Tirsdagsanalysen - uge 11

mosebogensemogenshansen

Mosehornugle ved Gyldensteen har noteret, at den ikke er alene. Foto: Mogens Hansen

Mandag

I baglandet til Lindelse Nor, har der længe været mange Sangsvaner. Mandag stod en flok ved Fuglsbølle, hvori Morten Müller kunne tælle 295 fugle. Ved Egense var der fortsat 2 Taigasædgæs - Erhardt Ecklon og Niels Bomholt kunne nyde synet, til en landmand skræmte alle gæs væk fra marken. Blisgås blev set tre steder med henholdsvis 180 ved Vejlen (Peder Rasmusssen), 102 Nørreballe Nor og 325 ved Mørkemose (Leif Kristensen).

Lille Skallesluger blev set på tre kernelokaliteter for arten: 16 lå i Arreskov Sø (Leif Kristensen), 10 ved Nakkebølle (Niels Bomholt) og 11 ved Gyldensteen (Michael Mosebo). Niels kunne også noterer 2.530 Bjergænder ved Nakkebølle - et nyere fænomen, at Bjergænderne er begyndt at benytte Nakkebølle som dagrasteplads. Tidligere var det overvejende Bøjden. En søgning i DOF Basen viser, at man først fra 2013 finder observationer på mere end 500 fugle herfra.

19 Sølvhejrer er et pænt antal på denne årstid - flest så Leif Kristensen med 7 ved Sandholt Gods. 1 Skestork stod og sov ved Gyldensteen og blev set af Michael Mosebo. Årets anden fugl på Fyn. Blå Kærhøg kunne noteres ved både Gyldensteen (Michael Mosebo) og ved Monnet (Peder Rasmussen).

esegas

En af i alt 27 Kortnæbbede Gæs der raster ved Fogense Enge. Foto: Mogens Hansen

Tirsdag

Rørdrummerne har fundet truthornet frem på Langeland. Tirsdag paukede 2 i Botofte Skovmose for Jane Ditzel, og ved Gulstav Mose hørte Franck Jensen-Hammer en enkelt.

Taigasædgæssene ved Egense var ikke blevet mere skræmt, end at de var tilbage igen tirsdag, hvor Kurt Hansen genfandt dem, og ved Ollerup talte Kurt 252 Blisgæs. Ved Fogense Enge står fortsat 27 Kortnæbbede Gæs og blev her ugen ud, de blev genfundet af Anders Myrtue. Ved Nakkebølle lå fortsat 2.500 Bjergænder og havde selskab af 15 Små Skalleslugere (Kurt Hansen). Søren Gjaldbæk og Åge Wichmann talte ved Gyldensteeen 42 Små Skalleslugere og 5 Sølvhejrer. Hvinænder er der endnu en del af. 225 rastede ud for Monnet (Poul V. Rasmussen), og ved Gyldensteen talte Jørgen Hulbæk 215 fugle. 

Tranerne er begyndt at røre på sig, og mon ikke der snart kommer et stort ryk af dem? 11 rastede ved Lindkær set af Anders Myrtue, 4 rastede ved Frellesvig set af Jane Ditzel, mens 4 trak over Sønderby og Bodil Nielsen, og andre 4 trak over Niels Simonsen ved Tommerup. 

10 Sølvhejrer blev noteret, hvor Arreskov Sø var bedst med 8 fugle set af Erik Ehmsen. En flok Storspover på 170 havde misforstået noget og rastede ved Vågebakken på Hindsholm - 211 Musvåger havde læst rigtigt og trak NØ over Vågebakken sammen med en Blå Kærhøg - Ella Mikkelsen kunne tælle og nyde det hele. Blå Kærhøg set også fortsat i Vejlen, hvor en enkelt fugl raster - Poul V. Rasmussen så den nok engang, og endnu en rastede ved Engeldrup set af Jørgen Hulbæk. Ved Båring Mark rastede 2 Rørhøge - han og hun - set af Michael Mosebo og på Svendborg Golfbane gik Erhardt Ecklon efter en "Eagle", men måtte nøjes med en Rørhøg, der trak NV.

En del unge Havørne tosser rundt i denne tid. 9 fugle blev tirsdag set på "et sted" på NØ Fyn, og mere præcist så Erhardt Ecklon senere på ugen 8 skrigende ørne over Kogtved. 

Nordfyn er et af de beste steder til vadefugle. Altid tælleparate Jørgen Hulbæk klikkede sig ved Nr. Nærå og Dræet frem til 750 Almindelige Ryler, 299 Strandskader og 180 Storspover.

Mogens Hansen besøgte fugletårnet ved kystlagunen og blev belønnet med en flot Mosehornugle, og ved Øksnehave rastede 100 Sanglærker, talt af John Jensen. 

IMG 3748

Bramgæs i mængder på statens arealer ved Gulstav. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag

 Palle Bo Larsen tastede 10 Gråstrubede Lappedykkere ind fra Lindkær - de er nu for alvor på vej ind fra havet. 2 Suler paserede Flyvesandet og Anders Myrtue. 10.000 Bramgæs rastede i Gulstavområdet talt af Poul V Rasmussen og knap 1.000 Blisgæs er meldt fra forskellige lokaliteter. Flest havde Michael Mosebo med 350 ved Gyldensteen.

