Tirsdagsanalysen - Uge 36

Ugen begyndte med højt, klart vejr – rigtigt septembervejr, selv om det fænomen ifølge kalenderen først med rette kunne indtræde fra om tirsdagen. Det er en spændende tid – efterårstrækket er for alvor rullet i gang. Nogle arter er nærmest allerede trukket væk som fx Havterne, men der er også langt til den sydlige halvkugle måske endda helt til Antarktis. Vejret er dog altid en joker. Ugen begyndte fuglemæssigt godt og fes lidt ud i sandet mod weekenden, hvor regn og byger satte ind. Den vejrtype kan være god til havtræk og rastende vadefugle, men var det ikke denne weekend.

118959270 10223020030791219 4748053325865886541 o

Sølvhejrer opleves mange steder i det fynske i denne tid. Hele 37 forskellige fugle blev noteret mandag den 31/8. Foto: Jan Nielsen

Mandag

Var det en fynsrekord, vi var vidne til mandag med 37 Sølvhejrer spredt rundt om i det fynske? Flest havde Tryggelev Nor med 14 (flere observatører) og Brændegård Sø med 10 fugle (flere observatører). Ved Arreskov Sø rastede 242 Toppede Lappedykkere (Leif Kristensen) og ved Føns Vang 122 (Jørgen Jensen). 1.345 Krikænder rastede ved Gyldensteen, og mon ikke de var glade for, at det var her de lå, da jagten gik ind dagen efter mange andre steder.

En Sort Glente trak SV ved Gulstav (Pierre Bentzen), og 21 Hvepsevåger skulle samme vej (Franck Jensen-Hammer). En Lærkefalk rastede ved Kelds Nor (Nis Rattenborg) og 5 Vandrefalke - kun den ene var ved Fynsværket – vidner om at Vandrefalke på gennemtræk er ved at indfinde sig.

2 Temmincksryler rastede i Kelds Nor (Nis Rattenborg), og i Bagenkop Havn kunne beskedne 3 Kaspiske Måger noteres (Lief Schack-Nielsen), mens hele 12 Rovterner rastede i Tryggelev Nor og 4 i Nørreballe Nor (Nis Rattenborg) – mon ikke de skal tælles blandt de 12 i Tryggelev? En enkelt blev det til i Brændegård Sø (Merry Larsen m.fl.).

Årets første Rødstrubede Piber trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer), og 120 Skovpibere og 425 Gule Vipstjerter blev noteret samme sted og af samme observatør. Samme dag rastede en af årets sidste gøge i området (Jan Nielsen).

nielslarsenrov

 Rovterner kan stadig opleves. Særligt i Tryggelev Nor er der gode chancer. Foto: Niels Larsen

Tirsdag

400 Taffelænder kunne nyde en flot septemberdag i Brændegård Sø (Kurt Kaack Nielsen) og samme sted så Kurt m.fl. 2 rastende Fiskeørne. I Tryggelev Nor rastede 3 Fiskeørne (Stoffer Jaeger). 4 Lærkefalke blev set på lige så mange forskellige lokaliteter - hovedtrækket af Lærkefalke finder sted her i september.

2 Sandløbere trak ved Kelds Nor (Søren Bøgelund), og 1 Temmincksryle trak ved Dovns Klint (Søren Bøgelund). Middelhavssølvmågen var på plads i Bagenkop (Lars Kirk og Søren Bøgelund). 190 Gule Vipstjerter trak ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer), og i Åløkkeskoven fandt undertegnede en Rødtoppet Fuglekonge. En flok på 300 Tornirisker ved Bøjden Nor skal nævnes (Ella Mikkelsen).

118856421 10223011953909302 1577447563200768018 o

Fiskeørne raster på de klassiske lokaliteter i denne tid. Det kan give unikke oplevelser med en art, der endnu ikke yngler på Fyn. Foto: Jan Nielsen

Onsdag

En Sortstrubet Lom rastede ud for kysten ved Vodrup på Ærø (Bjarne Jørgensen), og 2 trak øst ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). 311 Pibeænder havde opdaget, at jagten var gået ind og fortrak til sydligere himmelstrøg (Franck Jensen-Hammer), og samme observatør kunne samme dag notere 60 trækkende Store Præstekraver, 1 trækkende Temmincksryle og 2 trækkende Rovterner. Det hele fløj forbi Dovns Klint.

