Tirsdagsanalysen - Uge 9

Foråret stoppede en anelse op i uge 9. Vejret artede sig vel som det skal, når havet er koldt - med masser af tåge. Mange fik dog også glæde af solen.  Det er svært ikke at blive utålmodig, når lærkerne for længst synger højt på himlen, Stæren sidder på kassen og synger, og de Hvide Vipstjerter spankulerer om på de våde enge og pludselig er fugletrækket med foden på bremsen. Næste varmegennembrud så revner ballonen nok for alvor.

Sortstrubet Bynkefugl Vejlby Fed 432021 1Fyn skal til at vænne sig til en ny tidlig forårsbebuder. Sortstrubet Bynkefugl er en de første, der vender tilbage, og en art i fremgang i Danmark. Foto: Michael Mosebo

Mandag

Merry Sunke Larsen fandt en flok på 8 Pibesvaner der rastede nær Bøjden By. Ved Egense stod 1 enkelt Pibesvane og blev noteret af Peder Rasmussen. Ikke langt derfra fandt Peder også en Tundrasædgås.

1.608 Blisgæs blev set denne dag. Vil man gerne se mange Blisgæs, så er der tilsyneladende en del på Sydfyn i øjeblikket, og  her er Sortemosen og Karlsmosen gode bud. Her rastede henholdsvis 350 (Peder Rasmussen) og 940 fugle (Søren Bøgelund).

1 Blå Kærhøg hun rastede ved Sybergland set af Ivan Sejer Beck, og ved Skaboes Huse kan man fortsat se Agerhøns – Kurt Hansen så 4 fugle.

Leif Sørensen så 8 Traner der rastede ved Lindkær, og ved Karlsmosen noterede Søren Bøgelund 4. Det bliver spændende, om arten fortsat får fremgang på Fyn i 2021. 409 Hjejler rastede i Bøjden Nor og blev talt af Pierre Bentzen, mens Thomas Kampmann som af få fortsat kunne finde Skovsnepper – 2 blev det til ved Hagenskov.

En Skægmejse skal nævnes fra den her på siden meget omtalte Bjørnemose set af Arne Bruun, og 1 Stor Tornskade rastede ved Karlsmosen og blev set af Søren Bøgelund.

158367416 10157777076243414 1674604571434845365 o

Blisgæs kunne ses i pæne antal på både Nord- og Sydfyn. Foto: Stoffer Jaeger

Tirsdag

5.000 Bramgæs rastede ved Ølundgård talt af Michael Nørfelt mens Leif Kristensen kunne tælle 1.800 ved Bøjden Nor. Karin Abildgaard noterede 18 Små Skalleslugere ved Gyldensteen. Steen Winkel så en Blå Kærhøg ved Vejlen på Tåsinge. Her har den været i noget tid, og 1 rastede ved Gulstav set af Søren Bøgelund.

Sildemåger ankommer tilsyneladende også lidt tidligere til det fynske i år. Helge Esager talte 10 fugle på Fænø. Thomas Kampmann og Gregers Johannesen så en Bjergvipstjert hver, det gjorde de ved henholdsvis Hagensskov Slotsmølle og Snapind Skov. En Vandstær rastede ved Bellingebro set af Poul Bjerager, og ved Magelund Voldsted noterede Palle Bo Larsen en Stor Tornskade

157170274 3769068259848139 461226591530308276 o

Blå Kærhøg er set flere steder - Vejlen på Tåsinge har været et ret sikkert sted at se arten på det seneste. Foto: Leif Sørensen

Onsdag

En stille kold dag, hvor fuglefolket holdt hviledag. Erik Busk så dog 1 Blå Kærhøg ved Møllemade. Henrik Nissen fandt 2 Stenvendere ved Purreskov, og Peder Rasmussen så 2 Grønspætter ved Kogtved. Henrik Mørup genfandt Vandstæren fra dagen før ved Bellinge.

Torsdag

De nu friske og veludhvilede fynboer drog igen i felten. Årets første Sorthalsede Lappedykker lå ved Vitsø og ventede på Niels Munch Kofoed. Ved Dovns Klint fløj en Sule forbi Søren Bøgelund – var det mon Botoftefuglen fra sidste uge?

9 Sølvhejrer blev set spredt om i det fynske, og ved Egense var der nu 2 Pibesvaner og blev set af Niels Andersen og Peder Rasmussen. Ved Skovsbo fandt Niels Andersen 2 Taigasædgæs, og ved Gulstav så Søren Bøgelund 2 Indiske Gæs. 4.000 Bramgæs rastede ved Vårø og 2.000 ved Klæsø; der er rigtig mange Bramgæs rundt om i det fynske i denne tid.

Det var fortsat muligt at se Blå Kærhøg ved Vejlen, og både ved Gulstav og på Monnet noterede Peder Rasmussen en Vandrefalk. 110 Havlitter rastede ved Dovns Klint og blev talt af Søren Bøgelund – de bliver forhåbentlig mere talrige længere ind i marts. 22 Små Skalleslugere og 55 Store Skalleslugere skal også nævnes. De rastede ved Nakkebølle og blev set af Carsten Skou.

28 Store Præstekraver ved Vitsø vidner om, at foråret er på spring – de blev talt af Niels Munch Kofoed. 8 Hulduer overfløj Leif Sørensen og Ravnholt, og 3 Hulduer gjorde det samme ved Skovsbo blot over Niels Andersen.

