Tirsdagsanalysen - uge 5

Af Claus Dalskov

Det blev en frostfri uge, men meget af tiden vådt og diset og i sær sidst på ugen ret blæsende.

080224rodach

Ugens bedste fugl, Rødhalset Gås, fundet ved Skovballe af Peder Rasmussen. Foto: Arne Christensen.

Mandag
Jens Rasmussen tog mandag en tur til Monnet og nød utvivlsomt både det fine vejr og fuglelivet derude. I notesbogen kom blandt andet 3 Bjergpibere, 35 Snespurve og 81 Spidsænder. På vadefuglefronten et par gengangere: 11 Sandløbere ved Barager/Nebbe Revler syd for Spodsbjerg, set af Erik Overlund og 8 Sortgrå Ryler ved Knudshoved Færgehavn, noteret af Jørn Knudsen, der også lidt nordligere ved Teglværksskoven observerede 149 Sortænder på havet ud for.

080224tranesa

Tranerne er tilbage - i hvert fald nogle af dem - der er meldt 49 fugle fra 15 lokaliteter. Fem boligbirdere har den allerede på forårslisten. Disse er fra Bøjden.  Foto: Esben Aagaard.

Ved Båring Strand fik Michael Mosebo set 35 Lille Korsnæb, og ved Brændegård Sø kunne Leif Sørensen notere 6 Traner. En Sortbuget Knortegås på Ristingehalvøen er jo nok den samme fugl, som i flere år har huseret her. Mandag meldt herfra af Pierre Bentzen.'

080224sangcld

Sangsvane, Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Tirsdagens disede vejr gav ikke anledning til de helt store bemærkelsesværdige fugleoplevelser. Nævnes skal dog Stor Tornskade ved Marslev set af Mogens Ribo Petersen og 10 Spætmejser fra Kongebroskoven meldt af Michael Brunhøj Hansen. Peder Rasmussen var en tur på Langeland og fandt 465 Blisgæs ved Stengade, 2 Kaspiske Måger rastende ved Botofte Skovmose, 155 Fløjlsænder på havet ved Hou Nordstrand og endelig 8 Sortgrå Ryler på Smørstakken. Smørstakken er en lille sandø udfor Lohals. Øen overskylles ved højvande og er derfor uden vegetation.

080224haettelr

Årets første Vendehals. Foto: Lars Rasmussen.

Onsdag
Onsdag var Peter Lillesø forbi Kerteminde Fjord/Kertinge Vig og fik set 100 Stor Skallesluger, 120 Toppet Skallesluger og 300 Pibeænder. På Thurø Rev havde Arne Bruun 355 Pibeænder. Stoffer Jaeger fandt 7 rastende Traner ved Sallinge, og Rasmus Würgler Hansen fik set 100 Strandskader ved Flyvesandet. To steder blev der set to Mosehornugler: ved Møllemade/Ellemose af Michael Brunhøj Hansen og på Monnet af Niels Bomholt, der også fik noteret en Vandrefalk her.
Ved Horseklint var der lidt træk: Ringdue 1320, Huldue 15, Sanglærke 22 og lidt usædvanligt en flok på tolv Ravne på trækforsøg! Søren Gjaldbæk drømte om forår.

080224sortfaj

Sortspætte. Foto: Flemming Agner Jøregensen.

Torsdag
Torsdag gav gensyn med 2 Sortspætter og 2 Grønspætter i Hindsgavlskovene og de 2 Vandrefalke på Fynsværket – alle set af Jens Kristian Holm. Michael Mosebo fandt en Stor Korsnæb i Vejlby ved Middelfart og ca. 600 Råger ved Møllemade/Ellemose, hvor gårsdagens to Mosehornugler var blevet til tre.

080224mosehornmollembh

Mosehornugle, Møllemade. Foto: Michael Brunhøj Hansen.

Også Pibeandetallene fra onsdag blev overgået: 400 stk. blev set af Ella Mikkelsen på engene ved Odense Å nær Nr. Broby. Endelig hørte undertegnede 1 noget forkølet pauken fra en Rørdrum i Botofte Skovmose. Årets kun anden observation.

080224blasandflj

Blå Kærhøg, Sandholt. Foto: Flemming Johansen.

Fredag
Fredag med kedeligt og diset gråvejr gav kun ganske få indberetninger: 1 Isfugl ved Bjørnemose gård set af Niels Andersen og 22 Lille Skallesluger meldt af Leif Kristensen fra Vejlen på Tåsinge.
Tre observationer af Vandrefalk i Stige, Bispeenge og ved Fynsværket er jo nok gensyn med en eller begge fugle fra yngleparret ved Fynsværket.

080224blisbollelk

Blisgæs, Bøllemosen. Foto: Lars Kirk.

Lørdag
Lørdag gav masser af fugleobs i hele det fynske. Dagens fugl blev en Rødhalset Gås opdaget af Peder Rasmussen ved Skovballe på Tåsinge. Samme sted meldte Peder om cirka 5000 Bramgæs. Lidt af en opgave at finde den rødhalsede her. Imponerende 6400 Bjergænder set i Lindelse Nor af Ole Goldschmidt, som også så en pæn flok Bjergirisk på 300 ved Tryggelev Nor.

080224lilleskalpvr

Lille Skallesluger, Vejlen-Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Nis Rattenborg var forbi Engsøen ved Gyldensteen med ny ugerekord i det fynske af Pibeænder. 960 blev det til i og ved søen, hvor også 240 Krikænder og 145 Storspover rastede. Ud over gengangerne - de to Vandstære ved Silkeåen - så Jens Bækkelund og Nis Rattenborg en ved Møllebæk syd for Bogense, og på Monnet kunne Bo Gregersen og Peder Rasmussen nyde synet af en Vandrefalk.
Hans Henrik Wienberg så først på eftermiddagen 6 Røde Glenter ved Flådet syd for Tranekær. Der spøger en mulig fælles overnatningsplads i området, da en lokal beboer fortalte, at 10 glenter for 2 uger siden hen under aften kredsede rundt ved et lille skovområde SØ for Tranekær. Eftersøgning indtil videre uden resultat.

 080224storese

Selv om vi savner lys og varme, er der dog forårstegn på vej. Stor Præstekrave, Fællesstrand. Foto: Esben Eriksen. 

Søndag
Søndag med masser af frisk luft og gensyn med den Rødhalsede Gås på Tåsinge. Flere meldte fuglen fra Skovballe i en større flok Bramgæs. En Kortnæbbet Gås blev set to forskellige steder af Søren G. Nielsen. En på engene ved Nr. Broby og en ved Vester Hæsinge – begge steder i selskab med Blis- og Grågæs. Kunne i teoretisk være samme fugl.

080224kortnaebsgn

Kortnæbbet Gås. Foto: Søren G. Nielsen.

299 Sangsvaner ved Brockdorff Enge blev meldt af Esben Eriksen, der også fik set 8 Skærpibere ved Fyns Hoved. Længere sydpå ved Bøllemosen noterede Lars Kirk 376 Blisgæs og  ved Hundstrup så Stoffer Jaeger en Stor Tornskade. En Vandrefalk ved Føns Vang meldt af Nis Rattenborg, og fra Vejlen på Tåsinge så Ole Goldschmidt en meget tidlig Klyde svømme rundt i søen.

080224hulvesteregncld

Hulduer, Vesteregn. Foto: Claus Dalskov.

Årets to største flokke af Hulduer set denne dag: 21 ved Ny Gesinge og 40 ved Vesteregn set af henholdsvis Ole Goldschmidt og undertegnede.

Tak til fotografer og observatører. Vi vender tilbage om en uges td!