Tirsdagsanalysen - uge 20

Af Søren Gjaldbæk.

Det var stadig koldt og sidst på ugen også blæsende. Foråret kan i den grad falde forskelligt ud! De mest markante fugle blev en meget populær Silkehejre, Rødhalset Gås, Drosselrørsanger på to lokaliteter og et meget stort træk af Bramgæs i ugens begyndelse.

052021rd1mmy

Rødhalset Gås, fredag, Siø. Den var noget aggressiv over for de andre gæs. Foto: Morten Müller.

Mandag

Uge 19 gav godt 100000 Bramgæs på træk, mandag rykkede der endnu flere, Frank Jensen-Hammer meldte 111830 fra Dovns Klint. Samme sted en gammel Sule. Lidt længere nordpå ved Tryggelev Nor måtte Gregers Johannesen nøjes med 22150 Bramgæs, andre ”smånoteringer” på 2-6000 fugle, ved Hou 10000 (Helle Regitze Boesen), folk fortæller, at de hørte trækkende fugle natten igennem, antallet af sete fugle løb op i 173000 - der var gang i gæssene!

052021bramjd

Sådan så himlen ud for mange, når de kiggede op i løbet af mandagen - Bramgæssene rykkede. Foto: Jane Ditzel.

Over Gulstav Mose fouragerede en Biæder i 8 minutter inden den besluttede sig for, at den var kommet for langt nordpå og satte kursen forbi Frank mod Tyskland. Samme sted så Anton Thøger Larsen en Nilgås, det er vist længe siden den har været set der. Moren Müller meldte en Sort Glente fra Keldsnor - den art har været et næsten dagligt indslag længe. Man kunne fortsat se Sortbuget Knortegås på Thurø Rev - det gjorde Arne Bruun.

052021nissersg

Nisse, ny art for Fyns Hoved. Der var optagelse af julekalender til en af vores af vores fjernsynskanaler, det gjorde det til en tvivlsom fornøjelse at luske efter småfugle på hovedet ugens første fire dage. På et tidspunkt kunne man høre (jule?)sangen ”Sommer og sol” over hele området. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Svendborg røg en Lærkefalk på Erhardt Ecklons boligbirdingliste og også en Rovterne, det må have været en god dag i haven! Endnu en Drosselrørsanger blev fundet - denne ved Sundet, Faaborg (Per Damgaard Poulsen). Der var stadig mange (13) Stenpikkere i Røjle - Michael Mosebo Jensen. Niels Bomholt var ved Sollerup - måske for at rekognoscere til tirsdagens nattergaletur - det blev til 5 af slagsen og en Rødtoppet Fuglekonge. I Bøjden Nor blandt andet 48 Klyder, et par Stenvendere, et par Dværgterner og Merry Sunke Larsen. Årets første Silkehejre blev fundet i Sybergland af Daniel Palm Eskildsen, i engsøen ved Gyldensteen to af dens storebrødre - Lars Jørn Olsen.

052021silke1pvr

Ugen gav Silkehejre på to lokaliteter - måske samme fugl. Denne er fra Vejlen, Tåsinge, og den blev set af rigtig mange. Foto: Poul V. Rasmussen.

Tirsdag

Bramgæssene fortsatte - 149370 forbi Frank Jensen-Hammer på Dovns Klint og 15000 ved Tryggelev Nor (Gregers Johannesen). I Gulstav Vesterskov sang en Pirol. Fra klinten trak en Sort Glente sydpå, senere på dagen meldte Anders Odd Wulff Nielsen endnu en fra Gulstav, og i Keldsnor så Anders en Dværgfalk. I Botofte Skovmose sang Drosselrørsangeren kunne fortsat høres og ses i Botofte Skovmose, den blev der ugen ud. Fra den modsatte ende af vores område så Lars Witting 4 Rødryggede Tornskader og en Vendehals - hvis ikke der dukker et ynglepar op bliver det nok forårets sidste. I Slambassinet rastede 4 Temmincksryler, på Strynø måtte Kurt Kaack Hansen og Stig Rubæk klare sig med en. Morten Benzon Hansen så 6 Skestorke på Småholmene i Lillebælt -meget tæt på Årø - der ses efterhånden en del Skestorke i vores område.

