Tirsdagsanalysen - uge 2

Årets anden uge blev rigtig koldt, og der var sågar nogle flotte solskinsdage. Nogle af os fik endda sne.

011821rrjoanknudsen

Uge 1 sluttede med Rørdrum i Tryggelev Nor, den blev igen set i slutningen af uge 2. Foto: Joan Knudsen.

Mandag

Dagen bød på heldagsregn og indbød til indendørsaktiviteter. Nogle få vovede sig ud i regnen, det blev mest til kendte fugle. Ved Bellingebro var der fortsat Vandstær (Poul Bjergager) og stadig Sortspætte i Hindsgavl Batteriplantage (Michael Brunhøj Hansen). Karl Top fortsatte optællingen af Røde Glenter, 8 gik til rast ved Gultved. Man kunne fortsat se Blisgæs ved Dongs Højrup - 254 styk (Jan Sørensen) og stadig Hvidklire i Lunkebugten (Morten Müller).

011821hvidcld

Går man op i bingoarter - arter set hvert af årets måneder - er Lunkebugten et godt sted at starte for Hvidklire. Den blev set ugen igennem. Foto: Claus Dalskov.

Der har ikke været mange Silkehaler i omløb, Karen Kofoed fik som den første denne art på boligbirdinglisten, da 7 fløj forbi haven i Tarup. Årets første Gransanger blev set i Vester Aaby af Else Klint.

011821havvaldemarfs

Havørne ved Valdemar Slots Sø på Tåsinge. Godt at se, at der er nogle tilbage - vi må håbe, at de overlever! Foto: Finn Skov.

Tirsdag

Dagen bød på flot, men også koldt vejr. Fotograferne glædede sig over endelig at få lidt lys at arbejde med. Ved Næråstranden er der altid mange Spidsænder om vinteren, denne dag 160. Der var stadig en flok på 300 Bjergirisk og også pænt med vadefugle, som det ses i skemaet nedenfor - Michael Mosebo var på stedet for at samle årsarter.

011821vadertabel

Rastende Vadefugle ved Næråstranden, talt af Michael Mosebo Jensen.

Ved Barager Nebbe var der igen Sandløbere, Pierre Bentzen havde 6, de kunne ses i området resten af ugen. På Bispeengen talte David Damgaard Dysager Dobbeltbekkasiner - det blev til 22, samme sted 5 Bjergpibere og en Blå Kærhøg, muligvis samme fugl, som Gustav Nyberg så på Stige Ø. På Fynsværket så Rasmus Snitkjær de to gamle Vandrefalke siddende på bogstaverne på Fynsværket, så der er håb om endnu en vellykket ynglesæson. Også ved Åstrup var der Vandrefalk, Arnbjørn Jens Jørgensen så en i gang med at fortære en måge.

011821snerevslk

Der blev set Snespurv på 13 lokaliteter, flest i Keldsnor med 26. Denne er fra Revsøre. Foto: Lars Lirk.

Arnbjørn var også forbi Bøjden Nor, hvor der stod 6 Sædgæs sp. og også en enkelt Snespurv. Samme sted som vanligt mange Bjergænder, Gunnar Jørgensen noterede 2000. Nørreballe Nor husede 350 Bjergænder, 2100 Troldænder og lige så mange Bramgæs, (Morten Müller). Havørnene er i fuld gang, ved Vejlen, Tåsinge så Poul V. Rasmussen en gammel og en 3K, den er nok for ung til at yngle. Også to Havørne i Sortemosen (Hans Rytter). I Hunderupkvarteret kunne John Markenvard notere to Munke til sin boligbirdingliste.

