Tirsdagsanalysen - Uge 8

Læste man Tirsdagsanalysen Uge 7, så har man næsten læst sine lektier. Men det skal dog ikke afholde den flittige elev for at repetere stoffet. En for øvrigt glædelig uge, hvis man holder af fugle. Taffeland, Havlit, Fløjlsand og Tyrkerdue kan nu skrive både truet og fredet på visitkortet, og så blev ørnene fejret med Ørnens Dag. Man kunne fristes til at mene, at vi i det fynske har fejret Kongeørnens dag siden nytår.

IMG 8028 Sortemosen virkede igen dragende i uge 8. Ko + hejre. Foto: Poul Brugs.

Mandag den 17. februar

Er du træt af regn og rusk og drømmer om at planlægge en lille fugletur med chance for både det en og det andet, ja så var mandagen måske en god dag at køre ud på.

Her kunne man begynde ved Nørre Søby og nyde Kongeørnen, der nu har holdt til her siden nytår. Det gjorde Leif Kristensen, Peter Lilleø og Palle Bo Larsen. Når den var noteret, kunne man køre videre til Sortemosen.

Det gjorde Leif Kristensen, eller også gjorde Leif det i modsat rækkefølge, men han genfandt i al fald Kohejren. Her holder den fortsat til, den har en aftale med en hesteejer om, at den skal komme og gå sammen med hestene hver morgen, når de bliver sat på fold.

Når man nu var i gang, hvorfor så ikke fortsætte til Spodsbjerg med et kort stop ved Bjerreby for at se en stationær Pibesvane. Ved Spodsbjerg kan man se en flok på 6 Sandløbere ved Barager Nebbe. Det er ved sandrevlerne ud for sommerhusområdet syd for havnen, at det sker. Sandløberne var på plads ugen ud, og Jan Nielsen og Erhardt Ecklon så endda 7 en enkelt dag. Store Præstekraver er også ankommet, og et par stykker kan nydes her. Stedet er bedst ved lavvande, eller hvis en kraftig sydvestenvind har presset vandet ud af vestlige Østersø. Peder Rasmussen noterede både Pibesvanen og Sandløberne i mandags.

1802storflyvleifsrensen

Stor Præstekrave fløjter igen langs de fynske strande. Foto: Leif Sørensen

Når man var færdig med Sandløberne, kunne man stikke snuden mod syd,. og med lidt tålmodighed se den Rødhalsede Gås, der holder til på Sydlangeland. Nis Rattenborg så den ved Vesteregn i mandags, men den er også set i både Søgårds Mose, Magleby Nor, Klise Nor og ved Heden sydøst for Nordenbro. Der er 4-5.000 Bramgæs at kigge igennem, så man kan godt få tiden til at gå. Undertegnede brugte 2 timer på at finde den i lørdags.

Tirsdag den 18. februar.

Vejret har næppe været det bedste, men det flyder lidt sammen. Kohejren var, hvor den skulle være Thomas og Simon Vikstrøm kiggede forbi, og de og Gregers Johansen kunne vinge Kohejren af. Der er andre hvide hejrer på øen. 4 Sølvhejre blev set på 3 forskellige lokaliteter af lige så mange observatører. Erik Ehmsen så alle  fugle: 2 ved Arreskov Sø, 1 i Brændegård Sø og 1 i Snarup Mose. Ved Brændegård Sø så Gunnar Jørgensen 1 Duehøg. En flok på 167 Blisgæs (Leif Kristensen) ved Vester Hæsinge og og 65 ved Ollerup (Peder Rasmussen) skal også nævnes.

Onsdag den 19. februar

Kohejren var på plads i Sortemosen. Erhardt Ecklon, Jane Ditzel og Freddy Hansen måtte forbi. I Sortemosen rastede også 300 Blisgæs (Erhardt Ecklon). Ved Magleby så Nis Rattenborg 210 Blisgæs. Nis kunne også tælle mange Bramgæs - ca. 6.000 ved Vesteregn og Tryggelev Nor tilsammen.  Ved Hessum rastede en stor flok Sangsvaner på 579 fugle talt af Jens Rasmussen, og ved Tryggelev Nor paukede 2 Rørdrummer (Nis Rattenborg)

IMG 7273

Blisgæs er set i pæne antal spredt rundt i det fynske i uge 8. Foto: Poul Brugs

Torsdag den 20. februar

Carsten Jørgensen genfandt Kohejren ”Buller” i Sortemosen. Ved Sandholt og Sollerup noterede Leif Kristensen en Sølvhejre hvert sted. Kongeørnen var på plads ved Nørre Søby og en Duehøg samme sted. Ved Borreby rastede 2 Nilgæs - alle tre arter set af Ella Mikkelsen. Ved Middelfart talte Michael Hansen 500 Sortænder, og ved Gyldensteen så Kurt Due Johansen 10 Hulduer.

