Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Søren Gjaldbæk.

”Kom maj du søde milde” skrev Christian A. Overbeck i 1775, meget/majet har ændret sig siden da! Ualmindeligt koldt og blæsende for årstiden, først mod ugens slutning blev vejret maj-agtigt med en varm søndag. Hr. Overbeck fik dog ret i, at skoven atter er grøn.

050321bynksgn

Bynkefugl, Bøjden Nor. Foto: Søren G. Nielsen.

Uge 18 gav mange vadefugle og også Broget Fluesnapper, Skovsanger, Bynkefugl og Stenpikker trak igennem - om kort tid bliver der langt mellem observation af disse.

050321gulls

Der rastede/trak mange Gule Vipstjerter på Nordfyn i uge 18, på Fyns Hoved op til 125 i weekenden. Denne nordlige er fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Mandag

En kølig dag med vind fra vest - det fik åbenbart gang i trækket gennem Østersøen. Frank Jensen-Hammer havde udover 22880 Bramgæs rigtig mange Rødstrubede Lommer -197 - og mange Hav-/Fjordterner - her blev det til 550, de fire, som kom tæt nok til at blive bestemt var Fjordterner. Det blev også til 90 Dværgmåger i én flok, 4 Almindelige Kjover, 4 Traner, 4 Sorte Glenter, 2 Dværgfalke og en syngende Ringdrossel. En fin dag må man sige. I Fredmosen så Søren Bøgelund årets første Sortterner - 2 styk - også 3 Sivsangere og vores første Gøg.

050321storpvr

Stor Kobbersneppe, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Der var stadig Stor Kobbersneppe i Vejlen, denne dag kun 2 (Peder Rasmussen og Poul V. Rasmussen) og i Hindsgavl Batteriplantage Sortspætte (Peter Hvenegaard). I Føns Vang kunne man se 2 Skestorke, det gjorde Lars Witting.

050321havlk

To af fire Havørne på Vårø, onsdag. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag

Plask-plask-plask - der var forståeligt nok meget få observatører ude. De få highlights var Havørn 4, Dværgfalk 1 ved Vårø, set af Lars Kirk og ved Sandholt Gods lidt vadefugle, blandt andet 5 Tinksmede, en Havørn og ”de sædvanlige” Natugler, her var Leif Kristensen på besøg.

050321gogsg

Uge 18 gav vores første og i alt mere end 35 Gøge, denne fra Horseklint. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag

Det blev endnu en øv-dag, men dog mindre regn end tirsdag. I Hunderup Skov kunne man høre såvel Skovsanger, det gjorde Martin Søgaard Nielsen, som Rødtoppet Fuglekonge (undertegnede). Rødtop blev også hørt i Højby Skov af Per Rasmussen. Ved Føns Vang kunne man se mange svaler - og også vores anden Mursejler, meldt af Michael Mosebo Jensen, den er i den tidlige ende - om 14 dage lyder deres karakteristiske skrig over de større byers tage.

050321brogetkini

De Brogede Fluesnappere trækker igennem for tiden - det er jo maj, og de kan ikke vente længere. Ugen gav 35 fugle, denne er fra Odense SV. Foto: Kirsten Nielsen.

Torsdag

Vejret var stadigt meget ”majuagtigt”, men der var dog perioder med tørvejr. Her kunne man stadig se og høre Skovsanger i Hunderup Skov, i selskab med 8 Løvsangere og en Broget Fluesnapper (Ella Mikkelsen). Fra engen ved Åløkkeskoven fik Esben Eriksen godnatsang af en Græshoppesanger.

050321skovsg

Skovsanger, Hunderup Skov. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Gudbjerg Skov havde Per Rasmussen 8 (otte) syngende Rødtoppede Fuglekonger, det er noget af en slat, samme sted også en Duehøg. Per havde 2 andre i henholdsvis Lakkendrup Skov og Skrams Vænge/Præsteskov - de kommer omkring de postmænd. Søren G. Nielsen fik talt Tinksmede ved Nr. Broby-Lundegård - 75 blev det til, der blev set mange Tinksmede der ugen ud. Også Jens Bækkelund havde mange klirer - 48, de var hvide og stod ved Jersore, samme sted en Småspove. Poul V. Rasmussen var heldig med en, som det fremgår af fotoet nedenfor, ret medgørlig Vendehals ved Melby på Tåsinge. Fra Gulstavområdet meldte Søren Bøgelund om Almindelig Kjove og to Sorte Glenter.

