Tirsdagsanalysen - Uge 45

En helt uofficiel måling på svimlende 18 grader målt af termometret i min bil mandag morgen gav et hint om, at det var en vejrmæssig usædvanlig dag. DMI kunne inden dagen var omme annoncere, at ugen var begyndt med den varmeste novemberdag i 52 år med en mere beskeden officiel måling på 17,7 grader. Kun overgået af 18,5 grader i 1968! Det var dengang DOF Fyns bestyrelse havde langt hår og fuldskæg, nynnede ”Hey Jude” og grundede over, hvordan de skulle få storken tilbage som fast ynglefugl, efter den havde vendt Fyn ryggen. Nogen vil måske sige, at det var i går?

Det milde vejr fortsatte ugen ud uden dog med samme næsten sommerlige temperaturer.

Hvidje

Lidt utraditionelt adslører vi indledningsvist onsdagens højdepunkt. 2 Hvidøjede Ænder ved Birkum i Tarup-Davinde grusgrave. Foto: Martin Rheinheimer.

Mandag

Per Rasmussen håbede måske, at han kunne slippe lettere om ved jobbet, hvis han holdt grisevagt ved den Hvidøjede And. I al fald var postbudet flink til at melde anden ud allerede fra om mandagen – måske i håb om, at folk lige kunne få deres post, når de alligevel besøgte den Hvidøjede.

Agerhøns skal nævnes, også selvom det måske er udsatte skydefugle i denne tid. En flok på 8 rastede ved Davinde, hvor Erhardt Ecklon næsten helt tilfældigt kom forbi. Dagens øvrige nyheder var et rent Langelands anliggende, hvor Laila Neerman i anledningen af hedebølgen var taget til sydøen. Ved Spodsbjerg og Barager Næbbe kunne Laila notere Sildemåge 1, Kaspisk Måge 4, Dværgmåge 10, Sandløber 1. I Bagenkop smagte det lidt af sommer med Husrødstjert 4 og 1 Hvid Vipstjert, mens Thorshanen afsluttede en flot udbytterig dag. På Dovns Klint stod Søren Bøgelund og så 2 meget sene Dværgryler trække SV.

124403194 10158631520374857 5362381463810711612 o

Fortsat mange Husrødstjerter at se i de Langelandske havne: 4 i Bagenkop og 6 i Spodsbjerg. Foto: Jane Ditzel

Tirsdag

Per stod klar på eller med posten og den Hvidøjede And i Tarup-Davinde Grusgrave. Per er ikke den eneste med hang til ænder. Kurt Due Johansen havde fundet kliktælleren frem ved Gyldensteen og kunne notere: Pibeand 1840, Knarand 670, Gråand 550, Krikand 1895, Skeand 215, Strandhjejle 48 og Vibe 1980 – det største tal på Fyn siden 2011.

De Røde Glenter har nu opdaget, at det er hyggeligt at sove sammen - 50 fløj til overnatning i Gultved (Per Rasmussen). Blå Kærhøg fremviste sig med hele 6 fugle på lige så mange lokaliteter, og så er Agerhønen enten i pludselig fremgang, eller også har jægerne sat lidt ud til en kommende jagt: 14 ved Munkebo (Peter Lillesø) og 4 ved Skovsbo (Evald Mehlsen)

Hedelærkerne trækker endnu - 11 fløjtede deres vedmodige kald over Dovnsklint (Søren Bøgelund).

Og så til en spændende observation – 1 Storpiber rastede ved Strandagergård (Jan Stener Jørgensen) – fuglen blev kun set flyve, men kaldet hørt. Det er ellers et godt tidspunkt til en Mongolsk Piber. Mon den kan genfindes?

Og så er de Store Tornskader ved at besætte deres vinterterritorie: 1 rastede ved Strandagergård (Jan Stener Jørgensen) og 1 rast Tryggelev Nor (Morten Müller) – begge steder har tidligere huset Stor Tornskade vinteren over.

123791546 10158688673734556 1244128800751939548 o

Enkelte Store Præstekraver tilbage. Foto: Claus Dalskov

Onsdag

Det viste sig, at den Hvidøjede And var en ”lokkeand”. Pludselig var 1 blevet til 2. Det er usædvanligt med Hvidøjede ænder i ”flok” i Danmark. Læs mere om det her. (Henrik Kalckar Hansen, Martin Rheinheimer m.fl.).

De Røde Glenter rykkede lidt sammen på grenene ved Gultved. Det gav plads til 7 venner og dermed denne vinters højeste tal på 57 fugle (Per Rasmussen). Ved Flyvesandet rastede en Mosehornugle og 1 Ride trak forbi over havet samme sted – kun 3. observation af Ride i 2020 (Søren Gjaldbæk).

1 Stor Præstekrave og 10 Snespurve rastede i Kelds Nor (Leif Bisschop-Larsen) og endnu en Stor Præstekrave ved Hou Nordstrand (Claus Dalkov), mens der ved Hagenskov Mølle rastede 2 Munke. (Thomas Kampmann). Ved Flyvesandet var der 17 rastende Snespurve, og 3 trækkende Bjerglærker (Søren Gjaldbæk).

