Tirsdagsanalysen - uge 1

Internationale vejreksperter forudser, at vi går en hård vinter i møde og frost og sne. Denne uge har tiltider lugtet lidt af vinter med let nattefrost og en smule sne i luften. Kommmer vinteren for alvor, så skal de mange Sølvhejrer på øen nok til at finde andre græsgange. Jeg er ikke fri for selv at håbe på en hård vinter, det giver særlige oplevelser i naturen og med fuglene, men den aktuelle uge var nu mestendels grå.

135824050 10158827548199556 2484836256862785953 o

Sangsvanerne skal tælles i den kommende weekend. Foto: Claus Dalskov

Mandag

Der er fortsat mange Sølvhejrer i det fynske med Brændegård Sø som det bedste sted for arten. Leif Sørensen kunne på ugens første dag notere 15 fugle. Ved Øksendrup talte Kurt Kaack Hansen 2.100 rastende Grågæs, de er klar i startblokken, hvis foråret skulle komme, men noget kunne tyde på, at de måske skal en tur længere sydpå først. Claus Dalskov talte 1.000 Troldænder og 200 Bjergænder i Nørreballe Nor - måske Claus lurede på, om hans Halsbåndstroldand var vendt "hjem".

15 Små Skalleslugere rastede i Arreskov Sø, Jens Rasmussen var forbi. Og på Bispeengen talte Bent Juhlér 20 Dobbeltbekkasiner. En enkelt Misteldrossel rastede på Thurø set af Erhardt Ecklon og ligeledes en ved Hundstrup Å set af Arnbjørn Jørgensen.

138034907 10224090833448838 4219390116805670919 oSølvhejre i Tryggelev Nor. En af mange i årets første uge. Foto: Finn Skov 

Tirsdag

281 Blisgæs rastede ved Brændegård Sø set af Erik Ehmsen, og samme sted så Jakob Sunesen 320. Den Hvidøjede And blev set ved Birkum af Henrik Kalckar, den finder nok et andet sted, hvis frosten kommer. Ved Brændegård Sø talte Erik Ehmsen 41 Små Skalleslugere. Blå Kærhøg blev set ved både Dømmestrup og på Thurø Rev af henholdsvis Per Rasmussen og Arne Bruun.

Hvidkliren er tadig godt tilfreds ved Lunkebugten, hvor Lars Kirk aflagde den et visit, og på Hou Nordstrand rastede 7 Stenvendere set af Claus Dalskov. Laila Neermann noterede 7 Kaspiske Måger i Bagenkop Havn, 1 i Klise Nor og 2 i Spodsbjerg Havn. 4 Isfugle blev set på lige så mange lokaliteter af lige så mange observatører. Isfuglen plejer ikke at være gode venner med de hårde vintre trods navnet. 

Sortspætten ved Hindsgavl var på plads og den blev hørt af Michael Mosebo.

136678621 3620317058056594 2786563318692817014 o

Spætmejse på sneklædt gren. Mange fotografer håber nok på flere af den slags motiver. Foto: Leif Sørensen

Onsdag

Dagen bød på mange gentagelser fra ugens første 2 dage. 2 Kortnæbbede Gæs var dog nye og blev set ved Dongs Højrup af Jan Sørensen. 114 Toppede Skalleslugere rastede ved Søby Monnet og sammested både Blå Kærhøg og Vandrefalk. Det hele set og indtastet af Erhardt Ecklon. Laila Neermann noterede en Kaspisk Måge i Ringe Sø, så behøver man ikke helt til Sydlangeland. 

400 Sjaggere rastede ved Bjerreby på Tåsinge talt af Erhardt Ecklon, det virker ikke til, at de levnede hegn bugner af bær, hvis de da ikke er fældet.

137560877 10157638200488414 3060692910827788663 oSjaggere nyder godt af de bærfyldte levende hegn og frugtplantager på Fyn. Foto: Stoffer Jaeger

Torsdag

Lars Kirk noterede en Blå Kærhøg ved Ny Gesinge og Leif Kristensen så en han ved Malsdam. Ved Elsehoved overfløj en Skovsneppe Jan Sørensen, og i Lindved Frugtplantage noterede Lars Andersen 6 Korttåede Træløbere. En Munk hun fik ring på i Svendborg af Peter Teglhøj.

Fredag

I Holckenhavn talte Leif Kristensen 98 Små Lappedykkere, mens 5.000 Bramgæs overfløj Laila Neermann i Bagenkop Havn. Samme sted talte Laila 12 Kaspiske Måger. Ved Vitsø rastede 3.100 Troldænder og 400 Taffelænder set af Niels Kofoed. 102 Hvinænder rastede og blev talt i Skårupøre Sund af Arne Bruun.

