Tirsdagsanalysen - Uge 7

Jeg tror, at jeg kom til at citere St. St. Blicher for et par uger siden, og opfindsomheden er tilsyneladende ikke for stor fra min side. I ”Det er hvidt herude” ønsker Blicher afslutningsvis:

”Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!”

151778281 10224345292801941 7690182049624798683 o Uge 7 bød på 24 Blå Kærhøge i det fynske. Foto: Jan Nielsen

Jo, jo St. St. Blicher’s ønske og langtidsprognose var velment, men lidt mindre kunne vel gøre det? Uge 7 bød på en temperaturstigning på 30 grader! Det krævede nærmest, at man tog hele klædeskabet med i felten for at være beredt. Nå, ja når alt kommer til alt, så er det vel de færreste, der klager over, at vi efter sydvest og tåge først på ugen endte med høj sol og lærkesang.

Mandag

Uge 7 begyndte som uge 6 sluttede – med snepper. 22 Skovsnepper blev det til, men der er da også andre vadefugle. Merry Sunke Larsen noterede 1.000 Almindelige Ryler og 120 Storspover ved Nærå Strand. Lidt længere mod vest talte Jens Bækkelund 130 Storspover ved Jersore.

8.500 Bramgæs blev noteret – flest så Søren Bøgelund med 4.500 ved Vesteregn. Samme Søren så 14 Små Skalleslugere i Kelds Nor, mens Jan Sørensen så 54 Store Skalleslugere i Siø Sund. Sig ikke de sidste to sætninger for hurtigt – der er mange s’er.

Vandrefalk blev set ved Nærå Strand og ved Svendborg af heholdsvis Merry Sunke Larsen og Anders Odd Wulff Nielsen. 1 Sildemåge overfløj Fjællebroen  og Sune Hansen – det er en af de tidlige. 1 Bjergvipstjert rastede ved Lindved Å set af Per Rasmussen, og 1 Rødtoppet Fuglekonge viste sig for Anne Hermanns ved Stenodde Skov.

LKSN

Ugens første to dage bød fortsat på masser af Skovsnepper. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag

Endnu en dag i sneppens tegn – 26 Skovsnepper blev noteret. I den mindre afdeling blev 2 Enkeltbekkasiner meldt fra Ellebækken ved Røjle set af Erik Busk – samme sted en Bjergvipstjert. Ved Strandager rastede en Blå Kærhøg han til glæde for Jan Stener Jørgensen – samme fornøjelse havde Mogens Ribo ved Fællesstranden, hvor endnu en Blå Kærhøg han rastede samt 1 Vandrefalk, 70 Storspover og 17 Islandske Ryler.

Ved Tornbjerg rastede en Vandstær set af Kristoffer Hansen, og ved Odense Universitet rastede en flok på 60 Gulspurve set af Martin Rheinheimer. Husk at kigge Gulspurvene godt igennem, der er mange Hvidkindede Værlinger denne vinter i Norge.

 151431469 10158954267799556 3339376924719679126 n

Pibesvane øverst tv i billedet i selskab med Sangsvaner på Langeland. Foto: Claus Dalskov

Onsdag

Timme Nyegaard havde forvildet sig til Langeland fra København og blev belønnet med 1 Pibesvane og 200 Sangsvaner ved Kædeby Mose. Mogens Hansen så 2 Blå Kærhøge hanner – en ved Grindløse og 1 ved Nørreby. Er der lidt flere hanner i omløb end normalt for en fynsk vinter?

5 Skovsnepper fortæller historien om, at det var blevet tø, og de så småt var ved at forsvinde ind i skovene igen. 2 Bjergvipstjerter rastede ved Ellebækken set af Erik Busk og 1 vandstær blev set i Caroline Amalielund af både Leif Sørensen og Sten Winkel. Kirsten Lund noterede 11 Kernebidere i Letmose Skov.

152662364 10158958913829556 4794779810585998512 o

Fuglekonge med edderkop. Foto: Claus Dalskov

Torsdag

Ikke alle Sølvhejrer fortrak med kulden – 8 fugle blev meldt, da tågen lettede. Henrik Mørup genfandt Mandarinanden ved Dalum Papirfabrik, og 18 glenter fløj til overnatning ved Kværndrup talt af Laila Neermann. Ved Thurø Rev rastede en Blå Kærhøg set af Henrik Mathiasen, og ved Fakkebjerg så Morten Müller også en Blå Kærhøg. Ved Langelandsbroen rastede en Vandrefalk set af Jan Stener Jørgensen.

