Tirsdagsanalysen - uge 16

Af Søren Gjaldbæk

Ugen startede med et par ”næsten pæne dage”, herefter stod den på ubehagelig vind frem til lørdag. Hele ugen var kold med nattefrost, måske derfor, at arter som Rødstjert og Løvsanger ikke for alvor ses i landskabet, Skovpiber og Gul Vipstjert er også stadig fåtallige - Gærdesangeren kom først lørdag, og sidste år havde vi allerede hilst på Skovsanger, Sivsanger og Broget Fluesnapper på nuværende tidspunkt. Vi får se, hvornår der kommer lidt varme! Ugens fugl blev Hærfugl!

041921hrtshh

Hærfugl, som rastede kortvarigt i Henning Steen Hansens have på Tåsinge. Foto: Henning Steen Hansen.

Mandag         

Det var en dag med svag vind omkring øst og nordøst. Der var lidt træk ved Dovnsklint, 17 røde og 5 sorte lommer, 243 Storspover, 3 Almindelige Kjover, 1 Dværgfalk, Mosehornugle (Keld Dahl Petersen) og 378 Engpibere - Frank Jensen-Hammer passede klinten. Også andre steder var der Storspover på træk: Tryggelev Nor 280 (Ole Goldscmidt), Nørreballe Nor 50 (Morten Müller) og Thurø By 220 (Arne Bruun). Ole Goldschmidt var et smut ved Snaremose Sø - her var der en syngende Stor Kobbersneppe, ikke hverdagskost hos os, Enkeltbekkasin, 10 Atlingænder og såvel Dværgfalk som Blå Kærhøg på træk. Også 2 syngende Blåhalse - ugen gav 20 fugle fra 13 lokaliteter, se kortet.

041921blbot1jd

Uge 16 gav 20 Blåhalse, denne fra Botofte Skovmose. Foto: Jane Ditzel.

I den modsatte ende af området var undertegnede uden de store forhåbninger taget til Enebærodde - der var ikke meget sydøst ved vinden, men der kom da ”lidt, men godt”: Dværgterne 2, Skovpiber, Gul Vipstjert og Gulirisk. Ved Bispeeng så Ella Mikkelsen 5 Ringdrosler - det er nu man skal tjekke hegn og marker! I grusgraven ved Birkum var der nu 6 Sorthovede Måger og 11 Sorthasede Lappedykkere - de er tilsyneladende forsvundet fra Ølundområdet, hvor der heller ikke er Hættemåger tilbage - er det Mink, som er på spil eller hvad? Ved Ulbølle så Niels Bomholt 11 Traner trække nordpå - højt. Uge 16 gav i alt 14 Sølvhejrer - de 5 blev set ved Gyldensteen Engsø af Jens Bækkelund. Dagen gav også 4 Hvide Storke fra 3 lokaliteter og 2 Vendehalse (Evald Mehlsen) fra Ørsbjerg og Søndergård Skov. Også en Rovterne og 2 Nilgæs i Brændegård Sø skal nævnes (Gunnar Jørgensen).

041921lillels

Denne Lille Præstekrave ved Rønninge Søgård var ikke bange for fotografen. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag

Som nævnt i indledningen havde Henning Steen Hansen besøg af en Hærfugl i sin have på Tåsinge, den forsvandt dog - som det så ofte er tilfældet med den art - hurtigt og lod sig ikke genfinde, til lykke til Henning med den fornemme matrikelart! Trækmønstret ved Dovnsklint var som mandagens, blot med lidt større tal: 64 røde og 7 sorte lommer, 2 Almindelige Kjover, 35 Havterner, 2 Mosehornugler, 2 Vandrefalke og 1400 Engpibere. Også Bjergænderne er på vej væk - Frank havde 197 på vej østover. Ved Nørreballe Nor trak 490 Storspover forbi Ole Goldschmidt - der ryger mange nu. Om eftermiddagen trak en gammel Steppehøg han nordpå ved Fakkebjerg (Keld Dahl Petersen).

041921muddertryggelassebirchhjrup

En af ugens 3 Mudderklirer - Tryggelev Nor. Foto: Lasse Birch Højrup.

I Hindsgavl Batteriplantage hørte Michael Brunhøj Hansen både han og hun Sortspætte - Peter Hvenegaard havde hannen mandag - vi får se, om der kommer unger ud af det. Dagens Hvide Stork var fra Orte og ved Pipstorn trak 5 Traner nord (Else Klint). Der blev set lidt rovfugle - ud over de allerede omtalte - rundt omkring: Fiskeørn ved Gulstav, Knold Nor og Hestehave v/Gelskov, Blå Kærhøg ved Svelmø Ebbevej og Tårup, Dværgfalk Vågebakken og Vandrefalk i Sortemosen.

041921munkpvr

Munk, nu hører man dem synge mange steder. Denne er fra Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag

Efter et par stille dage kom der gang i vinden, desværre ikke i fuglene. Dovnsklint gav stadig lidt træk til Frank Jensen-Hammer, der blandt andet havde 22 Sortstrubede Lommer - kun 9 røde - en Fiskeørn, 2 Havørne, 2 Blå Kærhøge og 360 Engpibere samt en halvsen Hedelærke. Fra Fyns Hoved meldte Mogens Ribo Petersen om en nordtrækkende Skestork og 150 Vindrosler samme vej. Der trak stadig lidt Traner - 4 ved Vejlen, Tåsinge, set af Peder Rasmussen.

