Tirsdagsanalysen - Uge 50

Af Esben Eriksen

Naturen fejrer nytår i dag, så man kan lige nå at få købt champagnen og hoppe ind i naturens nye år kl. 16.59. Denne tirsdagsanalyse bliver årets sidste, så vil man være opdateret i juleferien på det fynske fugleliv må man følge med i DOFBasen.  Ugen bød på Sorthalset Lappedykker, Rørhøg, Sortspætte og Lapværling. 

269688617 6985464098160759 7380520846359362821 n

Lille Skallesluger synes talrig her først på vinteren. Uge 50 bød på dobbelt så mange Små Skalleslugere som i uge 50 i 2020. Her 2 hanner ved Nakkebølle. Foto: Esben Aagaard

Mandag

Gyldensteen er et af Fyns bedste vådområder. Kurt Due Johansen talte området og kunne notere: Sølvhejre 16, Pibeand 390, Knarand 396, Krikand 1610, Spidsand 42, Lille Skallesluger 60 og en enkelt Hvidklire. 

Ved Skovballe rastede 2 Tundrasædgås, og de blev set af Lars Kirk. Ved Gyngstrup var der mange Blisgæs ugen ud. Mandag talte Ella Mikkelsen 262. Helnæs Made er et andet af Fyns værdifulde naturfrimærker. Leif Kristensen var forbi og så både Vandrefalk, Enkeltbekkasin og Mosehornugle. 

Blishøns går tilbage, men 1.200 er en pæn flok, og de blev set på havet ved Ærøskøbing af Arne Bruun

Naboøen Langeland fremviste ved Spodsbjerg 8 Sandløbere og 7 Kaspiske Måger. Ved Hou var 1 Sortgrå Ryle og 5 Stenvendere at se. Både vadere og måger blev set af Laila Neermann. Lidt mere Langeland - 1 død Ride blev fundet ved Barager Nebbe af Erik Overlund. 

Ved Skovmose så Aksel Christensen 1 Svaleklire. Kristoffer Hansen kiggede ved Blangstedgård og så 150 Vindrosler og 1 Kaspisk Måge. En Stor Tornskade spejdede ved Sollerup og blev set af Leif Bisschop-Larsen, og ved Husby Strand fløj 120 Bjergirisker til overnatning i rørskoven  - det bevidnede Michael Mosebo.

brdbenbogensemarina

62 Rødben i læ på molen ved Bogense Marina. Foto: Søren Gjaldbæk

Tirsdag

Søren Bøgelund kiggede ud over havet syd for Bagenkop og fandt 2 Sortstrubede Lommer, 630 Havlitter, 2350 Ederfugle og 350 Sortænder. Det er kun Søren, der har fundet Havlitter i de antal i år. Den 11. februar noterede Søren 680 Havlitter i samme område, så måske er der et godt fourangeringsområde her. Freya Mørup har årets tredjeplads med 270 Havlitter set ved Dovns Klint. 

Tom Tjørnum var forbi Gyldensteen og så 20 Sølvhejrer, og en sen Rørhøg er fortsat i området.  Med Monnet talte Leif Bisschop-Larsen 650 Pibeænder, 300 Toppet Skalleslugere og 2 Vandrefalke. 110 Knarænder er en slat ved Hågerup Å. De blev talt af Leif Kristensen.

Snespurvene er muligvis drønet videre sydover efter at have været ganske talrige i november. Endnu kan en flok på 9 ses ved Thurø Rev. Det gjorde Arne Bruun. Lapværling er en fåtallig værling i det fynske - i det hele taget er den gået meget tilbage. Søren Gjaldbæk var heldig at finde en ved Bogense Marina, og her rastede også 62 Rødben.

Søren Gjaldbæk var ved Fogense Enge og talte 600 Pibeænder. Samme sted talte Tom Tjørnum 200 Krikænder. Søren Gjaldbæk rundede også Gyldensteen, hvor 15 Sølvhejrer og 49 Små Skalleslugere var at se. 

Onsdag

Lille Skallesluger ses også hver vinter ved Arreskov Sø. Onsdag talte Erik Ehmsen 32, og ved samme sø så Morten Kristiansen 1 Isfugl. Ved Sortemosen rastede 3 Traner set af Henrik Nissen. Og ved Syddansk Universitet rastede 1 Skovsneppe, og den blev set af Martin Rheinheimer.

bstor

En af to Store Tornskader i uge 50. Denne er fra Ravnholt. Foto: Søren Gjaldbæk

Torsdag

600 Pibeænder er mange i Brændegård Sø (en del af Arreskovfuglene, hvor der kun var 400 denne dag), og de havde selskab af 14 Sølvhejrer, noterede Erik Ehmsen. Ella Mikkelsen og Kristoffer Hansen var ret enige om antallet af Blisgæs ved Gyngstrup - Ella talte 355 - Kristoffer 360.