011821slvls

Forpjusket Sølvhejre ved Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag

En kold dag med hård vind og regn eller slud i store perioder. Det kolde vejr tynder ud i Sølvhejrene, kun 6 tilbage i Brændegård Sø og blot yderligere 4 fugle fra 3 lokaliteter. Der kan dog nemt gemme sig nogle - Fyn var ikke tæt opdækket af observatører. Fra Thurø Rev en enkelt Snespurv (Arne Bruun) - dem er vi heller ikke forvænt med. Dagen gav 8 Havørne fra 6 lokaliteter. Fra Nordfyn en enkelt Rød Glente ved Kørup syd for Flyvesandet - det er en art, der nødigt krydser E20 om vinteren. Blisgåsen, der tidligere var en specialitet knyttet til Jersore og omegn, ses for tiden i pæne flokke på Midtfyn, Leif Kristensen havde 195 i Mørkemose ved Sandholt.

011821bl1sj

Sjældent syn fra Midtfyn - to Blå Kærhøge, som nød det lørdagens flotte vejr. Foto: Stoffer Jaeger.

Torsdag

Endnu en kold dag og på Sydfyn pænt med sne. Kulden har sendt nogle af Viberne sydpå, Jens Bækkelund måtte nøjes med 400 ved Gyldensteen, sidste uge var der dobbelt så mange. Der er fortsat pænt med Små Skalleslugere i Engsøen, 48 blev det til, samme sted 5 Sølvhejrer og 2 Havørne, Jens Bækkelund talte. Ølundområdet huser mange ænder for tiden - Gregers Johannesen havde 1060 Krikænder og 950 Pibeænder. Også pænt med Storspover - 175 ved Ølund og 195 i Firtalsstranden. Sortgrå Ryle ses mest ved Storebæltskysten, et par stykker havde forvildet sig til Eriks Hale på Ærø (Bjarne Jørgensen).

011821sortgraerikshalebjarnejorgensen

Sortgrå Ryle, Eriks Hale. Foto: Bjarne Jørgensen.

Fra Langeland en enkelt Pibesvane ved Strandagergård ved Tranekær (Jan Stener Jørgensen). Carsten Skou var en tur på Monnet - her var der 3 Havørne og en Vandrefalk, og som vanligt en lille bande Spidsænder - 30 styk. På havet lå 503 Toppede Skalleslugere - en pæn flok! Flokken af Blisgæs i Mørkemosen ved Sandholt var vokset til 27, og de havde nu fået selskab af 4 Traner (Leif Kristensen). Mange Munke overvintrer i år - i undertegnedes have i Hunderupkvarteret endnu en Munk på foderbrættet - det var ugens sjette og årets ottende. Ugen endte med at give 12 fugle.

011821hvidar

Hvidkliren i Lunkebugten viste sig fra sin allerflotteste side lørdag. Foto: Asger Rasmussen.

Fredag

En kold og grå dag. Det eneste sted med mange fugle var Bøjden Nor, hvor Carsten Skou meldte om 3000 Bramgæs og 2000 Bjergænder. Samme sted 28 Spidsænder. Carsten var også forbi Brændegård Sø, hvor Sølvhejrerne åbenbart gemte sig - dagen efter var der 12 (Gunnar Jørgensen). Det blev til lidt skalleslugere, 7 små og 32 store. Dagen gav 4 Blå Kærhøge fra 4 lokaliteter og stadig Vandrefalk på Fynsværket.

011821sang1pvr

Vi har efterhånden fået besøg af en del Sangsvaner, disse er fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag

En flot, frostklar dag, som sendte horder af folk ud på Enebærodde, et af de steder, som ikke er coronanedlukket. Der var en trafik, som ledte tankerne mod en tur på gågaden i Odense. En af de mange besøgende var Poul V. Rasmussen, der blandt andet så årets første Mosehornugle, 165 Bjergirisker og en Grønspætte. Man kunne også se Bramgås 2000, Dobbeltbekkasin 19, Strandhjejle 28, Storspove 230, Lille Kobbersneppe 3, Strandskade 60 og Almindelig Ryle 600.

011821sortpvr

Lørdag var som det ses helt vindstille - denne Sortand ved Enebærodde vovede sig tæt på land. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Birkum spejder Per Rasmussen fortsat forgæves efter den hvidøjede (ikke set siden den 5. januar), denne dag måtte han tage til takke med årets tredje Nilgås.

