Tirsdagsanalysen uge 40

Jeg husker, at i 80’erne og 90’erne når talen faldt på uge 40, så var det med store forventninger. Det hang nok sammen med svenskerne årlige store satsning på Øland, og beretningerne om mængden af fugle og ikke mindst sjældne fugle var nærmest mytiske, når de efter at været gået fra mund til mund nåede store nysgerrige teenageører på Sydlangeland. Bare man havde efterårsferie i uge 40 - nu er det som om, at en del fugle først trækker senere end for 30 år siden.

Uge 40 bød på mange fugle på Fyn og Langeland. Dog vil historierne nok næppe blive vandrehistorier på Øland, men mange det var der. Blandt andet blev der talt knap 600.000 trækkende Bog-/Kvækerfinker på Sydlangeland i ugens løb.

120560507 10223263568878046 2374031427499060266 o

Der trak mange Røde Glenter på Langeland i uge 40. Foto: Bent Staugaard

Mandag

En god trækdag tager man aldrig fejl af, og sådan én var mandagen på Sydlangeland. Træk vejret en gang: Ederfugl 2.110, Hvepsevåge 12, Rød Glente 48, Rørhøg 15, Blå Kærhøg 11, Spurvehøg 578, Musvåge 955, Tårnfalk 34, Dværgfalk 21, Enkeltbekkasin 1 R, Alm. Kjove 14, Dværgmåge 27, Huldue 33, Mosehornugle 1 R, Hedelærke 40, Bjergvipstjert 44, Hvid Vipstjert 440, Sangdrossel 890, Misteldrossel 90, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Bog-/Kvækerfinke 122.000, Grønsisken 2870, Tornirisk 930 og Rørspurv 150. Og puuuust ud igen! Alle fugle er trækkende fugle med mindre andet er angivet. En masse fynske ornitologer havde luret, at der var en god trækdag i vente – ingen nævnt, ingen glemt.

Hvad så med det øvrige Fynsområde? Folk passede deres gode arbejde – eller var taget på golfbanen, der blev nærmest ikke meldt noget. 855 Pibeænder ved Gyldensteen (Jens Bækkelund) og 900 Krikænder i Firtalsstranden (Ella Mikkelsen), det var det.

120844044 2667819543467377 7539436308054227055 n

Hedelærkerne har trukket talrigt i uge 40 med op til 128 på én dag. Foto: Ole Bo Olsen

Tirsdag

Man skal aldrig tage til andendagsgilde, der er kun rester og sjatter. Ganske overraskende holdt Sydlangeland det høje tempo på ugens anden dag og de, der mødte op, oplevede næppe, at der var tale om rester og sjatter. Læseren bedes igen trække vejret: Sølvhejre 23 R + 3 T, Ederfugl 2450, Hvepsevåge 8, Rød Glente 91, Rørhøg 18, Blå Kærhøg 13, Spurvehøg 717, Musvåge 261, Tårnfalk 49, Dværgfalk 11, Rovterne 2 R, Huldue 1.205!, Hedelærke 128, Bjergvipstjert 20, Blåmejse 1.650, Bog-/Kvækerfinke 120.000, Grønsisken 1.200, Tornirisk 740, Rørspurv 100. Og puuuust ud igen! Igen mange observatører.

Det øvrige Fyn – Fiskeørn 1 trak ved Helnæs Made (Tom Giersing) og 9 Sølvhejrer ved Gyldensteen (Kurt Due Johansen).

120939513 10223762635035063 5658805571649552513 o

Dværgfalk - de kan opleves nu - særligt på Sydlangeland. Foto: Steen Vagner

Onsdag

Der var hviledag. 3.300 Ederfugle, 3 Blå Kærhøge, 3 Dværgfalke, 12 Hedelærker og 4 Bjergvipstjerter trak ved Dovns Klint (Søren Bøgelund). Ved Frellesvig trak 1 Fiskeørn og 7 Røde Glenter (Jane Ditzel). Ved Klise Nor så Søren Bøgelund 1 Hvidbrynet Løvsanger - vist Sørens 3. i år.