Fredag den 21. februar

En blæsende dag lokkede både Leif Sørensen, Ella Mikkelsen og Søren Gjaldbæk til Flyvesandet, hvor de tilsammen kunne tælle 10 Suler. Kohejren var på plads (Per Rasmussen, Leif Bisschop-Larsen og Morten Kristiansen). Ved Brudager rastede 240 Blisgæs (Per Rasmussen og Morten Kristiansen) og ved Stenstrup talte Peder Rasmussen 370 Blisgæs.

210220flyvsulels

Den kraftige vind lokkede de mindre sarte folk på havobs. Sule, Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen

Carsten Skou talte 1.400 Hvinænder ved Nakkebølle (mange) og 20 Små Skalleslugere sammes sted. Ved Vejlen på Tåsinge så Niels Andersen 12 Små Skalleslugere.

Den Sorte Glente dukkede op igen efter at have været væk nogle dage - Leif Bisschop-Larsen genfandt den ved Lakkendrup.

Ved Bækkehave på Tåsinge rastede 2 Blå Kærhøge (Lars Kirk), og Kongeørnen ved Nørre Søby undeholdt Erik Damm og Henrik Kingo Andersen. Per Rasmussen konstaterede, at det stadig er muligt at se Sortgrå Ryler ved Knudshoved og indtastede 12 i DOFBasen. Ved Bøjden er det fortsat Snespurve - 12 blev set af Mikael Kristensen.

Lørdag den 22. februar

Det blæste igen heftigt fra sydvest ledsaget af en ny omgang regn. Søren G. Nielsen noterede i blæsten 3 Suler ved Flyvesandet og Søren Bøgelund en enkelt på Dovns Klint. Ved Silkeå rastede 4 Sølvhejrer – det blev ugens største flok. (Patrick og Michael Hasager Lauritsen).  Den Rødhalsede Gås kunne genfindes blandt 1.000 Bramgæs ved Heden v. Nordenbro af undertegnede. Samme sted 144 Blisgæs, og ved Magleby så Nis Rattenborg 110 – måske samme fugle. Fortsat 5.-6.000 Bramgæs på Sydlangeland. 

Rødhalset Gås Heden v. Nordenbro 22-02-2020 from Esben Eriksen on Vimeo.

Ved Flyvesandet rastede 100 Sortænder,  og ved Otterup en Blå Kærhøg (Søren G. Nielsen). Blå Kærhøg og 3 Traner rastede også ved Ravnholt (Leif Sørensen). Kongeørnen hilste på Morten Krog og Stoffer Jaeger ved Nørre Søby. Sandløberne var på plads ved Spodsbjerg (Claus Dalskov, Pierre Bentzen og undertegnede).

Henrik Kingo så 100 Storspover ved Firtalsstranden, og ved Flyvesandet så Henrik en tidlig Sildemåge -  samme sted talte Søren G. Nielsen 70 Storspover.

En Bjergpiber (undertegnede) rastede ved de småsøer, der plejer at være ved Ørnehøj. Der er kommet nogle ekstra til i denne måned. 850 Sjaggere rastede ved Rath (undertegnede), og 1 Munk rastede ved Gulstav (Søren Bøgelund).

Søndag den 23. februar

Det var Ørnens Dag, men det var ikke det bedste ørnevejr – endnu en dag med blæst og nogen regn. Peter Lilleø talte 100 Små Lappedykkere og 53 Store Skalleslugere i Kerteminde Fjord. Den Rødhalsede Gås var på plads - nu ved Magleby (Erhardt Ecklon og Nis Rattenborg) og i selskab med de sædvanlige Bramgæs og nu 165 Blisgæs – samme sted en Vandrefalk. 245 Taffelænder i Arreskov Sø (Erik Ehmsen) skal nævnes – arten står til at blive fredet af Miljøministeren, og Bjergand 500 i Bøjden Nor skal også nævnes (Simon Vikstrøm).

KongernTK

Fyn har holdt Ørnens Dag siden nytår. Kongeørnen var på plads hele ugen. Foto: Tina Kirkegaard

Lidt rovfugle blev det til på Ørnens Dag. En Blå Kærhøg på Stige Ø, hvor der også var Havørn i anledningen af dagen. På Fynsværket sad Vandrefalkeparret og skuttede sig i kassen. Alle fugle Stoffer Jaeger. Kell Grønborg fejrede Ørnens Dag med Kongeørnen ved Nørre Søby, mens Henrik Kingo Andersen var mere beskeden med en Dværgfalk ved Mygind Skov.

Sandløberne var på plads i Spodsbjerg (Erhardt Ecklon) og Sortgrå Ryler kunne fortsat ses ved Knudshoved: 5 så Henrik Kingo Andersen og 8 så Peter Christiansen. Ved Bøjden og ved Keldsnor kan man fortsat se Snespurve med henholdsvis 11 og 14 fugle, set af henholdsvis Søren G. Nielsen og Erhardt Ecklon.

Vi takker for lån af billeder i uge 8 og håber på lige så mange bidrag i den kommende uge.

Tekst: Esben Eriksen