Tirsdagsanalysen uge 48

De første fire dage af ugen var vejret gråt, diset og til tider regnfuldt. Fredag vendte det - kold og klar luft fra nord gav en solskinsdag for første gang i flere uger, det gentog sig lørdag og søndag, hvor vinden også var forholdsvis svag. Det sendte mange observatører i felten! Ugens fugl blev den af mange eftertragtede Rødhalset Gås, som kun tre glade observatører så.

Bjergirisk - der raster småflokke på de fleste strandenge for tiden. Foto: Jan Nielsen.

Mandag den 25. november kunne man fortsat se uge 47’s populære fugle: Pibesvane i Bøllemosen, denne dag også med 5 Tundrasædgæs, Sort Glente ved Gultved, som gik til overnatning med 50 røde og Søkonge i Middelfart. Niels Bomholt talte 47 Lille Skallesluger i Arreskov Sø - dette efterårs højeste notering. Her var der også Sølvhejre (naturligvis), Havørn, Pibeand 400 og Krikand 460.

Søkonge - den trækker folk til Strib. Foto: Leif Sørensen.

Søkongen trak fortsat folk til Strib - da tirsdag den 26. november var omme, var den meldt af mere end 30 fuglekiggere, siden den dukkede op den 19. november. Vi skal også tilbage til januar 2012 for at finde en rastende fynsk Søkonge, her var det Knudshoved Færgehavn, man skulle besøge. Søkongen blev set hver dag resten af ugen, lørdag var der også Lomvie (Poul Bjergager) - vi har langt flest Alke på Fyn.

Havørnene kunne godt lide vejrskiftet midt på ugen. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Henrik Knudsen havde en flok på 25 Silkehaler i Bagenkop og naturligvis Kaspisk Måge i havnen, en 1K fugl og Henriks 46. Kaspiske Måge i Bagenkop Havn i 2019 - der var også en gammel fugl. Den Sorte Glente dukkede igen op til overnatning ved Gultved, men blev ikke set resten af ugen.

Strandskaderne samler sig ved kysterne - disse fra Hou Nordstrand. Foto: Jane Ditzel.

Om onsdag den 27. november kan det siges ret kort: Vejret var det samme, fuglene gengangere!

Torsdag den 28. november havde Søkongen fået selskab af to Husrødstjerter. Sortspætten har været eftersøgt i skovene omkring Middelfart den seneste tid, denne dag havde Erik Damm heldet med sig, da han kortvarigt så en enkelt fugl.

Sølvhejre, ugens største notering blev 4 ved Brændegård Sø, lørdag, denne er fra Monnet, fredag. Foto: Poul V. Rasmussen.

Som Per Rasmussen var ufin nok til at pointere, så havde undertegnede overset, at han havde en novembermunk (en han) på sit foderbræt ved Tarup Vandmølle, lørdag i uge 47. Samme uret skal ikke overgå Niels Bomholt, som havde en Munk hun i sin have. Vintermunke er ikke så usædvanlige - de er normalt glade for æbler. I Gulstav havde Søren Bøgelund fornøjelsen af 2 Gransangere, 12 Lille Korsnæb og 27 Silkehaler - meget muligt samme flok, som huserede i Bagenkop tirsdag.

Tundrasædgæs over Bøllemosen. Foto: Leif Sørensen.

Fredag den 29. november var der igen folk i Bøllemosen - der var stadig Pibesvane, 3 Tundrasædgæs og 7 Blisgæs, som pudsigt nok ikke har indfundet sig på det klassiske rasteområde omkring Jersore. Poul V. Rasmussen var en tur på Monnet (husk gummistøvler) - her havde han blandt andet Blisgås 30, Enkeltbekkasin, Sølvhejre (of course), Havørn 3, Fjeldvåge 2, Skærpiber 11 og Snespurv 1. Monnet er en rigtig fin lokalitet for rastende Skærpibere. Ved udløbet af Kavslunde Å kunne Ewald Mehlsen se dette efterårs største flok af Gråsisken - omkring 150 fugle. Der var stadig Silkehaler i Skaboeshuse - 16 af slagsen.

Sangsvane, Bøllemosen. Foto: Leif Sørensen.

Gæssene og svanerne i Bøllemosen fik fortsat observatører til at forsøge sig, lørdag den 30. november blev skuffelsen over, at Pibesvanen var forsvundet, dulmet af en Rødhalset Gås (Søren G. Nielsen og Palle Bo Larsen). Tidligt på dagen var der 45 Tundrasædgæs, de fleste var væk senere på dagen. Maksimumtallet for Blisgås blev 80. Søndag var der igen mange Tundrasædgæs - 30, da der var flest, 45 Blisgæs, Huldue og nul rødhals! Der er en pæn udskiftning af gæs og Sangsvaner i løbet af dagen - mon ikke Sortemosen huser nogle af de ”manglende gæs”?

Mosehornugle. Hou Nordstrand. Foto: Jane Ditzel.

Hou Nordstrand bød på en rastende Mosehornugle, også et par Stenvendere og Sortgrå Ryler -. Jane Ditzel havde besøgt stedet. I Keldsnor var der fortsat Snespurv - nu kun 26 - og 45 Bjergirisk, set af Susanne Rørdam Skov. Neverkær bød på Stor Tornskade, som kan dukke op mange steder, her til glæde for Jan-Erling Christiansen.

Sortgrå Ryle, Hou Nordstrand. Foto: Jane Ditzel.

Kulden satte gang i Kvækerfinkerne - i Faaborg havde Per Damgaard Poulsen 1200, der trak sydvest på en time. Undertegnede havde 500 på træk ved Flyvesandet på en halv time. Ved Mågeøerne så jeg 6 Bjerglærker, de trak over diget og ud på øen - det er efterhånden en ret fåtallig art på Fyn. Ved Lindø + vade ved Jersore rastede 170 Mørkbugede Knortegæs, dem har der ikke været mange af i år.

Snespurv, Keldsnor. Foto: Finn Skov.

Søndag den 1. december var der stadig pænt med Bramgæs på Sydlangeland, Ole Goldschmidt talte 2200 ved Vesteregn. Gregers Johannesen havde en Stor Tornskade i Tryggelev Nor, og endnu en Vandstær blev fundet - Arne Bruun havde den ved Vejstrup Å - det blev 10. lokalitet for arten i år - vi mangler stadig Silke Å! I Bagenkop Havn genfandt Henrik Knudsen forårets omdiskuterede Gråmåge - den har nu så meget mørkt i svingfjerene, at Henrik hælder til en hybrid mellem Sølv- og Gråmåge, som han også var inde på, da den dukkede op i februar - læs mere på Henriks blog fugleknudsen.

Julen nærmer sig - vi får se om der bliver en lille julegave til fuglefolket i uge 49 - ”søg, og du skal finde”! Der skal lyde tak til de, der har bidraget med fotos, og samtidigt vil vi opfordre til, at folk bidrager med fotos fra uge 49.

Tekst: Søren Gjaldbæk.