Ved Klise Nor rastede en Blå Kærhøg set af Laila Neermann, og ved Skaboes Huse noterede Kurt Kaack Hansen hele 2 Enkeltbekkasiner og 1 Duehøg. 1.000 Blishøns rastede ved Stige Ø set af Gustav Nyberg, på Fynsværket rastede Vandrefalkeparret set af undertegnede, og ved Sønderhøjrup noterede Per Rasmussen også en Vandrefalk. 

Leif Kristensen havde 2 Sortgrå Ryler ved Knudshoved Færgehavn, og Hvidkliren var på plads i Lunkebugten, meldte Arne Bruun. David Dysager noterede 1 Munk i Skibhuskvareteret, og Leif Bisschop-Larsen talte 30 Ravne ved Lindkær.

esestenhouasgerrasmussen

Stenvendere kan ses flere steder i denne tid. Hou Nordstrand og Revsøre har vist sig som pålidelige steder. Foto: Asger Rasmussen 

Lørdag

Den vejrmæssigt måske flotteste dag i ugen, og det satte sit præg på indtastningerne. Michael Mosebo var draget til Helnæs, og ved fyret så han en enkelt Sortstrubet Lom, der trak nord. Den uges største antal Sølvhejre blev set spredt rundt på Fyn, Tåsinge og Langeland i alt 26 fugle - flest ved Brændegård Sø, der sammen med Carsten Skou tegnede sig for halvdelen af fuglene.

Ved Herslev på Langeland rastede 315 Sangsvaner set af Søren Bøgelund, og ved Egense talte Anders Vedel 300. Husk at de gulnæbede svaner skal tælles den kommende weekend. De højeste gåsetal fra dagen blev 70 Blisgæs samt 2.300 Bramgæs ved Herslev set af Søren Bøgelund. 1.700 Grågæs ved Glorup Park talt af Peter Pelle Clausen og 30 Canadagæs ved Tværby Mark (Niels Kofoed). 120 Toppede Skalleslugere rastede i Helnæs Bugten talt af Michael Mosebo, og 72 Store Skalleslugere rastede i Brændegård Sø set af Carsten Skou.

Det var international tælledag for Rød Glente, mere herom senere, når Per Rasmussen får gjort boet op. 1 Blå Kærhøg rastede ved Slambassinet ved Odense Fjord, set af Peter Hartoft-Jacobsen, og ved Egensedybet kunnet Anders Vedel også notere en Blå Kærhøg. 1 Vandrefalk rastede på Helnæs Made set af Michael Mosebo, 1 rastede ved Egensedybet set af Anders Vedel og 1 rastede ved Ristinge Hale set af Eske Mortensen. Samme sted talte Eske 28 Strandhjejler.

Hvidkliren var på plads i Lunkebugten, og blev noteret af Niels Bomholt. Asger Rasmussen så 5 Stenvendere på Hou Nordstrand, og Kristoffer Hansen fandt en Kaspisk Måge ved Odense Kanal. I Bagenkop rastede 4 Kaspiske bevidnet af Laila Neermann og Eske Mortehsen, og 2 fugle rastede i Spodsbjerg også set af Laila.

Søren Bøgelund så en enkelt Sangdrossel ved Trente. Ved Lumby Middelgrund rastede 100 Stillitser set af Peter Lillesø, og ved Slambassinet kunne man fortsat se 150 Bjergirisker beretter Evald Mehlsen. Ved Tværby Mark rastede 6 Torinirisker og ved Trånderup Mark 6 Bomlærker set af Niels Kofoed, mens Eriks Hale kunne fremvise 5 Snespurve set af Bjerne Jørgensen.

135539547 10158754118739857 8921320640194413933 o

Får vi hård vinter kan det give boligbirderne gode muligheder for at lokke spændende fugle til. For undertegnede vil Gråspurv være et hit i haven. Foto: Jane Ditzel

Søndag

En stille grå søndag og det trak ikke det store i feltfolket for at komme ud. Peter Lillesø var ude og talte 3.000 Bramgæs ved Tårup og 11 Agerhøns ved Munkebo. Niels Bomholt talte 3.200 Troldænder og 190 Bjergænder ved Nakkebølle. Ved Birkum talte Per Rasmussen 1.000 Troldænder - Per talte 1.500 dagen før samme sted. 100 Hvinænder rastede i Kerteminde Fjord set af Peter Lillesø.

Vandrefalk blev set både ved Marslev af Kirsten Lund, ved Rudkøbing af Ole Goldschmidt og ved Møsteskov af Per Rasmussen. Sidstnævnte fugl fordrev tiden med at drille en Havørn. 26 Silkehaler rastede i industriområdet i Nyborg set af Peter Pelle Clausen, og Lars Kirk noterede 500 Sjaggere rastende ved Tiselholt. Ugens tredje Munk kunne undertegnede notere i et brombærkrat i Tarup.

Tekst: Esben Eriksen