Tirsdagsanalysen - Uge 20

Uge 20 bød på rolige vindforhold de tre første dage, men så tog blæsten fat, og med vestenvinden fik Bramgæssene en gratis tur til ynglepladserne.

DSC06051 Natugleunge sender fotografen et søvnigt vurderende blik. Foto: Lars Kirk

Mandag

2 Skestorke rastede i Fjordmarken (Martin Søgård), en art vi ser hyppigere og hyppigere i det fynske, hvor mon de slår sig ned en dag for at yngle? 2 Snegæs (de anses ikke for spontane) rastede ved Gyldensteen (Jens Bækkelund) og for at blive i det eksotiske hjørne, så rastede 2 Nilgæs på Siø (Merry Larsen) og 2 Rustænder ved Vissenbjerg (Søren Rasmussen). 1 Sort Glente gjorde trækforsøg på Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer), og en Hedehøg han trak nord Gulstav (Søren Bøgelund).

Ved Vejlen på Tåsinge rastede 3 Temmincksryler (Leif Kristensen m.fl.) og ved Bøjden Nor rastede 4 Dværgterner (Stoffer Jaeger, Jacob Sterup). Hele 12 Nattergale sang Vejle Lung (Poul Bjerager), 18 Stenpikkere rastede i cykelafstand fra Røjle (Michael Mosebo), og ved Arreskov Sø sang en Græshoppesanger (Erik Ehmsen).

Tirsdag

5 Temmincksryler rastede i Vejlen på Tåsinge (Pierre Bentzen) og en enkelt i Stenstrup Lergrave (Lars Kirk). 22 Tinksmede og 2 Nilgæs var at se i Rudkøbing Vejle (Ole Goldschmidt) – nok fuglen fra Siø. Sorthovedet Måge ruger ved Birkum (Per Rasmussen), og 5 par Fjordterner samme sted. En Slørugle blev nok en gang optaget af Michael Brunhøj Hansen over Middelfart.

97037235 10222100464915612 7970948140138233856 o

Stære samler stankelben til ungerne. Foto: Tina Kirkegaard

Onsdag

3 Skestorke trak syd ved Korshavn (Mogens Ribo Petersen), og Jacob Sterup ville ikke stå tilbage for eksotiske vandfugle og meldte 2 Sorte Svaner ved Bredholm – vi antager, at vinden ikke var længe nok i sydøst til, at de har taget turen fra Australien. Så var der mere stil over Bramgåsetrækket: 90.030 trak forbi Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer), men det var kun et varsel om endnu flere gæs. 1 Vandrefalk trak samme sted og blev set af samme observatør. En 2k han Steppehøg strøg syd over huen på Jan Nielsen ved Gulstav.

1 Sorthovedet Måge 2k rastede i Kelds Nor (Henrik Knudsen/Fugleknudsen.dk). 2 Temmincksryler og 30 Store Præstekraver (begge arter trækker igennem nu) rastede på Siø (undertegnede), og i Lillebælt lå 140 Alke i sommerdragt (Michael Mosebo). Ved Bøjden så Peder Rasmussen 6 Dværgterner – er der lidt flere af dem i år i det fynske?

Michael Mosebo cykler derudad, og 21 Stenpikkere i lokalområdet omkring Røjle kom i DOFBasen og 2 Sortspætter ved Hindsgavl (Michael Mosebo m.fl.). Ved Sundet sang en Græshoppesanger (Per Poulsen og Gunnar Knudsen) og endnu én sang i Henning Nor (undertegnede). Drosselrørsangere kan fortsat høres i Nørreballe Nor, Finn Jensen hørte 2 fugle synge duet, og på Siø rastede en halvsen Lapværling på de tørlagte områder (undertegnede).

Torsdag

6 Skestorke rastede ved Stige Ø (Anders Myrtue). Ved Vejlen på Tåsinge trak en Blå Kærhøg (Poul V Rasmussen), og ved Løkkeby Enge rastede en Steppehøg 2k (Ole Goldschmidt) - forårets fjerde Steppehøg på Langeland. 73 Klyder rastede i Vejlen på Tåsinge og fortsat mange Store Præstekraver på Siø: 21 (Martin Rheinheimer). Ved Hindsgavl var 2 Sortspætter på plads og yderligere 1 i Kongebroskoven - det må være første obs af 3 adulte Sortspætter på Fyn på samme dag (Michael Mosebo).

Græshoppesanger sang ved Gyldensteen (Karin Abildgaard), Sundet, Faaborg (Erhardt Ecklon) og ved Klæsø (Jan Sørensen). 1 Kærsanger sang ved Gyldensteen (Karin Abildgaard), og Drosselrørsangeren skrattede videre i Nørreballe Nor (Gorm Gaarde). 1 Pirol rastede i Gulstav Østerskov (Gorm Gaarde og Niels Bomholt). En art vi nok får flere meldinger om i den kommende uge med varmen. 2 Rødtoppede Fuglekonger sang i Svanninge Bjerge (Gunnar Jørgensen).

97144848 10222041489161255 6283972603602272256 o

Skægmejse hun med stankelben til ungerne - mange unger mættes af stankelben deres larver. Foto: Tina Kirkegaard

Fredag

4.600 Bramgæs trak øst ved Gulstav (Søren Bøgelund). 12 Sortklirer rastede ved Ølundgård (Kell Grønborg) og mest overraskende var nok årets første Karmindompap i landet, der valgte at dukke op i vestenkuling ved Søgård (Søren Bøgelund), hvis man ser bort fra en meget tidlig og ikke dokumenteret observation på Sjælland i april.

Lørdag

Det blæste en halv pelikan fra vest og det fik 3 Suler og en Fiskeørn forbi Horseklint (Kristoffer Hansen). I den modsatte ende på Dovns Klint var der et historisk stort Bramgåsetræk med 150.200!! (Frank Jensen-Hammer) – det må tage prisen som ugens ornitologiske højdepunkt. Det er en klar Fynsrekord. Frank mener, at han har misset en del fugle, da trækket passerede hurtigt i den kraftige medvind, og han koncentrerede sig om de fugle, der trak syd om Dovns Klint. 2 Nilgæs rastede samme dag i Søgård Mose (Søren G. Nielsen). Ved Skovsgård rastede en Vagtel (Nis Rattenborg) og Karmindompap var fortsat at høre ved Søgård (Søren Bøgelund).

DSC 2568

En fjerdel af verdensbestanden trak forbi og over Langeland i uge 20. Mere end 270.000 Bramgæs blev talt på Dovns Klint. Foto: Esben Eriksen

Søndag

Bramgæssene fortsatte, og 24.550 blev noteret sammen med 1.670 Knortegæs samt en enkelt Fiskeørn - alle fugle Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer). 3 Temmincksryler rastede på Siø (Peder Rasmussen), og da vinden lagde sig sang 12 Nattergale ved Vejle Lung (Poul Bjerager).

Sådan sluttede en blæsende uge, hvor en fjerdel af Bramgåsens verdensbestand trak forbi Langeland tilsat lidt Sketorke og Steppehøge.

Tak for bidrag af observationer og foto – og husk at indtaste i DOFBasen.

Tekst: Esben Eriksen