Tirsdagsanalysen - Uge 48

I ugens analyse kan du ikke læse om mink eller Maradona. Vi tilbyder i stedet et frikvarter, hvor du kan læse om Søkonger, Hærfugl, Landsvale og Hvidøjet And.

127502825 10223655038306010 6211880677214849547 o

Den største flok Sølvhejrer blev set ved Brændegård Sø i denne uge. Foto: Jan Nielsen

Mandag

Den grå dyne blev løftet af, og en uge med næsten usædvanligt mange solskinstimer for årstiden og gav et tiltrængt D-vitamintilskud. Søren Gjaldbæk og Erik Danielsen havde taget corona-visiret af og afsprittet teleskoperne til en havobs fra Fyns Hoved. Her kunne de notere Ride 5, Dværgmåge 3, Sule 4, Alk/Lomvie 132, Alk 53, Lomvie 1, Søkonge 2, Tejst 10 og Snespurv 40. På nabolokaliteten Horseklint stod Mogens Ribo og talte 5 Suler, 1 Ride, 5 Tejster og 8 Snespurve.

Ved Bukkemose Strand kom en enkelt Sule forbi samt 2 Pibesvaner (Gregers Johannesen).

Det smager af vinter, når Bjergænderne indfinder sig i Bøjden Nor – her talte Gunnar Jørgensen 900, mens Carsten Skou kunne notere denne vinters højeste antal Store Skallesluger med 90 fugle i Brændegård Sø. Ved Gyldensteen rastede 22 Små Skalleslugere (Jens Bækkelund). Nu vi er ved ænder, så kan den Hvidøjede And stadig ses ved Birkum (Jan Sørensen m.fl.) – læs mere om hvordan her.

En Sortspætte var på plads i Kongebroskoven (Michael Brunhøj Hansen), 1 Stor Tornskade rastede ved Silkeå (Leif Kristensen), 11 Snespurve rastede på Monnet (Leif Bisschop-Larsen) og i Bøjden Nor rastede 100 Bjergirisker – læse mere om Bjergirisker her.

En enkelt Landsvale trak sydvest ved Torø (Carsten Iversen) – kursen rigtig, men mon den når til Afrika?

Fra Torø til Thurø – for her fik Mette og Jon Andersen fornemt besøg og vel nok ugens fugl. En Hærfugl rastede i deres have og her blev den i al fald fra mandag til onsdag. Måske den kan genfindes?

 DSC3320 00001 Storspover Helns Made

Rastende Storspover på Helnæs Made. Foto: Arnbjørn Jørgensen

Tirsdag

Søren Bøgelunds indre kompas slog fejl – normalt leder det ham til sydspidsen af Langeland, men denne dag var Søren måske ved en fejl endt på nordspidsen. Herfra kunne han notere 1 Sortstrubet Lom, 8 Sortgrå Ryler og 13 Stenvender.

Ved Hesselager rastede 2 Pibesvaner (Peter Pelle og Hans Rytter) og ved Nørresø rastede 530 Knarænder og 1 Munk (Niels Bomholt).

Og Hærfuglen var på plads på Thurø (Jon og Mette Andersen).

unnamed Natuglen får ikke meget søvn, når dagene er korte. Foto: Lars Kirk

Onsdag

29 Sølvhejrer – er nu tallet man skal slå, hvis man vil være indehaver af Fyns Rekorden i Sølvhejre – den titel kan Kirsten Steensgaard bryste sig af – rekorden blev sat ved Brændegård Sø.

1.400 Viber ved Gyldensteen er 750 fugle færre end i sidste uge, mens stadig mange. (Kurt Due Johansen). Samme sted havde Kurt en Sortspætte – spændende om arten spreder sig til andre dele af Fyn på sigt.

