Tirsdagsanalysen uge 53

Godt nytår. Årets første tirsdagsanalyse har observationer fra såvel 2020 som 2021 og kan vi godt afsløre nu - langt flest fra det ny år.

010521havls

Havørnene er meget aktive for tiden - den blev meldt fra 32 lokaliteter i uge 1. Denne yngre model fra Brændegård Sø forstyrrer åbenbart hverken Viber eller Krikænder. Foto: Leif Sørensen.

Mandag

Den traditionelle ”store byttedag” var aflyst - det var stadig tilladt at gå i felten. Det benyttede blandt andet Peder Rasmussen sig af: Ved Landet så han denne vinters største flok af Sangsvaner, 449 men kun 26 ungfugle. Flokken er vokset fra 142 før jul, så måske svanerne er ved at indfinde sig, Peder havde også en flok på 255 ved Spodsbjerg, her var der 34 ungfugle.

010521sangcld

Sangsvanerne er begyndt at komme i større tal - disse ser ret kåde ud. Foto: Claus Dalskov.

Ved Lunkebugten var der fortsat Hvidklire, den blev set det meste af ugen. Også 5 Sandløbere ved Barager Nebbe, som var på plads ugen igennem, er ”gamle kendinge”. Andre ”kendte fugle”, som var kommet helskindet gennem julestrabadserne var 2 Nilgæs ved Hvidkilde Sø (Niels Andersen) og 23 Sølvhejrer ved Brændegård Sø (Leif Sørensen). Vi har stadig ”vintertraner”, Jens Markus Lauesen meldte 3 lavtflyvende ved Vissenbjerg - set fra motorvejen. Ved Møsteskov/Hanneslund syd for Håstrup kunne Per Rasmussen se 25 Røde Glenter gå til overnatning i selskab med 90 Ravne.

010521slvcarstenjuhl

Sølvhejrer ved Brændegård Sø - ugens største tal blev på 23. Foto: Carsten Juhl.

Tirsdag

Peder Rasmussen havde for alvor tælleren fremme ved Ollerup, hvor der mellem 5302 Bram- og 2400 Grågæs også var en Kortnæbbet Gås; dem ser vi ellers ikke meget til. Antallet af Nordisk Lappedykker i 2020 blev fordoblet, da Anders Holm Jensen så to i Helnæsbugten, de to andre var 1. januar og 22. marts - et sløjt år for den art. Der er begyndt at komme lidt ænder i Nakkebølle Inddæmning, Carsten Skou havde 1300 Troldænder og 480 Pibeænder. Dagen gav endnu en motorvejsobs, Freya Mørup-Petersen meldte en Stor Tornskade fra Sellebjerg.

010521troldsvendlk

Mange steder kan man se mange Troldænder. Bøjden Nor, Arreskov Sø og Nakkebølle Inddæmning har huset over 1000 fugle. Disse er fra Svendborg. Foto: Lars Kirk.

Onsdag

Der blev fundet endnu en Kortnæbbet Gås, denne gang ved Bøjden Nor, hvor Erik Ehmsen og Pierre Bentzen så en i selskab med 2 Knortegæs. Samme sted 7 Snespurve. Gyldensteen var som sædvanligt et godt sted, hvis man kan lide at bladre flokke af svømmeænder igennem, resultatet af Kurt Due Johansens ugentlige tælling ses nedenfor. Samme sted 31 Små Skalleslugere og fortsat mange Viber - 740.

010521andetabel

Antal rastende svømmeænder i Gyldensteen området, talt af Kurt Due Johansen. Langt de fleste af ænderne ses i Engsøen. Der er ikke mange Spidsænder tilbage, de plejer at rykke til Næråstranden på denne årtid.

010521havjd

Torbjørn Eriksen så 350 Havlitter ved Dovns Klint nytårsaftensdag - de lå nok ikke alle så fint som denne. Foto: Jane Ditzel.

Torsdag

Sidste års sidste dag! Torbjørn Eriksen varmede op til nytårsaften sammen med 350 Havlitter ved Dovns Klint, det er fem gange mere end år 2020’s næststørste observation. I Bagenkop Havn kunne man se to Husrødstjerter (Søren Bøgelund) og Esben Eriksen fortæller, at der er en måske to Grønspætter på Nordlangeland (Claus Dalskov med flere), den er vist ikke så almindelig på de kanter. Også Arreskov Sø huser en del Pibeænder, Erik Ehmsen så 450 gå til overnatning. Decembers største flok af Blisgæs uden for Nordfyn blev set af Jan Sørensen ved Egeskov - 125 i alt. Ved Henninge fouragerede en flok på 2800 Bramgæs - lykkeligt uvidende om fugleinfluenza, forsamlingsforbud og den slags.