1 Sortstrubet Bynkefugl han rastede ved Vejlby Fed, og den blev set af Michael Mosebo.

157064692 10158985680524556 8275102673952004425 o

Skærpiber kan være svær at komme tæt på. Foto: Claus Dalskov

Fredag
Henrik Mørup fandt en Nordisk Lappedykker på havet ud for Ristinge Strand. På den modsatte side af øen kiggede Gregers Johannesen også på lappedykkere og talte 60 Toppede, der rastede på havet ud for Bukkemose Strand.

12 Sølvhejrer blev noteret denne dag, og flest havde Jens Bækkelund med 5 ved Gyldensteen. Peder Rasmussen genfandt de 2 Pibesvaner ved Egense. Ib Bager så også på gulnæbbede svaner og talte 310 Sangsvaner ved Føns Vang. Morten Müller og Ole Goldschmidt talte henholdvis 270 og 250 Sangsvaner ved Nr. Longelse og Simmerbølle. Det er formentlig samme flok, der har flyttet på sig i løbet af dagen, da de to steder er meget tæt på hinanden.

13.400 er dagens Bramgåsetal. Flest blev set på Siø af Arne Bruun med 5.000 fugle. Ved Gyldensteen rastede 20 Små Skalleslugere set af Jens Bækkelund.

En del unge Havørne skulle åbenbart på vingerne i de fine vejr. Ved Bukkemose Strand Så Gregers Johannesen 4 ungfugle, der trak ind i samlet flok fra Lolland. Arne Bruun så 3 ungfugle, der fløj over ved Barager Nebbe, og samme sted så Arne 27 Store Præsekraver. Ved Sortemosen så Gunnar Jørgensen og Poul Brugs hele 7 yngre Havørne - i luftrummet samme sted også 3 overflyvende traner Traner – så godt og vel 20 meter vingefang

Ved Gulstav Mose trak en Dværgfalk nord set af Søren Bøgelund, og på Helnæs Made sad 2 Vandrefalke set af Tom Giersing. Ved Frellesvig rastede 4 Traner set af Jane Ditzel. 170 Standskader stod ved Jersore og blev talt af Jens Bækkelund. Ved Bøjden rastede Kell Grønborg og 300 Hjejler, og på Monnet fløj andre 300 Hjejler forbi Niels Andersen.

Torben Christiansen så en Vandstær ved Vejstrup Å, og ved Vejlby Fed var både den Sortstrubede Bynkefugl og Michael Mosebo på plads. Der var også Sortstrubet Bynkefugl på Stige Ø – den blev fundet af David Dysager.

003

Sydfyn er trods giftdrab ikke løbet helt tør for Havørne. 4 af i alt 7 yngre Havørne over Sortemosen. Også andre steder i det sydfynske samlede unge ørne sig. Foto: Poul Brugs

Lørdag

Morten Müller genfandt den Nordiske Lappedykker ud for Ristinge, og det samme gjorde Peder Rasmussen med Pibesvanerne ved Egense. Jesper Johannes Madsen talte en flok på 230 Sangsvamer ved Lunde ved Otterup. Hans Rytter var forbi Sortemosen og beretter om fortsat mange Blisgæs på denne lokalitet. 300 talte Hans, men også mange Pibeænder – 750 rastede i mosen.

De mange vandfugle er måske det, der lokker ørne til? 5 yngre Havørne var fortsat i området set af Hans Rytter og Morten Kristiansen. Morten noterede også en Blå Kærhøg i Sortemosen. Eigil Larsen noterede en Blå Kærhøg ved Gelsted, og Tom Giersing kunne også skrive 1 i DOFbasen fra Helsnæs Made.

4 Traner rastede i Sortemosen set af Morten Kristiansen, og 3 Traner overfløj Ringe og Per Rasmussen. 65 Storspover rastede ved lavvande i Helnæsbugten og blev talt af Tom Giersing.

Eske Morthensen havde Vandstær og Bjergvipstjert ved Kongshøj Mølle, mens Jens-Gert Hansen måtte ”nøjes” med Bjergvipstjert ved Øksendrup.

156842458 10225009404083510 1053315877931753764 o

Inden længe begynder trækket nordover for Sangsvanerne, og så er det vigtigt at være veludhvilet. Foto: Steen Vagner

Søndag

En flok på 24 Kortnæbbede Gæs blev fundet af Jens Bækkelund ved Fogense Enge. Søndag var der også kommet Blisgæs til det nordlige Fyn, og 197 Blisgæs rastede ved Sybergland set af Kirsten Lund, 175 ved Klintestrand set af Jens Bækkelund og 350 ved Ålebæk set af Henrik Frier.

Søren Brinch Pedersen havde en heldig dag og så 5 Traner ved Vejrup Skov. Søren havde tidligere på dagen set og fotograferet en Ulv med en ræv i flaben et sted i Jylland. Undertegnede prøver at undertrykke misundelsen. 

150 Strandskader rastede ved Nr. Nærå, og de blev talt af Jens Bækkelund, der samme sted også kunne tælle 90 Storspover. Sandløberne er fortsat ved Barager Nebbe, Laila Neermann så 6.  En Vandstær rastede ved Ejby Mølle og blev set af Kristoffer Hansen, og en Stor Tornskade set af Niels Bomholt ved Kirkeby får lov at afslutte Tirsdagsanalysen.

Tak til fotograferne for udlån af billeder. Vi håber I vil bidrage i næste uge igen.

Tekst: Esben Eriksen