Tirsdagsanalysen uge 50

Det blev ikke til julegaver til fuglefolket i uge 50, til gengæld var det ikke svært at glæde sig til lysere tider - de skulle jo erfaringsmæssigt være på vej om en uges tid - det laver klimaforandringerne vel ikke om på? Der var kun få timer med tåleligt vejr, når det skete, kom der straks gang i kikkerterne. Mandag, tirsdag og torsdag stod for 75% af de indberettede observationer.

Vandrefalk. Der blev blot meldt denne og én mere fra Langeland samt en fugl ved Hessum. Mon ikke der er flere derude? Foto: Jan Nielsen.

Mandag den 9. december kunne Erik Busk igen hilse på Søkongen i Strib - de må efterhånden kende hinanden - det var 20 dage siden Erik fandt den. Som profeteret på dette site fik vi igen en ”vinterklire” - igen i Lunkebugten, hvor Lars Kirk så en Hvidklire mellem 25 Rødben. Der er fortsat mange Bramgæs på Sydlangeland, hvor Søren Bøgelund havde 3200 + 450 (Ørnhøjområdet + Magleby Nor). I Gulstav Mose kan man se Rørdrum, som mange sikkert har set der på andre tidspunkter.

Søkonge, Strib, tirsdag den 10. december - den blev ikke set yderligere i uge 50. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag den 10. december startede med svag vind og solskin, hvilket altid sender fuglekiggerne i felten. Forholdene var perfekte til at tælle svaner - ved Skeby nær Otterup stod 210 Sangsvaner - kun 16 ungfugle, og ved Hessum en flok på 252, heraf 23 unge - undertegnede talte - en ungfugleprocent på 8.4. Hvis min optælling er udtryk for et generelt mønster, så har Sangsvanerne haft et dårligt yngleår, se f.eks. her.

Sangsvaner på Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

En anden pæn flok på 246 var fra Lundby, hvor der også var 13 Tundrasædgæs tilbage (Peder Rasmussen). Det øvrige Fyn gav blot 220 fugle fordelt på seks observationer - vi mangler stadig en del af de gulnæbbede. Martin Rheinhammer stod for dette halvårs største notering af Bjergand - 800 i Bøjden Nor, hvor der også var 900 Troldænder, 50 Spidsænder og 1350 Bramgæs. Samme sted så Erik Ehmsen 4 Snespurve, så hvis man vil noteres for den art fra Bøjden i næste års kommunekonkurrence, skal man hoste op med mindst 5.

Fortsat Sortgrå Ryle ved Knudshoved og på Hou Nordstrand. Foto: Niels Larsen.

Knudshoved byder fortsat på et par Stenvendere og op til 5 Sortgrå Ryle. Ved Nakkebølle Inddæmning lå der 38 Lille Skallesluger (Susanne Rørdam Skov), samme sted de ”sædvanlige” to Sølvhejrer. Tirsdag gav også lidt Bjergirisk - 100 på Ristingehalvøen (Henrik Mørup-Petersen), 75 Thurø Rev (Eske Frank Morthensen og Arne Bruun) samt 400 på Flyvesandet (undertegnede). Kvækerfinkerne ”småtrækker” stadig, når det er koldt og klart - nogle hundrede ved Flyvesandet og 910 ved Faaborg (Per Damgaard Poulsen). Tirsdag blev også sidste dag med Søkonge i Strib i denne omgang.

Vindrossel, der lever op til sit engelske navn. Der er pæne flokke mange steder på Fyn, denne fra Stige Ø. Foto: Niels Larsen.

Onsdag den 11. december var der kun 49 indberetninger på DOF Basen mod tirsdagens 350. Det var ikke et udtryk for at fuglene var forsvundet, men en meteorologisk indikator!! Jens Bækkelund så to Mosehornugler på Æbelø Holm - det har indtil videre været sparsomt med denne ugle - og Erik Ehmsen så 22 Silkehaler i Ringe, også for den art går det lidt sløjt.

Der ses flere og flere Stor skallesluger, disse fra Midtfyn. Foto: Steen Wagner.