052021skepvr

Der ses en del Skestorke rundt omkring. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag

Endnu en dag med mange Bramgæs ved Dovns Klint - 127800 - blandt dem også en enkelt Snegås. Frank Jensen-Hammer talte og fik også 4 Dværgmåger. Søren Bøgelund fik Sortterne på sin boligbirdingliste, da 3 fugle fløj forbi matriklen i Gulstav. I området også to Sorte Glenter og en Dværgfalk - flere observatører. I Nørreballe Nor stadig Sorthovedet Måge 2 og også 3 Temmincksryler (Anton Thøger Larsen), John Markenvard havde en enkelt på Bjørnø. Fra Davinde en meldte Henrik Kalckar om en Lærkefalk, ved Lunget en Fiskeørn, set af Michael Højgaard Hansen.

052021lrkelk

En af seks Lærkefalke ved Arreskov S, torsdag, i gang med en guldsmed. Foto: Leif Kristensen.

Torsdag

Det blev en bemærkelsesværdig dag ved Arreskov Sø, hvor Jacob Sunesen og andre så op til 6 Lærkefalke - Lilly Sørensen så en enkelt på stedet tirsdag aften. Måske nogle af dem slår sig ned i det midtfynske - de gør meget lidt væsen af sig på yngleplads. I Vejlen, Tåsinge dukkede en Silkehejre op (Poul V. Rasmussen) - måske Syberg-fuglen? Ikke langt derfra i Søen, Valdemarsslot stod en Skestork - set af Lars Kirk.

052021skelk

Denne Skestork blev set i Søen, Valdemarsslot, torsdag og fredag. Foto: Lars Kirk.

Frank Jensen-Hammer var ved at løbe tør for Bramgæs, der var kun 25560 forbi Dovns Klint. På to uger har Frank haft tæt ved en halv million fugle forbi. I 1940 var svalbardbestanden på under 300 par og ved at uddø, den nordrussiske bestand var i 1980 på under 50000 par, så en enkelt succeshistorie kan vi da hoste op med. Denne dag var det i Gulstav Østerskov, at man kunne høre Pirol. Fra Universitetet i Odense meldte Martin Rheinhammer om 2 Små Præstekraver og 6 Temmincksryler - der er åbenbart en lille pyt derude. Tranen er som bekendt blevet ret almindelig, Peder Rasmussen meldte 5 fra Snaremose Sø, det er et stykke tid siden, at der har været set Trane der.

052021silkepvr

Silkehejren i Vejlen, Tåsinge/havnen ved Vejlen var et populært motiv for fotograferne. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag

Dagens - og fra mange ugens fugl - blev en Rødhalset Gås, som Morten Müller opdagede blandt 153 Knortegæs på Siø - kig altid gæssene igennem. Ifølge Morten var den noget aggressiv overfor Knortegæssene. Fuglen blev set af mange, samme sted Nilgås og et par Små Præstekraver. Man kunne stadig slå vejen forbi Søen, Valdemarsslot og se Skestork og slutte af med Silkehejre ved Vejlen, Tåsinge, sidstnævnte fugl blev der ugen ud.

052021rdg2sgn

Der blev taget mange fotos af den rødhalsede, dette af Søren G. Nielsen.