32 Små Skalleslugere rastede i Arreskov Sø talt af Henrik Mørup og 5 Blå Kærhøge blev det til - de 2 så Søren Bøgelund ved Gulstav. Søren noterede også 19 NØ trækkende Traner over Gulstav og en Slørugle nær Assens samme dag. Hedelærkerne ser ud til at ville yngle ved Klaakebjerg. Evald Mehlsen noterede 3 fugle herfra, og på Sydlangeland noterede Søren Bøgelund 5 trækkende og i den anden ende af øen 2 stk i notesbogen. 

IMG 4050 2

Trane ved..nå, ja Tranekær. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag

Billedet var lidt det samme. Rigtig mange gæs, Sølvhejrer hist og her. Begyndende aktivitet hos Rørdrummerne og et par Blå Kærhøge. 1.267 Hvinænder på havet ud for Monnet er mange. Vi skal tilbage til 7. november 2020 for at finde et lige så stort antal, der så Kurt Due Johansen 1.320 ved Agernæs Flak. 

Andreas Mønsted så lidt Traner på Langeland 18 NØ over Lohals, 16 NØ over Løkkeby, og 3 fløj over Botofte. Poul V Rasmussen talte 83 syngende Sanglærker på Monnet. Ved Lundeborg så Peter Pelle en Bjergvipstjert og 15 Misteldrosler trak NØ over Ella Mikkelsen og Vågebakken. 

 

Fredag

Der er meget godt at sige om genbrug, men for læseren bliver det måske lidt småkedeligt. Mange havde skelet til DOFBasen og trillede forbi de allerede nævnte fugle. Morten Müller supplerede dog med 112 Havlitter ved Dovns Klint. Det er godt nok i den lave ende for en art, der tidligere kunne tælles i tusinder og hvor Havlitturen var et tidligere fast indslag i DOF Fyns turprogram. Det bliver spændende, om fredningen kan rette skuden op.

Per Rasmussen fandt en Rørhøg han ved Brahetrolleborg og 5 Blå Kærhøge blev noteret. Den ene var en han og rastede i Firtalsstranden, hvor også 21 Klyder var ankommet, det hele blev bevidnet af Søren G. Nielsen. Stenvendere er et næsten fast indslag ved Hou Nordstrand. Andreas Mønsted så 9 fugle.

IMG 4178 2

Rørhøg hun ved Åsø på Langeland. Der blev set flere Rørhøge i denne uge. Foto: Poul V Rasmussen.

Lørdag

16 Gråstrubede og Lars Kirk havde fundet Hønsehave Grusgravsø, mens 3 Suler fløj forbi Kirsten Lund ved Horseklint.  Søren Bøgelund bliver svær at slå i bolig-birding. Søren kunne notere art nr. 75 med 2 overtrækkende Skestorke. Samme sted havde Søren en ny Blå Kærhøg. 4 Traner fløj over Kirkeby set af John Christensen, og ved engene ved Nr. Broby så Søren G. Nielsen 3 Brushøns. Vibeke Hansen havde både Rødtoppet Fuglekonge og Bjergvipstjert ved Snapind Skov.

Pibesvane Ormstrup Langeland 20210321 Red

Pibesvane nær Nørreballe Nor. Foto: Søren G. Nielsen

Søndag

Flot vejr om end nattefrosten tager toppen af forårstrækket, og ankomsten af Sangdrosler og Gransangere er nærmest fraværende, men de kommer. 3 friske sjæle havde taget hver sin post, og det gav Suler. 2 fløj forbi Horseklint og Henrik Mørup. 1 fløj forbi Karen Koefoed ved Flyvesandet, og 1 fløj forbi Franck Jensen-Hammer på Dovns Klint. 

Samme farver, men nummeret større. 3 Hvide Storke trak nord over Bukkemose og forbi Gregers Johannesen. Anders Odd Wulf Nielsen og Søren G. Nielsen fandt en Pibesvane nær Nørreballe Nor, og ved Ravnholt var der endnu 3 Pibesvaner på plads, set af Leif Sørensen. 

740 Sortænder trak ved Dovns Klint og blev talt af Franck-Jensen Hammer. Ederfuglene er knapt begyndt, men de rykker snart. Hold øje med vestlige vinde i den kommende tid. Som nævnt tosser mange Havørne rundt. Hele 38 fugle er meldt ind fra denne dag - flest så Leif Bisschop-Larsen med 9 fugle over Kelds Nor. 

1 Rørhøg hun rastede ved Åsø set af Poul V Rasmussen, mens Blå Kærhøg kunne ses i Sortemosen af bl.a. Jens-Gert Hansen og Helene Waldhorn. Leif Kristensen så 1 ved Sallinge. Leif Sørensen så 6 Traner over Hellemose Skov, og Anders Odd Wulf Nielsen så 7 trække NØ over Gulstav - de fugle samlede Jan Stener Jørgensen op ved Frellesvig, hvor Jan sendte dem videre nordpå. 

26 Klyder er kommet til Vejlen, og vi håber på en god ynglesæson - de blev set af Niels Bomholt. På Maden rastede en Mosehornugle set af Tom Giersing. 1 Hedelærke trak nord ved Dovns Klint set af Franck Jensen-Hammer, og 1 Bjergvipstjert holdt til ved Egeskov, beretter Niels Bomholt. Vandstær kan endnu ses i Kobberbækken ved Svendborg, og det gjorde Pierre Bentzen. Munkene ankommer snart, men endnu er det de overvintrende, vi ser. Peter Lilleø så 1 ved Munkebo, og Steen Winkel så en i Caroline Amalielund ved Svendborg.

Tak for lån af foto og husk at indberet alt, hvad du ser, så bliver Søren Gjaldbæk glad, når han skriver den næste tirsdagsanalyse.

Tekst: Esben Eriksen