Tirsdagsanalysen uge 49

Uge 49 blev en vejrmæssigt særdeles trist omgang - som Michael Jarnvig formulerede en af vejrmeldingerne: ”Vejret bliver faktisk så kedeligt, som det overhovedet kan blive - gråt, diset og småregn - og i morgen bliver det det samme”! Fuglemæssigt blev det heller ikke til det helt store, mange observatører holdt sig hjemme; det gjaldt ikke de Hvidøjede Ænder, som tilsyneladende har forladt Birkum.

113020havtkh

Havørnene viser sig mere på denne årstid - i uge 45 blev de set på 26 lokaliteter, for det meste en eller to fugle, disse er fra Tarup-Davinde-området. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Mandag

Som så ofte før var Kurt Due Johansen på optælling i Gyldensteenområdet, hvor man stadig kan se mange svømmeænder - langt de fleste i Engsøen - tallene ses nedenfor.

113020andetabel

Antal svømmeænder i Gyldensteen-området, mandag, talt af Kurt Due Johansen.

I Engsøen var der også Lille Skallesluger (17) og Sølvhejre (7) samt et par Havørne. Ved Mågeøerne endnu en Havørn og 26 Lysbugede Knortegæs - dem kan vi sikkert se der det meste af vinteren. Ved Kohave havde Kurt et par syngende Traner - det er nok endnu et ynglepar, der vil spare turen sydpå. Næråstranden er fortsat vores ryle-hotspot - 2025 Almindelige Ryler blev det til. Ved Næråstanden også 65 Mørkbugeede Knortegæs og 185 ved Nørreby Hals. Mon ikke der snart dukker en sortbuget op - det har været tilfældet de senere år.

113020havjn

Yngre Havørn. Foto: Jan Nielsen.

Tirsdag

Jacob Sterup var rundt på Sydlangeland. Ved Klise Nor var der to Pibesvaner i selskab med 22 Sangsvaner - alle gamle og i Nørreballe Nor var der samlet 4500 Bramgæs - ugen igennem blev der set ret mange Bramgæs rundt på Fyn - et forsigtigt skøn siger mindst 16000 rastende fugle, sandsynligvis flere, men flokkene flytter sig jo lidt. Vi får se, om de som sidste år får slæbt en Rødhalset Gås med sig. Ved Gulstav så Søren Bøgelund en Dværgfalk og en sen Hvid Vipstjert - om falken så vipstjerten vides ikke. Esben Eriksen kunne på en 4 km strækning langs Stavis Å gennem Åløkkeskoven i Odense se hele fire rastende Bjergvipstjerter. Er man til Vandstær kan man f.eks. tage til Ejby Mølle - her så Jan Sørensen en, den er ringmærket - vi får se, om nogen kan få den aflæst. På Helnæs Made kan man fortsat sparke en Enkeltbekkasin op - det gjorde Niels Bomholt.

113020tyrkajj

Tyrkerdue, Vester Åby. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Lars Kirk meldte 9 Stenvendere fra Revsøre - der er jo heller ikke langt til Vresen, hvor der normalt er mange. Michael Mosebo Jensen fejrede julemånedens start med årets hidtil største notering af Tyrkerdue - 19 ved Vejlby. Endelig kunne Niels Andersen konstatere, at ikke alle Tornirisk er trukket væk, ved Vester Skerninge var der 20 i selskab med 56 Stillitser.

113020istkh

Isfuglen er stadig et populært mål for fotograferne, denne er fra mandag. På kortet til højre kan man se, hvor den blev meldt i uge 49. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Onsdag

Niels Bomholt var en tur på Tornen ved Fyns Hoved - her var en del vadefugle, blandt andet en Sortgrå mellem 34 Islandske Ryler og 360 Hjejler. Samme sted 35 Snespurve - ugen bød kun på yderligere to observationer af den art - begge af en enkelt fugl. På Thurø Rev var der 6 Stenvendere (Arne Bruun), og på Monnet så Peder Rasmussen 62 Spidsænder. I Sundet - Faaborg talte Per Damgaard Poulsen 1030 Troldænder, de er begyndt at samle sig på de traditionelle steder.

113020bjergkainissen

Fire meldinger af Bjergvipstjert i uge 49 - alle fra Odense. Denne er en oktoberfugl fra Sydlangeland. Foto: Kai Nissen.

Torsdag

Ugens største antal Sølvhejrer blev på 27 fra Brændegård Sø (Niels Bomholt), hvor der også igen var mange Store Skalleslugere - 88 - sammen med 9 af de små (Gunnar Jørgensen). Ellers blev det en ret stille dag.

113020slvajj

Sølvhejre, Hvidkilde Sø - de fleste af de 17, der blev set for et par uger siden er forsvundet, ugens største tal derfra var på 6. Foto: Arnbjørn Jens Jørgensen.

Fredag

Bøjden Nor er som bekendt et godt sted at se på Bjergænder - Annette Friis talte 2515 af slagsen, også 1010 Troldænder og 116 Taffelænder - man skulle tro, at der en dag blev fundet en af ”de sjove”. Samme sted 140 Bjergirisker, Evald Mehlsen måtte nøjes med 130 ved Odense Kanal. Ved Fjællebroen rastede 4100 Bramgæs - ugens næststørste flok (Annette Friis). I Munke Mose i Odense så Gustav Nyberg 10 Kernebidere - der holder mange til i området de næste par måneder - Assistens Kiergård plejer at være det bedste sted. Ved Lumby Inddæmmede Strand har der længe været 2 Sølvhejrer og denne dag også 400 Sjaggere (Anders Myrtue).

113020rdjn

Som det ses på kortet til højre, blev der set Rød Glente mange steder - næsten kun enlige fugle. Der er tilsyneladende ingen fælles overnatningsplads, som det var tilfældet sidste år, måske er der ingen, som tjekker? Denne er fra Langeland. Foto: Jan Nielsen.

Lørdag

Der var fortsat mange Bjergænder i Bøjden Nor, og en på det sted ikke så ofte set Sortgrå Ryle (Kirsten Halkjær Lund). I Tryggelev Nor var der 2 Sortstrubede Bynkefugle (Jens Friis-Walsted) - måske ynglefuglene - og en Skovsneppe (Annette Friis). Ellers var dagens (og måske ugens) mest opsigtsvækkende begivenhed at OB vandt en fodboldkamp.

Søndag

Ugens anden Hvide Vipstjert blev set ved Stark i Odense C af Esben Eriksen - samme sted en Bjergvipstjert; dem har vi åbenbart mange af i Odense. I Munkebo havde Peter Lillesø besøg af en Gransanger i sin have, samme sted fløj 850 Bramgæs forbi. Denne anden søndag i advent bød ikke på meget andet rent fuglemæssigt.

113020soljd

Det er sæson for at kigge på havens fugle, her to arter, som ser hinanden an i Frellesvig. Foto: Jane Ditzel.

Vi får se, om uge 50 kan byde på bedre forhold for observatørerne og mere lys til fotograferne, de har ikke haft meget at arbejde med. For dem, som det lykkes for at tage billeder: Send os endelig fotos fra uge 50, og tak til dem, der bidrog med fotos til denne uges klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.