Tirsdagsanalysen - uge 10

Ugen startede med flot solskinsvejr, svag vind, men også udbredt nattefrost. Onsdag var der omslag til en anden vejrtype med højere temperaturer - dog ikke slutfebruarniveau, mere vind og regn/byger. Det kolde vejr satte grundigt en prop i trækket - det blev overvejende en uge med rastende fugle.

031621slvsg

Denne Sølvhejre holdt til i Mellemstykket ugen igennem, ugen gav en total på 32 fugle. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag

Vi starter nordfra: Ved Fyns Hoved en brun Blå Kærhøg, sikkert den fugl, der har været der i snart tre uger og en Sule i havblik (Niels Bomholt). Ved Gyldensteen 25 Små Skalleslugere, 8 Sølvhejrer og 6 Tundrasædgæs, ved Fogense Enge 26 Kortnæbbede Gæs - undertegnede med bistand fra Jens Bækkelund. På Mågeøerne mindst 50 Lysbugede Knortegæs. Der var også mange Bramgæs - Jens Bækkelund anslog 3000, det mener jeg er en meget forsigtig vurdering! Ugens største Sangsvaneflok kom fra Lunde ved Otterup - Ella Mikkelsen talte 360 - der er fortsat mange tilbage rundt på Fyn og øer.

031621sangstr

Vi har stadig mange Sangsvaner tilbage, men de fleste forsvinder snart, disse er fra Sybergland. Foto: Susanne Strunk.

Lars Andersen havde en fin dag med boligbirding i Lindved med 8 nye arter blandt andet en Pibesvane og tre Hedelærker. I Arreskov Sø 16 Små Skalleslugere og tre Sølvhejrer. Også to Traner har indfundet sig, vi får se, om de vil yngle der i år - Erik Ehmsen var ved søen. Ved såvel Kirkebyskovene som Kværndrup (1.5 km syd) Stor Tornskade (Pierre Bentzen hhv. Laila Neermann). Det område har været godt for den art de senere år. I Sortemosen dagens største flok af Blisgæs - Peder Rasmussen havde 650 styk, dagen gav 1568 i alt. Ved Egense stadig 2 Pibesvaner. Ved Hou Nordstrand ligger mange Ederfugle, Morten Müller talte 5500. Samme sted rastede 14 Hedelærker. Ved Gulstav en nordøsttrækkende Rørhøg, 5 Hedelærker samme vej og 2400 Bramgæs - meldt af Søren Bøgelund.

031621krikcd

Hannerne af svømmeænderne er ved at være i pragtdragt. Denne Krikand er fra Tåsinge. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag

Der var endnu flere Ederfugle ved Hou Nordstrand end mandag - nu 7000 ifølge Morten Müller, det tal justerede Laila Neermann til 6999, da en af dem var en Kongeederfugl han i pragtdragt, en seriøs kandidat til ugens fugl. Tålmodige sjæle vil sikkert kunne genfinde den de næste par uger, der er gode chancer for, at den bliver der til Ederfuglene trækker - det er bare at starte fra en ende af! Samme sted en Sortstrubet Lom og 2 af gårsdagens 14 Hedelærker. I Tryggelev Nor sang to Rørdrummer for Ole Goldschmidt. I Gulstav endnu en Rørhøg (Niels Bomholt) og 5 Traner på træk (Claus Dalskov). En enkelt Klyde var ligesom Erik Ehmsen kommet til Bøjden Nor. Ellers var der ikke mange nye fugle.

031621havbsn

Havørn, Midtfyn, det kan ikke vare mange uger, før de første unger ser dagens lys. Foto: Bent Staugaard.

Onsdag

Der var stadig Silkehaler i Erik Busks have i Billeshave - nu kun 8, én har måttet lade livet. Nærø Strand er fortsat DOF Fyns bedste lokalitet for Spidsand i vinterhalvåret - Anne-Grete Ditlevsen havde 200. I Firtalsstranden var der 3 Klyder, set af Ella Mikkelsen. Splitternerne er ikke nået længere end til Langeland - nu også to i Tryggelev Nor (Morten Müller) - hermed er der set mindst 11 fugle dernede, landets resterende tre er fra Gedser. Vi må håbe, at de vil genindtage Siø og også Fiskholm ved Helnæs!

031621grnls

Det er spættetid - denne Grønspætte er fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag

En perfekt dag for en doven klummeskribent - det regnede det meste af dagen - de fleste observatører holdt sig i tørvejr! Laila Neermann var ved Barager Nebbe - her var antallet af Splitterner steget til 12, og der var fortsat 6 Sandløbere - de blev set ugen ud. I Bøjden Nor var antallet af Klyder steget til 3 (Else Klint).

031621rdbrostrandkarinabildgaard

Rødben, Bro Strand. Foto: Karin Abildgaard.

