Tirsdagsanalysen - Uge 38

Ugen begyndte fuglemæssigt i storform. Da vi nåede frem til torsdag tabte ugen dog lidt pusten i takt med, at det gode vejr vendte tilbage.

119511058 10223085811755702 8705888464241977419 o

Vinteren står for døren. De første Sangsvaner vendte tilbage i denne uge. Foto: Jan Nielsen

Mandag

Et større antal Sølvhejrer holder fortsat til på Fyn og tilhørende øer. 35 forskellige fugle blev noteret fra forskellige lokaliteter denne mandag. Som noget nyt kunne man på Great Northern Golf denne mandag både lave birdie, eagle og Sølvhejre – Lars Andersen lavede hele 3.

2 Sangsvaner meldte deres ankomst – det er en kende tidligt. Om det var de samme, der lod sig se både i Kelds Nor, ved Dovns Klint og i Tryggelev Nor skal være usagt (Arne Bruun + mange).

Efter jagten er gået ind koncentreres ænderne i reservaterne. Ved Gyldensteen kan man opleve store mængder af svømmeænder efter fynske forhold. Jens Bækkelund talte området op denne dag og noterede: Pibeand 392, Knarand 169, Krikand 930, Spidsand 82 og Skeand 89. Et andet sted, der kan ses mange svømmeænder, er i Tryggelev Nor. Her talte Jens Gregersen m.fl. Knarand 178, Krikand 180, Spidsand 17 og Skeand 96.

Efterårets anden Steppehøg (1k) trak ud fra Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) – mængden af østenvind har stor betydning for, hvor mange der kommer over Langeland om efteråret. 3 Dværgfalke trak samme sted (Franck Jensen-Hammer) + 1 rastende i Tryggelev Nor.

IMG 2912

Plettet Rørvagtel blev set det meste af ugen. Foto: Poul Brugs

En Plettet Rørvagtel har trukket en del opmærksomhed i Tryggelev Nor og var også på plads denne mandag (Merry Larsen + mange). Fuglen blev set frem til og med fredag.

6 Sandløbere rastede ved Tryggelev Nor (Gregers Johannesen) og 2 ved Æbelø Holm (Jens Bækkelund). Rovternerne holdt endnu stand først på ugen med 9 fugle (Peter Pelle Clausen + mange), men de svandt i antal sidst på ugen. 3 Sortstrubede Bynkefugle 1k rastede i Tryggelev Nor – ynglefugle eller fugle der blot rastede? (Niels Bomholt).

IMG 8172

En ung Havørn som vi helst vil se dem - i live. Foto: Lars Kirk

Tirsdag

Tirsdag blev en god rovfugledag på Langeland, der dog også bød på andre gode fugle. Silkehejren var igen på plads i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg). Ved Vejsnæs Nakke på Ærø havde 4 Skarver fået selskab af 7 Nilgæs på rejsen mod sydvest (Lars Tom-Pedersen).

Der var som nævnt gang i trækket, men grundet manglende angivelse af trækretningen eller manglende observationstider, så har det været svært at lægge tallene sammen. Rørhøg 45 Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer), 22 Ristinge Halvøen (Gregers Johannesen og Henrik Mørup) og 17 Klise Nor (Morten Müller). Blå Kærhøg formentlig totalt 7 forskellige trækkende fugle på Sydlangeland. Hedehøg 1 1k trak ved Klise Nor (Morten Müller) – så var der fuldt hus i kærhøge i uge 38.  446 Spurvehøge trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). Der er mange mindre træktal fra forskellige lokaliteter på Sydlangeland, så måske mere end 500 Spurvehøge denne dag). 3 Fiskeørne og 45 Tårnfalke trak ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) – tallene er minimumstal, der kan være trukket flere.

15 Rovterner blev set i Tryggelev Nor (Martin Rheinheimer) – og det er dagsrekord i år – det er Fynsrekord.

171 Hulduer trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) og dagens og måske ugens vildeste obs – En Sortspætte rastede på Æbelø (Jens Muff Hansen).

En Rødstrubet Piber og 14 Bjergvipstjerter trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). Landsvalerne skulle syd på denne dag, og det blev bemærket både på Langeland og Ærø – 6.600 trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) og 1.050 Vejsnæs Nakke (Lars Tom-Petersen).

119925497 3309653542456282 2935773874253859113 o

Et sjældent godt billede af jægeren over alle jægere - Duehøg 1k. Foto: Leif Sørensen

Onsdag

Silkehejren var flyttet til Gulstav Mose, hvor den senere på dagen trak syd fra. 2 Sorte Glenter, 21 Røde Glenter, 23 Rørhøge og 215 Spurvehøge trak samme sted (Søren Bøgelund + Franck Jensen-Hammer m.fl.).

En Aftenfalk han trak syd ved Strib – gamle fugle er ikke almindelige om efteråret (Erik Busk).

Torsdag

Blev fuglemæssig lidt mat dag efter en god start på ugen. En spontantælling på Ærø gav en ubestemt Hede-/Steppehøg (Lars Tom-Petersen). 2 Nilgæs rastede og 1 Duehøg fløj forbi ved Brændegårdsøen (Leif Sørensen),  2 Dværgfalke trak, og 1 Lærkefalk rastede ved Gulstav (Søren Bøgelund).

IMG 0885 2

Dobbelt op på Almindelig Ryle. Foto: Poul V. Rasmussen

Fredag

1 Sort Glente og 16 Røde Glenter trak ud ved Dovns Klint, og samme sted trak 2 Dværgfalke, 1 Lærkefalk og en Sortstrubet Bynkefugl rastede (Søren Bøgelund m.fl.). Torsdagens foredragsholder Thomas Vikstrøm havde forvildet sig til Skarø og så en Mosehornugle her, om det var en spontantælling, melder historien ikke noget om. En død Havørn på Tåsinge blev fundet og trak senere overskrifter i alle danske medier.

Lørdag

Et større Knortegåsetræk sneg sig igennem med 4.500 fugle spredt ud over mange lokaliteter. 18 Røde Glenter trak syd ved Gulstav (Søren Bøgelund) – i samme område rastede 2 Lærkefalke (Søren Bøgelund). 165 Hvid Vipstjerter trak sydvest på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer), og i Bagenkop kan man fortsat se Middelhavssølvmåge (undertegnede).

Søndag

906 Knortegæs trak forbi Langeland (mange observatører), og 980 Taffelænder rastede i Nørreballe Nor (Nis Rattenborg). Middelhavssølvmågen var på plads i Bagenkop (Niels Peter Brøgger). En rastende  Mosehornugle ved Strandager på Langeland (Jane Ditzel) får lov at slutte analysen af.

Mange andre fugle kunne være nævnt i ugens analyse, men det var, hvad der blev plads til. Der bliver desværre ikke plads til alle de mange gode billeder vi modtager. Tak for de mange bidrag af observationer og billeder. 

Tekst: Esben Eriksen