Tirsdagsanalysen - uge 13

Af Esben Eriksen

Det er næppe forbigået nogen, at påsken i år faldt i uge 13. Den placering pegede mod en kølig en af slagsen, men først kiggede foråret forbi med sommeragtige temperaturer. Ugen vil blandt andet blive husket for flere Hvide Storke, flere Sorte Glenter, massiv ankomst af Rørhøge og ikke mindst en Stor Skrigeørn på Langeland.

 IMG 6050s 2

Blåhals ved Bispeengen. Niels Larsen opdagede den første og senere på aften kunne 6 fugle høres i området. Foto: Niels Larsen

Mandag

Rørdrum kan nu høres i både Gulstav Mose og Kelds Nor. Det konstaterede Ole Nielsen og Morten Müller, der hørte en hver. Hele 3 Hvide Storke blev noteret i lokalområdet denne mandag. Helle Olsen så en trækkende nord over Assens. Henrik Thormann havde fornøjelsen af en ved Helsnæs Made, og Bente Larsen så en, der trak over Tryggelev Nor.

Leif Schmidt så en Skestork, der fouragerede ved Ejlinge, og ved Gyldensteen talte Leif 3.000 Bramgæs. På Sydlangeland var der blandt flere observatører nogenlunde enighed om, at der rastede 5.000 Bramgæs i Gulstavområdet.

Arne Bruun så 2 Lysbugede Knortegæs i selskab med 3 Mørkbugede på Thurø Rev. På engene ved Nr. Broby talte Ella Mikkelsen 300 Krikænder, og ved Ølundgård talte Anders Myrtue 360 Krikænder og 365 Skeænder. Der kunne godt gemme sig en amerikansk svømmeand af en slags på en af de fynske lokaliteter. 13 Rørhøge blev noteret spredt i det fynske.

En Sortstrubet Bynkefugl rastede ved Bjørnemosegård, og blev set af Pierre Bentzen. Samme sted så Lars Kirk en Isfugl.

sortbynk

Denne Sortstrubet Bynkefugl rastede tirsdag ved Fællesstranden. Foto: Søren Gjaldbæk 

Tirsdag

Pludselig blev det sommer, og mange måtte ud og nyde solen og fuglene. De Sorthalsede Lappedykkere dukkede op flere steder. Ved Føns Vang så Jørgen Jensen 2. I grusgravene ved Birkum noterede Per Rasmussen også 2. Ved Firtalsstranden var flere observatører forbi, og flest så Leif Kristensen med 10 fugle, og endelig fandt Freja Mørup en enkelt i Nørreballe Nor.

Peter Lillesø noterede en forbitrækkende Sule ved Horseklint, og nu havde Rørdrummerne, i det fine vejr, fået mod på det på Langeland. Både ved Botofte Skovmose, ved Strandager, i Nørreballe Nor og i Snarremosen kunne man høre paukende Rørdrum. Jan Sørensen, Freya Mørup, Jan Stener Jørgensen og Morten Müller hørte en eller flere af dem.  I alt 12.400 Bramgæs er meldt på dagen fra det fynske af forskellige observatører.

Ved Vejlen fandt Lars Kirk en Atlingand, og ved Heden trak en Sort Glente over Niels Lund. Ved Scheelenborg Gods så Ole Andersen en Blå Kærhøg. Freya Mørup så en ved Henninge Nor og ved Skovsgård, så Arne Bruun en nordtrækkende han. Tirsdag ankom Rørhøgene massivt til Fyn, hvor 46 fugle blev set. Se tabellen for de seneste 3 uger. 26 Spruvehøge trak over Skovsgaard og Arne Bruun -  og ved Hou så Morten Müller en Fiskeørn. Ved Gulstav kunne Søren Bøgelund notere en Dværgfalk.

Lidt Traner trak igennem. Lars Gabrielsen så 3 ved Horne. 17 trak ved Ronæs på Ærø set af Bjarne Jørgensen. 10 trak over Skovsgård og Arne Bruun. Morten Müller så henholdsvis 18 ved Hou og 3 ved Lejbølle.