050321vendehalspvr

Man må ikke række tunge! Vendehals, Melby. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag

Martin Søgaard Nielsen var på trods af småregn taget en tur til Fyns Hoved og Horseklint, for som han siger: ”Det er jo maj, så fuglene skal igennem”! Fynshoved gav Vendehals, Græshoppesanger og 11 Munke. I sommerhusområdet på vej mod Horseklint var der Ringdrossel, 9 Brogede Fluesnappere, 28 Munke og 5 Rødstjerter. Der trak 74 Skovpibere, sjovt nok ingen fra klinten, hvor trækket var beskedent, et par Dværgterner, 19 Gule Vipstjerter, 85 Engpibere og et par hundrede finker var highlights.

050321hvidlunkelk

Uge 18 gav mange Hvidklirer, denne fra Lunkebugt. Foto: Lars Kirk.

I Næråstranden var der mange vadefugle, Aksel Kristensen talte 231 Hvidklirer, det næsthøjeste antal fra Fyn i dette årtusinde, og 82 Klyder. Ved Vejlby Fed rastede 11 Stenpikkere (Michael Mosebo Jensen), det er også en sjat. I roughen ved 4. hul på golfbanen ved Langesø, blev Erhardt Ecklon forstyrret af en Vendehals, det gik forhåbentligt ikke ud over handicappet. Ugens første Lærkefalk blev set i Gulstav af Kristoffer Hansen.

 050321temmsg

Temmincksryle, en af fire, Slambassinet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Undertegnede var et smut i Slambassinet, hvor der mellem bygerne blev tid til årets første Dværgryle (hele landet) og årets første Temmincksryler (Fyn), der var 4. Samme sted blandt andet også Brushane 12, Lille Præstekrave 4, Blåhals, Bynkefugl 3 og Stenpikker. Ugens eneste anden Temmincksryle kom søndag fra Sybergland (Jens Peter Beck).

050321dvrgsg

Dværgryle og Brushane, Slambassinet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag

Det blev tørvejr! Dagen, hvor de første Nattergale blev hørt - to i Sortemosen (Hans Rytter og Helene Demant Waldhorn) og en i Klæsø Nor (Ole Goldschmidt). Der var stadig Bramgæs i posen til Frank Jensen-Hammer, som havde 27270 på træk ved Dovns Klint. Fra Gulstavområdet blev der meldt Lærkefalk - sikkert lørdagens fugl, Sort Glente (flere), nok også en genganger, Dværgfalk (Søren Bøgelund), 11 nordtrækkende Traner (Anders Odd Wulff Nielsen) og en rastende Enkeltbekkasin (Søren Bøgelund). Senere på dagen så Anders Odd Wulff Nielsen en ny Sort Glente ved Tryggelev Nor. På Fakkebjerg 2 Ringdrosler (Kristoffer Hansen og Søren G. Nielsen). På en af øerne i Nørreballe Nor så Søren G. Nielsen 3 Sorthovede Måger, de to dannede par - vi får se, om de får ynglesucces.

050321havpvr

Havternerne er kommet, de skal hurtigt i gang med at yngle, der venter en lang rejse senere på året. Denne er fra Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Jacob Sterup var på øtælling på Mågeøerne - her var der 90 Havterner i gang, men desværre også rotter. Der rastede også 4 Stenvendere, hvilket blev overgået af Leif Bisschop-Larssen og Peter Pelle, som udførte øtælling på Vresen. Her var der 66 Stenvendere og 100 Sortgrå Ryler, DOF Fyns største notering - den næststørste er fra november 1999, hvor det kun blev til 95. På Vresen også 700 Sølvmåger og 14 Sildemåger, mon ikke nogen af dem får unger på vingerne. Poul V. Rasmussen besluttede sig for at droppe sin øtælling på grund af vinden - den var også i den friske ende. Han tog som så ofte før til Monnet i stedet og blev belønnet med 11 Havørne! Det kan man læse om her