Blot 1 Skovsneppe blev noteret af Martin Rheinheimer ved Odense Universitet, men vi ved, at de er derude. Michael Glentedal fandt en Enkeltbekkasin ved Tornbjerg.

Ved Seden Strand rastede en Kaspisk Måge fundet af Kristoffer Hansen, og på Stige Ø fandt Gustav Nyberg 2 Mosehornugler. 101 Sanglærker trak nord ved Helnæs Made set af Britta Larsen og 3 Bjerglærker trak nord ved Lindelse Nord set af Timme Nyegaard – så var forårstrækket skudt i gang.

Ved Kobberbækken rastede en Rødtoppet Fuglekonge set af Niels Bomholt.

152684482 10158883078029857 7090647909688558878 o

Blisgæs er set mange steder. Foto: Jane Ditzel

Fredag

Der kan fortsat ses Pibesvane ved Kædeby Mose. Timme Nyeegaard m.fl. så både en 1 adult og en ungfugl. Samme sted blev der talt 200-240 Sangsvaner i løbet af dagen. Ved Brahetrolleborg Gods rastede 270 set af Niels Bomholt, og ved Ny Gesinge talte Niels Andersen 280 Sangsvaner.

Lidt gæs i tal. Først Blisgæs: 182 rastede ved Bøllemosen (Peder Rasmussen), 60 trak nord ved Horseklint (Mogens Ribo), 80 rastede ved Salby (Laila Neermann) og 240 rastede ved Mørkemose (Niels Bomholt). Bramgæs: 4.500 til overnatning ved Ristinge Hale (Jan Sørensen), 4.500 rast ved Ormstrup (Michael Glentedal) – måske samme fugle? 1.200 overflyvende ved Helsned (Morten Müller) og 4.100 rast ved Stokkeby Nor (Niels Kofoed). Endelig skal 60 Lysbugede Knortegæs ved Mågeøerne nævnes (Jens Bækkelund).

210 Taffelænder ved engene ved Odense Å ved Nr. Broby må være mange for denne lokalitet, set af Jens Rasmussen. Hele 7 Blå Kærhøge blev set denne dag. Flest så Søren Bøgelund med 3 fugle ved Ørnehøj. Vandrefalkene var på plads på Fynsværket (David Dysager), og 1 rastede ved Fællesstranden (Mogens Ribo). Sandløberne holder stadig vinterferie ved Barager Nebbe, kunne Claus Dalskov berette. Ved Revsøre holder Lars Kirk øje med Stenvenderne, der var 4 denne fredag.

Og så var det pludselig forår. 17 Hulduer trak ud ved Horseklint, og Søren Gjaldbæk og Mogens Ribo ønskede god rejse, mens Søren Bøgelund sendte 57 nordpå fra Gulstav. En enkelt Hedelærke trak over Vester Aaby og Else Klint. På Horseklint trak 357 Sanglærker forbi Mogens og Søren, og ved Billesbølle trak 50 nord over Jesper Brinkmann, mens 70 trak syd forbi Søren Bøgelund ved Gulstav – måske den forsigtige type blandt Sanglærker, temperaturen havde jo lige været nede på minus 20 få dage forinden.

I Bagenkop Havn fandt Søren både en Hvid Vipstjert og 1 Husrødstjert, og ved Ristinge Hale rastede en Sortstrubet Bynkefugl han, den blev fundet af Ole Tonnesen. Ved Kirkebyafkørslen på Svendborg motorvejen lavede en Stor Tornskade trafiktælling – set af Laila Neerman.

151261075 10224327959448618 4521607744873469093 o

En af flere Blå Kærhøg hanner i denne uge. Foto: Jan Nielsen

Lørdag

Der var gået forår i Rørdrummerne, og 3 viste sig for Henrik Mørup i Nørreballe Nor. En flok på 550 Blisgæs rastede ved Bøllemosen, og de blev talt af Niels Andersen. Leif Bisschop-Larsen noterede 80, der fløj over Gudbjerg, mens Kurt Hansen så 88 over Skaboeshuse og Henrik Mørup 66 ved Snarup Mose. 14.020 Bramgæs rastede rundt om i det fynske på denne lørdag, og 1 Lysbuget Knortegås rastede overraskende i Firtalsstranden set Kristoffer Hansen.