Klyde er udpegningsart for Natura 2000 områder, og ved Bøjden kunne Niels Bomholt tælle 35 fugle, mens Leif Kristensen havde 74 ved Firtalsstranden. Brushanen er vist væk som fynsk ynglefugl, og kan kun nydes på trækket forår og efterår. Det gjorde Lars Kirk med hele 21 fugle i Vejlen. En anden vadefugl som synes tabt for Danmark som ynglefugl er Hjejlen – de kan også nydes, før de drager nordpå. Niels Bomholt noterede 460 ved Bøjden Nor, og Gabor Graehn noterede 400 på Skarø.

Der er gang i Hættemågekolonien ved Birkum, og blandt 2.000 Hættemåger fandt Per Rasmussen 2 Sorthovede Måger. Ved Fællesstranden opdagede Jens Kristian Holm en Sortstrubet Bynkefugl, og Peter Lillesø kunne supplere med en rastende Mosehornugle samme sted. Jens og Peter havde selskab af Søren Gjaldbæk, der førte notesbogen over dagens træk, se mere i spalten th. På Skarø hørte Garbo Graehn en tudende Skovhornugle. Ved Fiskerup Skov fandt Niels Bomholt en Rødtoppet Fuglekonge, og ved Tornbjerg fandt Kristoffer Hansen også en Rødtoppet.

Morten Müller og Claus Dalskov så en Stor Tornskade ved Hou Nordstrand, og på Æbelø så Suzette Frydensberg også en.

Uden navn 3Rørhøge set i perioden 15. marts til 4. april i DOF Fyns lokalområde. Kilde: DOFBasen

Onsdag

Fortsat høje temperaturer, men der var lidt begyndende genbrug af fuglene fra mandag og tirsdag. Det virkede ikke til, at der var det helt store træk af fugle. En Hvid Stork havde set nok og trak syd ved Dovns Klint – set af Franck Jensen-Hammer. Samme sted så Franck 2 trækkende Atlingænder, 7.470 Ederfugle og 525 Sortænder. Freya Mørup talte 270 Havlitter på havet ud for Dovns Klint. Det næsthøjeste antal i 2021. 2 Atlingænder rastede i Nørreballe Nor, og 2 ved Gyldensteen blev set af henholdsvis Ole Nielsen og Jens Peter Madsen.

1 Sort Glente trak ved Gulstav, og blev set af Søren Bøgelund. Ved Flyvesandet så Leif Sørensen en Blå Kærhøg, og ved Dovns Klint så Franck Jensen-Hammer en trækkende Blå Kærhøg. På Bogø i Lillestranden fandt Sigurd Madsen både en levende og en død Mosehornugle.

Varmen begyndte at sætte sit aftryk på artsdiversiteten. 1 Digesvale trak ved Horseklint set af David Dysager, og ved Langø så John Jensen en Stenpikker. Ved Ristinge så Freya Mørup en Rødtoppet Fuglekonge, og ved Fyns Hoved så Kirsten Lund ligeledes en Rødtoppet Fuglekonge.

Undertegnede varmede op til Østrig-Danmark kampen med en aftentur til Bispeengen, hvor hele 6 Blåhalse sang – de 4 langs med Odins Bro. Resten af ugen er der meldt Blåhals dagligt fra lokaliteten dog kun en enkelt ad gangen fra den sædvanlige busk på diget.  På Fakkebjerg så Ole Goldschmidt 1 Stor Tornskade.

169397118 10222811342167938 9128063611915496676 n

En del Små Præstekraver dukkede op i uge 13. Her en fugl fra Bispeengen. Bemærk den gule øjenring og det mørke næb. Foto: Susanne Strunk

Torsdag

Vinden om i nord. Tilmed en del af den, og pludselig var sol og sommer langt væk. Dagens og ikke mindst ugens fugl tegnede Ib Petersen og Søren Bøgelund sig for. De så en indtrækkende Stor Skrigeørn over Gulstavområdet. De flittige ringmærkere, der var ved at klippe krat ned til den nye sæson, måtte nøjes med 2 Havørne.

Torbjørn Eriksen sprang også ud og kiggede efter Skrigeørnen og fik en Fiskeørn og en Digesvale ved Vesteregn. Ved Skovby Sand så Flemming Petersen en Sort Glente. Rødtoppet Fuglekonge blev set ved Fyns Hoved af Kirsten Lund. Andreas Bruun Kristensen havde ligeledes en ved Egehoved Skov, og Jens-Gert Hansen noterede en ved Rantzausminde. Søren Bøgelund havde tur i den, og fandt også en Pungmejse nær sit hus.