011821vandrefalkbocld

Vandrefalk, Botofte Skovmose, en af dagens fire fugle. Foto: Claus Dalskov.

Årets første Søkonge lå ud for Helnæs Made (Leif Kristensen) og på maden så Tom Giersing to af dagens i alt fire Vandrefalke. Ved Brændegård Sø havde Gunnar Jørgensen 5 Havørne og som nævnt ovenfor 12 Sølvhejrer. Flere nye Snespurve dukkede op, denne gang 20 på Monnet opdaget af Henning Steen Hansen. Hou Nordstrand er fortsat et fint sted til Stenvender, Anders Odd Wulff Nielsen så 10. Ved Nordenbro huserede en flok i den større ende af skalaen på 1200 Sjaggere og ved Rath en gammel Pibesvane (Ole Goldschmidt). Fra Ærø årets hidtil største bande Bomlærker - Niels Munch Kofoed havde en flok på 16 ved Rise og ved Stokkeby Nor 55 Sanglærker, de må nok vente lidt med at komme nordpå. Endelig skal vi nævne 517 Pibeænder, som holdt til i Nyborg Fjord (Jørn Knudsen). Lørdag blev også årets bedste munkedag - 5 i alt, blandt andet to hunner i undertegnedes have.

011821rr1joank

Rørdrum, Tryggelev Nor. Med den kommende uges lovede mildning skal de nok blive i området. Foto: Joan Knudsen.

Ved Storebæltskysten mellem Martofte og Nordenskov stødte Henrik Mathiasen på en flok med 25-30 Nordlige Gråsiskener - en af dem så meget lys ud og var måske en Hvidsisken - det er svært at afgøre definitivt ud fra de fotos, som Henrik fik taget med sin telefon, men den ser spændende ud.

011821bjergjkn

Tag ud til kysten - så er der gode chancer for Bjergirisk, disse er fra Østerø Sø. Foto: Jørn Knudsen.

Søndag

Også søndag blev en rigtig flot dag og som lørdag mange folk i felten. Der blev set godt med Bramgæs - 3000 ved Bøjden (Michael Glentedal og Jesper Brinkmann), 2800 ved Broløkke Strand (Mogens Ribo Petersen), 3000, som trak syd ved Svendborg (Erhardt Ecklon), 1500 syd ved Fåborg (Per Damgaard Poulsen), 1000 ved Klinte og 2000 ved Gyldensteen. Her var der også 214 Blisgæs og 1800 Krikænder - Ella Mikkelsen var ved Klinte og Gyldensteen. Bøllemosen var sidste år et hotspot for svaner og gæs - søndag var der 2 Tundrasædgæs (Peder Rasmussen).

011821lillelk

Lille Lappedykker - nu hvor kulden tager fat samles de i isfri områder, denne er fra Holckenhavn. Foto: Lars Kirk.

Ved Sybergland kan man se mange Troldænder - Mogens Ribo Petersen talte 1855. Går man ud på de fugtige engområder får man set bekkasiner - ved Hårby Made havde Niels Andersen 21 dobbelte, Arne Bruun måtte nøjes med en enkelt på Thurø Rev. Hulduerne er blandt de første, der trækker nordpå, Ole Goldschmidt havde en flok på 37 ved Søby på Tåsinge, de kommer nok til at vente nogle uger endnu. Nær Ørsted så Carsten Moth Iversen 3 Traner, det skal blive spændende at se, hvordan ynglesæsonen bliver i det fynske. Endelig blev der meldt Vandstær fra en ny lokalitet, Jørn Knudsen havde en ved Stokkebækkens udløb ved Hesselager.

Tak til alle, som har bidraget med fotos til denne uges udgave af Tirsdagsanalysen. Send os endelig fotos fra uge 3.

Tekst: Søren Gjaldbæk.