Tirsdagsanalysen - Uge 34

For den fortravlede læser kan ugen opsummeres til 30 Sølvhejrer, 10 Rovterner, 29 Fiskeørne, mange Gule Vipstjerter og vadefugle. For den knap så travle følger her et mere fyldestgørende resumé. Ugen begyndte i det svedende, varme sydøstlige hjørne og endte i det regntunge vestlige hjørne.

117989709 10223373504347039 142501855358032651 o Almindelige Ryler ses langs alle kyster i små og store tal. Foto: Steen Vagner

Mandag

Lille Lappedykker 151 rastede ved Gyldensteen (Jens Bækkelund) – er der mon set så mange Små Lappedykkere på Fyn, når man ser bort fra Odense Å og Fjord? Det var en uge i Sølvhejrens tegn.  10 rastede ved Brændegård Sø (Leif Sørensen), 7 i Tryggelev Nor (Casper Sylvester Jensen), 2  ved Gyldensteen (Jens Bækkelund og Merry Larsen) og 1 i Vejlen (Lars Kirk). Skestorkene spøger endnu i det fynske -  4 Ølundgård (Søren G. Nielsen)

Ikke mange Hvepsevåger kommer Langelands vej i år. Bedste dag i denne uge var mandag med 18 syd, Gulstav (Søren Bøgelund). Grågæssene samles. Mange steder ses store tal – blandt andet  1.240 ved Gyldensteen, der havde fået selskab af 66 Canadagæs R (Jens Bækkelund).

Ugen bød også på mange vadefugle, men ikke den store artsvariation. Stor Præstekrave: 30 Bøjden Nor (Leif Kristensen), 26 Østerø Sø (Kurt K Hansen), 20 Ølundgård (Søren G. Nielsen) og 22 Kelds Nor (Nis Rattenborg). Dobbeltbekkasin: 28 i Kelds Nor og 28 i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg) samt 21 Ølundgård (Søren G. Nielsen). Storspove: 125 Vestermade Rev (Michael Glentedal) og 98 Ølundgård (Søren G. Nielsen) samt Stenvender 2 i Bøjden Nor (Leif Kristensen).

Rovterne er set hele ugen igennem med op til 10 fugle af mange observatører. Det er tid til Skovpibere og Gule Vipstjerter – mandag trak der henholdsvis 46 og 280 Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer)

Lige nu trækker Vendehalsene igennem, men det går lidt ubemærket for sig. En enkelt rastede ved Gulstav (Niels Erik Simonsen). Pungmejse kan til tider ses i Gulstav Mose – en enkelt blev det til i denne uge. (Søren Bøgelund). En Gulirisk er ikke hverdagskost i august, Gulstav  (Søren Bøgelund).

118251031 2629695247279807 889745217712474307 o

Fiskeørnetrækket er i gang, og særligt vådområderne på Sydlangeland tiltrækker fuglene på vej sydover, men de kan dukke op ved alle søer og moser i denne tid. Bedste dag i denne uge var lørdag med 7 fugle på Sydlangeland. Foto: Ole Bo Olsen

Tirsdag

En Dværgfalk trak syd og dermed endnu en advarsel om at efteråret banker på, Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). Dobbelbekkasiner ses mange steder: 21 R Bispeenge (Gunhild Brinck), 26 i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg) og 31 Kelds Nor (Niels Bomholt). Tinksmed 36, Tryggelev Nor skal også nævnes (Nis Rattenborg).

En overflyvende Natravn ved Lunget – en spændende observation - ynglefugl eller trækfugl? (Michael Højgård Hansen).

På Dovns Klint trak Skovpiber 58 og Gul Vipstjert 293 (Franck Jensen-Hammer) samt 100 Gule Vipstjerter til overnatning i Klise Nor (Susanne Skov). Ravnene samler sig -  58 sås ved Brahetrolleborg Gods (Leif Kristensen).