Fredag

Der blev set en rigtig forårsbebuder to steder - ved Sortemosen rastede en Hvid Stork fra halvtre til kvart i tre, inden den trak syd - dermed blev Helene Demant Waldhorn første boligbirder til at notere den. Søren Bøgelund meldte en nordtrækkende fugl ved Gulstav, måske den samme? I Gulstav også syngende Gransanger, 5 trækkende Hedelærker og 6 Hvide Vipstjerter. Aske Keiser-Nielsen var et smut på Horseklint, det var en udmærket ide, som det ses af nedenstående lille skema:

031621horseskema

Træktal for udvalgte arter, Horseklint, fredag, talt af Aske Keiser-Nielsen.

031621klydelk

Klyderne ses lige nu især i Ølundområdet og i Bøjden Nor, hvor disse er fra. Foto: Leif Kristensen.

Samme sted årets første Splitterner udenfor Langeland, to fugle trak forbi. Ugens største Klydenotering kom fra Ølundområdet, hvor Anne-Grete Ditlevsen havde 18, lørdag og søndag var der 12 hhv. 13, så de er åbenbart ankommet - vi får se, om de kan få fred til at yngle på øerne derude - sidste år opgav de fleste af parrene. Ved Ravnholt rastede 5 Pibesvaner (Per Rasmussen og Leif Sørensen).

031621pibels

Ravnholt havde besøg af fem Pibesvaner fredag og lørdag. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag

Skestorken ankom - Anders Myrtue fik den på Bispeengen efter 34 års forsøg, vi får se om der igen i år bliver ynglende Skestorke på Fyn - i Jylland går det jo forrygende. Der er åbenbart lidt gang i Pibesvanerne i denne tid - Jesper Brinkmann Nielsen havde 11 trækkende mod nordvest ved Billesbølle, Arne Bruun måtte nøjes med en nordøstgående over Thurø Rev, der var stadig 5 ved Ravnholt, og søndag rastede 9 ved Egeskov Slot/Fjællebro Skov (Palle Bo Larsen).

031621storholmdrupmoseasgerras

Det er snart slut med de Store Skalleslugere - denne er fra Holmdrup Mose. Foto: Asger Rasmussen.

Stadig godt med Blisgæs på Midtfyn, Søren G. Nielsen havde 700 ved Broby Enge - ugen gav mindst 2500 rastende - fuglelokaliteterne ses på kortet til højre. I Sankt Klemens fik vores formand, Henrik Kalckar, Skovsneppe som ny matrikelart - ugens anden, Michael Brunhøj Hansen havde en ved Middelfart fredag - de har været hurtige til at gemme sig igen, nu hvor den værste frost er væk; vi minder om, at uge 6 gav 251 af den art. Ved Lindøhoved på Nordfyn havde Jytte Rosenlund en Mosehornugle - det har været lidt sløjt med dem denne vinter. Fra den kuriøse afdeling skal vi nævne, at man på Sydfyn kunne se to Hvidhalsede Maskeviber (Diana Trolle Pedersen), som ellers mest ses i Australien - de er næppe fløjet herop.

031621blsv

Der er en del Blå Kærhøge for tiden, denne er fra Tåsinge. Foto: Steen Vagner.

Søndag

Det blev en uge med 15 Blå Kærhøge fra 14 lokaliteter, søndag 2 Neverkær (Esben Eriksen) og 1 Firtalsstranden (Ella Mikkelsen). Neverkær er åbenbart et rovfuglehotspot, Esben havde også Spurvehøg, Duehøg, Rød Glente, Havørn 2 og Musvåge 12. Ved Horseklint var der mange Suler - alle gamle, som rastede et stykke tid, før de dryssede nordpå . Der var det meste af formiddagen hele tiden omkring 10 fiskende fugle, i alt kom mindst 25 forbi - ved Flyvesandet havde Søren G. Nielsen 3 Suler. Landtrækket var knapt så godt, et par Sildemåger og et par Hedelærker var highlights.

031621tundrasg

Tundrasædgås i selskab med Blis- og Grågæs, Dalby Bugt. Foto: Søren Gjaldbæk.

Længere nede af Hindsholm rastede pænt med gæs - Mellem Brockdorff og Dalbybugt mere end 3000 Bramgæs, en del Blisgæs, 4 Kortnæbbede Gæs og en Tundrasædgås. Ugen gav mindst 25000 rastende Bramgæs. Ved Rantzausminde fandt Jens-Gert Hansen 2 Tajgasædgæs mellem 40 Grågæs - det betaler sig ofte at tjekke gæssene. Ved Gyldensteen havde Lars Jørn Olsen en Nilgås, dem har vi ikke hørt til et par uger. Ved Urup Dam er de potentielle ynglepar af Trane ankommet - Kell Grønborg havde 4. Der var kun ”6500” Ederfugle ud for Hou Nordstrand, hvor Claus Dalskov formodentligt var på udkik efter ”tirsdagens konge”.

031621storprjd

Stor Præstekrave, Botofte Strand. De er for alvor ved at indfinde sig - set på 14 lokaliteter i ugen, fleste Nyborg Fjord, hvor Leif Kristensen havde 22. Foto: Jane Ditzel.

Det går lidt trægt med for alvor at få foråret i gang, måske næste uge giver det varmefremstød, som de af os, der kigger på træk, længes efter. Tak til alle, der har bidraget med fotos - send os endelig flere fra uge 11.

Tekst: Søren Gjaldbæk.