Tirsdagsanalysen - Uge 46

& ingen husker længere
Hvordan det nu var solen så ud
Når vi ser bort fra de få
Der bedrevidende påstår at solen den var blå

C.V. Jørgensen opsummerer fint ugens vejr. De få der gik ud i det grå fandt heldigvis små ornitologiske lys i mørket. Andre ventede tålmodigt til weekenden, hvor de ved selvsyn kunne konstatere, om solen var blå.

LBL2005045 1200

De levende hegn, der ikke er lavet til flis, myldrer i denne tid af Sjaggere. Foto: Leif Bisschop-Larsen

Mandag

De fleste er gået hjem fra obs-posten for i år, men Franck Jensen-Hammer holder ud. Det blev mandag belønnet med følgende trækfugle: 7 Rødstrubede Lommer, 1 Sule, 98 Toppede Skalleslugere, 7 Røde Glenter, 4 Blå Kærhøge og en enkelt Bjergvipstjert.

Ved Gyldensteen rastede 12 Sølvhejrer, 1140 Krikænder og 1030 Viber (Jens Bækkelund). Brændegård Sø kunne fremvise 13 Sølvhejrer (Merry Sunke Larsen), og ved Bøjden noterede Merry også en rastende Blå Kærhøg.

unnamed

Sølvhejrer ved Hvidkilde Sø. Foto: Lars Kirk

Tirsdag

Dagen bød ikke på mange indtastninger, men Brændgårdsøen kunne fortsat fremvise mange Sølvhejrer med 14 (Leif Sørensen), og ved Hvidkilde Sø kunne man se 11 (Lars Kirk). 1 Kortnæbbet Gås rastede sammen med 2.000 Bramgæs på Helnæs Made (Leif Kristensen) og de 2 Hvidøjede Ænder holdt stand ved Birkum (Kent Olsen). 

En sen Rørhøg han rastede i Gulstavområdet (Søren Bøgelund og Morten Müller). 7 Stenvendere rastede ved Bøsøre og 4 ved Revsøre (Lars Kirk).

Onsdag

Der skulle kigges dybt i kagedåsen for at få øje på et par krummer. 1.200 rastende Sortænder ved Horseklint (Mogens Ribo Petersen), og 1 Dværgmåge rastede ved Strandager (Jan Stener Jørgensen).

image1 2

Skærpibere kan i denne tid findes på havnemoler og ved kysten, hvor de gerne fouragerer i opskyllet. Denne her er fra Rudkøbing. Foto: Steen Winkel

Torsdag

Torsdagen var heller ikke hæsblæsende, men måske marginalt mere spændende end onsdag. 1 Blå Kærhøg rastede ved Gammellung ved Broby (Gunnar Jørgensen), og 1 Hvid Vipstjert rastede ved Gulstav (Søren Bøgelund). Ved Dovns Klint talte Søren også lidt træk - 650 Sjaggere og 320 Vindrosler. Iøvrigt har man om natten kunne høre mange Solsorte trække over i ugen der gik. 

1 Rødtoppet Fuglekonge rastede ved Gulstav, og 1 Sortstrubet Bynkefugl rastede ved Ristinge Klint (Niels Bomholt).

125556402 10223688716596168 5427553546693587344 o

Bramgæs bader og drikker i Salme Nor. Foto: Finn Skov

Fredag

Fredag, lørdag og søndag var der momentvis kig til solen med søndag som den solrigeste dag, og det fik straks folk ud. Fredag var den mest omtalte fugl en død Havørn på Tåsinge, men de levende fugle var da heldigvis de fleste. Sølvhejre lyser altid op og Brændegård Sø havde 15 (Leif Sørensen),  Hvidkilde 20 (Arne Bruun) og Gyldensteen 6 (Lars Jørn Olsen) - for nu at nævne dagens tre højeste tal. 

Henrik Kalckar og Per Rasmussen, der begge fandt en Hvidøjet And hver, var forbi dem og ønske god weekend. Ved Lørup Hede så Ole Goldschmidt en Sort Glente. Lørup Hede er lige ved Gultved - det kunne være lidt sjovt, hvis den er tilbage for anden vinter i træk. I Svendborg ringmærkede Peter Teglhøj en Rødtoppet Fuglekonge.

 DSC2878 00001

Det milde vejr holder på de Toppede Lappedeykkere i søerne. Foto: Arnbjørn Jørgensen

Lørdag

En Sule var kommet i de indre danske farvande øst for Thurø (Arne Bruun), de Hvidøjede var på plads (Kell Grønborg og Palle Bo Larsen), og i samme boldgade rastede 200 Bjergænder i Bøjden Nor (Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen). Ugens anden sene Rørhøg, 1 1k trak ved Dovns Klint (Franck Jensen-Hammer). På kirkespiret i Marstal rastede en Vandrefalk (John Frisenvænge) - den havde måske noget at skrifte? I Bøjden Nor rastede en sen Stor Præstekrave (Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen) - bliver den henover årsskiftet, vil vi nok omtale den i analysen som tidlig. 

2 Store Tornskader havde fundet deres vinterkvarter ved henholdsvis Brændegård Sø (Leif Sørensen) og ved Vodrup Klint (Bjarne Jørgensen). En stor flok Bjergirisker på 280 fugle rastede i Bøjden Nor (Jakob Sunesen).

125847779 10158649538164857 917415695447508020 o

Isfugle er meldt fra en del lokaliteter i ugens løb. Den kan måske opstøves ved din lokale sø eller mose? Foto: Jane Ditzel

Søndag

Det var vel, hvad man kan kalde søndagsvejr med sol og blå himmel. 1.300 Krikænder rastede ved Firtalsstranden (Ella Mikkelsen) og 105 Spidsænder Søby Monnet (Leif Bisschop-Larsen). Kun en enkelt Hvidøjet And blev set ved Birkum (Kristoffer Hansen), mens 11 Små Skalleslugere ved Gyldensteen fortæller os, at nu er det vinter (Kirsten Halkjær Lund).

40 Røde Glenter fløj til overnatning ved Trunderup (Per Rasmussen). En Dværgfalk rastede ved Vejlen (Morten Kristiansen) og en ved Covid-19 testcenteret vest for Odense (undertegnede) - obsen var positiv - testen var negativ.

700 Hjejler rastede ved Firtalsstranden og 500 Viber samt 320 Storspover ved Ølundgård (Ella Mikkelsen). Ved Gyldensteen rastede 250 Hjejler og 900 Viber (Kirsten Halkjær Lund). På Dovns Klint kørte kliktælleren fortsat, og 7100 Ringduer og 4 Hulduer blev sendt syd (af Franck Jensen-Hammer). En enkelt Hvid Vipstjert rastede ved Brændegård Sø (Gunnar Jørgensen), og 1 Munk smagte på Hans-Henrik Wienbergs efterårsbær i haven i Tullebølle.

Tak for bidragene og de mange, der har sendt foto eller udlånt til analysen via facebook. 

Tekst: Esben Eriksen