2.000 Bjergænder rastede i Bøjden Nor, talte Martin Rheinheimer, og 450 blev set af Poul V Rasmussen ved Valdemar Slot. 1 Vandrefalk fløj over Rudkøbing, og blev set af Morten Müller. Anton Markvad var rundt på Langesøegnen, så Skovsneppe i Travn Skov og Vandstær ved Golfklubben. 

Michael Mosebo holder øje med Tyrkerduerne i Kustrup. Torsdag var der 55. Der var fortsat 6 Tundrasædgås ved Kattekilde og samme sted 13 Canadagæs - de blev alle set af Søren Gjladbæk, der også så 50 ravne og 1 Stor Tornskade ved Ravnholt.

269602191 10159455545549857 242851989524436370 n

Sangsvanerne synes for alvor at ankomme til Fyn nu. Foto: Jane Ditzel

Fredag

Sangsvanerne begynder at indfinde sig. De ved måske, at den gulnæbbede svanetælling var i sidste weekend. Der tælles igen i januar, men det gør ikke observationen på 850 fugle ved Uggerslev mindre værdifuld. De blev talt af Aksel Christensen. 3 Pibesvaner passerede Aulby Mølleå set af Michael Mosebo.

Anton Markvad nappede endnu en Langesøtur og noterede endnu en Skovsneppe, 100 Fuglekonger og 15 Topmejser. Søren Gjaldbæk frøs på Fyns Hoved og så 24 Rødstrubede Lommer, 21 ubestemte Alke/Lomvier, 3 Tejster, 67 Toppet Skalleslugere og 1 Sangdrossel.  

269433296 4628131310608492 5517956178333957165 n

Den Sorthalsede Lappedykker er fortsat på plads i Kerteminde Havn. Her beundrer den sit eget julerøde øje. Foto: Leif Sørensen

Lørdag

Jens Peter Bech genfandt sin Sorthalsede Lappedykker i Kerteminde Havn. I det fine fotovejr kunne Jens Peter have solgt både kaffe og pølser til de tilrejsende fotografer. Bliver den til 1. januar, så er der nok en del årsartsjægere, der skal forbi igen.

Jens Bækkelund var forbi Uggerslev, men fandt kun 705 Sangsvaner. Jens konstaterede at ca. 10% var ungfugle. Ved  Skovsgaard Mølle var der fortsat Sangsvaner -  223 talte Ole Goldschmidt, og Ole så også 290 ved Hjortholm. Blisgæssene ved Gyngstrup havde fået besøg af 500 venner - 875 Bligæs talte Anton Markvard. De var der også om søndagen. 

Der er fortsat 3 Sortbugede Knortegæs ved Ristinge kunne Ole Goldschmidt konstatere. Samme Ole talte 1.110 Bjergænder i Nørreballe Nor, mens Else Klint talte 650 Bjergænder ved Nakkebølle, hvor der også var 16 Små Skalleslugere. Niels Anders så 14 Små Skalleslugere samme dag ved Hvidkilde. 

En Vandrefalk rastede ved Sortemosen og blev set af Leif Bisschop-Larsen, og Preben Berg havde forladt Gedser og aflagde Sydlangeland et besøg, hvor Preben så 1 Kortnæbbet Gås, 1 Sangdrossel og 150 Vindrosler. 

 269284222 270701181790173 7065872622101683679 n

Rørdrummerne satser på en mild vinter. Søndag blev der både set Rørdrum i Tryggelev Nor og Nørreballe Nor. Denne er fra Tryggelev. Foto: Morten Nielsen

Søndag

45 Sølvhejrer var spredt udover det fynske. Flest så Leif Sørensen med 23 ved Brændegård Sø. Der var både Rørdrum i Nørreballe og Tryggelev Nor. Nis Rattenborg og Morten Nielsen var de heldige.

3.150 Troldænder er en slat. De rastede i Mellemstykket og blev talt af Søren Gjaldbæk. Ole Goldschmidt var tilbage ved Nørreballe Nor og talte Bjergænder igen -  1.410 + 86 Tryggelev Nor kunne det blive til. 

Erik Ehmsen talte de Små Skalleslugere i Arreskov Sø, og her var nu 58 fugle.  Næsten samme antal kunne Nis Rattenborg klare i Røde Glente ved Gultved - 54 fløj til overnatning. Ugens eneste Fjeldvåge så undertegnede ved Neverkær, hvor der også rastede 117 Viber og 40 Stære. 

Tre på stribe på Langeland: Blå Kærhøg, Løkkeby Enge, Nis Rattenborg, Blå Kærhøg ved Skovsgaard, Leif Bisschop-Larsen, Blå Kærhøg Tryggelev Nor, Ole Goldschmidt. 2 Vandrefalke på Helnæs Made blev set af Mads Syndergaard, mens Nis Rattenborg så en ved Siø. 

Mads Syndergaard så 200 Vindrosler ved Sønder Åby. Sortspætte er sjælden på Fyn, hvis man bevæger sig væk fra Hindsgavl. Derfor var det også en god obs, da samme Mads så en ved Ørsbjerg Knold.

En stor tak skal lyde til alle fotografer og bidragsydere i 2021.