169061641 3856672514421046 6039543897088347268 n Mange Rørhøg-observationer prægede indtastningerne i DOFBasen. Med tirsdag som den bedste dag med 46 fugle. Foto: Leif Sørensen.

Fredag

Kristoffer Hansen forsøgte sig med Horseklint – måske Kristofferne havde Skrigeørnen i tankerne? Men Skrigeørnen blev ikke set mere. 3 Suler, 1 Dværgfalk og 1 Mosehornugle var dog også værd at tage med.

I Sortemosen rastede 330 Krikænder og 2 Atlingænder – de blev set af Peder Rasmussen. Atlingænder var der også i Holms Mose (Niels Bomholt), på engene ved Sandholt Gods (Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen) samt ved Nakkebølle (Jens-Gert Hansen) - alle steder 2 fugle.

En Fiskeørn trak ved Illebølle set af Jan Sørensen, og ved Hindsgavl så Michael Brunhøj Hansen en Sortspætte. Per Rasmussen fandt en Rødtoppet Fuglekonge og 1 Stor Tornskade ved Ferritslev.

169275350 3856734257748205 4284127879985229255 n

Fiskeørn blev set næsten dagligt i uge 13. Denne trak forbi engene ved Sandholt Gods. Foto: Leif Sørensen

Lørdag

Vitsø og Siø er blevet klassiske Nilgåssteder. Andreas Brun Kristensen så 2 ved Vitsø og Morten Müller 2 på Siø. 14 Atlingænder blev det til. Flest havde Arne Bruun med 4 fugle ved Nakkebølle. Samme sted talte Arne 1.250 Bjergænder.

Ved Ballen noterede Jens-Gert Hansen en trækkende Sort Glente –  det var den fjerde Sorte Glente i uge 13. Blå Kærhøg kunne noteres af Kirsten Lund ved Nordskov, ved Gulstav trak 2 fugle set af Søren Bøgelund, og ved Neverkær Mose rastede 1 fugl set af undertegnede.

Jakob Hansen havde en trækkende Fiskeørn ved Ryslinge, og Freya Mørup så 2 trækkende på Sydlangeland. Potentielt 7 forskellige Vandrefalke på Sydlangeland denne dag. Heraf trak de to ved Dovns Klint set af Franck Jensen-Hammer, og 2 rastede ved Rudkøbing set Morten Müller.

21 Klyder fouragerede på Helnæs Made set af Niels Bomholt. En Blåhals sang ved Vitsø hørt af Andreas Bruun Kristensen, og fortsat 1 ved Bispeengen set af Ella Mikkelsen. Martin Søgaard Nielsen fandt 2 Rødtoppede Fuglekonger i Svanninge Bakker, og ved Holstenshus rastede en Stor Tornskade set af Bent Lindhardt.

Sortbug

Find selv den Sortbugede Knortegås på det nederste billede. Fuglen rastede ved Nevre Strand på Ærø. Bemærk den mørke bug i kontrast til lysende hvide flanker og kraftig halsring. Foto: Andreas Bruun Kristensen

Søndag

Ugens 4. og 5. Hvide Stork blev set ved henholdsvis Tved og Glorup af Annette Lange og Martin Thorbjørn. 9 Pibesvaner trak øst over Gulstav og blev set af Søren Bøgelund. Hele 9.600 Bramgæs rastede i Bøjden Nor talt af Daniel Palm Eskildsen, og Torben Hansen talte 4.000 i Kelds Nor.

Andreas Bruun Kristensen fandt en Sortbuget Knortegås ved Nevre Strand på Ærø. Der er gennem årene set flere Sortbugede i og omkring det Sydfynske Øhav.  Arne Bruun fandt en Blå Kærhøg i Sortemosen, og 5 Fiskeørne blev set trække af fem forskellige observatører på fem forskellige lokaliteter. 57 Klyder rastede i Vejlen talt af Poul Rasmussen, og 28 i Nørreballe Nor talt af Freya Mørup. Her så Freya også 12 Landsvaler, der blev ugens største forekomst.

Lars Witting fandt 5 Bjergpibere ved Sparretorn – de må snart skulle sydpå. Årets første Ringdrossel blev set fra bopælen af Søren Bøgelund, og 11 Bomlærker rastede ved Dunkær Mark set af Andreas Bruun Kristensen.

Tak for lån af billeder til fotograferne og de mange bidrag i DOFBasen.