Tirsdagsanalysen - Uge 52

Den sidste tirsdagsanalyse i 2020. Det blev et underligt år, hvor Corona-epidemien satte sit præg. Netop i 2020 var fugleinteressen måske mere kærkommen end nogensinde - en interesse der heldigvis har kunnet dyrkes ude under åben himmel fri af restriktioner. Årets sidste tirsdagsanalyse dækker juledagene og var en vejrmæssig grå affære. 

29sule

En yngre Sule kom forbi Dovns Klint. Foto: Freya Mørup-Petersen

Mandag

Freya Mørup-Petersen fejrede vintersolhverv på Dovns Klint med en Sule og 77 Havlitter.  Ved Odense Universitet fandt Martin Rheinheimer en Mandarinand hun. For de der går op i artlister, så er Mandarinand for nylig blevet krydsbar på dansk grund, da den nu optræder i kategori C. Kategori C rummer de arter, der ikke er hjemmehørende i Europa, men har en levedygtigtig bestand fx Fasan og Nilgås.  

I kategori A finder man Spidsand, og ved Nørreby Hals talte Gregers Johannesen 111. 68 Spidsænder blev det til ved Monnet set af Peder Rasmussen. Peder så desuden Hvidkliren ved Lunkebugten og var samme dag en tur på Langeland, hvor det blev til 5 Sandløbere ved Barage Nebbe. Ved Hou Nordstrand rastede 3 Stenvendere set af Claus Dalskov. 

Nørreby Hals er et godt sted for vadefugle i denne tid - Gregers Johannesen talte 135 Strandskader, 95 Strandhjejler, 1.200 Alm. Ryler og 310 Storspover. Gregers var også forbi Jersore, hvor det blev til yderligere 80 Strandskader og 155 Storspover.  Ved Gyldensteen ville Jens Bækkelund også lege med og talte 800 Viber, 295 Hjejler og 70 Storspover.

Fra Syltemade Å har Søren Bøgelund indtastet en rastende Mosehornugle, og ved Hindsgavl så Peter Hvenegaard 2 Sortspætter.

29havlit

Havlit med læbestift på Sydlangeland. Foto: Claus Dalskov

Tirsdag

Mange Sølvhejrer overvintrer i det fynske. Laila Neerman så en flok på 25 rastende i Brændegård Sø, og samme sted talte Laila 71 Store Skalleslugere. Niels Andersen var måske ude og kigge efter Mosehornuglen ved Syltemade Å, men fandt den ikke. Til gengæld rastede en Kortnæbbet Gås. Ved Hvidkilde Søerne så Laila Neerman 2 Nilgæs og skal vi blive ved andefuglene, så så Laila også 28 Små Skalleslugere i Arreskov Sø.

De Røde Glenter havde delt sig op for natten med 12 ved Trunderup set af Lars Kirk og 18 ved Gultved set af Karl Top. 3 Sortgrå Ryler rastede ved Knuds Hoved set af Jørn Knudsen og ved Brændegård rastede en Svaleklire set af Laila Neerman. Lars Kirk havde igen Stenvendere ved Revsøre, denne gang 12 fugle. 

Den nu fredede Tyrkerdue satte årsrekord på Fyn i 2020 ved Vejlby, hvor Michael Mosebo talte 26 sad på bondens tag. Bonden lovede Michael at passe godt på dem. I Ulbølle har Michael Bjerregaard 18 Tyrkerduer på foder og håber på at indhente Mosebo, der er jo stadig nogle dage tilbage af 2020.

29tyrk

Det bliver spændende at følge Tyrkerduens bestand de kommende år. Foto: Leif Sørensen 

Onsdag - Lillejuleaften

Ella Mikkelsen var en af få, der var ude at se på fugle. Ella talte blandt andet 1.300 Krikænder ved Firtalsstranden og 500 Viber ved Ølundgård. Leif Schack-Nielsen kunne konstatere, at den Hvidøjede And var på plads ved Birkum, og i de østfynske åer fandt Jørn Knudsen 3 forskellige Vandstære. Carsten Skou talte 420 Hvinænder og 270 Toppede Skalleslugere ved Tåsinge Grund, og ved Ristinge Hale rastede også mange Toppede Skalleslugere - Freya Mørup-Petersen talte 225 her.

Og så var der ballade på Vestfyn. Netop som Michael Mosebo havde meldt 26 Tyrkerduer ved Vejlby om tirsdagen, så mistede Michael rekorden til Peter Hartoft-Jacobsen, der talte 27 samme sted. Det bliver spændende, om Michael Mosebo kan svare igen på den melding. 

I Michael Bjerregaards have kiggede en Gransanger forbi og fik en ring i julegave, og ved Kongshøj Mølle rastede en Stor Tornskade set af Jørn Knudsen. Ved Faldsled fandt Stoffer Jaeger en rastende Misteldrossel.

29mistel

Misteldrossel ved Falsled. Der kunne godt overvintre nogle stykker rundt omkring. Foto: Stoffer Jaeger

Torsdag - Juleaften

Der burde ikke blive set andet end en and og gås på denne dag, men flere fynske fuglekiggere ville det anderledes. Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen var som så mange gange før i 2020 et smut forbi Brændgård Sø og kunne notere 22 Sølvhejrer, 2 Duehøge, 250 Krikænder, 90 Store Skallelugere og 1 Svaleklire, Ved Moseparken ved Fåborg var der en stor julegave til Ib Jensen, der hørte en Slørugle, og ved Tryggelev Nor rastede en Sortstrubet Bynkefugl, set af Freya Mørup-Petersen.

Fredag - Juledag

Per Rasmussen havde ikke fået and nok og nappede en Hvidøjet And ved Birkum. Else Klint og David Dysager trængte også til and og talte 3.800 Bjergænder i Bøjden Nor. Ved Birkum så Henrik Kalckar en Svaleklire. 3 Kaspiske Måger rastede i Spodsbjerg Havn, set af Anders Odd Wulff Nielsen, og ved Bøjden Havn så Karen Jensen en rastende Husrødstjert. Ved Tårup på Hindsholm fik Jens Peter Bech besøg af 5 Silkehaler i forældrenes have.

Lørdag 2. Juledag

En stille dag. Morten Müller så 4 Tundrasædgæs ved Henninge, og ved Vesterby så Annette Friis 260 rastende Blisgæs. 400 Bjergirisker set af Evald Mehlsen ved Slambasssinet er ugens største flok.

29bjerg

Bjergirisker - her en flok fra Langeland i julen. Foto: Freya Mørup-Petersen

Søndag

Der var fortsat Kornæbbet Gås nær Svendborg - Peder Rasmussen fandt den ved Egense. Ved Birkum kunne Per Rasmussen glæde årsartsjægerne med, at der med stor sandsynlighed er en god årsart at hente her i 2021. Ugens 3. Svaleklire blev set ved Gulstav af Søren Bøgelund, og samme sted så Søren en Munk. 

Det var den sidste Tirsdagsanalyse i 2020. 141.950 observationer har dannet baggrunden for de mange analyser. En utrolig opbakning og velvilje fra de mange fotografer har gjort analyserne mere indbydende. De sidste dage af 2020 er med i næste analyse.

Godt fuglerigt nytår!

Tekst: Esben Eriksen