041921alkese

På denne årstid raster der altid mange alkefugle - hovedparten Alk - i Lillebælt ud for Hindsgavl Batteriplantage, disse er set søndag. Foto: Esben Eriksen.

Torsdag

Der var stadig godt gang i vinden, måske derfor, at folk var i skoven - 4 af ugens 5 Rødtoppede Fuglekonger blev meldt denne dag: 2 Holstenhuse Skov (Niels Bomholt), 1 Lakkendrup Skov og 1 Rygård Skov (Per Rasmussen). I Røjle By huserede Michael Mosebo Jensen og 7 Ringdrosler, ved Egense var der ”kun” 3 (Jens-Gert Hansen) og ved Langø på Hindsholm en enkelt, set af John Jensen). På trods af den hårde vind kredsede en Fiskeørn over Morten Müller og Nørreballe Nor, også ved Sulkendrup Mølle var der Fiskeørn (Jørn Knudsen). Dagen bød på ugens sjette og sidste Hvide Stork, som holdt til ved Ejby.

041921storklbl

Ugen gav 6 Hvide Storke, denne er dog fra sidste uge, den holdt til et par dage ved Gudbjerg. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Fredag

Vinden havde lagt sig en smule, det gav igen lommer ved Dovnsklint - Frank Jensen-Hammer meldte 40 røde og 5 sorte samt en Dværgfalk. Evald Mehlsen så en sen Vandstær ved Brænde Å, den må være en seriøs kandidat til forårets sidste. John Jensen havde en ny Ringdrossel - denne gang i sin have i Kerteminde, dagens 5 andre var fra Lindved Frugtplantage 3 (Lars Andersen), Urup Dam (Klaus Larsen) og Sofielund (Niels Andersen).

041921stenbjdjbh

Ugen gav 6 Stenpikkere, denne er fra lørdag Bøjden Nor. Foto: Lasse Birch Højrup.

Ved Skaboeshuse rastede 2 Vendehalse - det er de næste par uger, der er højsæson for den let oversete art. Der er stadig lidt Bjergænder tilbage, Eigil Larsen talte 230 i Nakkebølle Inddæmning - mandag var der 310. Michael Brunhøj Hansen meldte Sortspætte fra Øksnerade Skov, det er et par kilometer fra Hindsgavl Batteriplantage, så der er mindst tre Sortspætter i området.

041921ringjohnjensen

Ringdrossel, Kerteminde, en af ugens 32 fugle. Foto: John Jensen.

Lørdag

Vinden var nordvestlig og havde lagt sig. Kristoffer Hansen tog til Horseklint, hvor der var et fint træk, som det ses af træktallene til højre, hvor antallet af Spurvehøge er det højeste fra lokaliteten nogensinde - andenpladsen er fra 21. april 2003 med 63! Vi er heller ikke forvænt med så mange Dværgfalke. Også Dværgternerne havde indfundet sig, der var 4. Turen gennem sommerhusområdet på vej til obsposten gav 2 Skovhornugler og 2 Ringdrosler. Dagen gav yderligere 9 fra 6 lokaliteter.

041921blbrobyskk

Endnu en af ugens Blåhalse, den er fra Stavis Å, lørdag. Foto: Karen Kofoed.

Der var sjovt nok ingen Suler ved Horseklint, det var der til gengæld ved Dovnsklint, hvor Frank Jensen-Hammer havde en enkelt. Der var kun 5 smålommer, også en Dværgfalk og 204 Engpibere. Der er stadig Storspover på vej mod ynglepladserne - Frank talte 60 over Gulstav. Dværgternen var også nået til Bøjden Nor (Eigil Larsen og Leif Kristensen), samme sted sang årets første Gærdesanger for Gunnar Jørgensen. Der er stadig over 12000 Bramgæs tilbage, de 2000 ved Bøjden Nor - de 2 største flokke er ved Nørreballe Nor med 4000 og ved Gyldensteen med 2500.

041921svalernningels

Svaleklire, Rønninge Søgård. De trækker igennem nu, først i juni vil vi se de første af hunnerne på returtræk. Foto: Leif Sørensen.

Søndag

Dagens største overraskelse blev en Hedehøg han, som Palle Bo Larsen så ved Egeskov Slot, hvor den langsomt trak mod nordøst - dem har vi ikke mange af. Vi fik også vores første Tinksmed, som Kristoffer Hansen så ved Bispeengen. Ugen bød på 5 Småspover, de to af dem denne dag på Helnæs Made - set af Jens Peter Madsen, de store trak fortsat - Morten Müller så 65 trække ved Siø - her er der lidt vadefugle, men desværre ingen Splitterner.

041921rdpbr

Rødstjertene er endnu ikke kommet i større stil - måske det er for koldt. Denne er fra Tange Å. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Der er fortsat ingen, som lægger billet ind på Lille Flagspætte eller Mellemflagspætte - DOF Fyns kasserer glæder sig, vi andre håber, at han kommer til at betale findeløn på 150 kr. eller 300 kr. Der er fortsat åbent for registrering af Rågekolonier - vi er nu oppe på 126 - kig efter nye kolonier, så vi kan fået overblik over Rågernes fordeling. Tak til alle, som har bidraget med fotografier, send os endelig flere til næste uges udgave af denne klumme.