010521bramjd

Uge 1 gav mindst 20000 Bramgæs rundt omkring, disse er fra Langeland, hvor der altid er mange. Foto: Jane Ditzel.

Fredag

Traditionelt en af årets mest aktive dage, og i år nåede antallet af indberetninger 1405, hvilket er et nyt maksimum. Mange deltog i Nytårsbirdrace, mange startede en ny sæson af Boligbirding, og andre skulle bare ud og ryste nytårsaften af sig. Ved Glorup Park m/ Holmesø syd for Svindinge så Sanne Lykke Dalgaard en for Fyn lidt usædvanlig samling gæs: 9 Kortnæbbede og 20 Tajgasædgæs i selskab med 2 Canadagæs og 300 Grågæs. Også ved Herslev var der sædgæs - 2 Tajga og 3 Tundra (Ole Goldschmidt) - samme sted 3900 Bramgæs, og ved Møllegård v/Spodsbjerg havde Peder Rasmussen 6 Tundrasædgæs. Nørreballe Nor bød på 1650 Bjergænder, set af Ole Goldschmidt - Bøjden Nor har ikke længere patent på den art - og i Rudkøbing så Ole en Husrødstjert. I Arreskov Sø lå en større samling på 53 Små Skalleslugere (Erik Ehmsen). Der blev set Bjergpiber to steder - en ved Føns Vang (Michael Mosebo Jensen) og 4 ved Bispeenge (Kristoffer Hansen). Sidstnævnte havde senere en Sortstrubet Lom ved Flyvesandet rastende tæt på kysten. Ved Tårup har man i nogle dage kunnet se Silkehale, denne dag 7 (Jens Peter Bech).

010521silketruptkh

Der var Silkehaler ved Tårup i nogle dage. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Lørdag

Ugen gav 8 lokaliteter med Vandstær, denne dag fra Langesø (Gregers Johannesen). To observationer af Enkeltbekkasin blev det til 2 ved Torø og en ved Skaboeshuse (Kristoffer Hansen og Pierre Bentzen), alle fugle ”gamle kendinge”. Der har, som man kan se ovenfor og i DOF Basen, været Bramgæs mange steder, Vestermade meldte sig ind med 3000, samme sted 528 Pibeænder - Esben Eriksen var på stedet. Et andet stort gåsetal var fra Glorup Park, her var der 4000 Grågæs (Hans Rytter). Også denne årets anden dag gav sædgås, en flok på 14 ubestemte trak syd forbi Svendborg og Niels Andersen. Ugens anden Store Tornskade blev set af Jørn Knudsen lidt syd for Nyborg. Endnu et par Nilgæs dukkede op - Jacob Sterup meldte 2 fra Nørreballe Nor.

010521vandperthyssen

En af ugens Vandstære - den har holdt til et stykke tid ved Ejby Mølle, men er ofte et smut væk. Der arbejdes heftigt på at få aflæst ringen, det vender vi tilbage til. Foto: Per Thyssen.

Søndag

Glorup Park m/ Holmesø stemplede igen ind med interessante gæs. Kurt Kaack Hansen meldte en flok på 300 Tundrasædgæs - det er ny Fynsrekord, den gamle var på 200 fra 2014. Der var ”kun” 1200 Grågæs på stedet. Ved Birkum kunne Per Rasmussen ønske den Hvidøjede And godt nytår, samme sted også en Svaleklire. Kommer man forbi en frugtplantage, er der mulighed for drosler - ved Lindved talte Lars Andersen 100 Vindrosler og 600 Sjaggere. Revsøre er fortsat et godt sted til Stenvender - Lars Kirk og Jan Sørensen så hhv. 8 og 7.

010521stenbslk

Stenvender, Revsøre. Foto: Lars Kirk.

Ugens tredje Store Tornskade kunne ses på Sollerup Eng - det gjorde Niels Bomholt og Lilly Sørensen. Mågeøerne har huset Lysbuget Knortegås gennem længere tid, denne dag talte Michael Mosebo Jensen og Allis Nielsen 55, denne vinters hidtil største notering. Det er som om det lidt koldere vejr har sendt lidt flere svaner og gæs til Fyn. Esben Eriksen så en Munk i sin have ved Åløkkeskoven, den synes åbenbart ikke, at det er koldt nok til at smutte sydpå.

Tak til fotografer, send os endelig fotos fra uge 2. Måske den kan bringe os en ny fynsart - søndag forsvandt en Prærietrane fra Vordingborgkanten, måske den skulle vestpå, så hold øje med tranerne og med alle de andre fugle!

Tekst: Søren Gjaldbæk.