117971548 3217321248356179 247846232373996347 o

Dette billede ligner en gentagelse af sidste uges analyse - tiden og Sølvhejrene står stille ved Brændegårdsøen - her blev 11 fugle det højeste antal. Foto: Leif Sørensen

Onsdag

Ugens mest sjældne hvide hejre blev en Silkehejre, der trak vest ved Svendborg (Johnny Rasmussen). Sølvhejre kan ikke kaldes sjælden mere - 11 rastede i Brændegård Sø (Leif Sørensen og Gunnar Knudsen)

Grågås 850 Helnæs Made (Niels Bomholt) og 650 Ølundgård (Michael Glentedal) - giver et billede af Fyn sidst i august. En Sort Glente trak syd ved  Simmerbølle (Ole Goldschmidt) og 2 Lærkefalke trak samme vej (Søren Bøgelund og Franck Jensen-Hammer). Agerhøne 10 ved Revninge (Evald Mehlsen) og 4 Birkende (Kirsten Lund) – blev ugens eneste Agerhøns.

Lidt vadefugle-opremsning: Sandløber 2 Æbelø (Jens Bækkelund), Brushane 22 Helnæs Made (Niels Bomholt), Dobbeltbekkasin 33 Helnæs Made (Niels Bomholt), 28 Bispeenge (David Dysager), 23 Firtalsstrand (Michael Glentedal) og 42 Tryggelev Nor (Nis Rattenborg).

Mere opremsning, men denne gang træktal fra Dovns Klint: Stenvender 1, Dværgmåge 3 og 43 Fjordterner, 41 Skovpibere og 363 Gule Vipstjerter  (Franck Jensen-Hammer).

Hele 1.800 Gule Vipstjerter fløj til overnatning i Gulstav Mose (Søren Bøgelund) og 100 i Klise Nor (Susanne Skov).

118263645 10223410261065934 5939084739661296786 o

Hjejle i det bløde aftenlys ved Bøjden Nor. Foto: Steen Wagner

Torsdag

Toppet Lappedykker 91 og Sorthalset Lappedykker 18, ved Føns Vang  - er pæne Lappedykkertal (Kurt Due Johansen). Sølvhejrer fra dagen opremses her:  11 Brændegård Sø (Niels Bomholt og Leif Sørensen og 9 Tryggelev Nor (Nis Rattenborg og Ole Goldschmidt), 2 ved Helnæs Made (Tom Giersing) og 3 Nakkebølle Inddæmning (Niels Bomholt). Hvorfor pjækkede jeg fra undervisning for at se en Sølvhejre på Tåsinge en tåget martsdag i 1991?

3 Skestorke rastede ved Helnæs Made (Tom Giersing), og Grågæs kan man også se andre steder end de allerede nævnte: 1.530 Nakkebølle Inddæmning (Niels Bomholt) og 1.480 Føns Vang (Kurt Due Johansen).

Svømmeænder samler sig nu. Den første september går jagten ind, og så trækker en del nok videre til roligere omgivelser eller samler sig i tilstrækkeligt store reservater. Klise Nor er et af de steder, der tømmes for fugle den 1. september, men i uge 34 rastede hele 165 Knarænder (Ole Goldschmidt og Morten Müller). I Nørreballe lå 123 Knarænder og 185 Skeænder i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt). Taffeland går sin første jagtfrie sæson i møde -  220 rastede i Nakkebølle Inddæmning (Niels Bomholt).

Østenvinden kaster lidt Aftenfalke af:  1 1k rastede ved Vesteregn (Nis Rattenborg). En Plettet Rørvagtel sang lidt udenfor sæsonen ved Kogtved (Peder Rasmussen).

