Tirsdagsanalysen - uge 6

Af Søren Gjaldbæk

Uge 6 var vejrmæssigt en af de udfordrende, tirsdag og fredag regulære indedage! Det var kun torsdag, at man havde lyst til at bevæge sig ud. Der var Mosehornugler i varierende antal på Helnæs Made ugen igennem. Den Rødhalsede gås på Tåsinge gemte sig godt og blev kun set to gange - den skal nok være der i uge 7.

150224moselkr

Mosehornugle, Helnæs Made. Uge 7 gav ni moseugler fra tre lokaliteter. Foto: Leif Kristensen.

Mandag
Det var en grå dag, til overflod med regn fra middagstid. Leif Kristensen tog en formiddagstur til Helnæs Made, her var der to Mosehornugler, Ester Dalby Andersen måtte nøjes med en enkelt på Sige Ø. Jens Rasmussen var forbi Brobyværk, hvor der igen var Bjergvipstjert. Vi kan stadig se Silkehaler, det gjorde Niels Bomholt med 25 i Kohave ved Tornbjerg. Lars Andersen fik forårsfornemmelser, da en Hvid Vipstjert rastede i frugtplantagen, også set torsdag. Mandagstællingen på Gyldensteen blev eksekveret af Kurt Due Johansen, den gav blandt andet 503 Pibeænder, 543 Krikænder, 76 Knarænder og 11 Lille Skallesluger i Engsøen. Kurt fortsatte ud i Gyldensteen: Reservatet. Her var der 701 Pibeænder og 4 Sølvhejrer. Arreskov Sø har tilsyneladende overtaget Brændegård Søs rolle som Sølvhejre-hot spot. Erik Ehmsen så 19 på lokaliteten, ugens højeste notering, og det eneste sted med to-cifret antal.

150224vandregkn

Vandrefalk, Bøjden. Foto: Gunnar Knudsen. 

Tirsdag
Det regnede fra morgen til aften og lagde forventeligt nok en dæmper på feltaktiviteten. Der er plads til alle dagens bemærkelsesværdige observationer: Botofte Blå Kærhøg, Botofte Skovmose Sølvhejre - begge Claus Dalskov og Vejle-Tåsinge Blå Kærhøg, Lars Kirk.

150224storflj

Stor Skallesluger. Foto: Flemming Johansen.

Onsdag
Det blev en kold dag med hård vind fra nordvest, men sol det meste af dagen. Ved Horseklint kunne man se Alk 28, 4 ubestemte alkefugle, Tejst 5, blandt de mange havdykænder 78 Fløjlsænder. 11 Sanglærker trodsede vinden og trak nordover. Søren Gjaldbæk var på stedet i selskab med Peter Lillesø. Der var fortsat to Mosehornugler ved Møllemade, set af Erik Busk og også to Blå Kærhøge, set Michael Brunhøj Hansen. Nakkebølle Inddæmning er en god lokalitet for skalleslugere - Arnbjørn Jens Jørgensen talte 18 af de store og 23 af de små. Bo Gregersen havde en Stor Tornskade i Kroghenlund Skov lidt øst for Stenstrup, vores sjette i år. Der var Isfugl i såvel Everende (Bjarne Hannibal Hansen) som i Odense Fjord syd for Klintebjerg (Evald Mehlsen). Gunner Munk beretter om en Tornirisk i Årup - den er fåtallig om vinteren - trækfuglene kommer først sidst i marts. Nis Rattenborg genfandt den Rødhalsede Gås ved Ny Gesinge.

150224moseet

Mosehornugle, torsdag, Helnæs Made. Foto: Erik Thomsen.

Torsdag
Det blev solrig dag med svag vestlig vind. En paukende Rørdrum i Botofte Skovmose, hørt af Jan Stener Jørgensen, blev endnu et tegn på, at foråret er lige om hjørnet. Det samme var 116 Sanglærker og 43 Grønsisken som trak ved Horseklint. Også 12 Rødstrubede plus en enkelt Sortstrubet Lom, en gammel Sule og 238 Fløjlsænder røg vest på - Fløjlsænderne retur til fourageringspladser efter at onsdagens hårde nordvestenvind havde lagt sig. Der raster hundredvis af Ederfugle og Sortænder på lokaliteten. Undertegnede var på stedet.

