Tirsdagsanalysen - uge 8

Af Anton Markvard

Uge 8 blev en uge, hvor foråret rykkede nærmere. Flere Hvide Vipstjerter dukkede op hist og pist, og det samme gjorde flot forårsagtigt vejr.

270224mosehorn stigeo lrOgså i uge 8 sås mange Mosehornugler på Stige Ø. Foto: Lars Rasmussen.

Mandag
På trods af en grå og kedelig mandag, som i alles ører kan lyde søvndyssende, tog mange fuglekiggere af natur ud i samme. 
Flere så store antal Pibeænder, hvor Leif Kristensen gik med guldet: Hele 558 stk. så han nemlig fouragere ved vådområdet nord for Nr. Broby-Lundegård by. Henrik Kalckar Hansen tog sølv med 486 fugle i grusgravene ved Birkum, og Jens Bækkelund rundede podiet af med 26 færre fugle end Henrik ved Gyldensten Reservat, og desuden 335 stk. i Gyldensteen Engsø.
Mosehornuglerne ses fortsat på Stige Ø trods megen interesse og aktivitet fra fuglekiggere, som tager derud. Tak fordi vi holder god afstand, viser respekt og ikke forstyrrer fuglene!
Leif Sørensen og Niels Selck så begge 4 fouragerende Mosehornugler derude. Benjamin Bech så én i Sybergland.
På Fynsværket rastede 2 Vandrefalke, og dem så Leif Sørensen. Leif tog videre igennem det fynske land og endte på Tåsinge, hvor han så 70 Silkehaler. De kan stadig ses i pæne tal de næster par måneder, men mængden af dem daler, når de inden for de næste par måneder trækker nordpå igen for senere at yngle. Morten Müller så også Silkehaler på Tåsinge - 79 stk. ved Vornæs Skov.
En ivrigt kaldene Hvid Vipstjert fløj over Vester Hæsinge og Michael Bjerregaard. Det er altså bare indbegrebet på, at foråret for alvor er på vej!

290224blislk

Blisgæs, Vejlen - Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
En ganske flot dag med nogen eller megen sol hist og pist lokkede igen mange i felten. De Hvide Vipstjerter var også i godt humør og sås flere steder: 2 ved Ørnehøj-området, set af Søren Bøgelund, én i Faaborg set af Nina Bjørn, og Michael Bjerregaard så igen én Hvid Vipstjert flyve over hans hoved Vester Hæsinge.
Ved Ørnehøj så Søren også en Rørhøg - Den tredje ”vinter-Rørhøg” her hen over vinteren.
Freya Mørup-Petersen og Pierre Benzten var begge på Stige Ø, hvor de hver især så henholdsvis 4 og 3 Mosehornugler.
På Stige Ø så Freya også en Blå Kærhøg. Pierre så en Vandrefalk ved Fynsværket.
Martin Søgaard Nielsen talte i den grad Silkehaler i Odense med 47 ved Rosengårdcentret og 121 ved Munkebjerg-kvarteret.

270224blakaerhog sandholt flj
Blå Kærhøg, Sandholt. Foto: Flemming Johansen.

Onsdag
Igen i dag sås en vinter-Rørhøg, denne gang af Flemming Johansen ved Sandholt Gods.
Hornugle-indberetninger var der nok af i dag: Per Rasmussen stod ene og alene for indberetningen af en ene og alene Skovhornugle i Tietgenbyen. Resten af hornuglerne var Mose-, og dem blev der set 3 stk. af på Stige Ø af Poul Bjerager, Morten Jensen og Steen Winkel. Karen Kofoed så en enkelt Mosehornugle ved Sybergland.
Ved Bækkehave på Tåsinge så Arne Christensen 65 Silkehaler, Aksel Christensen så en Hvid Vipstjert ved Vester Egense og Hans Olrik og Pierre Benzten så Duehøg ved Brændegård Sø.

Torsdag
Maria Rasmussen var på Fyns Hoved, hvor hun blandt 15 Skærpibere fandt en Bjergpiber. Det er det kun 4. individ, der er blevet fundet på Fyn denne vinter.
Maria var også forbi Sybergland, hvor hun så 2 Mosehornugler. Christian Lundsted og Esben Eriksen så også Mosehornugler - 3 og 4 stk. så de hver især på Stige Ø. Esben så samme sted en Blå Kærhøg.
Martin Søgaard Nielsen fortsatte med produceringen af de pæne tal af Silkehaler i Odense. Denne gang ved Bilka.