Flere vadefugletal: Strandhjejle 55 og 2270 Almindelige Ryler rastede ved Nr. Nærå Strand (Kurt Due Johansen). Dobbeltbekkasin 77 rastede i Kelds Nor (Ole Goldschmidt) og 34 i Gulstav Mose (Søren Bøgelund). Og samme sted - Hvidklire 45 rastende i Gulstav Mose er mange for denne lokalitet (Søren Bøgelund)

På Dovns Klint klikker Franck trækfuglene ind på kliktællerne. Da dagen var omme stod der Skovpiber 283 og Gul Vipstjert 238 trækkende (Franck Jensen-Hammer).

Gul Vipstjert 3.000 fløj til overnatning i Gulstav Mose (Søren Bøgelund). Et kæmpe tal!! Det hidtil største tal for Gulstav Mose er ifølge DOF Basen 2.000 fugle i 2009. Der forefindes kun 6 observationer med mere end 1.000 fugle til overnatning i Gulstav Mose ifølge DOF Basen.

Løvsangerne trækker også igennem nu -  20 rastede ved Gulstav (Franck Jensen-Hammer)

118458921 10158462083519857 578028434766869024 o

Ung Løvsanger. Løvsangerne trækker igennem landet nu - der er rig lejlighed til at øve sig på artsparret Gransanger og Løvsanger. Foto: Jane Ditzel

Fredag

”Søvhejre-Bonanzaen” fortsatte på de allerede nævnte lokaliteter + 7 fugle i Gulstav Mose (Franck Jensen-Hammer). 617 Gule Vipstjerter trak ved Dovns Klint (Franck-Jensen Hammer), og 600 trak syd ved Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt).

Lørdag

Mere Sølvhejre - 13 rastede i Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt) og 2 ved Lindkær (Per Rasmussen). Grågæs ses også på Langeland:  675 i Tryggelev Nor og 900 i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt).

7 Fiskeørne på Sydlangeland er ugens højeste tal, hvor summen blev 29 fugle. En Sort Glente overfløj  Øksnehave (John Jensen), og 1 Lærkefalk trak syd ved Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt).

Vadefugle i tal: Stor Præstekrave 67 rastede i Bøjden Nor (Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen), og 46 Kelds Nor (Ole Goldschmidt). Hjejle 1.500, Islandsk Ryle 60 og Krumnæbbet Ryle 6 alle Bøjden Nor (Ole Zoltan Göller).

Hele 29 Sildemåger rastede ved Kattekilde (Per Rasmussen). Et flot tal for en indlandslokalitet. Middelhavssølvmågen og 4 Kaspiske Måger var pp i Bagenkop (Casper Sylvester Jensen) og en god slat svaler søgte Nørreballe Nor i blæsten og bygerne for at finde insekter over vandoverfladen: Digesvale 900, Bysvale 160 og Landsvale 310 (Ole Goldschmidt og Nis Rattenborg).

Kliktælleren på Dovns Klint stoppede på Gul Vipstjert 576 trækkende Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) og 300 syd ved Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt). Et par Tornirisktal fortjener omtale: 500 R Bøjden Nor (Ole Zoltan Göller) og 100 R Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt).

IMG 9840 2

Det er ved at være ved de tider. Vi ses til foråret. Et par Landsvaler er klar til rejsen sydover. Foto: Poul V Rasmussen

Søndag

Søndagen sluttede blæsende og til tider regnfuld. Enkelte vågede sig ud og fik set lidt fugle. Deriblandt Kurt Hansen, der talte Stor Præstekrave 52, Islandsk Ryle 26 og Krumnæbbet Ryle 5 ved Østerø Sø. Peder Rasmussen rundede Vejlen og noterede Stor Præstekrave 41. Endelig så Ella Mikkelsen 2 Almindelige Kjover trække syd ved Knudshoved, og Franck Jensen-Hammer kunne tilføje 559 Gule Vipstjerter til efterårstotalen på Dovns Klint.

Tak for lån af billeder til fotograferne – næste uge bliver ikke mindre spændende end denne uge.

Tekst: Esben Eriksen