Tirsdagsanalysen - Uge 3

Midt på ugen, hvor regnen nådesløst silede ned, troede jeg at Tirsdagsanalysen for første gang i historien ville udkomme som SMS. Ugens første fem dage var alt andet end godt vejr og meget få fugle, men weekenden rettede skuden op, så Tirsdagsanalysen udkommer her i de vante rammer.

MunkJrnKnudsen

Denne vinter er der usædvanligt mange Munke, der overvintrer i det fynske. I december og januar måned er der indraporteret 20 forskellige fugle i DOFBasen. I samme periode i vinteren 2019/20 blev der set 10 fugle. Foto: Jørn Knudsen

Mandag

Laila Neermann fandt 2 Pibesvaner ved Spodsbjerg – en sjælden vintergæst på disse kanter, og Laila genfandt også Sandløberne ved Drejet – det er blevet et sikkert sted at finde dem om vinteren lidt syd for Spodsbjerg. 1 Blå Kærhøg rastede på Helsnæs Made set af Tom Giersing.

Per Poulsen fandt 10 Agerhøns ved Hvedholm på Horne. 2 Bjergvipstjerter rastede ved Snapind Skov i Odense set af Bent Juhler. Ved Tryggelev Nor rastede en Husrødstjert fundet af Bente Larsen. 13 Misteldrosler blev noteret af Sanne Dalgaard ved Bjernemark, og 2 Munke rastede i Næsby set af Jens Hansen også 1 i Hjallese set af Martin Rheinheimer – alle hanner.

142086543 10224406803572637 8879587842304454900 o

Redebygningen er i fuld gang hos de fynske Havørne - her hentes græs til redeskålen. Det er tid til at holde god afstand til redestederne. Foto: Tina Kirkegaard

Tirsdag

Pibesvanerne var på plads ved Spodsbjerg og i selskab med 258 Sangsvaner og Peder Rasmussen. Peder noterede også 1.200 rastede Bramgæs på Siø, mens Niels Andersen ved Egense nær Svendborg kunne tælle 5.000 fugle.

1 Blå Kærhøg rastede ved Gulstav set af Søren Bøgelund og samme sted en Gransanger. Niels Bomholt talte 600 Blishøns i Nørresø, mon ikke der er en enkelt, der må lade livet for en Havørn henover vinteren.

Claus Dalskov rundede Hou Nordtrand og fandt 2 Sortgrå Ryler og 17 Stenvendere, mens Peder Rasmussen genfandt Hvidkliren ved Lunkebugten. Martin Rheinheimer havde fortsat en Munk i Hjallese og 90 Husskader, der fløj til overnatning.

Onsdag

Steen Winkel fandt en Blå Kærhøg ved Årup, og Hans Rytter så 27 Silkehaler i Nyborg. Bente Larsen genfandt sin Husrødstjert ved Tryggelev Nor - det var en han - og Erhardt Ecklon fandt en Sangdrossel ved Hvidkilde.

Rigtig gættet – onsdag var en regnvejrsdag.

142508024 10157679663948414 5615032356445929836 o

Spidsænderne er påbegymdt kurtiseringen. Her er 7 hanner på date med en hun. Foto: Stoffer Jaeger

Torsdag

1 Pibesvane i selskab med 298 Sangsvaner ved Landet på Tåsinge set af Peder Rasmussen - måske fuglene fra Langeland? Ved Bøjden rastede 1.300 Bramgæs og 3.220 Bjergænder talt af Niels Bomholt. Ved Nakkebølle rastede 800 Bjergænder og 14 Små Skallesluger set af Carsten Skou. Ved Vejlen så Peder Rasmussen 10 Små Skalleslugere. 2.000 Troldænder ved Birkum gør stedet til den bedste indlandslokalitet for dykænder på Fyn. 3 Traner rastede ved Sandholt set af Leif Kristensen – det er nok ynglefuglene, der har indfundet sig. De 6 Sandløbere var på plads ved Spodsbjerg – det samme var Hvidkliren ved Lunkebugten. De Sortgrå Ryler ved Hou var nu blevet til 4 og Stenvenderne til 11 – alle fugle set af Laila Neermann. Ved Brændeskov rastede en Svaleklire set af Lars Kirk. Munken var på plads i Hjallese set af Martin Rheinheimer, mens ugens 2. og 3. Gransanger blev set ved henholdsvis Vester Aaby af Else Klint og ved Hou af Laila Neermann.

Uden navn 3

Svaleklire ved Brændeskov. Foto: Lars Kirk

Fredag

165 Bligæs rastede ved Sandholt set af Leif Kristensen, mens 2.000 Bramgæs rastede ved Bøjden set af Else Klint og 1.200 ved Fogense Enge talt af Jens Bækkelund. Niels Bomholt talte 2.100 Bjergænder i Nakkebølle Nor; det plejer kun at være Bøjden Nor, der har så høje tal. Samme sted så Niels 22 Små Skalleslugere, mens Gyldensteen kunne fremvise 27 set af Jens Bækkelund.