En Munk fik ring på Svendborg af Peter Teglhøj og i en have på Thurø var der fortsat Hærfugl.

slvesben

29 Sølvhejrer på en lokalitet er ny fynsrekord. På dette billede er alle 29 ikke med, men næsten. Foto: Søren Gjaldbæk

Torsdag

Leif Kristensen tangerede Søvhejrerekorden ved Brændegård Sø, og samme sted kan der i denne tid tælles på til 180 Toppede Lappedykkere. (Carsten Skou) – hvor mange mon der overvintre i  søerne og omring Fyn i en mild vinter?

Per Rasmussen kunne melde, at begge Hvidøjede Ænder var på plads ved Birkum. Gunnar Jøregensen noterede 20 Røde Glenter til overnatning ved Trunderup og dagens overraskelse stod Søren Bøgelund for med en rastene Rørhøg hun – kan det snart betale sig at trække sydpå?

300 Bjergirisker rastede ved Ølundgård (Kurt Due Johansen) en art, det også kunne være sjovt at skrive i mandtal i vinterhalvåret.

127606689 10158672162379857 2387535372051072460 o

Halemejse gemmer sig bag blad. Foto: Jane Ditzel

Fredag

Hvis nogen troede at fugletrækket var slut for i år, så havde man gjort regning uden Franck Jensen-Hammer. Franck var på plads på Dovns Klint, hvor det blev til 38 Rødstrubede Lommer, 1 Hedelærke, 5 Snespurve  og 21.370 Bramgæs – der blev samme dag talt knap 10.000 rastende Bramgæs på kystnære lokaliteter i det fynske. Ved Dovns Klint rastede i øvrigt også 60 Havlitter (Franck Jensen-Hammer) og 2 Vandrefalke i Kelds Nor (Morten Müller).

Henrik Kalckar så de 2 Hvidøjede ænder ved Birkum og 1 Enkeltbekkasin rastede på Helnæs Made (Mikael Kristensen).

image proxy 1

Pibesvaner og fugletårn ved Sybergland. Foto: Mogens Ribo

Lørdag

Dagens største overraskelse var nok en flok på 20 Pibesvaner – det er mange efter fynske forhold af denne efterhånden sjældne sibiriske svaneart (Mogens Ribo og Jens Peter Bech) – lige så overraskende var det, at et sprit nyt fugletårn var dukket op ved Sybergland, i al fald for undertegnede. Hvis en monolit kan dukke op i Utahs ørken, hvorfor så ikke et fugletårn i Sybergland?

1 Sandløber rastede ved Illebølle Udflyttere (Laila Neerman). Laila så også 1 Kaspisk Måge i Bagenkop og 6 i Spodsbjerg Havn. 

Ved Gulstav Østerskov rastede 10 Silkehaler (Jan Nielsen). Jan beretter, at Silkehalerne var på insektfangst over skoven, det kan man opleve, hvis de ankommer så tidligt, at der endnu er insekter at jage. 2 Munke rastede på æbler ved Snapind Skov (Vibeke Hansen).

129032156 10224227150807667 7072898858826677708 o

Ung Havørn - altid en nydelse. Foto: Steen Vagner

Søndag

Første søndag i advent og lidt fuglemæssigt stille dag, hvor en rastende Lapværling ved Slipshavn set af Eske Morthensen var højdepunktet og 40 glenter gik til overnatning ved Trunderup (Jakob Sunesen).

Så gik den uge, men vi Lars Kirks kvaler med den Store Tornskade med.  Husker I billedet af Stor Tornskade, som Lars Kirk tog i sidste uge - ellers kan det ses i podcastvignetten herunder. Den fugl volder fortsat kvaler. Også i denne uge vandt Tornskaden, og grinede tilmed hånligt af Lars, mens han lå  gemt i sit skjul skrattede den lystigt over hans hoved. Lars fik dog optaget Tornskadens kald. Måske tredje gang er lykkens gang?

 Så er analysen ved vejs ende. Vi takker for bidrag og lån af billeder.

Tekst: Esben Eriksen