Martin Søgaard Nielsen var en tur langs Odense Fjord - i Firtalsstranden en ung (2K) Sorthovedet Måge og kun 50 Hættemåger. I Ølund 74 Små Kobbersnepper og som altid på denne årstid syngende Gulbuge på vej ud til tårnet, denne dag 3. I Slambassinet 7 Temmincksryler, det er et godt sted til den art, selv om der ikke har været så mange i år. Som nævnt før er Vejle Lung et godt sted til Nattergal - Poul Bjergager hørte 13. I Nørreballe Nor havde Anders Odd Wulff Nielsen en Rovterne, som trak efter at have rastet - mon ikke der yngler nogle på øerne mellem Ristinge og Ærø, som kommer på besøg nu og da. Søren Bøgelunds have i Gulstav viste endnu engang sit potentiale - to Stylteløbere fløj forbi tidligt på morgenen, vi får se, hvor de gemmer sig.

052021grjvsg

På Jøvet ved Fyns Hoved kunne man ugen igennem se op til 6 Grå Fluesnappere, denne er fra mandag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag

Pinseferiens start mindede mest om en efterårsferiestart - koldt, blæsende og meget af tiden våd. Kristoffer Hansen tog ikke desto mindre til Fyns Hoved, det er jo maj. Men også sidst på sæsonen, det blev dog til Grå og Broget Fluesnapper, 2 Bynkefugle, 3 Stenpikkere og en Vagtel, som gav en enkelt strofe - den havde Kristoffer nok ikke på nomineringslisten. I Fællesstranden rastede et par Skestorke kortvarigt - sidste år så man også majfugle deroppe, det er en art som ekspanderer. Jøvet og Nordskov Enge gav yderligere 3 hhv. 1 Grå hhv. Broget Fluesnapper. I Sønderskov ved Ferritslev havde Per Rasmussen to Skovsangere - det kunne være interessant at få undersøgt, hvor mange ynglepar vi har - der er ikke mange, som tjekker skovene. Slambassinet husede fortsat Temmincksryle, denne dag 5. Bøjden Nor havde besøg af såvel Kirsten Steensgaard som en Skestork. Morten Müller havde en Lærkefalk i Gulstav, det gik noget bedre med den art ved Arreskov Sø, hvor Erik Ehmsen så 4, givetvis torsdagsfuglene - samme sted en stor bande på 300 Mursejlere.

052021drosselsgn

Drosselrørsanger, Botofte Skovmose. Foto: Søren G. Nielsen.

Søndag

Bøjden Nor bød på et par Kærløbere, som fulgtes med 90 Almindelige Ryler (Mark Hammond), det er de første vi har i år. Mark var også ved Sundet, hvor der stadig kunne høres Drosselrørsanger - den sidder ikke meget mere end 10 meter fra stien langs søen. Det blev også til 5 Kærsangere og 17 Rørsangere. Arreskov Sø havde stadig mange Mursejlere - flere hundrede - og også 3-4 Lærkefalke, der ikke lod sig gå på af den hårde vestenvind. Flere observatører var forbi, enkelte fik også op til 3 Traner.

052021mursg

Der rastede flere hundrede Mursejlere ved Arreskov Sø i slutningen af ugen, et imponerende syn. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den unge Sorthovede Måge kunne stadig ses i Firtalsstranden og der er stadig lidt Sorthalsede Lappedykkere, denne dag 3, ugens største notering var på 6. På Siø så Ole Goldschmidt en gammel Vandrefalk hun, det er et stykke tid siden, at hannen er set, så der bliver nok ikke noget familieliv på den front i år. Søren Bøgelund var heldig at se den Rødhalsede Gås svømme rundt mellem Knortegæs i Siø Sund - vi får se om den går på land igen, så flere kan få glæde af den. Der var to Piroler på Sydlangeland - en i Gulstav Østerskov (Søren G. Nielsen) og en ved Søgård Pyt, hørt af Ole Goldschmidt, som også havde en Lærkefalk ved Vesteregn.

052021dvaerg1sv

Dværgterne, en af fire i Bøjden Nor. Foto: Steen Vagner.

Det var noget af, hvad en kold og blæsende uge i maj kunne byde på - der var fine fugle til dem, der trodsede vejret! Tak til alle fotografer - vi vil meget gerne have fotos til næste uges udgave af tirsdagsanalysen.