig’ med den dag”…..troede vi. Henriette Hansen fotograferede en Hærfugl i Thurø By, der er altid plads til overraskelser i vores branche.

Sangsvanerne er ved at indfinde sig, disse er fra Brændeskov. Foto: Lars Kirk.

Søndag

Søndag bød på flot vejr, men en hård vestenvind gjorde det til en kold oplevelse at være ude. Ved Brændegård Sø havde der samlet sig 72 Store Skalleslugere - det langt største antal dette halvår - og stadig mange Sølvhejrer - denne dag 20. Også 4 Havørne - Gunnar Jørgensen var på stedet. DOF Fyn havde tur langs vestkysten under ledelse af Michael Mosebo Jensen. Det blev blandt andet til en Bjergpiber og tre Traner ved mødestedet Føns Vang, så var turen sparket i gang. Senere sparkede de to Enkeltbekkasiner op på Helnæs Made, hvor de også så en Vandrefalk. Samme sted havde Søren G. Nielsen en Bjerglærke - måske samme fugl, som blev set der den 8. november, så mange Bjerglærker har vi trods alt ikke på Fyn?

Bjergirisk, Fynshoved - fredag var der 80. Der blev set op mod 1000 i uge 47, største flok var 400 på Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Bjergiriskerne ses mange steder - f.eks. 200 Enebærodde (Kristoffer Hansen), samme sted 4 Snespurve - ved Flyvesandet var der 400, men skuffende få fugle på havet - fredagens mange alkefugle er åbenbart forduftet - der var kun et halvt hundrede stykker. Som det har været tilfældet mange gange tidligere, er der kommet Stor Tornskade til Fiskerup Skov, set af Niels Bomholt.

På trods af det fremskredne tidspunkt er der fortsat mange fine fugle derude - tak til de, der leverer fotos til denne klumme - vi modtager rigtig gerne fotos fra uge 48, der nok skal levere et par gode fugle. Husk at købe adventskrans - julen står for døren, næste tirsdag skal julekalenderen åbnes for første gang i år.

Tekst: Søren Gjaldbæk.