4 Traner rastede ved Arreskov Sø set af Søren Bøgelund, og ved Måle overfløj 60 Hulduer, Mogens Ribo Petersen. 1 Hvid Vipstjert rastede ved Trente Mølle set Søren Bøgelund og 18 Misteldrosler fløj over Espe og Gunnar Jørgensen. 1 Munk dukkede op i Nyborg set af Jørn Knudsen. Helt usædvanligt er der nu meldt 20 forskellige Munke ind fra det fynske i løbet af december og januar.

138827809 10224130201593017 8919309020037101188 o

Snespurv bader ved Keldsnor. Foto: Finn Skov

Lørdag

Suler i den nedre del af Lillebælt er der ikke så mange meldinger om - 1 fløj forbi Aborg og Olav Vestergaard. Det fine vejr fejrede Kristoffer Hansen med en tur til Seden Strand, hvor det blev til en Sort Svane. Den må nu krydses i Danmark ,for de der har de lyster, da Sort Svane nu betragtes som en såkaldt C-art. Den er altså kommet i fint selskab med Fasaner, Nilgæs, Mandarinænder mm, der alle har forvildede bestande i Europa.

Sigurd Knudsen fandt 4 Pibesvaner ved Hesselager og Niels Andersen talte 375 Bligæs og 670 Grågæs ved Bøllemosen. Der var en del Bramgæs på øen, denne dag 1.000 ved Munkebo (Peter Lilleø). 1.000 ved Fjordmarken (Gregers Johannesen), 1.000 ved Gyldensteen (Søren Nielsen), 1.000 ved Herslev (Laila Neermann), 2.000 ved Tryggelev Nor (Laila Neermann), 6.000 ved Søgård (Laila Neermann og Hans Rytter) og 1.300 på Siø (Arne Bruun).

Jens Peter Bech besøgte Sybergland og talte 750 Pibeænder, 700 Krikænder og 200 Taffelænder - læs mere om Sybergland her.

Rørhøge overvintrer stadigt hyppigere, og en enkelt han holdt stand ved Gulstav - set af Søren Bøgelund. Mere normalt er det med Blå Kærhøg, og sådan en så Gregers Johannesen ved Fjordmarken. Der er fortsat Agerhøns ved Munkebo – 5 blev noteret af Peter Lilleø, mens 32 Hulduer overfløj Søren Bøgelund ved Gulstav. Flere folk var kørt en tur til Hou, hvor det blev til 11 Stenvendere set af Peder Rasmussen m.fl.

esecarolinesgn

Vandstær ved Caroline Amalielund. Foto: Søren G. Nielsen

Søndag

Bøllemosen havde fået tilgang af Blisgæs, og Gunnar Jørgensen kunne tælle 600 fugle. På Thurø trak 140 Blisgæs nord over Arne Bruun, og ved Glorup rastede 92 fugle set af Kurt Due Johansen. Ca 15.000 Bramgæs rastede i det fynske denne dag, og ved Sybergland, der husede de 2.000 af disse fugle, rastede der også en Nilgås - set Jens Peter Bech.

Tryggelev Nor kan sammen med Bøjden Nor og Nakkebølle og også fremvise et pænt antal af Bjergænder – 1.630 rastede her, og de blev talt af Jacob Sterup. Ved Dovns Klint rastede 200 Havlitter set af Søren Bøgelund, og ved Botofte Strand rastede 700 Sortænder set af Ole Goldschmidt. Jacob Sterup talte 14 Små Skalleslugere i Keldsnor. 108 Toppede Skalleslugere rastede ved Thurø Rev talt af Arne Bruun, og 240 i Siø Sund talt af Ole Goldschmidt. Blå Kærhøg blev set i henholdsvis ved Slambassinet (Evald Mehlsen),  i Noret  (Peder Rasmussen) og i Vejlen (Laila Neermann) – måske samme fugl?

Hvidkliren var på plads ved Lunkebugten – set af Jesper Brinkmann. En Husrødstjert rastede på Assens Havn set af Henrik Kingo, og ved Gulstav holder en Sangdrossel stand set af Søren Bøgelund. Trænger man til at se en Vandstær, så virker Caroline Amalielund som et godt bud på en samarbejdsvillig fugl - en fugl blev søndag set af flere observatører

Det var et udpluk af de observationer, der fandt vej til denne uges Tirsdagsanalyse. Tak for bidrag af såvel observationer som udlån af billeder.

Tekst: Esben Eriksen