119988544 10223185932657189 6882182746986505167 o

Sølvhejre fortæller lystfiskerhistorie til artsfælle. Foto: Bent Staugaard

Torsdag

Så var det blevet oktober og vinden friskede straks op fra øst. Sølvhejrerne remser vi troligt op altid, men spørgsmålet er, hvor længe vi bliver ved. Den art går voldsomt frem – Alex Sand Frich gæstede Falsterbo i uge 40,  og så 92 trækkende Sølvhejrer på én dag. Gad vide, hvordan det ser ud om 10 år? Så kan vi kigge i DOFBasen og se, at der den 1. oktober 2020 rastede 15 i Brændegård Sø, 1 ved Nakkebølle, 1 ved Højnæs ved Kerteminde, 3 trak syd ved Ristinge, 20 rastede i Tryggelev Nor, 3 ved Gulstav, 2 fløj over Ballen på Tåsinge og 10 rastede ved Gyldensteen – i alt 55 fugle.

Af andre fugle skal nævnes, at 29 Røde Glenter trak ved Dovns Klint (Leif Bisschop-Larsen), 2 Blå Kærhøge trak SV ved Klise Nor (Kurt Kaack-Hansen og Morten Müller), 1 Steppehøg rastede ved Gulstav (Søren Bøgelund). 1 Fiskeørn trak ved Ristinge (Gregers Johannesen), og 1 rastede i Tryggelev Nor (Ole Sørensen + mange). 15 Tårnfalke rastede ved Birkum Grusgrave  - mange indlands (Søren Peter Pinnerup).

Søndag i uge 39 bød på en adult Lille Kjove på Dovns Klint. Den blev fulgt op af 4 ungfugle, der trak ved Vognsbjerg (Erik Danielsen). Samme sted talte Erik 99 trækkende Dværgmåger. 4 Rovterner rastede i Nørreballe Nor – de må snart skulle afsted til Afrika. 120 Hulduer trak ved Dovns Klint (Leif Bisschop-Larsen), og 14 Hedelærker trak syd ved Klise Nor (Morten Müller) og så kom en vintergæst til Sydlangeland – en Stor Tornskade rastede i Gulstav Mose (Leif Bisschop-Larsen m.fl.).

121021627 10223757448105393 2313133086812476996 o

Den kraftige østenvind gav mange Dværgmåger. Bedste dag lød på 135 fugle. Foto: Steen Vagner

Fredag

Igen en blæsende dag fra øst. 4 Tundrasædgæs havde haft medvind fra ynglepladserne og rastede på Monnet (Peder Rasmussen). 1 Nilgås og 4.270 Ederfugle trak forbi Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). 2 Nilgæs trak syd ved Klise Nor (Ole Bo Olsen). 3 Fjeldvåger rastede omkring Nørreballe Nor (Laila Neermann). Samme sted så Laila en 1k rastende Sorthovedet Måge og Nis Rattenborg så samme sted en adult i vinterdragt. Vi er ikke forvent med Sorthovedede Måger på denne årstid i det fynske.

1 Sandløber rastede i Kelds Nor (Nis Rattenborg) og på havet ud for så Nis en Alm. Kjove der trak SV. Lidt nordfor ved Vognsbjerg sad Erik Danielsen og undertegnede, og ved fælles hjælp fik i skrabet 65 Dværgmåger, 6 Alm. Kjover og en ubestemt kjove sammen.

I Bagenkop er der fortsat Middelhavssølvmåge (Laila Neermann). 90 Hulduer overfløj Søren Bøgelund ved Gulstav, og 7 Bjergvipstjerter trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). En sen Bynkefugl rastede i Spodsbjerg Havn og 4 Sortstrubede Bynkefugle i Tryggelev Nor (Laila Neermann). En Ringdrossel rastede ved Ørnehøj (Søren Bøgelund), 18 Misteldrosler trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer), og 13 rastede på Søby Monnet (Peder Rasmussen). En Rødtoppet Fuglekonge rastede ved Rantzausminde (Jens Gert-Hansen) og ugens anden Store Tornskade rastede i Tryggelev Nor (Laila Neermann). 23.500 Bog-/Kvækerfinker trak ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer).