Torsdag den 12. december dukkede endnu en Vandstær op, denne ved Stavidsåen i Bredbjerg - et kendt stærested (Flemming G. Andersen). Der er nu set Vandstær mindst 13 steder dette halvår, og vi mangler stadig Silke Å. I Bagenkop er der stadigvæk Silkehaler - 17 - og en Husrødstjert, set af Søren Bøgelund, der også havde en meget sen Rørhøg (hun) ved Søgård Mose. Vinterfund af Rørhøg er sjældne - der var et i 2016 ved Nakkebølle Inddæmning og et i 2008 i Tryggelev og Nørreballe Nor.

Skærpiber, Bagenkop Havn, sådan ser den ud! Foto: Ole Bo Olsen.

Ved Lundby var flokken af Sangsvaner nu vokset til 321 - blot 23 1k-fugle, 7.6%, hvilket harmonerer med tirsdagens tal fra Nordfyn. Af Tundrasædgæs var der blot 5 tilbage (Peder Rasmussen). Niels Andersen havde 2850 Bramgæs ved Skovsbo, Jens Bækkelund 2360 i Reservatet, Gyldensteen mens Jørgen Hjorth Jensen måtte nøjes med 300 ved Husby Strand. Tæller vi ugens flokke sammen rastede mindst 20000 Bramgæs rundt om på Fyn og øer. Det er trods alt ikke så dårligt for en art, der for 25 år siden blev betragtet som truet.

Formodet Viking Gull (Sølv x Grå) i Bagenkop Havn. I foråret blev den af de fleste dømt til Gråmåge, men nu har den mange mørke indslag i svingfjer og hale, og den snakker også ”sølvsk”. Foto: Finn Skov.

Måske er Silkehalerne på vej, fredag den 13. december så Aage Wichmann en flok på 15 i Dyrup - så nu er arten set på 13 lokaliteter. Som det ses på kortet til højre, har arten uvilje mod at optræde vest for Odense. Antallet af Røde Glenter på overnatningspladsen ved Gultved har været støt faldende - fredag var der blot 10, til gengæld havde de selskab af den sorte glente, der med stort held undgår observatørernes skarpe blikke.

En af de 50 (komma nul) Kaspiske Måger, der har hilst på Henrik Knudsen i Bagenkop Havn i 2019. Foto: Leif Sørensen.

Glenterne er åbenbart flyttet til nærtliggende Trunderup, hvor der blev set 30 røde (Per Rasmussen). Ugen igennem kunne man (selvfølgelig) se Kaspiske Måger i Bagenkop Havn og også on and off den formodede hybrid mellem Sølvmåge og Gråmåge - sådan en fætter kaldes en ”Viking Gull” - mågerne set af mange og fremvist af Henrik Knudsen, når han var dernede. Der ses pæne bander af Vindrossel rundt omkring ugen igennem, denne dag var der f.eks. 75 i Vester Aaby (Else Klint).

Munk, ung hun, Svendborg den 14. december. Foto: Peter Teglhøj.

Ugens vintermunk kom lørdag den 14. december, en ungfugl, som Peter Teglhøj ringmærkede i Svendborg. Sangsvaneflokken ved Lundby var nu oppe på 384 fugle - talt af Peder Rasmussen, det begynder at ligne noget. Samme sted 22 Tundrasædgæs og en enkelt Kortnæbbet Gås - dem ser vi ikke mange af. Monnet bød på blandt andet 28 Spidsænder og en Fjeldvåge.

Lille Skallesluger - en attraktiv vintergæst. Disse er fra Langeland. Foto: Finn Skov.

Søndag den 15. december brillerede med usædvanligt dårligt vejr - regn og blæst i de fleste af de lyse timer - dem bliver der som nævnt snart flere af. Jens Bækkelund var på skovtur i Langø Plantage og blev belønnet med hele 5 Skovsnepper - det er mange, de fleste rastende vinterfugle optræder enkeltvis. Natuglerne er begyndt at kurtisere, ugen bød på 9 forskellige fugle, de to fra søndag. Ellers blev der - ganske forståeligt - ikke set meget!

Havørn, Tarup-Davinde. Ørnene viser sig meget for tiden. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Vi tager et frisk gæt og skyder på, at kombinationen af mørkt vejr og tilstundende højtid nok vil lægge en dæmper på fuglekiggernes aktivitet, så mon ikke vi får en stille uge 51? Send endelig aktuelle fotos fra ugen til os - og stor tak til de mange, som det trods dårligt lys, lykkes at få noget i kassen og efterfølgende stiller det til rådighed for tirsdagsanalysen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.