Tirsdagsanalysen uge 5

Uge 5 blev første uge siden midtnovember uden Søkonge. Ellers bød ugen på Sortbuget Knortegås, som er en pæn sjældenhed, samt de ”kendte sjældenheder”. Der blev igen set mange Bramgæs - renset for gengangere så vidt som det er muligt op mod 27000, med f.eks. 5500 mandag Gyldensteen, Reservatet (Kurt Due Johansen) og 6000 søndag Gulstav (Poul V. Rasmussen). Vejret: Se de sidste fire udgaver af denne klumme.

Som i de foregående uger: Ugens mest fotograferede fugl, Kongeørn ved Dyrehave. Foto: Steen Vagner.

Mandag den 27. januar bød ikke på nogen opmuntringer - jo - Kongeørnen holdt stand ved Dyrehave, og den blev set i det sædvanlige område hele ugen. Ved Klintebjerg så Gunhild Brink 59 Store Skalleslugere, hvilket var 5 mere end sidste uges total for den art. Kystlagunen ved Gyldensteen bød på Stor Præstekrave og i Engsøen lå blandt andet 301 Knarænder, Kurt Due Johansen talte. Der er ved at komme gang i duerne, Michael Larsen 1500 Ringduer, som trak nord ved Middelfart og onsdag trak 21 Hulduer nordøst ved Gulstav (Søren Bøgelund).

Mange Knarænder mange steder, flest ved Gyldensteen. Denne er fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag den 28. januar var som mandag domineret af vådt og mørkt vejr, hvilket satte sit præg på feltaktiviteten. Niels Bomholt tog en tur i skoven - Storskov (Brahetrolleborg). Her rastede en Stor Tornskade, samme sted han havde en den 22. november, om det er samme fugl vides ikke. Rovfuglene er ret synlige for tiden - de er begyndt at hævde deres territorier - f.eks. blev der meldt 26 Musvåger fra 13 lokaliteter denne triste tirsdag. Musvåge blev ugen igennem meldt fra 85 lokaliteter, for det meste 1 til 2 fugle. I Langø Plantage ved Gyldensteen har man det meste af vinteren kunnet se Skovsneppe, op til 5, Jens Bækkelund havde 2. Ved Ristinge Hale så Søren Bøgelund 2 Stenvendere.

Der blev meldt Musvåge fra 84 forskellige lokaliteter, mest 1 til 2 fugle, i uge 5. Foto: Steen Vagner.

Onsdag den 29. januar var der lidt solstrejf ind i mellem. Ved Brændegård Sø kunne man se territoriehævdende Duehøg over skoven - samme sted Havørn, Sølvhejre og Lille Skallesluger, sidstnævnte ikke set der siden 2. januar. Man kunne også se Duehøg ved Eskør (Michael Mosebo Jensen).

Middelhavsmåge, Bagenkop Havn. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen.

I Bagenkop Havn var vikingmågen tilbage i selskab med to kaspiske og en Middelhavsmåge, Anders Odd Wulff Nielsen besøgte havnen. Ved Horseklint havde Mogens Ribo Petersen en nordtrækkende Sanglærke, men det er nok for lidt til at erklære forårstrækket for at være skudt i gang. Samme sted 5 Rødstrubede Lommer.

Sortbuget Knortegås - fuglen til venstre - Strandengen ved Jersore. Bemærk kraftig flankestribning og markant halsring, som mødes foran på halsen. Foto: Kurt Due Johansen.

Ved strandengene ved Jersore så Karin Abildgård en Sortbuget Knortegås i selskab med 220 Knortegæs - Kurt Due Johansen så samme fugl i selskab med 79 lysbugede og 71 mørkbugede Knortegæs. Lokaliteten har budt på Sortbuget Knortegås 5 vintre siden 2014 - måske samme fugl? Ved Klinte Strand rastede en flok på 21 Bomlærker (Kurt Due Johansen) - de skal nok snart ud på ynglepladserne. Den Sorte Glente er flyttet til Gultved, hvor Per Rasmussen så den gå til rast med 20 røde. Den blev set der ugen ud med et 32 røde som maksimum. Ved Hammerdam så Michael Bjerregaard en Stor Tornskade - første gang den ser set der siden 2013.

Spidsand, Søby Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag den 30. januar kunne man igen se Hvidklire ved Lunkebugten (også lørdag) og ved Klise Nor fandt Søren Bøgelund en lille flok Snespurve på 8 fugle. Ved Søby Monnet kunne man se 55 Spidsænder, en for fynske forhold pæn flok (Poul V. Rasmussen).

Sanglærkerne er ved at samle sig - mon ikke uge 6 kan give en dag med over 100 på træk. Foto: Leif Sørensen.

Fredag den 31. januar gav 3 af ugens 9 Isfugle, spredt jævnt rundt langs den fynske kyst. Ved Bollelung stod 4 Traner (Leif Kristensen). Der blev set mindst 14 Traner i uge 5 - koncentreret om de kendte ynglepladser. Der er fortsat mange Sortgrå Ryler ved Knudshoved, Kurt Kaack Hansen havde 17, denne vinter kun overgået af 18 nytårsaftensdag. Ugens 3. Stor Tornskade blev set af Laila Neermann ved Tryggelev Nor.

Grågås, Vejlen, Tåsinge. Hvis vejret fortsætter har vi de første gæslinger i marts måned. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag den 1. februar bød trods mange i felten ikke på nye fugle. Ved Fynsværket så Vibeke Hansen Vandrefalk, den er ikke meldt derfra siden 8. januar, det skal blive spændende at se, om sidste års ynglesucces gentager sig. Uge 5 gav i alt 12 Sølvhejrer - de fleste i området ved de store søer - 2 af dem blev set ved Tangkrog syd for Brændegård Sø af Gunnar Jørgensen.

Sandløbere, Barager Nebbe, søndag den 2. februar. Foto: Leif Kristensen.

Søndag den 2. februar var ugens klart bedste dag vejrmæssigt med solskin det meste af tiden. Det sendte mange i felten, hvad 452 indberetninger er et vidnesbyrd om. Ved Egebjerg Gods havde Aksel Christensen en flok på 32 Hulduer, 4 Havørne og en Vandrefalk - den var måske interesseret i duerne. Årets første, men næppe sidste, Rødtoppet Fuglekonge blev set af Ella Mikkelsen ved Østerø Sø og i Nyborg sad en Husrødstjert han (Michael Højgård Hansen). Ole Henrik Scharff kunne glæde sig over årets første Mosehornugle på Helnæs Made. I Pierre Bentzens have sidder fortsat en Munk hun (på udkig efter en han) og i Nørreballe Nor sang en Rørdrum, ved Dømmestrup dryssede 30 Sanglærker nordover - jo, jo, foråret er på vej. Ved Barager Nebbe kunne man fortsat se seks Sandløbere.

Kongeørn, Dyrehave. Foto: Leif Sørensen.

Det var en fin uge i det fynske, og den gode nyhed er, at næste uge nemt kan blive lige så god eller bedre. Tak til dem, der har bidraget med fotos fra uge 5, og som sædvanligt skal vi opfordre alle til at sende os aktuelle fotos til næste uges udgave af tirsdagsanalysen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.