124230822 10158631534304857 8727933862676242400 o

En af flere Hvide Vipstjerter i Spodsbjerg Havn. Foto: Jane Ditzel

Torsdag

Udover de Hvidøjede ænder, så var der lidt stille. Det vil de måske ikke mene i  Vårø, hvor der rastede 5.000 Bramgæs (Peder Rasmussen), men ellers var der stille – en enkelt Landsvale flaksede mod syd ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) – nok på høje tid, hvis den skal nå over Alperne, og 5 Snespurve rastede ved Bagenkop (Søren Bøgelund).

Fredag

Weekenden bankede på, og 4 Suler rastede over havet ved Horseklint (Kirsten Lund). 2 Nilgæs rastede i Sortemosen; det er mest et forårsfænomén, men dette efterår har der været enkelte obsservationer.

De Hvidøjede ænder var, hvor de skulle være (Lars Kirk m.fl.). En sen ung Rørhøg gjorde trækforsøg på Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer) og 1 Sorthovedet Måge rastede ved Tryggelev Nor (Michael Andersen).

Kongen vender tilbage! Kunne være overskriftren på dagens overraskelse. Søkongen, der var fast gæst i Strib Havn sidste vinter, var tilbage (Erik Busk). En Slørugle rastede ved Kohave (Kurt Due Johansen) – arten er set flere steder både på Sjælland, Lolland og i Skåne, så den er nok mange steder på Fyn – de milde vintre har gjort Sløruglen godt.

Munkene ved Hagenskov Mølle havde fået en ven og talte nu 3 fugle (Thomas Kampmann), og 1 Stor Korsnæb trak ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer).

123865888 10224856050485987 415125771453256581 o

Stor Hornugle fundet død på Vestfyn. Fuglen har ikke været død længe. Foto: Hanne Flor

Lørdag

Bramgæssene er ved at indfinde sig. Lørdag rastede 11.200 spredt i det fynske (mange observatører), og 4.850 trak forbi Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). 2 Lysbugede Knortegæs rastede ved Æbelø Holm samt 302 Gravænder og 1.320 Hvinænder ved Agernæs Flak (Kurt Due Johansen).  Ved Horseklint rastede 1.200 Sortænder (Kirsten Lund), og de Hvidøjede var på plads ved Birkum (Andreas Rønn Hansen m.fl.).

En sen Mudderklire blev både set og hørt i Birkum Grusgrav (Arne Bruun m.fl.).  På Tornen rastede en Bjerglærke og en Mosehornugle (Mogens Ribo Pedersen) og undertegnede fandt dem ikke, men 1 Stor Præstekrave, 1 Snespurv og 1 Lapværling blev det til samme sted.

I Spodsbjerg Havn var der forårsstemning med 5 Hvide Vipstjerter og 6 Husrødstjerter (Jane Ditzel). Længere mod nord i Snøde i slagterens indkørsel rastede en Hærfugl (Mikki Krell) - ved den lejlighed dukkede en melding op om 2 andre Hærfugle, der har været forbi Nyborg og Slipshavn her i efteråret (Jørn Knudsen). Sjovt så ofte Storebæltsregionen er god til Hærfugl - på begge sider. 

Hanne Flor havde tidligere talt om, at hun havde set en stor ugle på Vestfyn. Lørdag kunne Hanne dokumentere, på Facebook, at der virkelig var en stor ugle. Den største af dem alle. Hanne havde taget billeder af en Stor Hornugle, men desværre var den død. Hanne havde fundet den under et træ i skoven, men ikke alt var skidt. Hanne så også en levende ved samme lejlighed. Så vi skal nok snart indstille os på, at den Store Hornugle bliver en del af den fynske fauna. Mere om fundet her på hjemmesiden i denne uge.

Grnirisk

Er der en tendens til, at der igen er ved at blive flere Grønirisker efter sygdom i dem de seneste år? Foto: Esben Eriksen

Søndag

8 Rødstrubede og 8 Sortstrubede Lommer trak forbi Dovns Klint (Franck Jensen Hammer og Ole Goldschmidt). Samme sted trak 5 Pibesvaner (Franck Jensen Hammer) og 1 trak over Rudkøbing (Ole Goldschmidt). En sen stor Bramgåsedag skulle søndagen vise sig at være med 33.000 trækkende fugle – flest trak på Dovns Klint med 17.830 (Franck Jensen Hammer).

De Hvidøjede ænder var på plads (Per Rasmussen), og ved Slipshavn rastede en Enkeltbekkasin (Eske Morthensen), mens 1 Søkonge rastede tæt ved Flyvesandet (Søren G. Nielsen).

En rastende Bjerglærke rastede på Helnæs Made og ved Egense, Storskoven og Ørnehøj rastede en Stor Tornskade (tre forskellige observatører).

Ugen sluttede med en Turkestan Tornskade, der forsøgte at lande på Langeland, men noget gik galt og den landede på den forkerte side af vandet…. på Lollands vestkyst......"De sure sagde ræven".

Tak for lån af foto til alle fotografer og tak for de mange bidrag.

Tekst: Esben Eriksen