150224tranebrls

Trane, Brændegård Sø - de ser ud til at have planer. Foto: Leif Sørensen.

Der var igen to Mosehornugler på Stige Ø. Ved Brændegård Sø fire Traner som kurtiserede flittigt - Leif Sørensen og Flemming Johansen. Ved Orestrand rastede 275 Storspover og 110 Viber Engsøen, ved Gyldensteen 235 Blisgæs og 1500 Bramgæs (Jens Bækkelund) og ved Mesinge en lignende flok Bramgæs (Søren Gjaldbæk). Mange var taget til Helnæs Made for at kombinere solskin og Mosehornugle - Erik Thomsen havde 5 fugle.

150224blabsn

Blå Kærhøg, Helnæs Made. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Fredag
Der var hård østenvind og sne det meste af dagen. Som tirsdag kan vi nævne alle dagens bemærkelsesværdige observationer: 40 Silkehaler i Thurø By, dem så Niels Selck og den Rødhalsede Gås havde flyttet sig til Bjernemark, hvor både den og Lars Kirk trodsede snevejret.

150224rodbjernemarklk

Rødhalset Gås. Billedet giver et fint indtryk af fredagsvejret. Foto: Lars Kirk.

Lørdag
En kold dag med hård østenvind, men for det meste tørt. Som det var tilfældet sidste år var der Sortbuget Knortegås på Ærø, denne gang på lokaliteten med det lidt sjove navn "Gudsgave m.m". Den gik sammen med 30 mørkbugede, i Ærøskøbing var der 120 mørkbugede og 30 Toppet Lappedykkere. I Gråsten Nor 350 Pibeænder, 80 Spidsænder og 70 Viber. Andreas Bruun Kristensen skød vinterferien i gang. Havlit ses fortsat mest på Sydlangeland, Claus Dalskov meldte 22 ud for Tryggelev Nor, ved Vesteregn så Claus 16 Hulduer.

150224havlitsj

Havlit, ud for Tryggelev Nor. Foto: Stoffre Jaeger.

Leif Sørensen var ved Bjernemark, her rastede 2000 Bramgæs  - mon ikke de også var der dagen før - desværre ingen rød gås. Leif forsøgte sig også ved Ny Gesinge, her trak 100 Sanglærker og Peder Rasmussen meldte om 1325 Bram- og 650 Grågæs. Også ole Goldschmidt var ude at tælle, det gav blandt andet 1025 troldænder i Klæsø Nor og 35 Spids- og 14 Skeænder i Henninge Nor. Ved Bjerne kunne Freddy Hansen notere 40 Silkehaler - der er stadig en del i omløb. I Langesø kunne man se Mandarinand, det gjorde Bent Lindhardt.

150224brampvr

Bramgås, Ny Gesinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
En helt igennem mørk og grå dag, dog tør. Dagens overraskelse var en Ringdrossel - en han, som Aurora Epoke Dalsgård fandt i Lindelse i forbindelse med en spontantælling. Det er vores første vinterfund - sådanne er på landsplan også ret usædvanlige. Længere mod nord trak en Dværgmåge over Østerhuse, Lohal og Helle Regitze Boesen. Ole Goldschmidt var igen ude at tælle, denne dag i Nørreballe Nor, hvor der lå 2670 Troldænder og 1185 Bjergænder. desuden 1975 Bramgæs. I den gamle kongelokalitet for Bjergand, Bøjden Nor lå kun 60 (Martin Rheinheimer). Der blev set Sølvhejre på 8 lokaliteter - 28 i alt, de fleste ved Arreskov Sø, hvor Erik Ehmsen havde 16. I uge 6 blev Sølvhejren set på 17 lokaliteter. Ved Harritslevgård har der gennem længere tid været Vandstær, men den kan stå skjult mange steder, denne dag stod den så Jens Bækkelund kunne se den.

Tak til fotografer og observatører - vi håber, at feltbetingelserne bliver bedre til næste uges analyse!