De klassiske Fiskeørnerastepladser skuffer ikke - 3 rastede ved Brændegård Sø (Morten Kristiansen m.fl.) og samme antal ved Tryggelev Nor (Ole Tønder). En Lærkefalk rastede ved Gulstav Mose (Franck Jensen-Hammer).

Ved Nr. Nærå strand ser man de største forekomster af Alm. Ryle i det fynske – onsdag rastede 3.200 og 260 Storspover (Kurt Due Johansen). I Tryggelev Nor rastede 7 Krumnæbbede Ryler og 11 Rovterner (Nis Rattenborg) og samme antal Krumnæbbede rastede ved Østerø Sø (Søren G. Nielsen). Ved Jersore rastede 55 Islandske Ryler (Kurt Due Johansen) og i Kelds Nor en enkelt Temmincksryle (Morten Müller). En Rovterne rastede ved Brændegård Sø og bragte dagstotalen op på 14 fugle fordelt på de nævnte tre lokaliteter. En enkelt Dværgmåge rastede ved Gyldensteen og samme sted 5 Dværgryler (Søren Gjaldbæk).

En Vendehals rastede ved Skovparken i Nyborg (Eske Morthensen), og de Gule Vipstjerter var ikke slut endnu – 275 trak ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). Isfuglene spredes i denne tid – 8 fugle på 7 forskellige lokaliteter blev det til denne onsdag.

118774159 10158488955124857 8110403046598243212 o

Hjejler kan opleves et pæne flokke på marker i denne tid. Foto: Jane Ditzel

Torsdag

Torsdag mindede meget om onsdag med mange indrapporteringer af Sølvhejre, Rovterner og rastende Fiskeørne. 1 Lærkefalk rastede ved Brændegård Sø (Niels Bomholt), 1 trak syd ved Gulstav (Søren Bøgelund og Kristoffer Hansen) og en rastede ved Kelds Nor (Kurt K. Hansen). 1 Vandrefalk ratsede ved Øksnehave og 1 ved Ny Gesinge (begge Poul V. Rasmussen).

500 Hjejler rastede ved Ristinge (Gregers Johannesen) og samme antal ved Søsted (Jørn D. Larsen). 5 Hulduer rastede ved Gulstav (Kristoffer Hansen) og i samme område en Vendehals (Søren Bøgelund).

IMG 2547

En Broget Fluesnapper på udkig efter insekter i et rønnebærtræ. Foto: Poul Brugs

Fredag

Det samme billede gik igen på en ret fuglemæssig stille fredag. Brændegård Sø var godt mandsopdækket -  her kunne noteres 12 Sølvhejrer (torsdag var der 13), 150 Knarænder, 1 Duehøg, 2 Fiskeørne og 2 Rovterner (Leif Sørensen og Gunnar Jørgensen m.fl.). Østerø Sø kunne fremvise 1 Sandløber og 26 Islandske Ryler (Ella Mikkelsen).

Lørdag

Weekenden var præget af blæst og byger. Efterårets første Steppehøg - en ung - rastede lidt syd for Spodsbjerg set af Laila Neerman – dem kommer der helt sikkert flere af i den kommende tid - østlige vinde vil dog være fordrende for pæne antal. 3 Fiskeørne rastede i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg), og 3 trak på eller nær sydspidsen af Langeland (Ella Mikkelsen m.fl.). En Dværgfalk rastede i Tryggelev Nor (Ronni og Erik Røjgaard m.fl.), og en Lærkefalk rastede ved Fyns Hoved (Gustav Nyberg).

En flok på 5 Store Kobbersnepper rastede i Bøjden Nor (Ole Tønder).

Søndag

Dagen bød på 2 trækkende Sortstrubede Lommer ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). 2.000 Hjejler ved Fønsskov (Jens Bækkelund), og i Tryggelev Nor rastede 4 Dværgryler (Nis Rattenborg). Ellers bød søndagen på rastende Sølvhejrer, Fiskeørne og Rovterner på de gængse lokaliteter som fx Brændegård Sø og Tryggelev Nor.

Tusind tak for lån af billeder til alle fotografer. Vi håber, at I vil lege med i næste uge igen.

Tekst: Esben Eriksen