Tirsdagsanalysen - Uge 50

Jeg har en høne at plukke med Grundvig. Midt under de indledende øvelser til Tirsdagsanalysen brød DR’s pigekor ud i sang og forsikrede mig om, at ”Dejlig er den himmel blå”. Det synes jeg nu ikke,  at vi har mærket meget til.

unnamed 3

Dagene har været lige så grå som hejren. Foto: Lars Kirk

Efter to uger uden kig til solen,  så har vinterdepressionen gode forhold, men så har vi da heldigvis fuglene.  Et engelsk studie fra 2017 foretaget i samarbejde mellem ornitologer og psykologer viser, at folk der bruger tid på at kigge på fugle, har mindre chance for at få sygdomme som stress, angst og depression.

I forsøget fandt forskerne, at jo flere fugle, der er omkring dig, jo bedre er din mentale sundhed. Den positive effekt ved at kigge på fugle viste sig, uanset hvilken social baggrund og alder personerne havde. Ornitologernes rolle var at tælle og registrere de fuglearter, som testpersonerne så. Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem hvilke fugle man så og den mentale helse, men jo flere des bedre. 

Således opmuntret er vi klar til at kigge nærmere på analysen, hvor vi med forskningens ord må formode, at de nævnte observatører i analysen er i bedre trivsel end gennemsnittet af den danske befolkning.

Mandag

Der er fortsat masser af Sølvhejrer på øen – 21 fugle talte Leif Sørensen ved Brændegård Sø. 2430 Bjergænder rastede i Bøjden Nor talt af Leif Kristenen. Blå Kærhøg kunne ses både ved Egensedybet (Kurt Due Johansen), Tryggelev Nor (Niels Bomholt) og Frellesvig (Jane Ditzel)

2 overvintrende Svaleklirer sås ved Kohave (Kurt Die Johansen), og i Spodsbjerg så Thomas Vikstrøm en Kaspisk Måge. 1 Stor Tornskade rastede ved Trente (Søren Bøgelund).

131324286 10158709158579857 2204083215171845169 o

Jane Ditzel har en Tårnfalk på kost. Ikke helt almindeligt at se den som ådselæder. Foto: Jane Ditzel

Tirsdag

Ved Gyldensteen har man mulighed for at se en pæn flok Små Skalleslugere. 22 talte Jens Bækkelund og samme sted 1 sen Klyde, 1.065 Viber og 245 Storspover. Yderligere 145 Storspover stod ved Jersore også talt af Jens.

En Hvidklire holder igen vinter ved Lunkebugten set af Peder Ramussen. 2 Sortspætter holder til ved Hindsgavl set af Jytte Nielsen og Leif Schack-Nielsen, og 40 Tornirisker ved Fåborg set af Per Poulsen vidner om, at det endnu ikke er hård vinter.

Onsdag

Morten Kristiansen kan kalde sig ny Fynsmester i Sølvhejre med 30 fugle i Brændegård Sø – samme dag blev der meldt 10 andre Sølvhejrer ind fra Fyn.  Ved Gyldensteen var der kommet flere Små Skalleslugere til – Martin Grienenberger talte 50 fugle. I Arreskov Sø talte Niels Bomholt mere beskedent 21 Små Skalleslugere. I Brændegård Sø rastede 74 Store Skalleslugere set af Gunnar Jørgensen.

1.500 Viber rastede ved Gyldensteen talt af Martin Grienenberger og 2 Sortgrå Ryler på Torø set af Niels Lund. Der er fortsat Stenvender ved Bøsøre, hvor Eske Morthensen så 2 fugle.

Søren Bøgelund kunne notere en enkelt Husrødstjert i Bagenkop Havn og en Munk ved Gulstav, mens Martin Grienenberger havde 12 Snespurve ved Gyldensteen.

131087023 10157575935723414 2798432750097881352 o

Natuglen havde nu ikke behøvet at klemme øjnene så meget sammen. Det var nat hele uge 50. Foto: Stoffer Jaeger

Torsdag

De 21 Små Skalleslugere i Arreskov Sø havde fået selskab af yderligere 6 fugle – talt af Erik Ehmsen, og ved Lunkebugten kunne Ole Goldschmidt bekræfte at Hvidkliren var på plads.

Fredag

En af de stille dage, men Lars Kirk var en af få der kom ud, og han så, at Hvidkliren var på plads ved Lunkebugten. Måske den mest stille dag i fugleåret 2020.

Lørdag

Kristoffer Hansen var ved Torø og så 30 rastende Rødstrubede Lommer, der blev skræmt op af fragtskib. 105 Store Skalleslugere rastede i Brændegård Sø set af Gunnar Jørgensen – det er det højeste antal set på Fyn i 2020.

Ved Jersore rastede 1.800 Almindelige Ryler og 50 Små Kobbersnepper. Arne Bruun så en Stor Tornskade ved Møllehave, mens dagens mest overraskende observation var en Sortspætte ved Præsteskov øst for Oure set af Børge Rasmussen. Den efterfølger en strejfende fugl ved Gyldensteen.

Snespurv

Snespurv ved Elsehoved. Foto: Lars Kirk

Søndag

Igen kunne mange Sølvhejrer noteres ved Brændegård Sø – 24 blev talt af Leif Sørensen, og 22 andre fugle kunne noteres rundt om i det fynske.

Poul Rasmussen så 106 Spidsænder ved Ristinge Hale, og ved Birkum kunne Per Rasmussen berette at en af de Hvidøjede ænder var tilbage. I Bøjden Nor talte Gunnar Jørgensen 2.000 Bjergænder.

5 Blå Kærhøge blev set af lige så mange observatører på lige så mange lokaliteter. 2 Vandrefalke overfløj Rudkøbing og Ole Goldschmidt og lidt sydfor var der dækket bord til Havørne – Poul Rasmussen talte 3.000 Blishøns i Lindelse Nor.

1.100 Viber rastede ved Gyldensteen, talt af Ella Mikkelsen. Så var det lettere for Kirsten Lund og Per Rasmussen at tælle Sortgrå Ryle og Svaleklire. Der var en af hver ved henholdsvis Tornen og Birkum. Ved Bøsøre rastede 7 Stenvendere og ved Knudshoved 3 – alle 10 fugle set af Eske Morthensen.

2 Kaspiske Måger ved Spodsbjerg set af Claus Dalskov og 1 Misteldrossel ved Vejlby samt årsrekord på Fyn af Tyrkerduer på 23 (Michael Mosebo Jensen) får lov at runde ugen af. Dagens største overraskelse var dog, at mange fik et kig til solen. 

Tak for lån af foto til fotograferne og får indtastningerne i DOF Basen og husk det er sundt at se på fugle – det slanker muligvis ikke, men det er godt for hovedet.

Tekst: Esben Eriksen