Tirsdagsanalysen uge 7

Ugen startede særdeles blæsende og godt med byger. Man skulle frem til torsdag, før vindhastighederne blev encifrede, men så tog vinden fat igen! Det blev den første uge siden 22. november 2019 uden Sort Glente, sidste observation er fra den 7. februar, men mon ikke den dukker op igen?

Rødhalset Gås, Vesteregn. Foto: Jan Nielsen.

Det har fuglemæssigt været en ret fin start på året, og dette fortsatte, da Nis Rattenborg fandt en Rødhalset Gås mellem 5800 Bramgæs ved Vesteregn på Langeland - de mange Bramgæs har været der længe, så mon ikke den røde gås har gemt sig der i længere tid. Måske er det fuglen, som blev set ved Bøllemosen den 30. november 2019, der har flyttet sig til Langeland - den blev i hvert fald grundigt eftersøgt på Midtfyn i begyndelsen af december. Spekulationer er toldfri! Der er stadig lidt Silkehaler tilbage i Odense, Michael Glentedal så 17 ved Tornbjerg. Kongeørnen og Kohejren var fortsat forbrugervenlige. De to ”perler” blev set hele ugen.

Silkehale, denne fra Stige Ø tidligere på sæsonen. Foto: Steen Vagner.

Tirsdag den 11. februar gav Per Rasmussen Silkehale (28) som boligbirdingart. Ellers bød den blæsende og våde dag på kendte - men gode - fugle.

Onsdag den 12. februar var der to Vandrefalke ved kassen på Fynsværket (Pierre Bentzen), vi håber fortsat. Per Rasmussens 28 Silkehaler var rykket en kilometer mod sydvest og kunne denne dag ses i Hestehave. Der var stadig Hvidklire i Lunkebugten - også torsdag og lørdag.

Stor Præstekrave, Bogense Marina. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag den 13. februar lagde vinden sig, hvilket gjorde det mere behageligt at birde, hvilket undertegnede benyttede sig af. I Bogense Marina var der 2 Store Præstekraver plus 38 Rødben og endnu en Stor Præstekrave ved Gyldensteen - den havde Kurt due Johansen også tirsdag. Ved Klinte Strand stod 680 Blisgæs og samme sted 270 sangsvaner sammen med Sortsvanen - vi får se, om en heldig observatør får den på forårstræk, den er flot, når den flyver!

Strandhjejle, Enebærodde. Foto: Søren Gjaldbæk.

Enebærodde bød på bl.a. på 10 Strandhjejler og 6 Islandske Ryler - dem har vi ikke set meget til denne vinter. Ella Mikkelsen havde en flok på 250 Tornirisk ved Hofmannsgave - det er en flok i den ”halvstore afdeling”! Karlsmosen husede Stor Tornskade, set af Morten Kristiansen, måske sidste uges fugl fra Slæbæk, som har flyttet sig lidt. Endnu en Hvid Vipstjert ankom i det fynske - denne gang ved Gulstav, årets fjerde.

Kohejre, Sortemosen. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Sortemosen kunne man ud over Kohejren se 8 Traner, årets hidtil største notering. Ved Spodsbjerg stod 2 Pibesvaner (Peder Rasmussen og Henrik Knudsen), det gjorde der også ved Bjerreby - en af disse var ringmærket, det viste sig at den blev ringmærket i 2016 i nærheden af Narjan-Mar ved den russiske nordkyst, ca. 2700 km nordøst for Bjerreby - læs mere på fugleknudsen.dk.

Kroen fyldt op - Kongeørn, Dyrehave. Foto: Steen Vagner.

Fredag den 14. februar var vinden gået i østlige retninger og aftaget betragteligt, desværre var det overskyet. De tre ”valentinesblomster” (gås, ørn og hejre) var alle på plads, om end de kunne drille i perioder. I Bagenkop Havn var der ud over Vikingmågen (Grå x Sølv) også en 3k Kaspisk Måge. En Tundrasædgås gik sammen med 160 Blisgæs og en stak Bramgæs på markerne ned til Keldsnor, hvor man kunne se ”de sædvanlige” 25 Snespurve med 35 Bjergirisk.

Snespurve og Bjergirisk, Keldsnor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Søgård Mose stod den rødhalsede sammen med 2500 Bramgæs - der trak en del Bramgæs væk fra Gulstavområdet i morgentimerne. Her kunne man også se en gammel Vandrefalk. Eske Frank Morthensen og Kurt Kaack Hansen var på Sydlangeland. Der var fortsat Munk i Svendborg (Anders Odd Wulff Nielsen). Jacob Sunesen havde 4 Pibesvaner ved Brændegård Sø - det er første observation derfra siden 2013.

Hvidklire med Rødben, Lunkebugten, lørdag den 15. februar. Foto: Jacob Sterup.

Lørdag den 15. februar gav endnu en rigtig fin fugl, da Jacob Sterup fandt en Rødhovedet And han ved Løkkeby Enge, vi får se, om den bliver hængende. Ved Bjerreby var Pibesvaneflokken vokset fra 2 til 3 fugle. Man kunne igen se Snespurv i Bøjden Nor, Søren G. Nielsen så 12. Den Rødhalsede Gås blev ikke meldt, men der var stadig 2600 Bramgæs i Søgård Mose, den kan nemt forsvinde mellem dem.

Buller, Sortemosen. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag den 16. februar var der varslet hård kuling med vindstød af stormstyrke og godt med vand. Vejret levede måske ikke helt op til forventningerne, men dårligt var det i hvert fald. De fleste observatører holdt sig hjemme. Arne Bruun fik Thurøs første Store præstekraver i år med to fugle. Der var igen 8 Traner i Sortemosen, og også Buller var på plads. I Bagenkop Havn havde Søren bøgelund årets 4. Husrødstjert - måske en af ynglefuglene, som er ankommet. Søgårds Mose husede stadig mange Bramgæs - 2200, men ingen rødhals (Nis Rattenborg). Det skal siges, at observationsforholdene var ikke gode i forhold til at (gen)finde Rødhalset Gås. Der var også mange Bramgæs ved Rath - 4400 (Søren Bøgelund). Vi får se, om uge 8 giver svar på, hvor den rødhalsede gemmer sig, det var i hvert fald ikke trækvejr! Kongeørnen blev ikke meldt denne søndag - den blev meldt ud den 11. januar og har været set hver dag siden da, på nær den 12. og 24. januar, som også var dage med rigtigt møgvejr, så mon ikke den bliver meldt igen? Vi får se, hvad uge 8 bringer på denne front.

Vi har jo lovet at følge antallet af rastende Stor Skallesluger. Det var som det ses af tabellerne ovenfor, der viser maksimaltallet fra lokaliteter med bemeldte art, hurtigt gjort. Især uge 7, der længe kandiderede til at blive helt fri for Stor Skallesluger, var nem - observationerne re fra lørdag og søndag.

Tak til alle, der har bidraget med fotos, også den sædvanlige opfordring om at sende os aktuelle fotos fra uge 8, der forhåbentligt byder på knapt så vådt og gråt vejr som den forgangne uge.

Tekst: Søren Gjaldbæk.