Søndag

Det blev den varmeste dag siden februar! Mange havde udset sig denne dag til at se noget ”rigtig godt”, der måtte jo komme noget. Fra Keldsnor kom første kongeobs, da Anders Odd Wulff Nielsen berettede om en Rødrygget Svale, som til stor fortrydelse for de mange birdere i området bare trak sydøst ud over Østersøen. Samme sted trak en Dværgfalk og en flok på 19 Traner, som også blev set i Rudkøbing af Morten Müller og Leif Christensen 25 minutter senere, der er 23 kilometer, så det giver en trækhastighed på 55.2 km i timen - do the math yourself. Morten havde også en Lærkefalk, som trak nord.

050321tranejd

Der blev set lidt tranetræk i uge 18, denne fløj forbi Tranekær. Foto: Jane Ditzel.

Selv om observatørerne i Gulstav-området nok havde større planer, blev det dog til Hvepsevåge 2, Rødtoppet Fuglekonge, Broget Fluesnapper 5, Grå Fluesnapper (Thorbjørn Eriksen m.fl.), Sortstrubet Bynkefugl (Frank Jensen-Hammer) og et par Skovsangere - dagen gav yderligere 9 fra 7 andre lokaliteter. I Nørreballe Nor var lå en Sorthovedet Måge på rede, den kunne blandt andet kigge på Henrik Mørup-Petersen og 26 Dværgmåger. I den modsatte ende af området var det Esben Eriksen, som havde held i sprøjten. På campingpladsen ved Fyns Hoved rastede en Gulirisk, der desværre ikke ville fotograferes, i samme område 3 Mursejlere, en Ringdrossel, 3 Skovsangere og et par Bynkefugle.

050321murese

En af tre Mursejlere ved Nordskov Enge. Foto: Esben Eriksen.

På vejen hjem stoppede Esben ved Brockdorff Enge for at se på et par Røde Glenter, da noget ”andet rødt” kaldte højlydt - en Rødstrubet Piber blev mobbet væk af en Engpiber. Også på Vestfyn kan man finde Rødtoppet Fuglekonge - Erik Busk havde en i Stavrby Skov.

050321tinksj

To af de mange Tinksmede ved Nr. Broby-Lundegård. Foto: Stoffer Jaeger.

Ugen igennem blev der set Tinksmed mange steder og mange ved Nr. Broby-Lundegård - søndag blev det til fynsk rekord med 160 (Ella Mikkelsen). Der var også mange Mudderklirer i omløb - blandt andet 24 på Hou Nordstrand (Flemming Storgaard) og 25 ved Bregnør (Carsten Svejstrup Sørensen).

050321muddersus

Mudderklire, Bøjden Nor, fredag var der 12. Foto: Susanne Strunk.

Vi fik vores første Vagtel - en fugl sang for Arne Bruun og Lars Kirk på Thurø Rev. Fra Ølundgård meldte Jørn Knudsen en Rørdrum, det er ellers hovedsageligt en langelandsk fugl, som er yderst fåtallig på Nordfyn - spændende at se, om den bliver der. Fra Langeland blev der i ugens løb meldt i alt 7 paukende fugle. Ugen igennem var der mange observatører forbi Bøjden Nor, det var blandt andet Dværgterner, der trak (2 til 4 styk) og også mange Klyder - søndag 44.

050321dvrgls

Dværgterne, Bøjden Nor. Foto: Leif Sørensen.

Tak til alle fotografer for lån af billeder, vi håber, at I også i næste uge vil bidrage til denne klumme. Metrologerne har desværre truet med at varmefremstødet søndag er forbi tirsdag, så er vi tilbage til den sædvanlige kulde! Vi får se, om ikke der alligevel viser sig noget godt i uge 19 - maj er overraskelsernes måned.