290224sortmejsebraendeskovlk

Sortmejse. Foto: Lars Kirk.

Fredag
Ikke de mest bemærkelsesværdige fugle blev set i dag, måske pga. af halvdårligt vejr… Rovfugle havde dog tilsyneladende ladt sig se: En del Havørne sås - Ole Goldschmidt så 5 Havørne gå til rast ved Fårevejle, og i Gyldensteen Engsø så Gert Fahlberg 6 rastende Havørne.
En Duehøg fløj over Flintholm Hestehave og den så Niels Bomholt Jensen. Bo Gregersen så hele 14 overflyvende Røde Glenter ved Tymose. Per Rasmussen måtte ”nøjes” med 2 stk. ved Eskildstrup.

270224bramgaes nygesinge pvr
Bramgæs, Ny Gesinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag
Ugens hidtil flotteste dag både vejrmæssigt, men også observationsmæssigt.
Der blev talt flere flokke af tusindvis af Bramgæs. Flest ved Gyldensten Engsø, hvor Ella Mikkelsen talte 5000.
Esben Eriksen var ved Nordskov Enge, hvor han gjorde nogle rigtig flotte observationer! - Bedst blev 6 trækkende Store Korsnæb. Resten af Esbens observationer kan ses i tabellen i billedspalten.
På Dovns Klint stod Frank Jensen-Hammer og træktalte ude over havet. Her blev det bl.a. til 15 Pibesvaner, 1148 Ederfugle, 2450 Sortænder, 18 Rødstrubede Lommer, 1 Sule og 108 Alke.

Kristoffer Hansen så på Bispeengen en Hvid Vipstjert. Ved Lyseng noterede Claus Dalskov en Stor Tornskade. Ole Goldschmidt og Poul Bjerager så og hørte Rørdrummer ved Tryggelev Nor, og samme art var også at finde i Frellesvig kunne Jane Ditzel bekræfte. Mosehornuglerne ses igen. 2 på Stige Ø af Else-Marie Jørgensen og Leif Sørensen, ligeledes to ved Broløkke Strand af Jens-Peter Bech, som også noterede en enkelt i Sybergland.
En Nilgås dukkede op ved Hindsgavl, som Michael Brunhøj, Jette Axelsen og Jørgen Lund Bjerregård fik set. Jette fik også set en Sortspætte i skoven ved Hindsgavl.
Som i sidste uge var der nu igen Splitterne ved Barager Nebbe, men billeder viser, at dagens fugl var ny. Sidste uges fugl have ringe på benene, det havde denne ikke. Se foto under.

270224splitterne baragernebbe pb
En af to vinter-Splitterne ved Barager Nebbe den sidste uges tid. Foto: Pierre Bentzen.

Søndag
Mogens Ribo Petersen var ved Fællesstrand på Fynshoved, hvor han lavede en en-til-en kopi af Maria Rasmussens indberetning fra i torsdags af 15 Skærpibere med en Bjergpiber deriblandt.
Endnu en vinter-Splitterne sås ved Langelands kyst. I dag af Frank Jensen-Hammer ud for Dovns Klint. Det kan være en af Barager Nebbe-fuglene, men det kan også være en ny fugl.
Henrik Kalckar Hansen og Jens Rasmussen så begge 3 Mosehornugler på Stige Ø.

Ole Goldschmidt noterede en ung Kaspisk Måge i Bagenkop Havn. En Duehøg befandt sig i Brændeskov bevidnede Lars Kirk.
Jens Kristian Holm så en Vandrefalk ved Fynsværket. Jens Bækkelund så en Vandstær ved Harritslevgård Møllebæk. Over Tranekær fløj en Hvid Vipstjert og nede på jorden stod Jan Stener Jørgensen med den i kikkerten.

270224nilgas hindsgavl ja
Nilgås, Hindsgavl. Foto: Jette Axelsen.

Tirsdagsanalysen vender tilbage næste tirsdag med et tilbageblik på den forgangne fugleuge.