120846272 2667618130154185 6491748859707364680 o 

Hele ugen blev der set enkelte Lærkefalke - det er på det sidste med dem. Her en ungfugl. Foto: Ole Bo Olsen

Lørdag

Vinden holdt fast i sit efterår med kuling fra øst, og det gav både Kjover og Traner. 6 Tundrasædgæs landede på Monnnet (Peter Hartoft-Jacobsen), og 2.400 Bramgæs trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) – så er de så småt i gang og 2.400 Ederfugle og 6 Blå Kærhøge trak samme sted (Franck Jensen-Hammer). 6 Dværgfalke trak på Sydlangeland blev set af en række forskellige observatører.

Og så var det ellers Tranedag. 150 Hagenskov (Thomas Kampmann), 50 Faaborg (Nina Bjørn), 44 Skaboes Huse (Kurt Kaaack-Hansen), 60 Rosengårdscenteret (Kirsten Halkjær Lund), 80 Lindved (Lars Andersen), 300 Bellinge (Poul Bjerager), 53 Tykhave (Peter Hartoft-Jacobsen), 50 Ristinge (Gregers Johannesen), 21 Vognsbjerg (Arnbjørn Jens Jørgensen), 60 Dovns Klint + 29 til rast (Franck Jensen-Hammer), 90 Kohave (Kurt Due Johansen), 50 Dømmestrup (Anne Veber Døssing),  67 Frellesvig Jane Ditzel, 55 Torbjerg (Jens Bjerg og Michael Glentedal), 60 Fåborg (Gunnar Knudsen) og 66 Hjortholm (Nis Rattenborg).

Ved Vognsbjerg kiggede Erik Danielsen og undertegnede udover havet og så ingen traner, men derimod Lille Kjove 2, Alm Kjove 1, Kjove sp. 1 og 135 Dværgmåger. Hulduerne er begyndt at få selskab på Sydlangeland: 5.000 Ringduer trak og 63 Hulduer gjorde dem selskab (Franck Jensen-Hammer).

32 Hedelærker trak ved Tryggelev Nor (Flemming Falk), og 17 trak på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). Samme sted 5 trækkende Bjergvipstjerter (Freya Mørup-Petersen), 97.300 Bog-/Kvækerfinker og 970 trækkende Tornirisker (Franck Jensen-Hammer).

120756157 10158555982254857 8982136340066341406 o

Mange oplevede Tranetræk om lørdagen. Foto: Jane Ditzel

Søndag

Vinden aftog og det satte igen gang i mange arters træk. Vi tager en sidste dyb indånding og blæser henover trækket på Sydlangeland: Islom 1 i sommerdragt SØ Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) – bestemt ikke hverdagskost, Sølvhejre 22 R, Sædgås sp. 20, Sort Glente 1, Rød Glente 10, Spurvehøg 307, Fiskeørn 1, Dværgfalk 6, Lærkefalk 2, Vandrefalk 2, Huldue 49, Hedelærke 169, Sanglærke 385, Bjergvipstjert 10, Misteldrossel 16, Blåmejse 3.800, Bog-/Kvækerfinke 119.300, Grønsisken 950, Tornirisk 425 .

Det øvrige Fyn – Sule 5 Fyns Hoved (Martin Søgaard Nielsen), Sølvhejre 17 Brændegård Sø (Leif Sørensen m.fl.) og 1 Stor Tornskade Thurø Rev (Arne Bruun).

En fuglerig uge 40 er slut. Tak til alle bidragsydere - både observatører og fotografer.

Tekst: Esben Eriksen