Tirsdagsanalysen - uge 6

Det blev den koldeste uge i 10 år - frosten havde rigtigt bidt sig fast - og vi havde isdøgn ugen igennem. Det afspejler sig i fuglelivet - de tilfrosne søer er der ikke meget ballade i - mange af vandfuglene søger til kysterne.

020921skovls

Skovsneppe. Foto: Leif Sørensen.

Det kolde vejr gav rekordmange observationer af Skovsneppe - de fouragerer normalt på åbne områder om natten, men frosten gør, at de ikke kan nå at få fyldt depoterne tilstrækkeligt op. De ses derfor ved højlys dag, hvor de forsøger at få indhentet det forsømte på isfri steder. Personligt havde jeg fornøjelsen af en fugl flyvende over Ejby Kirkevej i Odense mandag klokken 14.15. Vi vil i det følgende ikke gå gennem alle fuglene, men blot konstatere, at der i uge 6 blev set Skovsneppe på 86 lokaliteter, meldt 251 fugle - nogle gengangere, men ikke mange. Særligt store antal var 15 tirsdag, Drejet, Ærø (Bjarne Jørgensen), 9 Rantzausmindeskoven (Jens Geert-Hansen) og 27 Gulstavområdet (Ole Goldschmidt) lørdag. Fordelingerne af observationer ses nedenfor og lokaliteterne til højre.

020921skovdiagram

020921skovtabel

Skovsneppetal fra uge 6 - til sammenligning blev der i hele 2020 meldt 86 Skovsnepper på Fyn, heraf 10 fra januar og 4 fra februar.

Mandag

Ved Ejby Mølle var Vandstæren vendt tilbage, der bortset fra en enkelt observation i uge 5 (Anders Myrtue) ikke er set der længe. Den var ringmærket, og de første tre cifre på ringen passede med den, der var på stedet tidligere på vinteren - læs om dette her - så mon ikke det er den samme fugl, der er vendt tilbage. Ugen gav yderligere 3 Vandstære.

020921vandsg

Vandstær, Ejby Mølle. Foto: Søren Gjaldbæk.

Som Skovsnepperne søger Enkeltbekkasinerne til vandløbene, nu hvor de våde enge er tilfrosne - Pierre Bentzen havde en ved Caroline Amalielund. Bjergpiberne søger mod kysterne - Peter Pelle Clausen så en fugl ved Lundeborg. Der var fortsat Stor Tornskade ved Lindkær (Laila Neermann). Mandarinanden i Dalum Havn trak fortsat folk til, den blev meldt frem til onsdag - mon ikke den er der endnu.

020921sulepvr

Sule, Lunkebugten - ikke just en karakterfugl på det sted! Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag

Dagen bød på en virkelig overraskelse - Poul V. Rasmussen så en gammel Sule i Lunkebugten, han gik glip af Hvidkliren, der fortsat er på plads - jeg tænker, at det ikke forstyrrer hans nattesøvn, mon ikke det var Pouls første Tåsingesule. I Bogense Fredskov hørte Jens Bækkelund en Sortspætte, det er vist første gang, den er registreret der. Tåsinge bød også på 3 Silkehaler - i Pouls have - den ene viste sig at være ringmærket - torsdag lykkedes det at få et foto, hvorfra en del af ringen kunne aflæses. Det var nok til at vise, at den var ringmærket i Örebro i Sverige i 2014. Det kan man læse mere om her.

Ved Vester Skerninge så Niels Bomholt en stor flok Tornirisk - 300 styk - de havde åbenbart satset på en lun vinter. Der er også mange ved Bøjden, kan man se ud fra fotos på DOF Fyns facebookside.

020921silkepvr

Silkehale, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag

Som sædvanligt, når Odense Fjord fryser til - det er ganske vist 10 år siden sidst - kan man se mange Spidsænder i vågerne - Henrik Mørup-Petersen så 90. Ugen gav 4 Bjergvipstjerter, blandt andet en ved Syltemade Å (Torben Nielsen og Erhardt Ecklon) og også en gammel kending i Snapind Skov i Odense, hvor der har været op til 4.

020921bjergeee

Bjergvipstjert, Syltemade Å. Foto: Erhardt Ecklon.

Ved Torø så Bent Lindhardt en Sortgrå Ryle, det er ellers en fugl, der mest ses på i den østlige del af DOF Fyn, denne dag 2 ved Knudshoved, hvor der ses op til 4. Uge 6 gav mere end 20 Blå Kærhøge mod uge 5’s 9 fugle - lokaliteterne med Blå Kærhøg ses til højre, så noget tyder på, at kulden har lokket nogle af de blå til. Onsdag blev der meldt to, en fra Sjöen/v Dunkjær på Ærø (Lars Ole Gjesing) og en fra Vejlen, Tåsinge (Lars Kirk).

020921tranels

Onsdag bød på et par forfrosne Traner ved Sandholt. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag

Der var vadergilde på Hou Nordstrand - Niels Bomholt så 35 Stenvendere og 23 Sortgrå Ryler, det er årsmaksimum for begge arter (gange to). Også Bjergænderne er søgt til havs - deres foretrukne opholdssteder Bøjden Nor og Tryggelev/Nørreballe Nor er frosset til - ud for Ballen så Else Klint 3500, mon ikke de plejer at ligge i Bøjden? Søren Bøgelund var også søgt til kysten - fra Dovns Klint talte han 2300 Ederfugle, 680 Havlitter og 700 Sortænder. I Keldsnor så Søren ugens største flok af Lille Skallesluger: 23. I Tranekær Borgsø holdt 2 Sølvhejrer stand - ugen gav i alt 10 fugle fra 8 lokaliteter - godt nok falder de i med sneen, men mon ikke der er en del, der har lugtet lunten og smuttet sydpå?