Niels Kofoed noterede 1.200 rastende Bjergænder i Søby Bugt på Ærø og samme sted 800 Sortænder. Igen en dag med 7 Blå Kærhøge spredt udover det fynske landskab. 1 Duehøg overfløj Jacob Sterup ved Caroline Amalielund, og 2 Vandrefalke rastede på Helnæs Made set af Niels Bomholt og Lilly Sørensen.

45 Strandhjejler rastede ved Storeholm set af Palle Bo Larsen, og Kaspisk Måge kunne ses med en enkelt fugl i både Bagenkop og Spodsbjerg af henholdsvis Anders Odd Wulf Nielsen og Timme Nyegaard. Henrik Mørup var heldig at finde en Mosehornugle ved Ristinge Hale.

I uge 5 omtalte vi at hård frost er gift for Isfugle – i uge 5 blev der set 23 Isfugle. To uger senere efter en periode med virkelig hård frost er ugens total af Isfugle på sølle én fugl. Den blev set af Peter Lillesø ved Kerteminde Fjord.

Michael Mosebo så 80 rastende Sanglærker ved Vejlby Fed, og Michael Brunhøj Hansen optog forårets første nattrækkende Sangdrossel over Middelfart.

LKSD

Sangdroslerne melder deres ankomst, og holder mildningen ved, så synger de nok i mange skove allerede i uge 8. Foto: Lars Kirk

Søndag

En solrig forårssøndag i februar sluttede ugen af. Kristoffer Hansen kunne tælle 15 Gråstrubede Lappedykkere, der lå klar på havet udfor Flyvesandet til at flyve ind i de fynske moser.

7 Sølvhejrer blev noteret. Flest så Jane Ditzel med 2 fugle i Botofte Skovmose.

Ved Kertinge Nor rastede 270 Sangsvaner set af Peter Lillesø, mens 980 Sangsvaner, fordelt på 3 flokke, rastede på Midtlangeland. Laila Neerman talte 270, og Ole Goldschmidt resten. 2 Tundrasædgæs rastede ved Ollerup set af Peder Rasmussen, og 1 Kortnæbbet Gås rastede ved Klinte Strand set af Jens Bækkelund. 1.550 Blisgæs blev set denne søndag, flest talte Jens Bækkelund med 1.100 fugle ved Klinte Strand. Godt 15.000 Bramgæs blev set i det fynske, heraf trak en tredjedel øst gennem Svenborg Sund.

190 Spidsænder rastede ved Storeholm og samme sted en Blå Kærhøg, set af Ole Goldschmidt. 5 andre Blå Kærhøge blev det til andre steder. Hele 13 Store Præstekraver rastede ved Horseklint set af Søren Gjædbæk. Mon ikke det er den største fynske forekomst så tidligt på året gennem tiderne? Tranerne er begyndt at dukke op. 3 rastede ved Egekov set af Palle Bo Larsen. Morten Müller så 3 nordtrækkende over Nørreballe Nor og Ole Goldscmidt havde 4 nordtrækkende over Ristinge Hale. 340 Storspover rastede ved Nærå Strand set af Kristoffer Hansen, og 210 stod ved Storeholm talt af Ole Goldschmidt.

39 Hulduer trak ved Flyvesandet, og 12 rastede ved Agernæs – begge flokke set af Kristoffer Hansen. 3 andre Hulduer blev set trække ved Hou Nordstrand set af Niels Bomholt, mens Søren Gjladbæk kunne notere 110 trækkende ved Horseklint. Sanglærkene er for alvor kommet og dagens højeste tal havde Kristoffer Hansen med 175 trækkende ved Flyvesandet. Per Rasmussen så 2 Hvide Vipstjerter ved Rønninge Søgård. Ole Goldschmidt så 1 i Nørreballe Nor, og Søren Bøgelund så 1 ved Gulstav.

Kristoffer Hansen så 13 Misteldrosler og 9 Tornirisker, der trak ved Flyvesandet, så er de også i gang. Der blev set Tornirsk et par steder mere denne søndag.

Således sluttede årets foreløbigt fuglerigeste uge. Nu kommer fuglene igen – det er ikke så ringe.

Tekst: Esben Eriksen