020921sortgrsgn

Sortgrå Ryle, Hou Nordstrand. Foto: Søren G. Nielsen.

Ved Store Stegø havde Jens Bækkelund en Slørugle - der har den været før. Det kolde vejr gør også Sløruglerne mere synlige - de er nødt til at fouragere, inden det bliver helt mørkt for at få lidt fedt på kroppen. Samme sted 90 Lysbugede Knortegæs, det største antal siden 2012.

020921blkrhgcld

Uge 6 gav mere end 20 Blå Kærhøge - denne er fra Langeland i uge 5. Foto: Claus Dalskov.

Fredag

Michael Mosebo Jensen talte kongerigets største flok af Sanglærker denne vinter, 180 ved Vejlby Fed. Sanglærkerne er blandt de første, der trækker, så hvis man er vaks på et nordvendt træksted, kan man garanteret tælle mange, når den første mildning sætter ind. Dagen gav Enkeltbekkasin i Gustav (Søren Bøgelund) og på Hou Nordstrand (Morten Müller), frosten havde åbenbart drevet den ud i tangopskyllet. Gæssene og svanerne er normalt ikke glade for sne - der er dog nogle tilbage - 3500 Bramgæs ved Ollerup (Niels Andersen), samme antal ved Gyldensteen (Søren Henssel-Rasmussen) og 3000 ved Lundby, Tåsinge (Morten Müller). Af Sangsvaner blev det til 244 Vejlen, Tåsinge (Peder Rasmussen), 216 Skårupøre Sund (Arne Bruun) og 241 Horne Mølle Enge (Else Klint). Fra Rise Mark på Ærø ugens eneste og årets tredje Sortstrubede Bynkefugl.

020921sortbynk1bj

Sortstrubet Bynkefugl, Rise Mark. Foto: Bjarne Jørgensen.

Lørdag

En fantastisk flot og vindstille lørdag sendte mange observatører i felten, mange med kliktæller. Esben Eriksen havde opfordret til fællestælling (hver for sig, naturligvis) af Havørne, det gav 40 Havørne fra 22 lokaliteter! Der blev set 1398 Sangsvaner fra 10 lokaliteter, knap så mange Pibesvaner - 2 ved Udby (Jonas Kjærgård). Der var fortsat Sortsvane i Odense Fjord, denne nu krydsbare art lå ved Vigelsø. Der blev talt 13700 Bramgæs fra 13 lokaliteter, mere fåtallig var Kortnæbbet Gås 1 og Tundrasædgås 1 Skovsbo (Peder Rasmussen). Man kan stadig tælle mange Spidsænder i Nærå-stranden - Gregers Johannesen nåede til 180. Nu vi er ved store tal, så er Fløjlsand 133 Enebærodde (Kristoffer Hansen) og Engpiber 270 Gulstav Mose (Ole Goldschmidt) værd at nævne. Årets 4. Mosehornugle blev set af Erik Røjgaard og Anders Odd Wulff Nielsen. Klaus Søe meldte årets anden Nordiske Lappedykker fra Bøjden Færgehavn. Endelig så Erik Busk 2 Bjergpibere ved Båring Strand - tjek tangopskyllet ved kysterne i disse tider - frosten sender fuglene til kysterne. Ved Hygind holdt 3 Traner stand, set af Ulla Bondrup Sørensen, vi får se om der igen i år bliver ynglepar på de kanter.

020921havpvr

Der blev talt mange Havørne i weekenden - denne kragefuglemagnet er fra Tåsinge. Godt at der trods alt er nogle tilbage! Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag

Som nævnt tidligere er Bjergænderne rykket på havet - ved Svendborgsund 3000 (Niels Andersen og Erhardt Ecklon), havet ud for Tryggelev Nor måtte nøjes med 1850, til gengæld lidt Troldænder at trøste sig med - 8800 (Ole Goldschmidt) - ja, det er svært for dykænderne at finde fersk vand at raste i.  Dagens Bramgåsetotal blev på 17080. Der var fortsat friske folk ude at tælle Havørne, søndagens tal blev på 32 - vi giver et samlet billede af tællingen og antallet på Fyn senere på ugen her på webben. Dagen gav to Mosehornugler - en kendt fugl Skaboeshuse (Kurt Kaack Hansen) og en Hofmannsgave (Kristoffer Hansen), muligvis den fugl, der har været set på Enebærodde.

020921spurvese

Det er farligt for småfugle at fouragere i haverne for tiden. Foto: Esben Eriksen.

Fra Ryslinge blev der meldt Stor Tornskade af Jacob Bendix Hansen, årets sjette, med mindre det er Ravnholt-fuglen, der har været på udflugt. De snedækkede marker gør Agerhønsene mere synlige - uge 6 gav 70 fugle fra 7 lokaliteter, søndag 19 fra Sanderumgård (Per Rasmussen). Rørdrummerne er sikkert ikke glade for kulden - Søren Bøgelund så en enkelt forfrossen ved Eget Mose, og ved Søgård Mose 8 Hulduer - de venter sikkert også på, at der kommer hul igennem til nordligere himmelstrøg.

020921kernejanerikhansen

Hvis man fodrer, er der fine chancer for at få besøg af Kernebider - jeg har f.eks. et par stykker hver dag i min have i Odense M. Denne er fra Korup. Foto: Jan Erik Hansen.

Tak til alle, der har bidraget med fotos - send os endelig fotos fra uge 7 til næste uges analyse. Alle, der længes efter forårstrækket, skal være oppe på dupperne - den første mildning sætter gang i Sanglærker og Hulduer -tjek din favoritvejrmelder og vær klar! En 1000+ lærkedag er ikke langt væk, måske i næste uge?

Tekst: Søren Gjaldbæk.